ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Walerij Żukow, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Kultury Fizycznej

pokój: 212, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2572
e-mail: zukow@umk.pl
www: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JEHS/index
ORCID: 0000-0002-7675-6117

Zainteresowania:
Turystyka, Fizjoterapia, Medycyna, Rekreacja, Sport, Wellness.

Terminy konsultacji:
Dyżur
Poniedziałek 11.30-12.30
Wtorek 10.00-11.00
Tel.: +48 601 925 595

Microsoft Teams Seminarium; Dyżur
Link do Sali: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9e1443c629d44dd4a7653c05e733a163%40thread.tacv2/conversations?groupId=9173ee30-b451-4582-b271-166e1405621e&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324
Kod zespołu: vt6d152

BigBlueButton
Link do sali: https://moodle.umk.pl/VC/course/view.php?id=123
Hasło dla słuchaczy: pok84stud
 
Meet Google Aby dołączyć do spotkania wideo, kliknij ten link: https://meet.google.com/sum-wvms-vdf

Zobacz profil w Bazie Wiedzy