ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr Łukasz Wiśniewski
adiunkt
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

e-mail: lukaszwisniewski@umk.pl
ORCID: 0000-0001-9504-074X

Zainteresowania:
- analizy przestrzenne
- wykorzystanie środków UE
- ocena Wspólnej Polityki Rolnej
- geografia rolnictwa
- geografia obszarów wiejskich


Terminy konsultacji:
Pokój nr 280

Konsultacje:
Poniedziałek - 13.30-15.00
Wtorek - 13.30-15.00
Proszę o wcześniejszy kontakt e-mail

22-23.02.2024 - urlop

Zobacz profil w Bazie Wiedzy