Lista pracowników - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr Czesław Adamiak
adiunkt
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

pokój: 209
tel.: +48-56-611-2571
e-mail: czeslaw@umk.pl

Terminy konsultacji:
Poniedziałek 12:00-14:00
Środa 10:00-12:00

Bibliografia