ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Roman Rudnicki, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Kluba Mieczysław, Jezierska-Thöle Aleksandra, Szyda Barbara, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Nawożenie jako czynnik zrównoważonego rozwoju rolnictwa w Polsce : stan, struktura i zróżnicowanie przestrzenne.

Tytuł całości: Retardacja przekształcania zasobów środowiska, osiągnięcia, problemy, perspektywy : IV Konferencja Naukowa, 2-3.03.2020, Rzeszów - Uniwersytet Rzeszowski oraz PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie : program oraz streszczenia referatów i posterów.

Adres wydawniczy: Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski : 2020

Opis fizyczny: S. [43]


2/236


Autorzy: Wiśniewski Łukasz, Perdał Robert, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Proposed method for delimiting spatial structure on the example of agriculture types in Poland.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Socio-economic Series

Rocznik: 2020

Szczegóły: No. 49

Opis fizyczny: S. 7-18, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.2478/bog

Punktacja MNiSW: 40.000


3/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Kluba Mieczysław, Jezierska-Thöle Aleksandra, Szyda Barbara, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Natural fertilization in the structure of fertilization in sustainable agriculture - on the example of Poland.

Tytuł równoległy: Nawożenie naturalne w strukturze nawożenia w zrównoważonym rolnictwie - na przykładzie Polski.

Czasopismo: Polish Journal for Sustainable Development

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 24 no. 1

Opis fizyczny: S. 117-126, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15584/pjsd

Punktacja MNiSW: 5.000


4/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Jezierska-Thöle Aleksandra, Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: The impact of common agricultural policy on socio-economic development in Poland.

Tytuł całości: The 13th International Days of Statistics and Economics, September 5-7, 2019, Prague, Czech Republic, conference proceedings / ed. by Tomáš Löster, Tomáš Pavelka.

Adres wydawniczy: Slaný, Melandrium : 2019

Opis fizyczny: S. 1309-1318, il., tab.

Uwagi: Dokument elektroniczny.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


5/236


Autorzy: Dubownik Anna, Rudnicki Roman, Szyda Barbara, Adamiak Czesław, Kaliński Kamil.

Tytuł oryginału: Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego.

Tytuł równoległy: European Union funds as a factor of regional development.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju : 2019

Opis fizyczny: 199 s., il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ;193)

Uwagi: Bibliogr. s. 181-191.

Punktacja MNiSW: 100.000


6/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Dubownik Anna.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy programów pomocowych UE : przykład gmin województwa kujawsko-pomorskiego.

Tytuł równoległy: The use of EU aid programs as a factor of local development : an example of the Kujawsko-Pomorskie voivodeship.

Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 18 nr 1

Opis fizyczny: S. 93-105, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.31648/aspal

Punktacja MNiSW: 20.000


7/236


Autorzy: Kaliński Kamil, Rudnicki Roman, Wilczyńska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Agricultural holdings as beneficiaries of area and operational payments from the European Union in Poland in the period of 2007-2013.

Tytuł równoległy: Gospodarstwa rolne jako beneficjenci obszarowych i operacyjnych płatności programów pomocowych Unii Europejskiej w Polsce w latach 2007-2013.

Czasopismo: Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 21 no. 2

Opis fizyczny: S. 133-143, il., tab.

Uwagi: Wcześniejszy tytuł czasopisma: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.5604/01.3001.0013.2080

Punktacja MNiSW: 20.000


8/236


Autorzy: Jezierska-Thöle Aleksandra, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: External features of agriculture economy and their impact on spatial diversification in Poland.

Tytuł całości: The 12th International Days of Statistics and Economics, September 6-8, 2018, Prague, Czech Republic, conference proceedings / ed. by Tomáš Löster, Tomáš Pavelka.

Adres wydawniczy: Slaný, Melandrium : 2018

Opis fizyczny: S. 719-727, il.

Uwagi: Dokument elektroniczny.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 15.000


9/236


Autorzy: Dubownik Anna, Szyda Barbara, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Możliwości kształtowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego w oparciu o środki z Unii Europejskiej.

Tytuł równoległy: Creation possibilities of social capital in rural areas of Kujawsko-Pomorskie voivodeship based on funds from the European Union.

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica

Rocznik: 2018

Szczegóły: Z. 32

Opis fizyczny: S. 109-123, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Społeczny wymiar innowacyjności na obszarach wiejskich. 2 / pod red. Anity Kulawiak, Pameli Jeziorskiej-Biel.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18778/1508-1117

Punktacja MNiSW: 8.000


10/236


Autorzy: Barkova Natalia, Ryszkowska Dorota, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Sostaânie razvitiâ agroturizma v Grodnenskoj oblasti Respubliki Belarus'.

Tytuł równoległy: Condition of development of agritourism in the Grodno Region of the Republic of Belarus.

Czasopismo: Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Rocznik: 2018

Szczegóły: Z. 269

Opis fizyczny: S. 75-84, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Marka turystyczna : kreowanie, rozwój, promocja markowych produktów turystyki zdrowotnej i aktywnej = Tourist brand : creation, development, promotion of branded products of health and active tourism / pod red. Wioletty Kamińskiej, Małgorzaty Wilk-Grzywny.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


11/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Single area payments as an instrument to monitor agrarian changes in Poland (in 2004-2013).

Tytuł równoległy: Jednolite płatności obszarowe jako narzędzie monitoringu przemian agrarnych w Polsce (lata 2004-2013).

Czasopismo: Intercathedra

Rocznik: 2018

Szczegóły: no. 1 (34)

Opis fizyczny: S. 63-72, il., tab.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17306/J.INTERCATHEDRA

Punktacja MNiSW: 10.000


12/236


Autorzy: Kaliński Kamil, Kluba Mieczysław, Rudnicki Roman, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie przestrzenne stanu i dynamiki użytków rolnych w województwie kujawsko-pomorskim w okresie 2005-2015.

Tytuł równoległy: Spatial diversification of the status and dynamics of agricultural land use in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship in the period 2005-2015.

Czasopismo: Problemy Ekologii Krajobrazu

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 46

Opis fizyczny: S. 87-102, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Współczesne przemiany krajobrazów wiejskich i podmiejskich = Contemporary changes of rural and suburban landscapes / red. tomu Stanisław Krysiak, Anna Majchrowska, Elżbieta Papińska.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


13/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Kluba Mieczysław, Wiśniewski Łukasz, Wilczyńska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Fundusze Wspólnej Polityki Rolnej 2007-2013 wykorzystane na poprawę środowiska naturalnego i obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim.

Tytuł równoległy: CAP Fundas 2007-2013 used for the improvement of the natural environment and rural areas in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship.

Czasopismo: Problemy Ekologii Krajobrazu

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 46

Opis fizyczny: S. 73-85, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Współczesne przemiany krajobrazów wiejskich i podmiejskich = Contemporary changes of rural and suburban landscapes / red. tomu Stanisław Krysiak, Anna Majchrowska, Elżbieta Papińska.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


14/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Wilczyńska Katarzyna, Kaliński Kamil.

Tytuł oryginału: Działanie osi 4. PROW 2007-2013 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" : zróżnicowanie przestrzenne poziomu i struktury wydatkowania środków LEADER.

Tytuł równoległy: Implementing local development strategies" within axis 4. RDP 2007-2013 : spatial diversification of level and structure of LEADER funds delivery.

Czasopismo: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 20 z. 1

Opis fizyczny: S. 123-129, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.5604/01.3001.0011.7238

Punktacja MNiSW: 10.000


15/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Jezierska-Thöle Aleksandra, Wiśniewski Łukasz, Janzen Jörg, Kozłowski Leszek.

Tytuł oryginału: Former political borders and their impact on the evolution of the present-day spatial structure of agriculture in Poland.

Czasopismo: Studies in Agricultural Economics

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 120 no. 1

Opis fizyczny: S. 1-9, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.7896/j

Punktacja MNiSW: 4.000


16/236


Autorzy: Wiśniewski Łukasz, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów w Polsce : zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania środków działania PROW 2007-2013.

Tytuł równoległy: Use of advisory services by farmers and forest holders : spatial diversification in the use of resources from one of the RDP 2007-2013 measures.

Czasopismo: Zagadnienia Doradztwa Rolniczego

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 2 (92)

Opis fizyczny: S. 76-89, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


17/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Endo i egzogeniczne uwarunkowania rozwoju a poziom agroturystyki : studium przestrzenne województwa kujawsko-pomorskiego.

Tytuł całości: Ustojčivoe razvitie èkonomiki, sostoânie, problemy, perspektivy : sbornik trudov XI meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Polesskij Gosudarstvennyj Universitet, g. Pinsk, Respublika Belarus', 21 aprelâ 2017 g. / gl. red. K. K. Šebeko.

Adres wydawniczy: Pinsk, PolesGU : 2017

Opis fizyczny: S. 264-266, il.

Uwagi: Bibliogr.


18/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Kluba Mieczysław, Wiśniewski Łukasz, Wilczyńska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie przestrzenne działań osi 2 PROW 2007-2013 "Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich" w województwie kujawsko-pomorskim.

Tytuł całości: Współczesne przemiany krajobrazu polskiej wsi, materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Łódź, 6-8.IX.2017.

Adres wydawniczy: Łódź, Katedra Geografii Fizycznej. Pracownia Geoekologii. Uniwersytet Łódzki : 2017

Opis fizyczny: S. 38


19/236


Autorzy: Kluba Mieczysław, Rudnicki Roman, Wiśniewski Łukasz, Kaliński Kamil.

Tytuł oryginału: Przemiany użytkowania ziemi w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2005-2015.

Tytuł całości: Współczesne przemiany krajobrazu polskiej wsi, materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Łódź, 6-8.IX.2017.

Adres wydawniczy: Łódź, Katedra Geografii Fizycznej. Pracownia Geoekologii. Uniwersytet Łódzki : 2017

Opis fizyczny: S. 25


20/236


Autorzy: Wiśniewski Łukasz, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów w Polsce : zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania środków działania PROW 2007-2013.

Tytuł całości: Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, międzynarodowa konferencja naukowa, Poznań, 14 września 2017 roku : streszczenia artykułów konferencyjnych.

Adres wydawniczy: Poznań, Katedra Ekonomii. Uniwersytet Przyrodniczy : 2017

Opis fizyczny: S. 65


21/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Dubownik Anna, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Wsparcie Unii Europejskiej dla gospodarstw młodych rolników a struktura wieku kierowników gospodarstw rolnych w Polsce.

Czasopismo: Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Rocznik: 2017

Szczegóły: Z. 267

Opis fizyczny: S. 50-69, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Przestrzenne skutki procesów ludnościowych na obszarach wiejskich.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


22/236


Autorzy: Smoleńska Olga, Adamiak Czesław, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla rozwoju turystyki.

Tytuł równoległy: The use of the Regional Operational Programme of Kujawsko-Pomorskie Voivodeship funds for the development of tourism.

Czasopismo: Journal of Education, Health and Sport

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 7 no. 6

Opis fizyczny: S. 964-979, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.5281/zenodo.1133104

Punktacja MNiSW: 7.000


23/236


Autorzy: Kołodziejczak Anna, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Spatial diversification of energy crops in Polish agriculture : a study of plantation concentration based on local indicators of spatial association (LISA).

Czasopismo: Quaestiones Geographicae

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 36 no. 2

Opis fizyczny: S. 49-56, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/quageo

Punktacja MNiSW: 9.000


24/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Dubownik Anna.

Tytuł oryginału: Różnicowanie działalności gospodarczej w rolnictwie w ramach WPR jako czynnik wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa i obszrów wiejskich : przykład województwa kujawsko-pomorskiego.

Tytuł równoległy: Differentiation of the economic activity in agriculture financed by the CAP as a factor of multi-functional development of agriculture and rural areas : example of the Kuyavian-Pomeranian province.

Czasopismo: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 19 z. 1

Opis fizyczny: S. 158-164, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.5604/01.3001.0009.8358

Punktacja MNiSW: 10.000


25/236


Autorzy: Męczekalski Mirosław, Dubownik Anna, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Rozwój agroturystyki w województwie kujawsko-pomorskim jako efekt absorpcji środków unijnych przeznaczonych na różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Tytuł równoległy: Development of agritourism in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship as an effect of the absorption of eu funds allocated to the diversification of economic activity in rural areas.

Czasopismo: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 22

Opis fizyczny: S. 51-60, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


26/236


Autorzy: Dubownik Anna, Rudnicki Roman, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim (lata 2007-2013).

Tytuł równoległy: European Union funds as a factor in the development of rural areas in Kujawsko-Pomorskie province (in 2007-2013 period).

Czasopismo: Studia Obszarów Wiejskich

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 47

Opis fizyczny: S. 7-20, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.7163/SOW

Punktacja MNiSW: 12.000


27/236


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Odnowa wsi jako czynnik aktywizacji społeczności lokalnych.

Tytuł równoległy: Village renewal as a factor activating local communities.

Czasopismo: Studia Obszarów Wiejskich

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 48

Opis fizyczny: S. 75-101, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.7163/SOW

Punktacja MNiSW: 12.000


28/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Biczkowski Mirosław, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Działanie PROW 2007-2013 : różnicowanie działalności gospodarstw rolnych jako czynnik wielofunkcyjnego rozwoju wsi i rolnictwa.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 17 z. 3

Opis fizyczny: S. 249-267, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.22630/PRS

Punktacja MNiSW: 13.000


29/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Wiśniewski Łukasz, Dubownik Anna, Kluba Mieczysław.

Tytuł oryginału: Ocena oddziaływania funduszy Unii Europejskiej na wielofunkcyjny rozwój gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich w Polsce Północno-Wschodniej.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Skoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce

Rocznik: 2017

Szczegóły: z. 2 (25)

Opis fizyczny: S. 450-462, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


30/236


Autorzy: Kluba Mieczysław, Rudnicki Roman, Jezierska-Thöle Aleksandra.

Tytuł oryginału: Obrabotka ènergetičeskih rastenij na pahotnyh zemlâh v Pol'še.

Tytuł całości: Aktual'nye naučno-tehničeskie i èkologičeskie problemy sohranieniâ sredy obitaniâ, sbornik naučnyh statej Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Brest, 6-8 aprelâ 2016 g. Č. 1 / predsedatel' red. kol. A. A. Volček.

Adres wydawniczy: Brest, Izdatel'stvo Brestskogo Gosudarstvennogo Tehničeskogo Universiteta : 2016

Opis fizyczny: S. 72-78, il., tab.; streszcz. ang.


31/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Dubownik Anna, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Wsparcie finansowe gospodarstw rolnych środkami Wspólnej Polityki Rolnej UE w Polsce w latach 2002-2010.

Tytuł równoległy: Financial support for Polish farmers within Common Agricultural Policy in period 2002-2010.

Tytuł całości: Perspektivy razvitiâ vysšej školy, materialy IX meždunarodnoj naučno-metodičeskoj konferencii / otv. red. V.K. Pestis.

Adres wydawniczy: Grodno, Grodnenskij Gosudarstvennyj Agrarnyj Universitet : 2016

Opis fizyczny: S. 125-131, il., tab.; streszcz. pol., ros.

Uwagi: Tekst w j. ang.

Uwagi: Bibliogr.


32/236


Autorzy: Gwiaździńska-Goraj Marta, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Agricultural education of managers of agricultural holdings in Poland in 2002-2010.

Tytuł całości: Rural development and entrepreneurship ; Bioeconomy ; Home economics, proceedings of the International Scientific Conference "Economic science for rural development" / ed.-in-chief Anita Auzina.

Adres wydawniczy: Jelgava, Latvia University of Agriculture : 2016

Opis fizyczny: S. 69-76, il., tab.

Seria: (Economic Science for Rural Development ;vol. 41)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 15.000


33/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Spatial structure of Polish agriculture conditioned by Common Agricultural Policy instruments.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 208 s., [2] k. tabl. luzem, il., tab.

Uwagi: Bibliogr. s. 198-208.

Punktacja MNiSW: 25.000


34/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Rolnictwo Polski : studium statystyczno-przestrzenne lata 2002-2010.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 487 s., il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 471-483.

Punktacja MNiSW: 20.000


35/236


Autorzy: Gospodarowicz Marcin, Kołodziejczyk Danuta, Lidke Danuta, Rudnicki Roman, Adamiak Czesław, Struś Mirosław.

Tytuł oryginału: Ocena poziomu spójności terytorialnej pod względem infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich w kontekście wybranych aglomeracji miejskich Polski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy : 2016

Opis fizyczny: 166 s., il., tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 20.000


36/236


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Społeczno-ekonomiczny wymiar innowacyjności na obszarach wiejskich / pod red. Mirosława Biczkowskiego i Romana Rudnickiego.

Tytuł równoległy: Socio-economic dimension of innovations in rural areas.

Adres wydawniczy: Warszawa, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN : 2016

Opis fizyczny: 244 s., il., tab., wykr.

Seria: (Studia / Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Polska Akademia Nauk ;z. 173)

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.


37/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Dubownik Anna, Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Diversification of sources of income in agricultural holdings in the context of multi-functional development of rural areas in Poland.

Tytuł równoległy: La diversité des sources de revenus des exploitations agricoles dans le contexte du développement multifonctionnel des régions agricoles en Pologne.

Czasopismo: Belgeo

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 4

Opis fizyczny: S. 1-17, il., tab., wykr.; streszcz. franc.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.4000/belgeo

Punktacja MNiSW: 5.000


38/236


Autorzy: Wiśniewski Łukasz, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Podatek rolny jako narzędzie badania przemian struktury agrarnej : studium przypadku gminy Brzuze.

Czasopismo: Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Rocznik: 2016

Szczegóły: Z. 262

Opis fizyczny: S. 35-50, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Współczesne problemy rolnictwa i obszarów wiejskich = Contemporary issues of agriculture and rural areas / pod red. Wioletty Kamińskiej.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


39/236


Autorzy: Wiśniewski Łukasz, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Labour input in Polish agriculture against size of agricultural holdings : spatial analysis.

Czasopismo: Journal of Agribusiness and Rural Development

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 3 (41)

Opis fizyczny: S. 413-424, il., tab.; streszcz. pol.

Uwagi: 10.17306/JARD

Punktacja MNiSW: 13.000


40/236


Autorzy: Jezierska-Thöle Aleksandra, Rudnicki Roman, Kluba Mieczysław.

Tytuł oryginału: Development of energy crops cultivation for biomass production in Poland.

Czasopismo: Renewable and Sustainable Energy Reviews

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 62

Opis fizyczny: S. 534-545, il., tab.

Uwagi: 10.1016/j.rser

Impact Factor: 8.050

Punktacja MNiSW: 45.000


41/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Kluba Mieczysław, Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Struktura ciągników według mocy a struktura obszarowa gospodarstw rolnych w Polsce : analiza porównawcza wyników powszechnego spisu rolnego 2010.

Czasopismo: Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 103 z. 4

Opis fizyczny: S. 112-125, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 14.000


42/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Kluba Mieczysław, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie płatności Wspólnej Polityki Rolnej dotyczących poprawy czynników produkcji rolniczej w Polsce.

Tytuł równoległy: The differentiation of payments of the common agricultural policy for imroving factors of agricultural production in Poland.

Czasopismo: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 18 z. 2

Opis fizyczny: S. 230-236, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


43/236


Autorzy: Kluba Mieczysław, Rudnicki Roman, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Intensywność organizacji produkcji rolniczej a poziom mechanizacji rolnictwa w Polsce w świetle Powszechnego Spisu Rolnego 2010.

Czasopismo: Studia / Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Polska Akademia Nauk

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 167

Opis fizyczny: S. 214-230, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Obszary wiejskie : wiejska przestrzeń i ludność, aktywność społeczna i przedsiębiorczość = (Rural areas : countryside expanse and population, social activity and enterpreneurship) / pod red. Krystiana Heffnera i Brygidy Klemens.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


44/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Biczkowski Mirosław, Dubownik Anna.

Tytuł oryginału: Działania PROW ukierunkowane na wsparcie działalności pozarolniczej : ocena zróżnicowania przestrzennego i innowacyjnego wpływu na rozwój obszarów wiejskich

Czasopismo: Studia / Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Polska Akademia Nauk

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 173

Opis fizyczny: S. 71-87, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Społeczno-ekonomiczny wymiar innowacyjności na obszarach wiejskich = Socio-economic dimension of innovations in rural areas / pod red. Mirosława Biczkowskiego i Romana Rudnickiego.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


45/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Przemiany poziomu i struktury mechanizacji rolnictwa polskiego w świetle analizy porównawczej wyników spisów powszechnych rolnictwa z lat 2002 i 2010.

Tytuł równoległy: Changes in the level and structure of agricultural mechanisation in Poland in the comparative analysis of 2002 and 2010 national agricultural censuses.

Czasopismo: Studia Obszarów Wiejskich

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 42

Opis fizyczny: S. 165-183, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.7163/SOW

Punktacja MNiSW: 12.000


46/236


Autorzy: Dubownik Anna, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Reforma rynku cukru Unii Europejskiej i jej wpływ na uprawę buraków cukrowych i produkcję cukru w Polsce.

Tytuł równoległy: The European Union sugar market reform and the impact on the production of sugar beet and sugar in Poland.

Czasopismo: Studia Obszarów Wiejskich

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 42

Opis fizyczny: S. 185-196, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.7163/SOW

Punktacja MNiSW: 12.000


47/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Cechy produkcyjne rolnictwa a poziom absorpcji środków wspólnej polityki rolnej w Polsce.

Tytuł równoległy: Characteristics of agricultural production against absorption level of funds within common agricultural policy in Poland.

Czasopismo: Studia Obszarów Wiejskich

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 42

Opis fizyczny: S. 89-104, il. tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.7163/SOW

Punktacja MNiSW: 12.000


48/236


Autorzy: Kozłowski Leszek, Brzykca Aneta, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Niskobudżetowa turystyka indywidualna jako forma aktywności turystycznej.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 1 (33)

Opis fizyczny: S. 259-272, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Trendy we współczesnym ruchu turystycznym / red. nauk. Beata Meyer.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18276/ept

Punktacja MNiSW: 13.000


49/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Struktura przestrzenna rolnictwa i wykorzystanie środków UE w ramach wspólnej polityki rolnej w regionie Pomorza Środkowgo.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych / Politechnika Koszalińska

Rocznik: 2016

Szczegóły: Nr 20

Opis fizyczny: S. 113-130, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


50/236


Autorzy: Kurowska Krystyna, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Energy crops in Polish agriculture based on results of agricultural census of 2010.

Tytuł całości: 14th International Scientific Conference Engineering for Rural Development, Jelgava, Latvia, May 20-22, 2015, proceedings. Vol. 14 / eds.: Larisa Malinovska, Vitalijs Osadcuks.

Adres wydawniczy: Jelgava, Latvia University of Agriculture : 2015

Opis fizyczny: S. 522-529, il., tab.

Punktacja MNiSW: 15.000


51/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Wyposażenie techniczne gospodarstw rolnych i metody produkcji rolniczej : wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej w 2010 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 109, 1 mapa


52/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie funduszy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej : udział funduszy dotyczących poprawy sytuacji dochodowo-ekonomicznej w ogólnej kwocie środków WPR pozyskanych przez gospodarstwo rolne w latach 2004-2010 ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 110, 1 mapa


53/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie funduszy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej : płatności do powierzchni upraw podstawowych (UPO inne rośliny) oraz pozostałe płatności uzupełniające w % jednolitych płatności obszarowych (lata 2004-2010) ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 110, 1 mapa


54/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie funduszy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej : średnioroczna kwota pozyskana w przeliczeniu na 1 ha UR w latach 2004-2010 ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 110, 1 mapa


55/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych : struktura użytkowania ziemi ogółem w 2010 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 108, 1 mapa


56/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Uwarunkowania przyrodnicze rolnictwa : wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 108, 1 mapa


57/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Struktura zasiewów : zasiewy - typy strukturalne w 2010 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 109, 1 mapa


58/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Struktura agrarna : mapa syntetyczna - stan na 2010 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 108, 1 mapa


59/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Kujawy : wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej w 2010 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 133, 1 mapa


60/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Kujawy : udział uprawy rzepaku i rzepiku w ogólnej powierzchni zasiewów w 2010 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 133, 1 mapa


61/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Kujawy : udział upraw warzyw gruntowych w ogólnej powierzchni zasiewów w 2010 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 133, 1 mapa


62/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Kujawy : stopień intensywności organizacji produkcji rolniczej w 2010 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 133, 1 mapa


63/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Delimitacja struktury przestrzennej gospodarstw : ogólny poziom rolnictwa w 2010 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 110, 1 mapa


64/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Chów zwierząt gospodarskich : obsada zwierząt gospodarskich w sztukach dużych na 100 ha użytków rolnych w 2010 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 109, 1 mapa


65/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Cechy społeczne rolnictwa : syntetyczny poziom cech społecznych rolnictwa w 2010 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 108, 1 mapa


66/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Cechy produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rolnych : produkcja globalna rolnictwa w 2010 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 109, 1 mapa


67/236


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Rudnicki Roman, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Obręb geodezyjny jako jednostka przestrzenna badań geograficznych walorów i zagospodarowania turystycznego : przykład powiatu gryfickiego.

Tytuł równoległy: Geodetic precinct as a spatial unit of geographical research on the tourist advantages and development : the case of Gryfice county.

Tytuł całości: Innowacyjne działania i gospodarstwa na obszarach wiejskich / pod red. Doroty Kozłowskiej, Leszka Kozłowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział : 2015

Opis fizyczny: S. 7-36, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.500


68/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Uwarunkowania przyrodnicze rolnictwa : ujęcie syntetyczne 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


69/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Towarowość gospodarstw rolnych 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


70/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Syntetyczny wskaźnik przydatności obszarów do produkcji ekologicznej 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


71/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Struktura zasiewów : ujęcie syntetyczne 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


72/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Struktura własnościowa rolnictwa 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


73/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Struktura wieku kierowników gospodarstw rolnych 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


74/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Struktura rolniczego użytkowania ziemi : uprawy trwałe 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


75/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Struktura rolniczego użytkowania ziemi : trwałe użytki zielone 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


76/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Struktura rolniczego użytkowania ziemi : grunty orne 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


77/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Struktura płci kierowników gospodarstw rolnych 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


78/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Struktura obszarowa gospodarstw 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


79/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Struktura agrarna w świetle płatności UE 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


80/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Struktura agrarna : ujęcie syntetyczne 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


81/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Rozdrobnienie gruntów 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


82/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Produkcyjność rolnictwa 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


83/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Produkcja globalna rolnictwa 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


84/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Pozostałe kierunki chowu zwierząt gospodarskich. Cz. 2 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


85/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Pozostałe kierunki chowu zwierząt gospodarskich. Cz. 1 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


86/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Płatności obszarowe 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


87/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Ocena warunków przyrodniczych z punktu widzenia Wspólnej Polityki Rolnej UE 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


88/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Nawożenie organiczne oraz organiczne i mineralne razem 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


89/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Nawożenie azotowe 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


90/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Nakłady siły roboczej 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


91/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Melioracje 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


92/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Mechanizacja : maszyny rolnicze 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


93/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Mechanizacja - ogółem oraz ciągniki i kombajny 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


94/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Kompleksy glebowo-rolnicze 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


95/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Klasy bonitacyjne gleb 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


96/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Jakość gleb (gleby I-IV klas bonitacyjnych) 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


97/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Intensywność produkcji rolniczej i wybrane cechy rolnictwa 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


98/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Intensywność produkcji rolniczej 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


99/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Grupa upraw : zboża 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


100/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Grupa upraw : przemysłowe 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


101/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Grupa upraw : pastewne 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


102/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Grupa upraw : alimentacyjne 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


103/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Grunty ekstensywne, nieużytkowane rolniczo i rośliny energetyczne 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


104/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Główne kierunki chowu zwierząt gospodarskich 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


105/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Główne formy użytkowania ziemi 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


106/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Gleby najlepsze a wybrane cechy rolnictwa 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


107/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Fermy objęte zintegrowanymi pozwoleniami środowiskowymi 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


108/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Działania WPR ukierunkowane na poprawę wyposażenia technicznego gospodarstw rolnych 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


109/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Działania WPR ukierunkowane na poprawę środowiska przyrodniczego i jakości gruntów 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


110/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Działania WPR ukierunkowane na poprawę struktury agrarno-demograficznej 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


111/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Działania ukierunkowane na poprawę cech produkcyjnych oraz dochodowych gospodarstw rolnych 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


112/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Delimitacja struktury przestrzennej rolnictwa 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


113/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Chów zwierząt gospodarskich : ujęcie syntetyczne 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


114/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Chemizacja rolnictwa 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


115/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Wyposażenie techniczne gospodarstw rolnych : ujęcie syntetyczne 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


116/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Wykształcenie kierowników gospodarstw rolnych 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


117/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Wybrane cechy produkcyjne : zasiewy 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


118/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Warunki przyrodnicze rolnictwa 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


119/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych : ujęcie syntetyczne 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


120/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Absorpcja funduszy Wspólnej Polityki Rolnej UE : ujęcie syntetyczne 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


121/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Cechy ekonomiczne rolnictwa 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


122/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Cechy społeczne rolnictwa : ujęcie syntetyczne 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


123/236


Autorzy: Kozłowski Leszek, Rudnicki Roman, Dubownik Anna.

Tytuł oryginału: Regional diversification of agricultural land acqusitions by foreign capital entities in Poland in the period of 2002-2012.

Tytuł całości: Regional development and public administration in the context of general tendencies of XXI century / ed. by Wioletta Szymańska.

Adres wydawniczy: Słupsk, Department of Socio-Economic Geography and Tourism. Institute of Geography and Regional Studies, Publishing House "Adndu" : 2015

Opis fizyczny: S. 196-213, il., tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 5.000


124/236


Autorzy: Adamiak Czesław, Araźny Andrzej, Bednarek Renata, Biczkowski Mirosław, Biegańska Jadwiga, Brodowski Paweł, Buszko Jarosław, Cyzman Wiesław, Deptuła Miłosz, Dębowska Anna, Drachal Jacek, Dubownik Anna, Golba Radosław, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Jamorska Izabela, Jezierska-Thöle Aleksandra, Juśkiewicz Włodzimierz, Kamiński Dariusz, Kasprzyk Krzysztof, Kejna Marek, Kluba Mieczysław, Kosmela Monika, Kot Rafał, Kozieł Zenon, Kozłowski Leszek, Krawiec Arkadiusz, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Kunz Mieczysław, Marszelewski Włodzimierz, Maszewski Rafał, Mendyk Łukasz, Molewski Paweł, Nienartowicz Andrzej, Nowak Marcin, Okoniewska Teresa, Pawlikowski Tadeusz, Pawłowski Bogusław, Piasecki Adam, Pilarska Agnieszka, Piszczek Sylwester, Pius Bożena, Pospieszyńska Aleksandra, Przybylak Rajmund, Przystalski Andrzej, Rogatka Krzysztof, Rosik Katarzyna, Rudnicki Roman, Rutkowski Lucjan, Skowron Rajmund, Sobiech Marcin, Sobota Ireneusz, Sokołowski Dariusz, Solarczyk Adam, Strzyżewski Tomasz, Szumańska Ilona, Szyda Barbara, Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Świtoniak Marcin, Trapszyc Artur, Uscka-Kowalkowska Joanna, Weckwerth Piotr, Wiśniewski Łukasz, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: 362 mapy

Uwagi: Dokument elektroniczny.
Uwagi: Sposób cytowania: Kozieł Z. (red. nacz.), 2015, Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń.

Punktacja MNiSW: 20.000


125/236


Autorzy: Adamiak Czesław, Araźny Andrzej, Bednarek Renata, Biczkowski Mirosław, Biegańska Jadwiga, Brodowski Paweł, Buszko Jarosław, Cyzman Wiesław, Deptuła Miłosz, Dubownik Anna, Golba Radosław, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Jamorska Izabela, Jezierska-Thöle Aleksandra, Juśkiewicz Włodzimierz, Kamiński Dariusz, Kasprzyk Krzysztof, Kejna Marek, Kluba Mieczysław, Kosmela Monika, Kot Rafał, Kozieł Zenon, Kozłowski Leszek, Krawiec Arkadiusz, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Kunz Mieczysław, Kwiatkowska Klaudia, Marszelewski Włodzimierz, Maszewski Rafał, Mendyk Łukasz, Molewski Paweł, Nienartowicz Andrzej, Nowak Marcin, Okoniewska Teresa, Pawlikowski Tadeusz, Pawłowski Bogusław, Piasecki Adam, Pilarska Agnieszka, Piszczek Sylwester, Pius Bożena, Pospieszyńska Aleksandra, Przybylak Rajmund, Przystalski Andrzej, Rogatka Krzysztof, Rosik Katarzyna, Rudnicki Roman, Rutkowski Lucjan, Skowron Rajmund, Sobiech Marcin, Sobota Ireneusz, Sokołowski Dariusz, Solarczyk Adam, Strzyżewski Tomasz, Szumańska Ilona, Szyda Barbara, Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Świtoniak Marcin, Trapszyc Artur, Uscka-Kowalkowska Joanna, Weckwerth Piotr, Wiśniewski Łukasz, Wysota Wojciech, Adamczyk Aleksander.

Tytuł oryginału: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech ; red. Aleksander Adamczyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 141, [1] s., il.

Uwagi: Publikacja stanowi wybór map z całego zasobu Atlasu internetowego.
Uwagi: Sposób cytowania: Kozieł Z. (red. nacz.), 2015, Atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego A. Adamczyka: 4]


126/236


Autorzy: Kurowska Krystyna, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Changes in land use in Poland : comparative study of period 2002-2010.

Tytuł całości: Towards the transfer of knowledge, innovations and social progress, the 7th international scientific conference Rural Development 2015, 19-20 November, 2015, Akademija, Lithuania : conference proceedings / ed. by Asta Raupelienė.

Adres wydawniczy: Kaunas, Aleksandras Stulginskis University : 2015

Opis fizyczny: S. 1-7, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 15.000


127/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Męczekalski Mirosław, Dubownik Anna.

Tytuł oryginału: Obręb geodezyjny jako jednostka przestrzenna badań geograficzno-turystycznych : przykład powiatu suwalskiego.

Tytuł całości: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, praca zbiorowa. T. 15: Turystyka w badaniach geograficznych / pod red. Zygmunta Młynarczyka i Aliny Zajadacz.

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2015

Opis fizyczny: S. 33-52, il.; streszcz. ang.

Seria: (Seria Turystyka i Rekreacja / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia i Prace ;nr 15)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


128/236


Autorzy: Kurowska Krystyna, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Afforestation of agricultural land in agricultural holding in Poland : comparative analysis for the period of 2002-2010.

Tytuł całości: Water resources, forest, marine and ocean ecosystems, 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2015, Albena, Bulgaria, 18-24 June 2015 : conference proceedings. Vol. 2: Soils, forest ecosystems, marine and ocean ecosystems.

Adres wydawniczy: Sofia, International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM : 2015

Opis fizyczny: S. 433-440, il., tab.

Punktacja MNiSW: 15.000


129/236


Autorzy: Gwiaździńska-Goraj Marta, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Struktura wykształcenia rolniczego kierowników gospodarstw rolnych w Polsce : analiza czasowa i przestrzenna zjawiska.

Tytuł równoległy: Agricultural education managers farms in Poland : analysis of temporal and spatial distribution and selected its conditions.

Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 14 nr 2

Opis fizyczny: S. 7-19, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


130/236


Autorzy: Wiśniewski Łukasz, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Wielkość gospodarstw rolnych a wybrane cechy chowu zwierząt gospodarskich : przykład województwa kujawsko-pomorskiego.

Tytuł równoległy: The size of agricultural holdings and selected characteristics of livestock farming : a case study of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship.

Czasopismo: Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych

Rocznik: 2015

Szczegóły: Nr 4

Opis fizyczny: S. 75-102, il., tab., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


131/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Ogrody przydomowe jako element statystyki rolniczej w Polsce : stan i zróżnicowanie przestrzenne według Powszechnego spisu rolnego 2010.

Tytuł równoległy: Home gardens as an element of agrarian statistics in Poland : quantitative analysis and spatial differentiation study on the basis of 2010 national agricultural census.

Czasopismo: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 17 z. 1

Opis fizyczny: S. 197-202, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


132/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Wiśniewski Łukasz, Kluba Mieczysław.

Tytuł oryginału: Poziom i struktura przestrzenna rolnictwa polskiego w świetle wyników Powszechnego spisu rolnego 2010.

Tytuł równoległy: Level and spatial structure of Polish agriculture in the light of the results of the agrucultural census of 2010.

Czasopismo: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 17 z. 3

Opis fizyczny: S. 337-343, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


133/236


Autorzy: Dubownik Anna, Rudnicki Roman, Kozłowski Leszek.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie regionalne gruntów skarbowych zakupionych przez podmioty zagraniczne.

Czasopismo: Studia / Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Polska Akademia Nauk

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 161

Opis fizyczny: S. 267-277, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów : uwarunkowania i kierunki = The management of space in cities and regions : conditions and directions / pod red. Tadeusza Kudłacza i Piotra Lityńskiego.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


134/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Agroturystyka jako forma aktywizacji pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych w Polsce : stan, zróżnicowanie przestrzenne oraz wpływ środków PROW 2007-2013.

Czasopismo: Studia / Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Polska Akademia Nauk

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 162

Opis fizyczny: S. 83-108, il., tab.

Uwagi: Tytuł tomu: Turystyka wiejska i agroturystyka : nowe paradygmaty dla XXI wieku = Rural tourism and agritourism : new paradigms for XXI century / pod red. Wioletty Kamińskiej i Małgorzaty Wilk-Grzywny.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


135/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Walory przyrodnicze i walory kulturowe a zróżnicowanie przestrzenne szlaków turystycznych w woj. kujawsko-pomorskim.

Czasopismo: Studia / Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Polska Akademia Nauk

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 166

Opis fizyczny: S. 115-139, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Uwarunkowania rozwoju turystyki aktywnej na obszarach wiejskich = Conditions for development of active tourism in rural areas / pod red. Wioletty Kamińskiej i Małgorzaty Wilk-Grzywny.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


136/236


Autorzy: Gwiaździńska-Goraj Marta, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Stan i zmiany wykształcenia rolniczego kierowników gospodarstw rolnych w latach 2002-2010 w województwie kujawsko-pomorskim.

Tytuł równoległy: Status and changes in agricultural education of farm managers in years 2002-2010 in the Kujawsko-Pomorskie voivodship.

Czasopismo: Studia Obszarów Wiejskich

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 40

Opis fizyczny: S. 51-63, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.7163/SOW

Punktacja MNiSW: 12.000


137/236


Autorzy: Jaroszewska-Brudnicka Renata, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: The extent of spatial impact of the Ciechocinek health resort.

Tytuł całości: Health, wellness & spa tourism as the regional product, theory and practice / eds: Jerzy Wyrzykowski, Janusz Marak, Maciej Szymczyk.

Adres wydawniczy: Wrocław, University of Business : 2014

Opis fizyczny: S. 166-179, il., tab.; streszcz. pol.

Seria: (Tourism Role in the Regional Economy ;vol. 5)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


138/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Główne problemy opracowania map z działu Gospodarka IAWK-P.

Tytuł całości: Kartografia w multimediach, multimedia w kartografii, XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Toruń, 23-24 października 2014 r. : streszczenia referatów i posterów / [oprac. red. Radosław Golba, Zenon Kozieł].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 59-60


139/236


Autorzy: Szymańska Daniela, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Główne problemy opracowania map z działu Strategia rozwoju województwa.

Tytuł całości: Kartografia w multimediach, multimedia w kartografii, XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Toruń, 23-24 października 2014 r. : streszczenia referatów i posterów / [oprac. red. Radosław Golba, Zenon Kozieł].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 60-61


140/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Kluba Mieczysław.

Tytuł oryginału: Użytkowanie ziemi i produkcja rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002-2010 : studium statystyczno-przestrzenne.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 290, [1] s., streszcz. ang.

Seria: (Przestrzeń Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

Uwagi: Bibliogr. s. 283-287.

Punktacja MNiSW: 20.000


141/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Kluba Mieczysław.

Tytuł oryginału: Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w świetle polityki Unii Europejskiej. T. 1: Rolnictwo i Wspólna Polityka Rolna / pod red. Romana Rudnickiego, Mieczysława Kluby.

Tytuł równoległy: Integrated rural development under the policy of the European Union. Vol. 1: Agriculture and the Common Agricultural Policy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 222 s., il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


142/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Kluba Mieczysław, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie regionalne rolnictwa a poziom absorpcji funduszy wspólnej polityki rolnej w Polsce.

Tytuł równoległy: Regional differentiation of agriculture and the level of absorption from the common agricultural policy funds in Poland.

Tytuł całości: Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w świetle polityki Unii Europejskiej. T. 1: Rolnictwo i Wspólna Polityka Rolna = Integrated rural development under the policy of the European Union. Vol. 1: Agriculture and the Common Agricultural Policy / pod red. Romana Rudnickiego, Mieczysława Kluby.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 9-35, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


143/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Analiza absorpcji środków WPR i ich wpływu na zmiany strukturalne w rolnictwie polskim.

Tytuł całości: Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa, Powszechny Spis Rolny 2010 : praca zbiorowa / pod kier. Benicjusza Głębockiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Urząd Statystyczny : 2014

Opis fizyczny: S. 443-465, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


144/236


Autorzy: Jezierska-Thöle Aleksandra, Janzen Jörg, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Agrarian-economic structure of agricultural holdings in Poland and East Germany : selected elements of comparative analysis.

Czasopismo: Quaestiones Geographicae

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 33 no. 2

Opis fizyczny: S. 87-101, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.2478/quageo

Punktacja MNiSW: 9.000


145/236


Autorzy: Dubownik Anna, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Wpływ reformy rynku cukru Unii Europejskiej na produkcję buraków cukrowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002 -2010.

Tytuł równoległy: Impact of reforms sugar market the European Union on sugar beet production in the kujavia-pomerania province in the years 2002-2010.

Czasopismo: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 16 z. 2

Opis fizyczny: S. 44-49, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


146/236


Autorzy: Kluba Mieczysław, Rudnicki Roman, Jezierska-Thöle Aleksandra.

Tytuł oryginału: Poziom i struktura produkcji rolniczej województwa kujawsko-pomorskiego w 2010 roku w warunkach oddziaływania instrumentów WPR Unii Europejskiej.

Tytuł równoległy: The level and structure of agricultural production of the Kuyavian-Pomeranian province in the year 2010 in terms of impact of CAP instruments of the European Union.

Czasopismo: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 16 z. 5

Opis fizyczny: S. 101-108, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


147/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Dubownik Anna.

Tytuł oryginału: Changes in land use structure of agricultural holdings in Kujavia-Pomerania voivodeship in light of comparative analysis of National Agricultural Censuses of 2002 and 2010.

Czasopismo: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna

Rocznik: 2014

Szczegóły: Nr 26

Opis fizyczny: S. 73-94, il., tab.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


148/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Przemiany struktury zasiewów w rolnictwie polskim w warunkach oddziaływania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej (lata 2002-2010).

Czasopismo: Studia / Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Polska Akademia Nauk

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 156

Opis fizyczny: S. 98-128, tab.

Uwagi: Tytuł tomu: Polityka spójności UE a rozwój obszarów wiejskich : stare problemy i nowe wyzwania = UE cohesion policy vs. rural development : old problems and new challenges / pod red. Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


149/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Changes in land use structure of agricultural holdings in Poland in light of comparative analysis of National Agricultural Censuses of 2002 and 2010.

Czasopismo: Studia Regionalia

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 39

Opis fizyczny: S. 153-182, il., tab.

Uwagi: Tytuł tomu: Rural development and EU cohesion policy / eds.: Wioletta Kamińska, Krystian Heffner.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


150/236


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Oddziaływanie instrumentów wspólnej polityki rolnej na różnicowanie działalności gospodarczej oraz stan przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Tytuł równoległy: The impact of common agricultural policy instruments for diversification of economic activities and the state of entrepreneurship in rural areas.

Tytuł całości: Budowanie konkurencyjności obszarów wiejskich, praca zbiorowa / pod red. nauk. Krystyny Krzyżanowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo SGGW : 2013

Opis fizyczny: S. 81-94, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


151/236


Autorzy: Brodowski Paweł, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Budownictwo mieszkaniowe na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego w latach 1996-2011.

Tytuł całości: Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej / pod red. Krystyny Kurowskiej.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski : 2013

Opis fizyczny: S. 115-129, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


152/236


Autorzy: Ogryzek Marek, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Analiza absorpcji środków pochodzących z działań i programów wspierających rozwój rolnictwa w województwie warmińsko-mazurskim.

Tytuł całości: Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej / pod red. Krystyny Kurowskiej.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski : 2013

Opis fizyczny: S. 99-114, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


153/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Regionalne zmiany poziomu rozwoju rolnictwa polskiego w warunkach oddziaływania instrumentów wspólnej polityki rolnej w latach 2002-2010.

Tytuł całości: Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej / pod red. Krystyny Kurowskiej.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski : 2013

Opis fizyczny: S. 18-36, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


154/236


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Spatial differentiation and the effects of the "afforestation of agricultural land" in Poland.

Tytuł całości: Rural Development 2013, [innovations and sustainability] : the Sixth International Scientific Conference, 28-29 November, 2013, Aleksandras Stulginskis University : proceedings. Vol. 6 book 1.

Adres wydawniczy: Kaunas, ASU Publishing Center : 2013

Opis fizyczny: S. 499-505, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


155/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju publicznej infrastruktury turystycznej obszarów wiejskich na przykładzie programu SAPARD.

Tytuł całości: Wybrane zagadnienia konkurencyjności turystycznej regionów / red. nauk. Dariusz Sokołowski, Renata Jaroszewska-Brudnicka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: S. 51-64, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


156/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie przestrzenne absorpcji funduszy Unii Europejskiej w rolnictwie polskim jako problem badawczy i aplikcyjny.

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica

Rocznik: 2013

Szczegóły: Z. 13

Opis fizyczny: S. 71-91, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Koncepcje i problemy badawcze w geografii wsi / pod red. Marcina Wójcika.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


157/236


Autorzy: Brodowski Paweł, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Metropolia bydgosko-toruńska jako obszar wzrostu budownictwa mieszkaniowego w województwie kujawsko-pomorskim w świetle danych GUS w latach 1996-2011.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia

Rocznik: 2013

Szczegóły: Z. 44 nr 1

Opis fizyczny: S. 77-92, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/AUNC_EKON

Punktacja MNiSW: 5.000


158/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Kacprzak Ewa, Dubownik Anna.

Tytuł oryginału: Regional differences in the absorption of financial support by agricultural holdings and changes in the level of agriculture in Poland in the years 2004-2009.

Czasopismo: Barometr Regionalny

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 11 nr 1

Opis fizyczny: S. 19-31, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


159/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Spatial differences in the number of applications for payments under the EU common agricultural policy submitted by agricultural holdings in Poland over the years 2002-2010.

Czasopismo: Quaestiones Geographicae

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 32 no. 4

Opis fizyczny: S. 15-31, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.2478/quageo

Punktacja MNiSW: 9.000


160/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Działanie PROW "renty strukturalne" a zmiany struktury wielkościowej gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2002-2010.

Tytuł równoległy: RDP measure "structural pensions" and changes in the size structure of agricultural holdings in Poland over the years 2002-2010.

Czasopismo: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 15 z. 2

Opis fizyczny: S. 313-318, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


161/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Kozłowski Leszek.

Tytuł oryginału: Obszary wiejskie województwa kujawsko-pomorskiego : diagnoza prospektywna (2002-2010) i wizja rozwoju do 2050 roku.

Tytuł równoległy: Rural areas of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship : the prospective diagnosis (2002-2010) and a vision of development up to 2050.

Czasopismo: Studia Obszarów Wiejskich

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 31

Opis fizyczny: S. 95-127, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tyt. tomu: Polska wieś w perspektywie długookresowej ujęcie regionalne / pod red. Jerzego Bańskiego.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


162/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Zmiany liczby i powierzchni gospodarstw rolnych w latach 2002-2010 jako element oceny rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce.

Tytuł równoległy: Changes in the number and area of agricultural holdings in the period of 2002-2010 as an evaluation criterion of Human Development Index in Poland.

Czasopismo: Studia Obszarów Wiejskich

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 34

Opis fizyczny: S. 87-111, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty przestrzenno-ekonomiczne / pod red. Marcina Wójcika.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


163/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Spatial differences in the use of European funds by agricultural holdings in Poland in the years 2002-2010.

Czasopismo: Studia Regionalia

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 36

Opis fizyczny: S. 72-87, il., tab.

Uwagi: Tytuł tomu: Transformation processes of rural areas / eds.: Wioletta Kamińska, Krystian Heffner.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


164/236


Autorzy: Kołodziejczak Anna, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej ukierunkowane na poprawę środowiska przyrodniczego a planowanie przestrzenne rolnictwa.

Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 11 nr 2

Opis fizyczny: S. 117-133, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


165/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Hoffmann Robert.

Tytuł oryginału: Renty strukturalne jako instrument modernizacji polskiego rolnictwa : próba oceny.

Czasopismo: Barometr Regionalny

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 10 nr 4

Opis fizyczny: S. 7-16, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


166/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie przestrzenne wniosków złożonych w ramach działania PROW 2007-2013 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Czasopismo: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 14 z. 3

Opis fizyczny: S. 342-347, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


167/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej ukierunkowane na różnicowanie działalności gospodarczej w rolnictwie jako czynnik aktywizacji wiejskiego rynku pracy w Polsce w latach 2003-2010.

Czasopismo: Studia / Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Polska Akademia Nauk

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 145

Opis fizyczny: S. 179-208, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Wiejskie rynki pracy : zasoby, aktywizacja, nowe struktury = Rural labour in transition : new opportunities for new market / pod red. Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


168/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Socjalne i modernizacyjne oddziaływanie funduszy Unii Europejskiej na gospodarstwa rolne w Polsce w latach 2004-2006 : próba analizy przestrzennej.

Tytuł całości: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. T. 2, Zmiany funkcjonalno-przestrzenne miast i obszarów wiejskich / pod red. Beaty Namyślak.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Uniwersytet Wrocławski : 2011

Opis fizyczny: S. 185-196, il., tab.; streszcz. ang.

Seria: (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego ;20)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


169/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie przestrzenne liczby wniosków dotyczących płatności w zakresie działań wspólnej polityki rolnej zrealizowanych przez gospodarstwa rolne w Polsce w latach 2002-2010.

Tytuł całości: Współczesne problemy rozwoju miast i regionów / pod red. Lidii Mierzejewskiej i Magdaleny Wdowickiej.

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2011

Opis fizyczny: S. 159-170, il., tab.

Seria: (Studia i Prace z Geografii i Geologii ;nr 22)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


170/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Rolnicy z regionów Polski Wschodniej jako beneficjenci Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2004-2006 : (wielkość i struktura pozyskanych środków na tle kraju).

Czasopismo: Studia / Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Polska Akademia Nauk

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 138

Opis fizyczny: S. 161-177, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich? Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji = Is the development of rural areas dychotomic? Factors of progression, factors of peripherisation / pod red. Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


171/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Aktywność gospodarstw rolnych w zakresie pozyskania funduszy Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2002-2010 jako czynnik zróżnicowania przestrzennego kierunków rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce.

Czasopismo: Studia / Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Polska Akademia Nauk

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 138

Opis fizyczny: S. 103-123, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich? Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji = Is the development of rural areas dychotomic? Factors of progression, factors of peripherisation / pod red. Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


172/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Peryferyjność położenia geograficzno-komunikacyjnego a wybrane wskaźniki rozwoju powiatów ziemskich.

Tytuł równoległy: Peripherality of geographical-transportation location and selected development indices for non-urban poviat.

Czasopismo: Studia Obszarów Wiejskich

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 26

Opis fizyczny: S. 35-56, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji / pod red. Moniki Wesołowskiej.

Punktacja MNiSW: 6.000


173/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Numbers and spatial distribution of payments granting decisions within the Common Agricultural Policy measures implemented in Poland over years 2002-2010.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 11 z. 3

Opis fizyczny: S. 126-135, il., tab.

Punktacja MNiSW: 7.000


174/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Charakterystyka geograficzno-rolnicza Ośrodka Hodowli Zarodowej Osięciny.

Tytuł całości: Drogami wędrówek i badań profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006), przewodnik sesji terenowych : Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich, 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r. / [red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski].

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Turpress : 2006

Opis fizyczny: S. 270-273, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr. s. 283-297


175/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Problemy ekorozwoju i zagospodarowania przestrzennego obszarów prawnie chronionych na przykładzie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

Tytuł całości: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, geografia społeczno-ekonomiczna, dydaktyka : [Ogólnopolski Zjazd Geografów i 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r.] / red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania : 2006

Opis fizyczny: S. 234-239, il.

Seria: (Dokumentacja Geograficzna ;nr 33)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


176/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Pre-accession funds as a factor determining regional development in Poland.

Tytuł całości: Problems of regional development in Ukraine and Poland / ed. by Anatoliy Chemerys and Jan Wendt.

Adres wydawniczy: Lviv, Lviv Regional Institute of Public Administration, National Academy of Public Administration : 2006

Opis fizyczny: S. 76-88, il., tab.

Punktacja MNiSW: 12.000


177/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Fundusz przedakcesyjny SAPARD jako czynnik rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce.

Tytuł całości: Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa, sukcesy i niepowodzenia : praca zbiorowa / pod red. Benicjusza Głębockiego i Ewy Kacprzak.

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2006

Opis fizyczny: S. 267-283, il.; streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


178/236


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Factors determining the spatial diversification of the SAPARD funds absorption level in Kujawsko-Pomorskie voivodship.

Tytuł całości: Regional periphery in Central and Eastern Europe / eds. Tomasz Komornicki and Konrad Ł. Czapiewski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania : 2006

Opis fizyczny: S. 221-234, il., tab.; streszcz. ang.

Seria: (Europa XXI - Polska Akademia Nauk. Centrum Studiów Europejskich ;nr 15)

Punktacja MNiSW: 12.000


179/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Wzrost aktywności agrarnej mieszkańców miast jako nowe zjawisko w okresie transformacji gospodarki.

Tytuł równoległy: Increase of agrarian activity of town and city residents as a new phenomenon during economic transformation period.

Tytuł całości: Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich = The role of small towns in the development of rural areas / pod red. Eugeniusza Rydza.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania : 2006

Opis fizyczny: S. 127-141, il., tab.; streszcz. ang.

Seria: (Studia Obszarów Wiejskich ;t. 11)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


180/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Kluba Mieczysław, Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Dorobek naukowy z zakresu geografii rolnictwa w ośrodku toruńskim.

Tytuł całości: Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce = The scientific achievements of agricultural geography in Poland / pod red. Konrada Czapiewskiego i Romana Kulikowskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania : 2005

Opis fizyczny: S. 67-89, tab.

Seria: (Studia Obszarów Wiejskich ;t. 7)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


181/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Badania ankietowe jako instrument analizy problemów rozwoju rolnictwa : (na przykładzie gminy Zakrzewo).

Tytuł równoległy: Survey as an instrument in the analysis of the problems of agrarian development : (by the example of the Zakrzewo commune).

Tytuł całości: Funkcje obszarów wiejskich / pod red. Ewy Pałki.

Adres wydawniczy: Kielce, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej : 2005

Opis fizyczny: S. 201-209, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


182/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Przemiany rolnictwa na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego : sukcesy i niepowodzenia.

Tytuł całości: Obszary sukcesu na polskiej wsi / pod red. Benicjusza Głębockiego i Urszuli Kaczmarek.

Adres wydawniczy: Warszawa, Komisja Obszarów Wiejskich PTG : 2005

Opis fizyczny: S. 201-223, il.; streszcz. ang.

Seria: (Studia Obszarów Wiejskich ;t. 8)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


183/236


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Spatial differentiation and determinants of absorption of SAPARD fund in kujawsko-pomorskie province.

Tytuł całości: Proceedings Warsaw Regional Forum 2005, the core and peripheral regions in Central and Eastern Europe / ed. by Konrad Czapiewski and Tomasz Komornicki.

Adres wydawniczy: Warsaw, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences : 2005

Opis fizyczny: S. 7, tab.


184/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Gospodarstwa rolne spółek prawa handlowego jako nowy element struktury agrarnej w Polsce.

Tytuł całości: Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku = Spatial structure of Polish agriculture at the start of the 21st century / pod red. Benicjusza Głębockiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2005

Opis fizyczny: S. 101-132, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


185/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie przestrzenne i uwarunkowania pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim.

Tytuł równoległy: Spatial differentiation and conditions for non-agricultural activity in the farms of the Kujawsko-Pomorskie Voivodship.

Tytuł całości: Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich = Non-agricultural economic activity in rural areas / pod red. Ewy Pałki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Komisja Obszarów Wiejskich PTG : 2004

Opis fizyczny: S. 103-122, il., tab.; streszcz. ang.

Seria: (Studia Obszarów Wiejskich ;t. 5)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


186/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Renty strukturalne jako nowy instrument kształtowania struktury obszarowej indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce.

Tytuł całości: Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002, praca zbiorowa / pod red. Jerzego J. Paryska.

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2004

Opis fizyczny: S. 275-288, il.

Seria: (Prace Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


187/236


Autorzy: Kluba Mieczysław, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Struktura i kierunki produkcji rolniczej na obszarze zlewni reprezentatywnej Strugi Toruńskiej w świetle wyników powszechnego spisu rolnego 2002.

Tytuł równoległy: Structure and directions of agricultural production on the Struga Toruńska representative catchment in light of the rural census 2002 results.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji = Integrated monitoring of the natural environment : functioning and monitoring of geoecosystems in the growing human activity conditions / red. Marek Kejna, Joanna Uscka.

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Turpress : 2004

Opis fizyczny: S. 393-400, il.; streszcz. ang.

Seria: (Biblioteka Monitoringu Środowiska)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Uwagi: Bibliogr.


188/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Problemy rozwoju gmin wiejskich o dominacji funkcji rolniczej (na podstawie wyników badań ankietowych w gminie Zakrzewo).

Tytuł równoległy: Problems of rural communes development with dominate agriculture function (cause for research in Zakrzewo commune).

Tytuł całości: Funkcje obszarów wiejskich w dobie transformacji gospodarki Polski / red. Ewa Pałka = The functions of rural areas in period of Polish economy transformation / ed. Ewa Pałka.

Adres wydawniczy: Kielce, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej : 2003

Opis fizyczny: S. 53-54, streszcz. ang.


189/236


Autorzy: Kluba Mieczysław, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Obszar zlewni reprezentatywnej Strugi Toruńskiej w świetle wyników powszechnego spisu rolnego 2002.

Tytuł całości: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji, XIV Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Toruń - Koniczynka, 3-5 września 2003 r. : streszczenia referatów / red. Marek Kejna, Joanna Uscka.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 60-61


190/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Drozdowski Andrzej.

Tytuł oryginału: Kształtowanie przestrzeni oraz formy zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego parków krajobrazowych w harmonii z przyrodą : referaty z seminarium, Brudzeń Duży, 12 XII 2003 rok / [red. Roman Rudnicki, Andrzej Drozdowski].

Adres wydawniczy: Kowal, Zespół Parków Krajobrazowych Brudzeńskiego i Gostynińsko-Włocławskiego : 2003

Opis fizyczny: 63, [1] s., tab., mapy, wykr.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 10.000


191/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Zasada zrównoważonego rozwoju jako paradygmat kształtowania przestrzennego parków krajobrazowych : recenzja seminarium.

Tytuł całości: Kształtowanie przestrzeni oraz formy zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego parków krajobrazowych w harmonii z przyrodą, referaty z seminarium, Brudzeń Duży, 12 XII 2003 rok / [red. Roman Rudnicki, Andrzej Drozdowski].

Adres wydawniczy: Kowal, Zespół Parków Krajobrazowych Brudzeńskiego i Gostynińsko-Włocławskiego : 2003

Opis fizyczny: S. 53-64, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


192/236


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Kluba Mieczysław, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Przejęcia gruntów skarbowych przez kontrahentów miejskich jako nowy czynnik przemian agrarnych w województwie kujawsko-pomorskim.

Tytuł równoległy: Taking over the state treasury lands by urban contractors as a new factor of the agrarian structure transformation in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship.

Tytuł całości: Współczesne przeobrażenia i przyszłość polskiej wsi = Conteporary transformation and the future of rural areas in Poland / pod red. Bronisława Górza i Czesława Guzika.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania : 2003

Opis fizyczny: S. 123-136, il., tab.; streszcz. ang.

Seria: (Studia Obszarów Wiejskich ;t. 4)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


193/236


Autorzy: Kluba Mieczysław, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Differentiation of the socio-economic development level and directions of agrarian conversions during the system transformation period on Vistulian Pomerania Region.

Tytuł równoległy: Zróżnicowanie poziomu społeczno-ekonomicznego rozwoju oraz kierunki zmian w rolnictwie w okresie transformacji systemowej w rejonie Pomorza Wiślanego.

Czasopismo: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Rocznik: 2003

Szczegóły: T. 5 z. 6

Opis fizyczny: S. 42-45, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


194/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Kapitał zagraniczny w rolnictwie polskim.

Czasopismo: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie

Rocznik: 2003, 2005

Szczegóły: T. 47 nr 1

Opis fizyczny: S. 149-152, tab.

Uwagi: Bibliogr.


195/236


Autorzy: Kozłowski Leszek, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Les bases historico-économiques des régions rurales actuelles en Pologne.

Tytuł całości: Actes du Colloque "Entre Espace Schengen et élargissement a l'Est, les recompositions territoriales de l'Union Européenne", CEGUM - Université de Metz, 17-19 Juin 2002.

Adres wydawniczy: Metz, Centre d'études géographiques de l'Université de Metz : 2002

Opis fizyczny: S. 221-228, il.; streszcz. ang., niem.

Seria: (Mosella ;t. 27 no. 3-4)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


196/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Agroturystyka szansą rozwoju obszarów wiejskich na terenie parków krajobrazowych : (na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego).

Tytuł całości: Aktywna ochrona bioróżnorodności rezerwatu Jezioro Rakutowskie, seminarium, Kowal, 28 czerwca 2002 roku ; Działalność gospodarcza w obszarach chronionych na przykładzie parków krajobrazowych : seminarium, Kowal, 17 grudnia 2002 roku / [red. Andrzej Drozdowski, Mariola Modrzejewska].

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Zespół Parków Krajobrazowych Brudzeńskiego i Gostynińsko-Włocławskiego : 2002

Opis fizyczny: S. 75-82, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


197/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Wielkoobszarowe formy zagospodarowania państwowych gospodarstw rolnych a poziom bezrobocia w rolnictwie województwa kujawsko-pomorskiego.

Tytuł całości: Problemy społeczne wsi / pod red. Jerzego Bańskiego i Eugeniusza Rydza.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Geograficzne : 2002

Opis fizyczny: S. 147-155, il., tab.; streszcz. ang.

Seria: (Studia Obszarów Wiejskich ;t. 2)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


198/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Kozłowski Leszek, Kluba Mieczysław.

Tytuł oryginału: Grunty Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w województwie kujawsko-pomorskim : przyjęcie, rozdysponowanie i wpływ na strukturę agrarną.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: 160 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 153-154.

Punktacja MNiSW: 18.000


199/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Dzierżawcy gruntów skarbowych jako nowa grupa społeczna w rolnictwie Polski północnej w okresie transformacji ustrojowej.

Czasopismo: Biuletyn Geograficzny (Toruń)

Rocznik: 2002

Szczegóły: Nr 1

Opis fizyczny: S. 235-249, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


200/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Marszelewski Włodzimierz.

Tytuł oryginału: Property transformations of the treasury fishing lands in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship with particular reference to lakes.

Czasopismo: Limnological Review

Rocznik: 2002

Szczegóły: Vol. 2

Opis fizyczny: S. 343-352, il., tab.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


201/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Spółki z udziałem kapitału zagranicznego jako nowy element w strukturze przestrzennej rolnictwa Polski północnej.

Tytuł całości: Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej, bilans dokonań : 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego : referaty, komunikaty i postery / red. Jerzy Kitowski.

Adres wydawniczy: Rzeszów, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE : 2001

Opis fizyczny: S. 163-165


202/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Zmiany układu przestrzennego struktury agrarnej Polski północnej w latach 1989-1998 : (uwarunkowania - dynamika - kierunki).

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: 231, [1] s., il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 18.000


203/236


Autorzy: Kluba Mieczysław, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Opinia rolników na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej : (w świetle badań ankietowych).

Tytuł równoległy: The opinion of farmers on Poland's accession to the European Union : (in the light of survey research).

Tytuł całości: Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej = Rural areas and agriculture on the threshold of European Union / pod red. Jerzego Bańskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Polska Akademia Nauk : 2001

Opis fizyczny: S. 195-202, tab.; streszcz. ang.

Seria: (Studia Obszarów Wiejskich ;t. 1)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


204/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Gospodarstwa rolne spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce Północnej.

Tytuł równoległy: North Polish farm companies with shares of foreign capital.

Tytuł całości: Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej = Rural areas and agriculture on the threshold of European Union / pod red. Jerzego Bańskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Polska Akademia Nauk : 2001

Opis fizyczny: S. 145-152, il., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Studia Obszarów Wiejskich ;t. 1)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


205/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Zmiany w strukturze agrarnej regionu północno-wschodniej Polski pod wpływem polityki ekologicznej.

Tytuł całości: Ekorozwój w polityce regionalnej. T. 2. Ekorozwój w skali regionalnej i lokalnej / pod red. Henryka Sasinowskiego.

Adres wydawniczy: Białystok, Wydaw. Politechniki Białostockiej : 2000

Opis fizyczny: S. 89-100, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 3.000


206/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Kluba Mieczysław.

Tytuł oryginału: Przemiany gospodarstw spółdzielczych w warunkach gospodarki rynkowej w województwie kujawsko-pomorskim w latach 1988-1998.

Tytuł całości: Szanse rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-ukraińskiego : XVI Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze, XVI Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze / red. nauk. Bronisław Górz.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2000

Opis fizyczny: S. 259-267, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


207/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Spółki prawa handlowego jako nowy element w strukturze przestrzennej rolnictwa województwa kujawsko-pomorskiego.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geografia

Rocznik: 2000

Szczegóły: Z. 30

Opis fizyczny: S. 152-170, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


208/236


Autorzy: Jakóbczyk-Gryszkiewicz Jolanta, Lisowski Andrzej, Prawelska-Skrzypek Grażyna, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Funkcje geografii w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej oraz kariery geografów na nowym rynku pracy.

Tytuł całości: Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia / pod red. Bolesława Domańskiego, Wojciecha Widackiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego : 1999

Opis fizyczny: S. 325-339, il.; streszcz. ang.

Seria: (Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999 ;t. 4)

Punktacja MNiSW: 3.000


209/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Wpływ zagospodarowania gruntów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na przemiany struktury agrarnej województw koszalińskiego i słupskiego.

Czasopismo: Koszalińskie Studia i Materiały

Rocznik: 1999

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 157-178, il.

Punktacja MNiSW: 1.000


210/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Wpływ zagospodarowania gruntów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na przemiany struktury agrarnej województw elbląskiego i gdańskiego.

Czasopismo: Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rolnictwo

Rocznik: 1999

Szczegóły: Nr 53 og. zb. 308

Opis fizyczny: S. 229-253, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Determinanty transformacji struktury agrarnej w rolnictwie polskim. Cz. 2 / red. Stanisław Paszkowski

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


211/236


Autorzy: Sasinowski Henryk, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich Polski : (strategia ekorozwoju w warunkach integracji z Unią Europejską) : XV Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze / red. nauk. Henryk Sasinowski, Roman Rudnicki.

Adres wydawniczy: Białystok, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Geografii : 1998

Opis fizyczny: 320 s., il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


212/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Kluba Mieczysław.

Tytuł oryginału: Proekologiczna działalność indywidualnych gospodarstw rolnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, odpadami oraz nośników energii w województwie toruńskim.

Tytuł całości: Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego, 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. T. 2: Referaty, komunikaty, postery / pod red. Mariusza Rzętały i Tadeusza Szczypka.

Adres wydawniczy: Sosnowiec, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddz. Katowicki : Wydział Nauk o Ziemi UŚ : 1998

Opis fizyczny: S. 345-347


213/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Kluba Mieczysław.

Tytuł oryginału: Agrarno-społeczne przemiany strukturalne rolnictwa województwa toruńskiego.

Tytuł całości: Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich Polski, (strategia ekorozwoju w warunkach integracji z Unią Europejską) : XV Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze / red. nauk. Henryk Sasinowski, Roman Rudnicki.

Adres wydawniczy: Białystok, Politechnika Białostocka : 1998

Opis fizyczny: S. 225-238, il.

Punktacja MNiSW: 3.000


214/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia restrukturyzacji rolnictwa na przykładzie województwa bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego.

Tytuł całości: Gospodarka, przestrzeń, środowisko, restrukturyzacja transformacyjna i rozwój regionów w perspektywie procesu jednoczenia się Europy : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji zorganizowanej przez Katedrę Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Lokalnego pod patronatem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk / pod red. Stanisława Leszka Bagdzińskiego i Marii Marszałkowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1998

Opis fizyczny: S. 255-274, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


215/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Stan i zagospodarowanie gruntów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa - Oddział Terenowy w Bydgoszczy.

Tytuł całości: Przestrzenna transformacja struktury agrarnej a wielofunkcyjny rozwój wsi w Polsce, praca zbiorowa / pod red. Benicjusza Głębockiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 1998

Opis fizyczny: S. 115-166, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 3.000


216/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Przemiany w układzie przestrzennym struktury agrarnej województwa toruńskiego w latach 1988-1995.

Tytuł całości: Przestrzenna transformacja struktury agrarnej a wielofunkcyjny rozwój wsi w Polsce, praca zbiorowa / pod red. Benicjusza Głębockiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 1998

Opis fizyczny: S. 285-333, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 3.000


217/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Geograficzno-ekonomiczne czynniki kształtujące produkcję rolnictwa indywidualnego na przykładzie makroregionu dolnej Wisły.

Tytuł równoległy: Geographic-economic factors influencing production in individual farms of the lower Vistula macroregion.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 1997

Opis fizyczny: 167 s., [16] k. map złoż., il., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio C: Geographia et Geologia ;vol. 10 nr 5)

Uwagi: Bibliogr. s. 158-165

Punktacja MNiSW: 18.000


218/236


Autorzy: Kluba Mieczysław, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Charakterystyka społeczno-gospodarcza dorzecza Strugi Toruńskiej.

Tytuł całości: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych, VII Ogólnopolskie Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego", Toruń, Koniczynka, 19-21.09.1996 / red. Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak].

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Turpress : 1996

Opis fizyczny: S. 93-94


219/236


Autorzy: Falkowski Jan, Kluba Mieczysław, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz. 4 : Gospodarka. 94.1 : Budownictwo.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 1996

Opis fizyczny: 1 arkusz złoż. 52 x 69 cm, mapy

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Punktacja MNiSW: 3.000


220/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Kluba Mieczysław.

Tytuł oryginału: Wpływ uwarunkowań regionalnych na tempo i kierunek przekształceń własnościowych w rolnictwie (na przykładzie Oddziału Terenowego AWRSP w Bydgoszczy).

Tytuł całości: Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich (ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Środkowego), materiały XIII Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego oraz 45 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego / red. Jan Falkowski, Eugeniusz Rydz.

Adres wydawniczy: Słupsk, WSP Słupsk : 1996

Opis fizyczny: S. 225-233, il.

Punktacja MNiSW: 3.000


221/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Przemiany struktury agrarnej w układzie przestrzennym województwa toruńskiego w latach 1988-1995.

Tytuł całości: Wybrane problemy geografii społeczno-ekonomicznej i zagospodarowania przestrzennego / red. Jan Falkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1996

Opis fizyczny: S. 125-135, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


222/236


Autorzy: Kluba Mieczysław, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Prywatyzacja i restrukturyzacja gruntów PGR Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy.

Tytuł całości: Wybrane problemy geografii społeczno-ekonomicznej i zagospodarowania przestrzennego / red. Jan Falkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1996

Opis fizyczny: S. 104-115, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Punktacja MNiSW: 1.000


223/236


Autorzy: Kluba Mieczysław, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Osadnictwo, ludność i działalność gospodarcza na obszarze dorzecza Strugi Toruńskiej.

Tytuł równoległy: Settlement, population and economic activity in the Struga Toruńska basin.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, Stacja Bazowa Koniczynka / red. tomu Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak.

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska : 1996

Opis fizyczny: S. 123-148, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


224/236


Autorzy: Kluba Mieczysław, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Wpływ procesu przekształceń własnościowych w rolnictwie na przemiany struktury agrarnej w województwie włocławskim.

Tytuł całości: Restrukturyzacja funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich Polski, (ze szczególnym uwzględnieniem województw toruńskiego i włocławskiego) : materiały XII Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego oraz 44 Zjazdu Towarzystwa Geograficznego / [red. Jan Falkowski, Mieczysław Kluba].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1995

Opis fizyczny: S. 175-188, il.

Punktacja MNiSW: 3.000


225/236


Autorzy: Szymańska Daniela, Stachowski Jan, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Miasto i gmina Janikowo - wczoraj, dziś i jutro.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1995

Opis fizyczny: 120 s., [4] k. tabl. kolor., il.

Uwagi: Rec w: Prz. Regionalny 1995, R. 1 nr 2, s. 139-141

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 18.000


226/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Kluba Mieczysław.

Tytuł oryginału: Restrukturyzacja państwowych gospodarstw rolnych w regionie bydgosko-toruńsko-włocławskim.

Tytuł całości: Restrukturyzacja państwowych gospodarstw rolnych w świetle doświadczeń ogólnokrajowych, (ze szczególnym uwzględnieniem woj. koszalińskiego i słupskiego) : materiały XI Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, Koszalin, 16-17 września 1994 / [red. Jan Falkowski, Michał Jasiulewicz].

Adres wydawniczy: Koszalin, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej : 1994

Opis fizyczny: S. 166-173, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 3.000


227/236


Autorzy: Kluba Mieczysław, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Społeczno-demograficzna charakterystyka ludności indywidualnych gospodarstw rolnych powyżej 15 ha w gminie Świecie : (w świetle badań ankietowych).

Tytuł całości: Rolnictwo na obszarach wielofunkcyjnych, materiały X Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, Kielce, 9-10.IX.1993 / red. Maria Śmigielska, Jan Falkowski, Marian Koziej.

Adres wydawniczy: Kielce, Wyższa Szkoła Pedagogiczna : 1993

Opis fizyczny: S. 63-66

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


228/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Geograficzno-rolnicza analiza mechanizacji rolnictwa indywidualnego w makroregionie dolnej Wisły w latach 1979 i 1987.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geografia

Rocznik: 1993

Szczegóły: Z. 24

Opis fizyczny: S. 201-221, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


229/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Kluba Mieczysław.

Tytuł oryginału: Przestrzenne zróżnicowanie oraz zmiany poziomu wykształcenia użytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych w makroregionie dolnej Wisły w latach 1978-1986.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geografia

Rocznik: 1993

Szczegóły: Z. 25

Opis fizyczny: S. 99-107, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


230/236


Autorzy: Rudnicki Roman, Kluba Mieczysław.

Tytuł oryginału: Restrukturyzacja obszarów wiejskich w strefie podmiejskiej Torunia.

Tytuł całości: Restrukturyzacja obszarów wiejskich Polski, (ze szczególnym uwzględnieniem stref podmiejskich) : materiały IX Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, Łódź 9-10 IX 1992 / [red. nauk. Jan Falkowski].

Adres wydawniczy: Łódź, Uniwersytet Łódzki : 1992

Opis fizyczny: S. 146-153, il.

Punktacja MNiSW: 3.000


231/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Produktywność ziemi jako element geograficzno-rolniczych badań kompleksu gospodarki żywnościowej.

Tytuł całości: Wybrane problemy gospodarki żywnościowej Polski (ze szczególnym uwzględnieniem regionu gdańskiego), materiały VIII Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, Gdańsk, 31 VIII - 1 IX 1991 / [red. Jan Falkowski].

Adres wydawniczy: Gdańsk, Polskie Towarzystwo Geograficzne : 1991

Opis fizyczny: S. 114-123, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


232/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Próba oceny poziomu kultury ludności rolniczej makroregionu dolnej Wisły.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geografia

Rocznik: 1991

Szczegóły: Z. 23

Opis fizyczny: S. 81-111, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


233/236


Autorzy: Podgórski Zbigniew, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Regionalizacja jako czynnik aktywizujący ucznia w nauczaniu geografii społeczno-ekonomicznej.

Tytuł całości: Aktywizacja uczniów w nauczaniu geografii, materiały Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyków Geografii, Toruń, 26-28 września 1990 r. / red. nauk. Edward Świtalski.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1990

Opis fizyczny: S. 97-106, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 3.000


234/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Ludność jako przedmiot badań geograficzno-rolniczych.

Tytuł całości: Materiały 36 Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 IX 1987. Cz. 2: Obrady sekcyjne / [oprac. i przygot. do dr. Andrzej T. Jankowski et al.].

Adres wydawniczy: Sosnowiec, Uniwersytet Śląski : 1987

Opis fizyczny: S. 66-67

Uwagi: Bibliogr.


235/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Z działalności Komisji Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Czasopismo: Czasopismo Geograficzne

Rocznik: 1987

Szczegóły: T. 58 z. 2

Opis fizyczny: S. 253-256, il.


236/236


Autorzy: Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Próba oceny poziomu kultury rolnej na przykładzie makroregionu dolnej Wisły.

Tytuł całości: II Zjazd Geografów Polskich, Łódź, 11-13 września 1986 r., obrady w sekcjach : streszczenia referatów / red. Danuta Szafrańska, Mieczysława Tarajkowska, Jadwiga Wieczorkowska.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 1986

Opis fizyczny: S. 186-190, il.

Uwagi: Bibliogr.