ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Dariusz Sokołowski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

pokój: 207, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2570
e-mail: sokol@umk.pl
ORCID: 0000-0003-0361-7017

Zainteresowania:
geografia; geografia miast; geografia osadnictwa; rozwój regionalny; turyzm

Terminy konsultacji:
czwartek 9.45-11.45

Zobacz profil w Bazie Wiedzy