ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr Bożena Pius
adiunkt
Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej

pokój: 274
tel.: +48-56-611-2614
e-mail: bpius@umk.pl

Terminy konsultacji:
wtorek: 10-12
czwartek: 10-12

Bibliografia