ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Edyta Kalińska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu

tel.: +48-56-611-2581
e-mail: edyta.kalinska@umk.pl
www: https://publons.com/researcher/2398960/edyta-kalinska/
ORCID: 0000-0003-0987-1091

Terminy konsultacji:
urlop wypoczynkowy do 20.06.2024
out of the office until June, 20th, 2024

Zobacz profil w Bazie Wiedzy