Lista pracowników - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Przemysław Charzyński, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu

pokój: 155
tel.: +48-56-611-2625
e-mail: pecha@umk.pl
www: https://sites.google.com/site/charzynskiprzemyslaw/

Terminy konsultacji:
Środa/Wednesday: 11.00 - 13:00

Nieobecność/Out of Office:
2019, March, 27th out of office due to Polish Soil Science Society meeting in Warsaw,


Bibliografia