ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: dwnozi@umk.pl

Lista pracowników

dr Adam Piasecki
asystent
Katedra Geomatyki i Kartografii

e-mail: piasecki@umk.pl

Terminy konsultacji:
Poniedziałek: 8.30-10.00
Wtorek: 8.30-10.00

Bibliografia