Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Motywacja

Jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu uzyskania finansowania projektu naukowego
Regulamin stypendiów za publikacje i dodatków Dziekana WNOZIGP