Lista pracowników - Wydział Nauk o Ziemi - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: dwnozi@umk.pl

Lista pracowników

dr inż. arch. Maja Wojtkiewicz
st. wykładowca
Katedra Geomatyki i Kartografii

pokój: 219
tel.: +48-56-6112565
e-mail: maja.wojtkiewicz@umk.pl
www: https://scholar.google.pl/citations?user=Lsa8PFQAAAAJ&hl=pl

Zainteresowania:
analiza danych
gospodarka przestrzenna
architektura i urbanistyka
systemy informacji przestrzennej
geodezja i kartografia
szacowanie nieruchomości

Terminy konsultacji:
poniedziałek 14:00-15:30
wtorek 11:30-13:00

Urlop od 14.09. do 29.09.br
Bibliografia