Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Obecnie realizowane konkursy IDUB

Priorytetowe Zespoły Badawcze

Climate Change Research unit, prof. dr hab. Rajmund Przybylak
Urban Soil Environment, dr hab. Piotr Hulisz, prof. UMK

CD

Interakcje-umysł, społeczeństwo, środowisko
• GRASP – p. Agata Lewandowska

EF

Globalne zmiany środowiska, prof. dr hab. Wojciech Wysota w ramach EF 2 grupy badawcze
• Climate Change, prof. dr hab. Rajmund Przybylak
• Catflood Research Team, dr hab. Piotr Weckwerth, prof. UMK

IDE

Dr hab. inż. Piotr Sewerniak, prof. UMK
Dr Adam Piasecki

Partnerstwa Międzynarodowe

Dr hab. Piotr Hulisz, prof. UMK (Korea)
Dr hab. Edyta Kalińska-Nartiša, prof. UMK (Szwecja)

Mobilność dla pracowników

dr Hadi Pirasteh-Anosheh (przyjazd)

Grants4NCUStudents

p. Mateusz Kowalski
p. Weronika Lis
p. Tomasz Starczewski
p. Paweł Smoliński
p. Weronika Lis (2)