ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr Adam Michalski

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/24


Autorzy: Hulisz Piotr, Michalski Adam, Boman Anton, Dąbrowski Michał, Kwasowski Wojciech.

Tytuł oryginału: Identification of potential acid sulfate soils at the Reda River mouth (northern Poland) using pH measurements.

Tytuł równoległy: Identyfikacja gleb potencjalnie kwaśnych siarczanowych w ujściu rzeki Redy za pomocą pomiarów pH.

Czasopismo: Soil Science Annual

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 71 no. 2

Opis fizyczny: S. 149-157, il., tab., wykr.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.2478/ssa

Punktacja MNiSW: 40.000


2/24


Autorzy: Sykuła Marcin, Jankowski Michał, Mendyk Łukasz, Dąbrowski Michał, Jasińska Justyna, Michalak Joanna, Michalski Adam, Pindral Sylwia, Bednarek Renata.

Tytuł oryginału: Wczoraj i dziś Mapy gleb Polski 1:300 000 : próba adaptacji do Systematyki gleb Polski 2019 (SGP6).

Tytuł równoległy: Then and now of Soil map of Poland 1:300 000 : an attempt of adaptation to the Polish Soil Classification 2019.

Tytuł całości: Gleba źródłem życia, 30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Lublin, 2-7 września 2019 r. : streszczenia wystąpień = Soil - source of life : 30th Congress of the Soil Science Society of Poland, Lublin, 2-7 September 2019 : book of abstracts / red. Piotr Bartmiński, Ryszard Dębicki.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Polihymnia : 2019

Opis fizyczny: S. 108-109

Uwagi: Tekst pol. i ang.


3/24


Autorzy: Juriga Martin, Michalski Adam, Šrank Dušan.

Tytuł oryginału: The interrelationships between aluminium, iron and soil structure induced by biochar application.

Tytuł całości: Science and technologies in geology, exploration and mining, 19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2019, Albena, Bulgaria, 30 June - 6 July, 2019 : conference proceedings. Vol. 3/2: Soils, forest ecosystems.

Adres wydawniczy: Sofia, International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM : 2019

Opis fizyczny: S. 531-538, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


4/24


Autorzy: Dąbrowski Michał, Jasińska Justyna, Michalak Joanna, Mendyk Łukasz, Michalski Adam, Pindral Sylwia, Sykuła Marcin, Bednarek Renata, Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Prace nad aktualizacją mapy gleb Polski w skali 1:300000.

Tytuł całości: Współczesne kierunki badań w zakresie geografii gleb, paleopedologii i materii organicznej w środowisku, połączona z jubileuszem 55-lecia gleboznawstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz wieloleciem pracy naukowej prof. dr hab. Renaty Bednarek i prof. dr hab. Sławomira S. Goneta : konferencja naukowa, Toruń, 3-4 marca 2019 : programy i streszczenia / red. zesz. Piotr Hulisz, Joanna Michalak, Sylwia Pindral.

Adres wydawniczy: Toruń, Machina Druku : 2019

Opis fizyczny: S. 40


5/24


Autorzy: Hulisz Piotr, Michalski Adam, Dąbrowski Michał, Kwasowski Wojciech.

Tytuł oryginału: Podatność na zakwaszenie siarczanowe gleb organicznych ujścia Redy.

Tytuł całości: Aktualny stan i potrzeby ochrony gleb zasobnych w węgiel organiczny, konferencja naukowa, Warszawa, 6 września 2018 r.

Adres wydawniczy: Puławy, Wydawnictwo Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy : 2018

Opis fizyczny: S. 14

Uwagi: Bibliogr.


6/24


Autorzy: Walczak Maciej, Charzyński Przemysław, Michalski Adam, Guerwane Chaimaa, Boularbah Ali.

Tytuł oryginału: Różnorodność mikrobiologiczna gleb zanieczyszczonych produktami siarkowymi.

Tytuł całości: Bioróżnorodność funkcjonalna gleb Polski, konferencja naukowa, Puławy, 18-19 października 2018 r. : materiały konferencyjne.

Adres wydawniczy: Puławy, Wydawnictwo Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy : 2018

Opis fizyczny: S. 99


7/24


Autorzy: Jankowski Michał, Dąbrowski Michał, Michalski Adam.

Tytuł oryginału: Uwarunkowania urzeźbienia form skalnych w rezerwacie Skałki Piekło pod Niekłaniem z punktu widzenia paleopedologii.

Tytuł równoległy: Determinants of the relief of rock formations in the Skałki Piekło pod Niekłaniem nature reserve from the point of view of paleopedology.

Tytuł całości: Plejstocen Gór Świętokrzyskich, XXV Konferencja Naukowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Huta Szklana, 3-7 września 2018 r. / [red. nauk.: Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, Małgorzata Wiatrak].

Adres wydawniczy: Kielce, Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego : 2018

Opis fizyczny: S. 128


8/24


Autorzy: Michalski Adam, Bednarek Renata, Dybowski Rafał.

Tytuł oryginału: Soil maturity sequence within a flooded zone of the lower Vistula River valley (Toruń Basin, Poland).

Tytuł całości: Soil sequences atlas III / ed. by Marcin Świtoniak, Przemysław Charzyński.

Adres wydawniczy: Toruń, Machina Druku : 2018

Opis fizyczny: S. 25-40, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


9/24


Autorzy: Świtoniak Marcin, Kabała Cezary, Karklins Aldis, Charzyński Przemysław, Hulisz Piotr, Mendyk Łukasz, Michalski Adam, Novák Tibor József, Penížek Vít, Reintam Endla, Repe Blaž, Saksa Martin, Vaisvalavičius Rimantas, Waroszewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Guidelines for soil description and classification Central and Eastern European students' version.

Adres wydawniczy: Toruń, Polish Society of Soil Science : 2018

Opis fizyczny: 286 s., il., tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 20.000


10/24


Autorzy: Kusza Grzegorz, Hulisz Piotr, Łęczyński Leszek, Michalski Adam, Dąbrowski Michał, Kłostowska Żaneta.

Tytuł oryginału: Application of magnetic susceptibility measurements for identification of technogenic horizons in soil profiles on the example of the Vistula river cross-cut area.

Czasopismo: GeoPlanet : Earth and Planetary Sciences

Rocznik: 2018

Szczegóły:

Opis fizyczny: S. 65-78, il., tab., wykr.

Uwagi: Tytuł tomu: Magnetometry in environmental sciences : studying environmental structure changes and environmental pollution / eds.: Maria Jeleńska, Leszek Łęczyński, Tadeusz Ossowski.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


11/24


Autorzy: Dąbrowski Michał, Jasińska Justyna, Michalak Joanna, Mendyk Łukasz, Michalski Adam, Pindral Sylwia, Sykuła Marcin, Bednarek Renata, Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Aktualizacja mapy gleb Polski w skali 1:300 000.

Tytuł całości: Krajowe bazy danych o glebach, stan, wykorzystanie, potrzeby : konferencja naukowa, Warszawa, 21 września 2017 r. / oprac. red. Marzena Wydra-Ryś.

Adres wydawniczy: Puławy, Wydawnictwo Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy : 2017

Opis fizyczny: S. 32


12/24


Autorzy: Jankowski Michał, Dąbrowski Michał, Jasińska Justyna, Michalski Adam.

Tytuł oryginału: Yampil barrow complex : Prydnistryanske 1 and Klembivka 1 : pedological-environmental aspects of location.

Czasopismo: Baltic-Pontic Studies

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 22

Opis fizyczny: S. 41-53, il.

Uwagi: Tytuł tomu: Podolia barrow culture communities : 4th/3rd-2nd mill. BC the Yampil barrow complex : interdisciplinary studies.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/bps

Punktacja MNiSW: 10.000


13/24


Autorzy: Karasiewicz Tomasz M., Hulisz Piotr, Noryśkiewicz Agnieszka M., Stachowicz-Rybka Renata, Michalski Adam, Dąbrowski Michał, Gamrat Wojciech W..

Tytuł oryginału: The impact of postglacial palaeoenvironmental changes on the properties of sediments in the kettle hole at Jurki (NE Poland).

Czasopismo: Geological Quarterly

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 61 no. 2

Opis fizyczny: S. 305-319, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.7306/gq

Impact Factor: 1.128

Punktacja MNiSW: 20.000


14/24


Autorzy: Karasiewicz Mirosław T., Hulisz Piotr, Noryśkiewicz Agnieszka M., Stachowicz-Rybka Renata, Michalski Adam, Dąbrowski Michał.

Tytuł oryginału: Postglacjalny rozwój zagłębienia wytopiskowego w obrębie moren morąskich (Pojezierze Iławskie) w świetle badań paleobotanicznych i geochemicznych.

Tytuł całości: Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby, XXII Konferencja naukowo-szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08-4.09.2015 r. / red. nauk. Jarosław Kordowski [et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Uniwersytet Warszawski : 2015

Opis fizyczny: S. 79-81, wykr.


15/24


Autorzy: Hulisz Piotr, Michalski Adam, Dąbrowski Michał, Kusza Grzegorz, Łęczyński Leszek.

Tytuł oryginału: Wpływ antropopresji na przebieg procesów glebotwórczych w rejonie Przekopu Wisły.

Tytuł równoległy: Impact of human pressure on the soil-forming processes in the area of the Vistula Cross-Cut.

Tytuł całości: Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój, materiały 29. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Wrocław, 31.08-03.09.2015 = Soil resources and sustainable development : proceedings of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science, Wrocław, 31.08-03.09.2015 / red. Cezary Kabała [et al.].

Adres wydawniczy: Wrocław, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze : 2015

Opis fizyczny: S. 124, 323

Uwagi: Tekst pol. i ang.


16/24


Autorzy: Hulisz Piotr, Michalski Adam, Dąbrowski Michał, Kusza Grzegorz, Łęczyński Leszek.

Tytuł oryginału: Human-induced changes in the soil cover at the mouth of the Vistula River Cross-Cut (northern Poland).

Czasopismo: Soil Science Annual

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 66 no. 2

Opis fizyczny: S. 67-74, il., tab., wykr.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/ssa

Punktacja MNiSW: 14.000


17/24


Autorzy: Michalski Adam.

Tytuł oryginału: Problem ochrony zasobów węgla organicznego w glebach ornych międzywala dolnej Wisły.

Tytuł równoległy: The problem of protection of organic carbon stocks in plough soils of the Lower Vistula floodplain.

Czasopismo: Episteme

Rocznik: 2013

Szczegóły: Nr 18 t. 3

Opis fizyczny: S. 329-337, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


18/24


Autorzy: Hulisz Piotr, Karasiewicz Mirosław T., Dąbrowski Michał, Michalski Adam.

Tytuł oryginału: Zmiany fizykochemicznych i chemicznych właściwości osadów w odniesieniu do etapów rozwoju zagłębienia w rezerwacie Retno.

Tytuł całości: Postglacjalna historia zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno (Pojezierze Brodnickie) / red. Mirosław T. Karasiewicz, Piotr Hulisz, Marcin Świtoniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 131-143, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


19/24


Autorzy: Hulisz Piotr, Karasiewicz Mirosław T., Dąbrowski Michał, Michalski Adam, Rauchfleisz Marta.

Tytuł oryginału: Metody badań fizykochemicznych i chemicznych osadów zagłębienia w rezerwacie Retno.

Tytuł całości: Postglacjalna historia zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno (Pojezierze Brodnickie) / red. Mirosław T. Karasiewicz, Piotr Hulisz, Marcin Świtoniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 123-130, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


20/24


Autorzy: Michalski Adam, Bednarek Renata.

Tytuł oryginału: Funkcjonowanie gleb w krajobrazie rolniczym równi zalewowej dolnej Wisły.

Tytuł równoległy: The functioning of soils in the agricultural landscape of the lower Vistula floodplain.

Tytuł całości: 28. Kongres Gleboznawczy "Gleba, człowiek, środowisko", PTG - UMK, Toruń, 5-10.09.2011, program i streszczenia / red. Sławomir Gonet, Piotr Hulisz, Maciej Markiewicz.

Adres wydawniczy: Wrocław, Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych : 2011

Opis fizyczny: S. 104

Uwagi: Tekst pol. i ang.


21/24


Autorzy: Adamczak Kamil, Bednarek Renata, Markiewicz Maciej, Michalski Adam.

Tytuł oryginału: Settlement organization and activity of the Neolithic community of the post-LBK culture in Żygląd on Chełmno Land : archaeological and pedological investigations.

Tytuł całości: Anthropogenic pressure in the Neolithic and the Bronze Age on the Central European Lowlands / ed.: Iwona Hildebrandt-Radke [et al.].

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Dr. Rudolf Habelt GmbH : 2011

Opis fizyczny: S. 113-118, il.

Seria: (Studia nad Pradziejami Europy Środkowej ;t. 8)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


22/24


Autorzy: Michalski Adam, Bednarek Renata.

Tytuł oryginału: Funkcjonowanie gleb w krajobrazie rolniczym równi zalewowej dolnej Wisły.

Tytuł równoległy: Functioning of soils in the agricultural landscape of the lower Vistula floodplain.

Tytuł całości: Historia i kierunki rozwoju geografii gleb w Polsce / pod red. Marka Drewnika, Andrzeja Kacprzaka, Wojciecha Szymańskiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2011

Opis fizyczny: S. 80-81

Uwagi: Tekst pol., ang.


23/24


Autorzy: Michalski Adam.

Tytuł oryginału: Racjonalne gospodarowanie zasobami glebowymi równi zalewowych : wstępne wyniki badań.

Tytuł całości: Rozwój zrównoważony regionów Polski / [red. Wojciech Wysota et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: S. 123-130, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.


24/24


Autorzy: Adamczak Kamil, Bednarek Renata, Markiewicz Maciej, Michalski Adam.

Tytuł oryginału: Osada ludności kultury późnej ceramiki wstęgowej w Żyglądzie (gmina Papowo Biskupie), stanowisko 26, w świetle badań archeologicznych i przyrodniczych.

Tytuł całości: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego / [red. Andrzej Janowski, Krzysztof Kowalski, Stanisław Słowiński].

Adres wydawniczy: Szczecin, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział : 2009

Opis fizyczny: S. 11-20, il., tab.; streszcz. niem.

Seria: (Acta Archaeologica Pomoranica ;t. 3 cz. 1)

Uwagi: Bibliogr.