ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

prof. dr hab. Roman Rudnicki
profesor
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

pokój: 284, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2600
e-mail: rudnickir@umk.pl
ORCID: 0000-0003-0048-4140

Terminy konsultacji:
WTORKI - godz. 10.00-11.30

Zobacz profil w Bazie Wiedzy