ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: dwnozi@umk.pl

Lista pracowników

dr Tomasz Karasiewicz
adiunkt
Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu

pokój: 232
tel.: +48-56-611-2577
e-mail: mtkar@umk.pl

Terminy konsultacji:
Poniedziałek 15.15-16.45
Czwartek 13.30-15.00

Bibliografia