ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr Katarzyna Kubiak-Wójcicka
adiunkt
Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej

pokój: 275
tel.: +48-56-611-2613
e-mail: kubiak@umk.pl
ORCID: 0000-0002-9863-3142

Terminy konsultacji:
Proszę o kontakt mailowy: kubiak@umk.pl

konsultacje: środa 11.30-13.00, czwartek 11.30-13.00

urlop: 26.10.2021, 2.11.2021, 8-9.11.2021, 12.11.2021, 25.11.2021, 29-30.11.2021


Bibliografia