ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Michał Jankowski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu

pokój: 170
tel.: +48-56-611-2557
e-mail: mijank@umk.pl

Terminy konsultacji:
środa 9:00-11:00

Bibliografia