ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. inż. Arkadiusz Krawiec, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Geologii i Hydrogeologii

pokój: 255
tel.: +48-56-611-2594
e-mail: arkadiusz.krawiec@umk.pl
ORCID: 0000-0003-2310-055X

Terminy konsultacji:
środa, 8.00-9.00
piątek, 8.00-9.00

Szanowni Państwo,
jestem dla Was dostępny pod e-mail: arkadiusz.krawiec@umk.pl - staram się na bieżąco odpowiadać na pocztę.

20.07-07.08.2020 - urlop

Bibliografia