ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Tomasz Karasiewicz, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu

pokój: 232, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2577
e-mail: mtkar@umk.pl
ORCID: 0000-0003-3170-9517

Zainteresowania:
paleogeografia późnego glacjału i holocenu, geomorfologia, denudacja, geochemia, wpływ działalności człowieka na środowisko w holocenie (antropopresja), geoturystyka,

Terminy konsultacji:
Konsultacje bezpośrednie w poniedziałek w godzinach 9-10.30 i środę w godzinach 11.45-13.15, pokój 232.
Konsultacje on-line możliwe po uprzednim umówieniu poprzez wiadomość e-mail.
Zobacz profil w Bazie Wiedzy