ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr inż. arch. Marta Koperska-Kośmicka
adiunkt
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

pokój: 286
e-mail: m_koperska@umk.pl
www: https://www.facebook.com/domypodcieniowe/
ORCID: 0000-0001-5959-8949

Zainteresowania:
architektura wernakularna, architektura drewniana, dziedzictwo kulturowe
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

Terminy konsultacji:
Konsultacje
wt. godz.13.30-15.oo

Zapraszam również w formie zdalnej -
kontakt drogą mailową lub poprzez platformę Micrososft Teams (rozmowa, videorozmowa, czat).


Bibliografia