ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr Adam Piasecki
adiunkt
Katedra Geomatyki i Kartografii

e-mail: piasecki@umk.pl
ORCID: 0000-0002-8787-7520

Terminy konsultacji:
Poniedziałek: 9.00-11.00
Środa: 10.00-12.00
W okresie wakacyjnym konsultacje po wcześniejszym kontakcie mailowym.

Bibliografia