Lista pracowników - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr Przemysław Wyszyński
geograf
Obserwatorium Meteorologiczne

pokój: 375
tel.: +48-56-611-2616
e-mail: przem_wyszynski@umk.pl


Bibliografia