Lista pracowników - Wydział Nauk o Ziemi - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: dwnozi@umk.pl

Lista pracowników

dr inż. Izabela Jamorska
asystent
Katedra Geologii i Hydrogeologii

pokój: 253
tel.: +48-56-611-2592
e-mail: iza1984@umk.pl

Terminy konsultacji:
wtorek 11:00 - 13:00
środa 13:15 - 15:15

Bibliografia