Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Obecnie realizowane konkursy IDUB

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza: laureaci konkursów

CD – Uniwersyteckie Centrum Doskonałości

Interakcje-umysł, społeczeństwo, środowisko (IMSERT)
TEMAT wiodący: PSE-People, Space and Environment
Skład zespołu

EF – Wyłaniające się pola badawcze

“Microbiology, Soil science, Food quality and Agricultural genetics OBSIDIAN” (2023-2025)
– Agricultural and urban soils – towards to sustainable use and management, (członkowie zespołu: dr hab. P. Hulisz prof. UMK, dr hab. M. Świtoniak, prof. UMK, dr hab. P. Charzyński, prof. UMK)

“Interdyscyplinarne badania minionych fenomenów kulturowych” (2023-2025)
– WNH, lider zespołu dr hab. Andrzej Pydyn, prof. UMK, (członkini zespołu: dr K. Kubiak-Wójcicka)

“Nauki o glebie, mikrobiologia, genetyka w rolnictwie i jakość pożywienia” (2020-2022)
– WNBiW, liderka zespołu prof. dr hab. K. Hrynkiewicz (członkowie zespołu: dr hab. P. Hulisz, prof. UMK, dr hab. P. Charzyński, prof. UMK, dr Sylwia Pindral)

“Globalne zmiany środowiska” (2020-2022), prof. dr hab. W. Wysota:
– Climate Change Research, prof. dr hab. Rajmund Przybylak
– CatFlood Research Team – Cataclysmic Glacial Megafloods, dr hab. P. Weckwerth, prof. UMK
Skład zespołu

Grupa Naukowa IDUB

“Weather and Climate: Reconstructions and Future Scenarios (WERS)”, prof. dr hab. Rajmund Przybylak,

PZB – Priorytetowe Zespoły Badawcze

Climate Change Research Unit, prof. dr hab. R. Przybylak
Urban Soil Environment, dr hab. P. Hulisz, prof. UMK
CatFlood Research Unit, dr hab. P. Weckwerth, prof. UMK

Grant aparaturowy IDUB

Mikroskop w podczerwieni FTIR sprzężonego z kompaktowym spektormetrem podczerwieni z transformacją Fouriera FTIR, pracującego w zakresie średniej podczerwieni MIR, dr hab. P. Hulisz, prof. UMK (2023) – 499 000 zł
Microtrack CamSizer M1, dr hab. P. Weckwerth, prof. UMK (2020) – 480 000 zł

Partnerstwa Międzynarodowe

Dr hab. Przemysław Charzyński, prof. UMK (Maroko)
Dr hab. Piotr Hulisz, prof. UMK (Korea Południowa)
Dr hab. Edyta Kalińska-Nartiša, prof. UMK (Szwecja)

IDE – Inter Disciplinas Excellentia

Dr hab. inż. Piotr Sewerniak, prof. UMK (2021-2022) – “Środowiskowe skutki zaburzeń w ekosystemach leśnych”
Dr Adam Piasecki (2021-2022) “GEO-LAW”

Debiuty

Dr hab. Paweł Wiśniewski, prof. UMK (2023)
Dr inż. Aleksandra Loba (2023)
Dr Bożena Pius (2023)
Dr Łukasz Wiśniewski (2023)
Dr Adam Piasecki (2021)
Dr Marcin Nowak (2021)

Grants4NCUStudents

Babak Ghazi (2023)
Sanjana Dutt (2023)
Mateusz Kowalski (2022)
Weronika Lis (2021)
Tomasz Starczewski (2021)
Paweł Smoliński (2021)