ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr Barbara Szyda
adiunkt
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

pokój: 208, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2569
e-mail: bszyda@umk.pl
ORCID: 0000-0002-9221-6284

Terminy konsultacji:
Wtorek: 13.30 - 15.30
Środa: 11.00 - 13.00


Zobacz profil w Bazie Wiedzy