ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

mgr Anita Krawiec
specjalista
Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Administracja Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

pokój: 14, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2587
e-mail: ajk@umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy