ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: dwnozi@umk.pl

Lista pracowników

dr inż. arch. Maja Wojtkiewicz
st. wykładowca
Katedra Geomatyki i Kartografii

pokój: 219
tel.: +48-56-6112565
e-mail: maja.wojtkiewicz@umk.pl

Zainteresowania:
analiza danych
gospodarka przestrzenna
architektura i urbanistyka
systemy informacji przestrzennej
geodezja i kartografia
szacowanie nieruchomości

Terminy konsultacji:
wtorek 12.00-14.00
środa 13.00-15.00
Bibliografia