ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Stefania Środa-Murawska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego

pokój: 240, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2559
e-mail: steffi@umk.pl
ORCID: 0000-0002-2357-2613

Zainteresowania:
rozwój miast, sektor kultury, sektor kreatywny

Terminy konsultacji:
semestr zimowy 2021/2022:
poniedziałek 12.00-14.00
p. 240
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, ul. Lwowska 1email: steffi@umk.pl
Teams: steffi@o365.umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy