ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: dwnozi@umk.pl

Lista pracowników

dr inż. Izabela Jamorska
asystent
Katedra Geologii i Hydrogeologii

pokój: 253
tel.: +48-56-611-2592
e-mail: iza1984@umk.pl

Terminy konsultacji:
wtorek 11:45 - 13:15
czwartek 10:00 - 11:30

Bibliografia