Lista pracowników - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr Aleksandra Pospieszyńska
adiunkt
Katedra Meteorologii i Klimatologii

pokój: 374
tel.: +48-56-611-2615
e-mail: opos@umk.pl
ORCID: 0000-0003-2532-7168

Zainteresowania:
Klimatologia ogólna, klimatologia historyczna, GIS i teledetekcja

Terminy konsultacji:
Wtorek 10:30-12:30
Czwartek 9:15-11:15


Bibliografia