ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Paweł Wiśniewski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

pokój: 283
tel.: +48-56-611-2599
e-mail: pawel.wisniewski@umk.pl
www: https://www.researchgate.net/profile/Pawel-Wisniewski-3
ORCID: 0000-0002-3445-2000

Zainteresowania:
gospodarka niskoemisyjna, rolnictwo i obszary wiejskie, programowanie i planowanie ochrony środowiska na poziomie lokalnym, zagrożenia i ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej, bezpieczeństwo energetyczne i OZE, emisje gazów cieplarnianych, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, samorząd terytorialny

Terminy konsultacji:
wtorki: 11.00 - 13.00 (po wcześniejszym umówieniu się mailowo)

Zobacz profil w Bazie Wiedzy