ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

mgr Michał Wódecki
specjalista inżynieryjno-techniczny
Zespół Informatyczno-Wydawniczy

pokój: 014
tel.: +48-56-611-2652
e-mail: m.wodecki@umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy