ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr Barbara Szyda

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/61


Autorzy: Rudnicki Roman, Kluba Mieczysław, Jezierska-Thöle Aleksandra, Szyda Barbara, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Nawożenie jako czynnik zrównoważonego rozwoju rolnictwa w Polsce : stan, struktura i zróżnicowanie przestrzenne.

Tytuł całości: Retardacja przekształcania zasobów środowiska, osiągnięcia, problemy, perspektywy : IV Konferencja Naukowa, 2-3.03.2020, Rzeszów - Uniwersytet Rzeszowski oraz PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie : program oraz streszczenia referatów i posterów.

Adres wydawniczy: Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski : 2020

Opis fizyczny: S. [43]


2/61


Autorzy: Rudnicki Roman, Kluba Mieczysław, Jezierska-Thöle Aleksandra, Szyda Barbara, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Natural fertilization in the structure of fertilization in sustainable agriculture - on the example of Poland.

Tytuł równoległy: Nawożenie naturalne w strukturze nawożenia w zrównoważonym rolnictwie - na przykładzie Polski.

Czasopismo: Polish Journal for Sustainable Development

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 24 no. 1

Opis fizyczny: S. 117-126, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15584/pjsd

Punktacja MNiSW: 5.000


3/61


Autorzy: Dubownik Anna, Rudnicki Roman, Szyda Barbara, Adamiak Czesław, Kaliński Kamil.

Tytuł oryginału: Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego.

Tytuł równoległy: European Union funds as a factor of regional development.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju : 2019

Opis fizyczny: 199 s., il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ;193)

Uwagi: Bibliogr. s. 181-191.

Punktacja MNiSW: 100.000


4/61


Autorzy: Adamiak Czesław, Szyda Barbara, Dubownik Anna, García-Álvarez Marta.

Tytuł oryginału: Airbnb offer in Spain : spatial analysis of the pattern and determinants of its distribution.

Czasopismo: ISPRS International Journal of Geo-Information

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 8 no. 3

Opis fizyczny: Art. no. 155 S. 1-26, il., tab.

Uwagi: 10.3390/ijgi

Impact Factor: 2.239

Punktacja MNiSW: 70.000


5/61


Autorzy: Karasiewicz Tomasz, Adamczyk Aleksander, Trzcinska Justyna, Janiszewska Magdalena, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Zmiany użytkowania ziemi i pokrycia terenu Kwidzyna od końca XIX do początku XXI wieku na podstawie analizy materiałów kartograficznych.

Tytuł równoległy: Changes in the land use and land cover of Kwidzyn from the end of the 19th to the beginning of the 21st century based on the analysis of cartographic materials.

Czasopismo: Prace i Studia Geograficzne

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 64 z. 1

Opis fizyczny: S. 61-83, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


6/61


Autorzy: Białasik Bożena, Cabański Michał, Goldiszewicz-Cyl Paulina, Klamecki Dariusz, Kozłowski Leszek, Liminowicz Ewa, Malicka Dorota, Małecka Bożena, Miśko Magdalena, Nakielska Anna, Poreda Magdalena, Ptaszyńska Barbara, Redelbach Alicja, Rybak Małgorzata, Szyda Barbara, Żmuda-Trzebiatowski Radosław, Wasila Agnieszka, Wojciechowska Joanna [geografia].

Tytuł oryginału: Warunki życia ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.

Tytuł równoległy: Living conditions of the population in Kujawsko-Pomorskie Voivodship in 2016.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Urząd Statystyczny : 2018

Opis fizyczny: 99 s., il., tab., wykr.

Seria: (Analizy Statystyczne (Bydgoszcz))

Uwagi: Bibliogr.


7/61


Autorzy: Dubownik Anna, Szyda Barbara, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Możliwości kształtowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego w oparciu o środki z Unii Europejskiej.

Tytuł równoległy: Creation possibilities of social capital in rural areas of Kujawsko-Pomorskie voivodeship based on funds from the European Union.

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica

Rocznik: 2018

Szczegóły: Z. 32

Opis fizyczny: S. 109-123, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Społeczny wymiar innowacyjności na obszarach wiejskich. 2 / pod red. Anity Kulawiak, Pameli Jeziorskiej-Biel.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18778/1508-1117

Punktacja MNiSW: 8.000


8/61


Autorzy: Gierańczyk Wiesława, Kobyłecka Marta, Krajewska Milena, Leszczyńska Marzena, Osińska Magdalena, Pietrzak Michał, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Konkurencyjność i innowacyjność województwa kujawsko-pomorskiego w świetle badań statystycznych.

Tytuł równoległy: Competitiveness and innovation of Kuyavian-Pomeranian Voivodeship in the light of statistical research.

Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Rocznik: 2018

Szczegóły: Nr 518

Opis fizyczny: S. 22-36, il., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15611/pn

Punktacja MNiSW: 10.000


9/61


Autorzy: Adamiak Czesław, Szyda Barbara, Dubownik Anna.

Tytuł oryginału: Preferencje turystów z Chin dotyczące wyboru atrakcji odwiedzanych w Europie.

Tytuł równoległy: Preferences of Chinese tourists towards the choice of attractions in Europe.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 2 (42)

Opis fizyczny: S. 49-58, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 13.000


10/61


Autorzy: Ryszkowska Dorota, Adamiak Czesław, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: The impact of national rural network's initiatives on socio-economic development of Podlaskie Voivodeship in Poland.

Tytuł całości: Bioeconomy challenges, 8th International Scientific Conference on Rural Development, RD 2017, Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, Lithuania, 23-24 November 2017 / ed. by Asta Raupelienė.

Adres wydawniczy: Kaunas, Aleksandras Stulginskis University : 2017

Opis fizyczny: S. 1306-1311, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 15.000


11/61


Autorzy: Gierańczyk Wiesława, Kobyłecka Marta, Osińska Magdalena, Pietrzak Michał, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Innowacyjność województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 r.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy : 2017

Opis fizyczny: 37 s., il., tab., wykr.


12/61


Autorzy: Gierańczyk Wiesława, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Wpływ migracji wewnętrznych na sytuację demograficzną w województwie kujawsko-pomorskim.

Tytuł całości: Sytuacja demograficzna województwa kujawsko-pomorskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. T. 4 / red. nauk. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Rządowa Rada Ludnościowa : 2017

Opis fizyczny: S. 112-128, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


13/61


Autorzy: Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Znaczenie i rozwój funkcji turystycznej w strefie podmiejskiej.

Tytuł całości: Ustojčivoe razvitie èkonomiki, sostoânie, problemy, perspektivy : sbornik trudov XI meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Polesskij Gosudarstvennyj Universitet, g. Pinsk, Respublika Belarus', 21 aprelâ 2017 g. / gl. red. K. K. Šebeko.

Adres wydawniczy: Pinsk, PolesGU : 2017

Opis fizyczny: S. 272-275, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.


14/61


Autorzy: Dubownik Anna, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Ocena wpływu likwidacji cukrowni w Unisławiu na rozwój lokalny gminy.

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica

Rocznik: 2017

Szczegóły: Z. 28

Opis fizyczny: S. 47-61, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18778/1508-1117

Punktacja MNiSW: 8.000


15/61


Autorzy: Rudnicki Roman, Dubownik Anna, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Wsparcie Unii Europejskiej dla gospodarstw młodych rolników a struktura wieku kierowników gospodarstw rolnych w Polsce.

Czasopismo: Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Rocznik: 2017

Szczegóły: Z. 267

Opis fizyczny: S. 50-69, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Przestrzenne skutki procesów ludnościowych na obszarach wiejskich.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


16/61


Autorzy: Szyda Barbara, Karasiewicz Tomasz M..

Tytuł oryginału: Znaczenie obszarów przyrodniczo cennych w rozwoju funkcji turystycznej stref podmiejskich wybranych polskich miast.

Czasopismo: Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 19 nr 3

Opis fizyczny: S. 174-181, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


17/61


Autorzy: Karasiewicz Tomasz M., Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Znaczenie kultury ludowej dla rozwoju turystyki na obszarze Borów Tucholskich.

Tytuł równoległy: The importance of folk culture for the development of tourism in Bory Tucholskie.

Czasopismo: Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 19 nr 3

Opis fizyczny: S. 109-117, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


18/61


Autorzy: Szyda Barbara, Biczkowska Marta.

Tytuł oryginału: Zasoby lokalne obszarów wiejskich w strefach podmiejskich : endogeniczny czynnik rozwoju czy efekt wpływu miasta centralnego.

Tytuł równoległy: Local resources of rural areas in suburban areas : endogenous development factor or the effect of the central city impact.

Czasopismo: Studia Obszarów Wiejskich

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 47

Opis fizyczny: S. 77-97, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.7163/SOW

Punktacja MNiSW: 12.000


19/61


Autorzy: Kluba Mieczysław, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Agroturystyka w rejonie Borów Tucholskich : stan i uwarunkowania.

Czasopismo: Turizm i Gostepriimstvo

Rocznik: 2017

Szczegóły: no. 1

Opis fizyczny: S. 16-21, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


20/61


Autorzy: Kozłowski Leszek, Bielska Beata, Brzezińska-Rawa Anna, Flanz Sławomir, Goszczyński Wojciech, Karwacki Arkadiusz, Knieć Wojciech, Koziński Grzegorz, Kurowska Izabela, Marcysiak Tomasz, Mentkowski Przemysław, Podhorecki Adam, Rogatka Krzysztof, Skowroński Jan Wojciech, Skrzatek Mateusz, Sobczak-Piąstka Justyna, Sobiech Marcin, Szyda Barbara, Wincek Adam.

Tytuł oryginału: Ład przestrzenny w województwie kujawsko-pomorskim : diagnoza z założeniami programu jego kształtowania.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Departament Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2016

Opis fizyczny: 289 s., il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. s. 249-256.

Punktacja MNiSW: 20.000


21/61


Autorzy: Smoleńska Olga, Szyda Barbara, Poczta Joanna.

Tytuł oryginału: Problemy i wskaźniki w badaniu innowacji i produktów turystycznych na obszarach wiejskich w Polsce : (na przykładzie woj. wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego).

Czasopismo: Studia / Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Polska Akademia Nauk

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 173

Opis fizyczny: S. 157-170, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytył tomu: Społeczno-ekonomiczny wymiar innowacyjności na obszarach wiejskich = Socio-economic dimension of innovations in rural areas / pod red. Mirosława Biczkowskiego i Romana Rudnickiego.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


22/61


Autorzy: Kluba Mieczysław, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Lesistość województwa w 2014 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 111, 1 mapa


23/61


Autorzy: Kluba Mieczysław, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Łowiectwo : stan grubej zwierzyny łownej w 2012 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 112, 1 mapa


24/61


Autorzy: Kluba Mieczysław, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Odnowienia powierzchni lasów w zarządzie Lasów Państwowych w latach 2000 i 2013 ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 111, 1 mapa


25/61


Autorzy: Kluba Mieczysław, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Struktura powierzchni lasów według składu gatunkowego : struktura powierzchni lasów według gatunków panujących w 2013 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 112, 1 mapa


26/61


Autorzy: Kluba Mieczysław, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Struktura wiekowa lasów : struktura powierzchni lasów według klas wieku w 2013 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 112, 1 mapa


27/61


Autorzy: Kluba Mieczysław, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Zatrudnienie i ekonomiczne aspekty leśnictwa : pozyskanie grubizny w latach 2000 i 2013 ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 111, 1 mapa


28/61


Autorzy: Kluba Mieczysław, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Zatrudnienie i ekonomiczne aspekty leśnictwa : pozyskanie drewna w 2013 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 111, 1 mapa


29/61


Autorzy: Kluba Mieczysław, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Rybactwo : udział środków pomocowych w ogólnej wartości środków PO RYBY 2007-2013 : średnia kwota przyznanych środków pomocowych w ramach Osi Priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 112, 1 mapa


30/61


Autorzy: Radwańska Monika, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Wioski tematyczne szansą na aktywizację społeczno-gospodarczą mieszkańców terenów wiejskich oraz wzmocnienie konkurencyjności w przestrzeni turystycznej.

Tytuł równoległy: Theme villages as a chance for socio-economic activization of rural areas population and for the strengthening their competitiveness in the tourist space.

Tytuł całości: Innowacyjne działania i gospodarstwa na obszarach wiejskich / pod red. Doroty Kozłowskiej, Leszka Kozłowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział : 2015

Opis fizyczny: S. 200-212, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.500


31/61


Autorzy: Kluba Mieczysław, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Zalesienia w ramach PROW 2004-2010 w gospodarstwach rolnych województwa kujawsko-pomorskiego 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


32/61


Autorzy: Kluba Mieczysław, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Wielkość i udział zalesień w jednostkach w zarządzie Lasów Państwowych w latach 2000 i 2013 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


33/61


Autorzy: Kluba Mieczysław, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Struktura powierzchni zalesionej według form własności w 2014 r. 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


34/61


Autorzy: Kluba Mieczysław, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Stan i gęstość grubej zwierzyny łownej w nadleśnictwach RDLP w Toruniu w 2012 r. 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


35/61


Autorzy: Kluba Mieczysław, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Stan i gęstość drobnej zwierzyny łownej w nadleśnictwach RDLP w Toruniu w 2013 r. 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


36/61


Autorzy: Kluba Mieczysław, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Powierzchnia i pobór wody do napełniania i uzupełniania stawów rybnych w 2012 r. 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


37/61


Autorzy: Kluba Mieczysław, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Pogłowie, stopień pozyskania oraz wartość skupu jeleniowatych w nadleśnictwach RDLP w Toruniu w sezonie 2012/2013 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


38/61


Autorzy: Kluba Mieczysław, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Odnowienia powierzchni lasów w zarządzie Lasów Państwowych w latach 2000 i 2013 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


39/61


Autorzy: Kluba Mieczysław, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Odnowienia powierzchni lasów prywatnych i gminnych w latach 2000-2013 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


40/61


Autorzy: Kluba Mieczysław, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Liczebność i gęstość pozyskanej grubej zwierzyny łownej w nadleśnictwach RDLP w Toruniu w sezonie 2012/2013 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


41/61


Autorzy: Kluba Mieczysław, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Liczebność i gęstość pozyskanej drobnej zwierzyny łownej w nadleśnictwach RDLP w Toruniu w sezonie 2013/2014 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


42/61


Autorzy: Kluba Mieczysław, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Liczba projektów i wielkość środków pomocowych przyznanych w ramach Osi Priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


43/61


Autorzy: Kluba Mieczysław, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Liczba kół oraz powierzchnia jezior i drobnych zbiorników wodnych przypadająca na 1 koło Polskiego Związku Wędkarskiego w 2014 r. 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


44/61


Autorzy: Kluba Mieczysław, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Lesistość województwa w 2014 r. 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


45/61


Autorzy: Kluba Mieczysław, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Lesistość gruntów sektora publicznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r. 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


46/61


Autorzy: Kluba Mieczysław, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Lesistość gruntów sektora prywatnego w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r. 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


47/61


Autorzy: Kluba Mieczysław, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Beneficjenci i wielkość środków pomocowych (Oś Priorytetowa 2) przyznanych w ramach PO RYBY 2007-2013 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


48/61


Autorzy: Kluba Mieczysław, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Powierzchnia i liczba jezior Polskiego Związku Wędkarskiego - PZW w 2014 r. 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


49/61


Autorzy: Adamiak Czesław, Araźny Andrzej, Bednarek Renata, Biczkowski Mirosław, Biegańska Jadwiga, Brodowski Paweł, Buszko Jarosław, Cyzman Wiesław, Deptuła Miłosz, Dębowska Anna, Drachal Jacek, Dubownik Anna, Golba Radosław, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Jamorska Izabela, Jezierska-Thöle Aleksandra, Juśkiewicz Włodzimierz, Kamiński Dariusz, Kasprzyk Krzysztof, Kejna Marek, Kluba Mieczysław, Kosmela Monika, Kot Rafał, Kozieł Zenon, Kozłowski Leszek, Krawiec Arkadiusz, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Kunz Mieczysław, Marszelewski Włodzimierz, Maszewski Rafał, Mendyk Łukasz, Molewski Paweł, Nienartowicz Andrzej, Nowak Marcin, Okoniewska Teresa, Pawlikowski Tadeusz, Pawłowski Bogusław, Piasecki Adam, Pilarska Agnieszka, Piszczek Sylwester, Pius Bożena, Pospieszyńska Aleksandra, Przybylak Rajmund, Przystalski Andrzej, Rogatka Krzysztof, Rosik Katarzyna, Rudnicki Roman, Rutkowski Lucjan, Skowron Rajmund, Sobiech Marcin, Sobota Ireneusz, Sokołowski Dariusz, Solarczyk Adam, Strzyżewski Tomasz, Szumańska Ilona, Szyda Barbara, Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Świtoniak Marcin, Trapszyc Artur, Uscka-Kowalkowska Joanna, Weckwerth Piotr, Wiśniewski Łukasz, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: 362 mapy

Uwagi: Dokument elektroniczny.
Uwagi: Sposób cytowania: Kozieł Z. (red. nacz.), 2015, Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń.

Punktacja MNiSW: 20.000


50/61


Autorzy: Adamiak Czesław, Araźny Andrzej, Bednarek Renata, Biczkowski Mirosław, Biegańska Jadwiga, Brodowski Paweł, Buszko Jarosław, Cyzman Wiesław, Deptuła Miłosz, Dubownik Anna, Golba Radosław, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Jamorska Izabela, Jezierska-Thöle Aleksandra, Juśkiewicz Włodzimierz, Kamiński Dariusz, Kasprzyk Krzysztof, Kejna Marek, Kluba Mieczysław, Kosmela Monika, Kot Rafał, Kozieł Zenon, Kozłowski Leszek, Krawiec Arkadiusz, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Kunz Mieczysław, Kwiatkowska Klaudia, Marszelewski Włodzimierz, Maszewski Rafał, Mendyk Łukasz, Molewski Paweł, Nienartowicz Andrzej, Nowak Marcin, Okoniewska Teresa, Pawlikowski Tadeusz, Pawłowski Bogusław, Piasecki Adam, Pilarska Agnieszka, Piszczek Sylwester, Pius Bożena, Pospieszyńska Aleksandra, Przybylak Rajmund, Przystalski Andrzej, Rogatka Krzysztof, Rosik Katarzyna, Rudnicki Roman, Rutkowski Lucjan, Skowron Rajmund, Sobiech Marcin, Sobota Ireneusz, Sokołowski Dariusz, Solarczyk Adam, Strzyżewski Tomasz, Szumańska Ilona, Szyda Barbara, Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Świtoniak Marcin, Trapszyc Artur, Uscka-Kowalkowska Joanna, Weckwerth Piotr, Wiśniewski Łukasz, Wysota Wojciech, Adamczyk Aleksander.

Tytuł oryginału: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech ; red. Aleksander Adamczyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 141, [1] s., il.

Uwagi: Publikacja stanowi wybór map z całego zasobu Atlasu internetowego.
Uwagi: Sposób cytowania: Kozieł Z. (red. nacz.), 2015, Atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego A. Adamczyka: 4]


51/61


Autorzy: Sokołowski Dariusz, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Funkcja turystyczna Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.

Czasopismo: Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 17 z. 4

Opis fizyczny: S. 216-223, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


52/61


Autorzy: Tomczykowska Paulina, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Znaczenie obszarów przyrodniczo cennych dla rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim.

Tytuł równoległy: The importance of naturally valuable areas for tourism development in Kujawsko-Pomorskie voivodeship.

Tytuł całości: Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w świetle polityki Unii Europejskiej. T. 2: Wielofunkcyjność obszarów wiejskich = Integrated rural development under the policy of the European Union. Vol. 2: Multifunctionality of rural areas / pod red. Aleksandry Jezierskiej-Thöle, Mirosława Biczkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 247-263, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


53/61


Autorzy: Sokołowski Dariusz, Jaroszewska-Brudnicka Renata, Gierańczyk Wieńczysław, Radwańska Monika, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Delimitacja bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego na tle ujęć historycznych.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia

Rocznik: 2014

Szczegóły: Z. 45 nr 1

Opis fizyczny: S. 59-81, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/AUNC_ECON

Punktacja MNiSW: 5.000


54/61


Autorzy: Szyda Barbara, Sokołowski Dariusz.

Tytuł oryginału: Turystyczne użytkowanie Parku Narodowego "Bory Tucholskie".

Czasopismo: Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 15 z. 4

Opis fizyczny: S. 305-312, il., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


55/61


Autorzy: Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Urbanizacja wsi w strefie wpływów miasta a polityka przestrzenna władz gminnych : studium miast Częstochowy, Kielc i Radomia.

Tytuł równoległy: Urbanization of rural areas in the sphere of city influence and the spatial policy of communal authorities : study of Częstochowa, Kielce and Radom cities.

Czasopismo: Studia Obszarów Wiejskich

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 34

Opis fizyczny: S. 149-160, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Regionalny wymiar przemian polskiej wsi : aspekty przestrzenno-ekonomiczne / pod red. Marcina Wójcika

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


56/61


Autorzy: Hurba Monika, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Kształtowanie przestrzeni strefy podmiejskiej Lubelskiego Zespołu Miejskiego.

Tytuł równoległy: Creating space of suburban zone in Lublin Urban Complex.

Czasopismo: Studia Obszarów Wiejskich

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 29

Opis fizyczny: S. 145-159, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej / pod red. Krystyny Kurowskiej i Marty Gwiaździńskiej-Goraj.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


57/61


Autorzy: Radwańska Monika, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Możliwości rozwoju turystyki na obszarach cennych przyrodniczo : przykład Gminy Olsztyn koło Częstochowy.

Czasopismo: Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 13 z. 3

Opis fizyczny: S. 307-313, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


58/61


Autorzy: Sokołowski Dariusz, Szyda Barbara, Mierkiewicz Weronika.

Tytuł oryginału: Funkcja turystyczna Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

Czasopismo: Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 13 z. 3

Opis fizyczny: S. 245-250, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


59/61


Autorzy: Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Zmiany przestrzennego zagospodarowania gminy podmiejskiej Łysomice a kierunki przemieszczeń ludności.

Tytuł równoległy: Spatial aspects of suburban commune development in context of shifts of population movements.

Czasopismo: Studia Obszarów Wiejskich

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 17

Opis fizyczny: S. 187-200, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej / pod red. Eugeniusza Rydza i Romana Rudnickiego.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


60/61


Autorzy: Radwańska Monika, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Centra handlowe jako miejsca spędzania czasu wolnego mieszkańców dużych miast : przykład Torunia.

Czasopismo: Konwersatorium Wiedzy o Mieście

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 21

Opis fizyczny: S. 253-264, il.

Uwagi: Tytuł tomu: Funkcja turystyczna miast / red. Iwona Jażdżewska.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


61/61


Autorzy: Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Wpływ infrastruktury na warunki życia mieszkańców kontinuum wiejsko-miejskiego Częstochowy : (na przykładzie gminy Kłomnice).

Tytuł równoległy: The infrastructures influence on living conditions of the rural-urban continuum of Częstochowa : the example of municipality of Kłomnice.

Czasopismo: Studia Obszarów Wiejskich

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 13

Opis fizyczny: S. 153-162, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu : Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce / pod red. Wiesławy Gierańczyk i Mieczysława Kluby.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000