ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr inż. arch. Maja Wojtkiewicz
adiunkt
Katedra Geomatyki i Kartografii

pokój: 219
tel.: +48-56-6112565
e-mail: maja.wojtkiewicz@umk.pl
www: https://scholar.google.pl/citations?user=Lsa8PFQAAAAJ&hl=pl
ORCID: 0000-0001-9210-4058

Zainteresowania:
Analiza danych
Gospodarka przestrzenna
Architektura i urbanistyka
Systemy Informacji Przestrzennej
Geodezja i kartografia
Szacowanie nieruchomości

Terminy konsultacji:
pokój: 216

Poniedziałek 10:00 -13:00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy