ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr Aleksandra Pospieszyńska
adiunkt
Katedra Meteorologii i Klimatologii

pokój: 377, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2618
e-mail: opos@umk.pl
ORCID: 0000-0003-2532-7168

Zainteresowania:
Klimatologia ogólna, klimatologia historyczna, GIS i teledetekcja

Terminy konsultacji:
W semestrze letnim konsultacje odbywają się po wcześniejszym umówieniu w terminach:
Wtorek 13:30-15:30
Czwartek 11:30-13:30

Konsultacje możliwe również poprzez platformę MS Teams.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy