Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Tytuł profesora

Kryteria pomocnicze do wszczęcia postępowania w sprawie stopnia dr hab. i tytułu naukowego profesora na Wydziale Nauk o Ziemi UMK

Procedura postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora

 

Prowadzone postępowania profesorskie