Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Gdzie aplikować?

Aplikowanie o środki wewnętrzne:

IDUB Konkursy

Aplikowanie o środki zewnętrzne:

Aktualne nabory (projekty NCN, NBiR i MEiN)

Harmonogram naborów w konkursach NCN
Procedura składania wniosków
Instrukcja open access
Zarządzanie danymi

Fundusze strukturalne
Wyszukiwarka dotacji – Fundusze Europejskie

Krajowe instytucje i międzynarodowe:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Narodowe Centrum Nauki
NCBR
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Euraxess
Europejska Rada ds. Badań Naukowych
Horyzont Europa – Komisja Europejska
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
European Research Council
Program Działania Marii Skłodowskiej-Curie – MSCA
Fundusz Wyszehradzki

Wsparcie administracyjne w aplikowaniu, realizacji projektów badawczych –> p. mgr Alicja Bartoszewska, abartoszewska@umk.pl, tel. 56 611 2584