ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr inż. Izabela Jamorska
adiunkt
Katedra Geologii i Hydrogeologii

pokój: 253, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2592
e-mail: iza1984@umk.pl
ORCID: 0000-0001-9629-0580

Terminy konsultacji:
Wtorek: 9:00-10:30
Środa: 11:00-12:30


Zobacz profil w Bazie Wiedzy