ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Edyta Kalińska-Nartiša, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu

e-mail: edyta.kalinska@umk.pl
www: https://publons.com/researcher/2398960/edyta-kalinska/
ORCID: 0000-0003-0987-1091

Terminy konsultacji:
konsultacje on-line po wcześniejszym uzgodnieniu
on-line consultation by prior arrangement

Bibliografia