Lista pracowników - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. inż. Arkadiusz Krawiec, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Geologii i Hydrogeologii

pokój: 255
tel.: +48-56-611-2594
e-mail: arkadiusz.krawiec@umk.pl
ORCID: 0000-0003-2310-055X

Terminy konsultacji:
poniedziałek, 8.00-9.00
środa, 8.00-9.00

W dniu:
7-8.11.2019 r. - wyjazd służbowy
12-19.11.2019 r. - wyjazd służbowy
12-14.12.2019 r. - wyjazd służbowy


Bibliografia