ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr Aleksandra Lewandowska-Czuła
adiunkt
Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego

pokój: 241
tel.: +48-56-611-2633
e-mail: amal@umk.pl
www: https://scholar.google.pl/citations?user=1qgBZcIAAAAJ&hl=pl
ORCID: 0000-0002-1694-5151

Zainteresowania:
zrównoważony rozwój miast i regionów
ekologizacja miast
gospodarka odpadami
ekoinnowacje
rozwój terenów zieleni

Terminy konsultacji:

kontakt drogą mailową lub stacjonarnie po wcześniejszym umówieniu

wtorek 11:00-13.30
Zobacz profil w Bazie Wiedzy