ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr Przemysław Wyszyński
specjalista inżynieryjno-techniczny
Obserwatorium Meteorologiczne

pokój: 375
tel.: +48-56-611-2616
e-mail: przem_wyszynski@umk.pl
ORCID: 0000-0003-3470-7349

Zobacz profil w Bazie Wiedzy