ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: dwnozi@umk.pl

Lista pracowników

dr Edyta Kalińska-Nartiša
adiunkt
Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu

e-mail: edyta.kalinska@umk.pl

Terminy konsultacji:
Wtorki/Tuesdays: 10-11.30
Czwartki/Thursdays: 10-11.30

Bibliografia