ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

mgr Sławomir Sulik
technik
Zespół Informatyczno-Wydawniczy

pokój: 015A, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2542
e-mail: sulik@umk.pl
ORCID: 0000-0003-1294-0932

Zobacz profil w Bazie Wiedzy