ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr Czesław Adamiak
adiunkt
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

pokój: 209, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2571
e-mail: czeslaw@umk.pl
ORCID: 0000-0003-3307-5079

Terminy konsultacji:
Poniedziałek 10:00-12:00
Wtorek 10:00-12:00
pokój 209

Zobacz profil w Bazie Wiedzy