Lista pracowników - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr Barbara Szyda
adiunkt
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

pokój: 208
tel.: +48-56-611-2569
e-mail: bszyda@umk.pl

Terminy konsultacji:
Poniedziałek: 9.30 - 11.30
Środa: 10.00 - 12.00

Bibliografia