Lista pracowników - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr Justyna Chodkowska-Miszczuk
adiunkt
Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego

pokój: 238
tel.: +48-56-611-2561
e-mail: jchodkow@umk.pl
ORCID: 0000-0002-4436-475X

Zainteresowania:
geografia społeczno-ekonomiczna, rozwój lokalny, geografia energii, odnawialne źródła energii (OZE) w przestrzeni miast i na obszarach wiejskich, polityka energetyczna, krajobraz energetyczny, biogaz, zrównoważony transport, mobilność


Terminy konsultacji:
Wtorek: 9.00-11.00
Środa: 9.30-11.30
Bibliografia