ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Ireneusz Sobota, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej

pokój: 269, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2609
e-mail: irso@umk.pl
ORCID: 0000-0001-5983-7049

Terminy konsultacji:
Poniedziałek 11.00-13.00 Tylko online: https://us02web.zoom.us/j/81304174950?pwd=dHJCL25GVWdxcnlPQ21GNnRiaDhHdz09

Zobacz profil w Bazie Wiedzy