Lista pracowników - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr Olga Smoleńska
adiunkt
Katedra Kultury Fizycznej

pokój: 211
tel.: +48-56-611-2573
e-mail: olgasmolenska@umk.pl
www: http://www.futuretourism.com.pl
ORCID: 0000-0002-2517-9081

Zainteresowania:
turystyka wiejska; agroturystyka; aktywność fizyczna; rekreacja ruchowa; turystyka aktywna; TURYSTYKA SPORTOWA; SPORTY MENTALNE; hotelarstwo; innowacje turystyczne; turystyka przyszłości;

Terminy konsultacji:
DYŻURY:

- semestr zimowy (październik-listopad): wtorki 13-14 środy 10-11

INNE:

- ważne informacje i terminy:
7-10.11 projekt EBike Madryt (urlop: zajęcia i dyżury przeniesione/odwołane)
16-20.12 projekt EMSCo Stambuł (urlop: zajęcia i dyżury przeniesione/odwołane)
15.05.2020 konferencja w ramach projektu EBike (zapraszam do współpracy)

w pilnych sprawach pod nr tel i mailem: olgasmolenska@umk.pl

WSPÓŁPRACA:

- zapraszam do inicjatywy i współpracy w zakresie działalności Fundacji na rzecz Turystyki Przyszłości "FUTURE TOURISM"

- zapraszam do inicjatywy powstania i współpracy w zakresie działalności Międzywydziałowego Koła Naukowego "TURYSTYKA SPORTOWA"

- zapraszam do inicjatywy i współpracy w zakresie działalności Instytutu Rozwoju Sportu i Edukacji w Warszawie w ramach wiodących projektów "SPORTY TRADYCYJNE" I "SPORTY MENTALNE", a także "BIKE ENCOUNTERS" i "EMSCO"


Bibliografia