Lista pracowników - Wydział Nauk o Ziemi - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: dwnozi@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Radosław Muszkieta, prof. UMK
profesor nadzwyczajny
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

pokój: 212
tel.: +48-56-611-2572
e-mail: muszkieta@umk.pl
www: http://www.
ORCID: 0000-0001-6057-1583

Zainteresowania:
pedagogika zdrowia, pedagogika kultury fizycznej, pedeutologia, teoria i dydaktyka wychowania fizycznego, teoria i dydaktyka sportu, teoria i metodyka rekreacji, zarządzanie w sporcie i rekreacji
tel. +48 606788761
tel. +48 664864679

Terminy konsultacji:
Poniedziałek 12.30-13.15
Wtorek 13.00-14.00

Bibliografia