ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr Adam Michalski
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Laboratorium Analiz Środowiskowych

pokój: 164, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2558
e-mail: adamich@umk.pl
ORCID: 0000-0003-4169-4566

Zobacz profil w Bazie Wiedzy