ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Bogusław Pawłowski, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Ice jams : causes and effects.

Tytuł całości: Encyclopedia of water, science, technology, and society / ed. by Patricia Maurice.

Adres wydawniczy: Hoboken, NJ, John Wiley & Sons : 2020

Opis fizyczny: S. 1371-1380, il., tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/83


Autorzy: Łoś Helena, Pluto-Kossakowska Joanna, Bernier Monique, Gauthier Yves, Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Performance evaluation of quad-pol data compare to dual-pol SAR data for river ice classification.

Czasopismo: European Journal of Remote Sensing

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 52 suppl. 1

Opis fizyczny: S. 79-95, il., tab., wykr.

Uwagi: [DOI: 2018]

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1080/22797254

Impact Factor: 2.808

Punktacja MNiSW: 70.000


3/83


Autorzy: Marszelewski Włodzimierz, Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Long-term changes in the course of ice phenomena on the Oder River along the Polish-German border.

Czasopismo: Water Resources Management

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 33 no. 15

Opis fizyczny: S. 5107-5120, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1007/s11269

Impact Factor: 2.924

Punktacja MNiSW: 100.000


4/83


Autorzy: Lindenschmidt Karl-Erich, Carstensen Dirk, Fröhlich Wolfgang, Hentschel Bernd, Iwicki Stefan, Kögel Michael, Kubicki Michał, Kundzewicz Zbigniew Władysław, Lauschke Cornelia, Łazarów Adam, Łoś Helena, Marszelewski Włodzimierz, Niedzielski Tomasz, Nowak Marcin, Pawłowski Bogusław, Roers Michael, Schlaffer Stefan, Weintrit Beata.

Tytuł oryginału: Development of an ice jam flood forecasting system for the Lower Oder River : requirements for real-time predictions of water, ice and sediment transport.

Czasopismo: Water

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 11 no. 1

Opis fizyczny: Art. no. 95 S. 1-20, il., wykr.

Uwagi: 10.3390/w

Impact Factor: 2.544

Punktacja MNiSW: 70.000


5/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Changes in the course of ice phenomena on Morskie Oko in the Tatra Mountains from 1963 to 2012 and the implications for tourism.

Czasopismo: Limnological Review

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 18 no. 4

Opis fizyczny: S. 167-173, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/limre

Punktacja MNiSW: 12.000


6/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław, Gorączko Marcin, Szczerbińska Anna.

Tytuł oryginału: Zjawiska lodowe w rzekach Polski.

Tytuł całości: Hydrologia Polski / red. nauk. Paweł Jokiel, Włodzimierz Marszelewski, Joanna Pociask-Karteczka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN : 2017

Opis fizyczny: S. 195-200, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


7/83


Autorzy: Łoś Helena, Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: The use of Sentinel-1 imagery in the analysis of river ice phenomena on the Lower Vistula in the 2015-2016 winter season.

Tytuł całości: Signal Processing Symposium (SPSympo), Jachranka Village, Poland, 12-14 September 2017.

Adres wydawniczy: Piscataway, NJ, IEEE : 2017

Opis fizyczny: S. 1-5, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 15.000


8/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Przebieg zjawisk lodowych dolnej Wisły w latach 1960-2014.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 176 s., il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. S. 143-153.

Punktacja MNiSW: 80.000


9/83


Autorzy: Marszelewski Włodzimierz, Pius Bożena, Pawłowski Bogusław, Kubiak-Wójcicka Katarzyna.

Tytuł oryginału: Przebieg rekordowej niżówki Wisły w Toruniu w 2015 roku na tle niżówek z okresu 1951-2015.

Tytuł równoległy: The course of the extreme low flow of the Vistula river in Toruń in 2015 in comparison to low flows form the period 1951-2015.

Tytuł całości: Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły / red. Włodzimierz Marszelewski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 151-164, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Monografie Komisji Hydrologicznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego ;t. 4)

Punktacja MNiSW: 20.000


10/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: The influence of the Włocławek Dam on the ice regime of the Lower Vistula.

Tytuł całości: Lakes, reservoirs and ponds, impact, threats, conservation : International Conference, Iława, Poland, May 31-June 3, 2016 : book of abstracts / eds.: Piotr Klimaszyk, Włodzimierz Marszelewski, Piotr Rzymski.

Adres wydawniczy: Toruń, Polish Limnological Society : 2016

Opis fizyczny: S. 87-89, wykr.


11/83


Autorzy: Łoś Helena, Pawłowski Bogusław, Osińska-Skotak Katarzyna, Pluto-Kossakowska Joanna.

Tytuł oryginału: Comparison of quad-polarimetric and dual-polarimetric SAR data capabilities for river ice classification.

Tytuł całości: Living Planet Symposium 2016, Prague, Czech Republic, 9-13 May 2016.

Adres wydawniczy: Prague, Charles University : 2016

Opis fizyczny: 4 s., il., tab.

Uwagi: Bibliogr.


12/83


Autorzy: Gorączko Marcin, Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Wpływ zmian klimatu na turystyczne wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych na przykładzie wybranego odcinka dolnej Wisły.

Tytuł równoległy: The influence of climate change on tourist use of inland waterways at a selected reach of the lower Vistula.

Czasopismo: Geography and Tourism (Bydgoszcz)

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 4 no. 1

Opis fizyczny: S. 57-68, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.5281/zenodo

Punktacja MNiSW: 6.000


13/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Struktura i stopień lodowego wypełnienia koryta dolnej Wisły w latach 1995-2014.

Tytuł równoległy: Structure and degree of the lower Vistula riverbed ice filling in the years 1995-2014.

Czasopismo: Gospodarka Wodna

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 76 nr 11

Opis fizyczny: S. 377-383, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


14/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Internal structure and sources of selected ice jams on the lower Vistula River.

Czasopismo: Hydrological Processes

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 30 no. 24

Opis fizyczny: S. 4543-4555, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1002/hyp

Impact Factor: 3.014

Punktacja MNiSW: 40.000


15/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław, Nowak Marcin, Sobota Ireneusz.

Tytuł oryginału: Zagrożenie powodziowe ok. 1:700 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 42-43, 1 mapa


16/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław, Gorączko Marcin.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-123-B Dobrzyń n. Wisłą.

Tytuł całości: Dobrzyń n. Wisłą N-34-123-B, mapa hydrograficzna 1:50 000 / red. Przemysław Kokociński.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


17/83


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Weckwerth Piotr, Pawłowski Bogusław, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-123-B Dobrzyń n. Wisłą.

Tytuł całości: Dobrzyń n. Wisłą N-34-123-B, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Przemysław Kokociński.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


18/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław, Gorączko Marcin.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-123-D Gostynin.

Tytuł całości: Gostynin N-34-123-D, mapa hydrograficzna 1:50 000 / red. Przemysław Kokociński.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


19/83


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Molewski Paweł, Pawłowski Bogusław, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-123-D Gostynin.

Tytuł całości: Gostynin N-34-123-D, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Przemysław Kokociński.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


20/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław, Gorączko Marcin.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-112-C Gozdowo.

Tytuł całości: Gozdowo N-34-112-C, mapa hydrograficzna 1:50 000 / red. Adam Matczak.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


21/83


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Weckwerth Piotr, Pawłowski Bogusław, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-112-C Gozdowo.

Tytuł całości: Gozdowo N-34-112-C, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Adam Matczak.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


22/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław, Nowak Marcin, Sobota Ireneusz.

Tytuł oryginału: Zagrożenie powodziowe 1:500 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


23/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: The impact of the Włocławek Dam and Reservoir on the duration of the ice phenomena on the Vistula River in Toruń.

Tytuł całości: Modern problems of hydrology, proceedings of the international conference, 23-24 April 2014 = Sovremennye problemy v gidrologii : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, 23-24 aprelâ 2014 / eds.: A. M. Doganovsky [et al.].

Adres wydawniczy: St. Petersburg, RSHU Publishers : 2015

Opis fizyczny: S. 69-78, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.


24/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław, Łoś Helena, Osińska-Skotak Katarzyna.

Tytuł oryginału: Próba klasyfikacji typów pokrywy lodowej na dolnej Wiśle na podstawie satelitarnych zobrazowań radarowych pod kątem oceny lodowego wypełnienia koryta.

Tytuł równoległy: The first approach of ice filling and river ice cover types classification for the Lower Vistula River based on satellite SAR data.

Tytuł całości: Nowoczesne metody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej = Novel methods and solutions in hydrology and water management / pod red. Damiana Absalona, Magdaleny Matysik, Marka Rumana.

Adres wydawniczy: Sosnowiec, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział : 2015

Opis fizyczny: S. 313-324, il., tab.; streszcz. ang.

Seria: (Monografie Komisji Hydrologicznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego ;t. 3)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


25/83


Autorzy: Adamiak Czesław, Araźny Andrzej, Bednarek Renata, Biczkowski Mirosław, Biegańska Jadwiga, Brodowski Paweł, Buszko Jarosław, Cyzman Wiesław, Deptuła Miłosz, Dębowska Anna, Drachal Jacek, Dubownik Anna, Golba Radosław, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Jamorska Izabela, Jezierska-Thöle Aleksandra, Juśkiewicz Włodzimierz, Kamiński Dariusz, Kasprzyk Krzysztof, Kejna Marek, Kluba Mieczysław, Kosmela Monika, Kot Rafał, Kozieł Zenon, Kozłowski Leszek, Krawiec Arkadiusz, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Kunz Mieczysław, Marszelewski Włodzimierz, Maszewski Rafał, Mendyk Łukasz, Molewski Paweł, Nienartowicz Andrzej, Nowak Marcin, Okoniewska Teresa, Pawlikowski Tadeusz, Pawłowski Bogusław, Piasecki Adam, Pilarska Agnieszka, Piszczek Sylwester, Pius Bożena, Pospieszyńska Aleksandra, Przybylak Rajmund, Przystalski Andrzej, Rogatka Krzysztof, Rosik Katarzyna, Rudnicki Roman, Rutkowski Lucjan, Skowron Rajmund, Sobiech Marcin, Sobota Ireneusz, Sokołowski Dariusz, Solarczyk Adam, Strzyżewski Tomasz, Szumańska Ilona, Szyda Barbara, Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Świtoniak Marcin, Trapszyc Artur, Uscka-Kowalkowska Joanna, Weckwerth Piotr, Wiśniewski Łukasz, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: 362 mapy

Uwagi: Dokument elektroniczny.
Uwagi: Sposób cytowania: Kozieł Z. (red. nacz.), 2015, Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń.

Punktacja MNiSW: 20.000


26/83


Autorzy: Adamiak Czesław, Araźny Andrzej, Bednarek Renata, Biczkowski Mirosław, Biegańska Jadwiga, Brodowski Paweł, Buszko Jarosław, Cyzman Wiesław, Deptuła Miłosz, Dubownik Anna, Golba Radosław, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Jamorska Izabela, Jezierska-Thöle Aleksandra, Juśkiewicz Włodzimierz, Kamiński Dariusz, Kasprzyk Krzysztof, Kejna Marek, Kluba Mieczysław, Kosmela Monika, Kot Rafał, Kozieł Zenon, Kozłowski Leszek, Krawiec Arkadiusz, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Kunz Mieczysław, Kwiatkowska Klaudia, Marszelewski Włodzimierz, Maszewski Rafał, Mendyk Łukasz, Molewski Paweł, Nienartowicz Andrzej, Nowak Marcin, Okoniewska Teresa, Pawlikowski Tadeusz, Pawłowski Bogusław, Piasecki Adam, Pilarska Agnieszka, Piszczek Sylwester, Pius Bożena, Pospieszyńska Aleksandra, Przybylak Rajmund, Przystalski Andrzej, Rogatka Krzysztof, Rosik Katarzyna, Rudnicki Roman, Rutkowski Lucjan, Skowron Rajmund, Sobiech Marcin, Sobota Ireneusz, Sokołowski Dariusz, Solarczyk Adam, Strzyżewski Tomasz, Szumańska Ilona, Szyda Barbara, Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Świtoniak Marcin, Trapszyc Artur, Uscka-Kowalkowska Joanna, Weckwerth Piotr, Wiśniewski Łukasz, Wysota Wojciech, Adamczyk Aleksander.

Tytuł oryginału: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech ; red. Aleksander Adamczyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 141, [1] s., il.

Uwagi: Publikacja stanowi wybór map z całego zasobu Atlasu internetowego.
Uwagi: Sposób cytowania: Kozieł Z. (red. nacz.), 2015, Atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego A. Adamczyka: 4]


27/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Determinants of change in the duration of ice phenomena on the Vistula River in Torun.

Czasopismo: Journal of Hydrology and Hydromechanics

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 63

Opis fizyczny: S. 1-9, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1515/johh

Impact Factor: 1.469

Punktacja MNiSW: 20.000


28/83


Autorzy: Gorączko Marcin, Pawłowski Bogusław, Gorączko Aleksandra.

Tytuł oryginału: Problemy transformacji miejskich frontów wodnych na terenach zagrożonych przez powódź.

Tytuł całości: Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce. T. 2 / [red. nacz. Józef Flizikowski].

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego : 2014

Opis fizyczny: S. 105-115, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


29/83


Autorzy: Sobota Ireneusz, Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Niekończąca się historia wezbrań i powodzi.

Tytuł całości: Nad Wisłą / [red. nauk.: Witold Lenart, Artur Magnuszewski, Wiesław Nowicki].

Adres wydawniczy: Warszawa, Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju : 2014

Opis fizyczny: S. 122-141, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.


30/83


Autorzy: Sobota Ireneusz, Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: The never-ending story of surges and floods.

Tytuł całości: On the Vistula / [auth. Joanna Angiel et al., transl. Aleksandra Zaparucha, Richard Bolt].]

Adres wydawniczy: Warszawa, Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju : [2014]

Opis fizyczny: S. 123-141, il.

Uwagi: Toż w j. pol.


31/83


Autorzy: Piasecki Adam, Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Wyznaczanie parametrów fizycznogeograficznych zlewni jeziornej z wykorzystaniem narzędzi GIS.

Tytuł całości: Problemy rekultywacji jezior ze szczególnym uwzględnieniem Jeziora Suskiego / red. Bogusław Pawłowski.

Adres wydawniczy: Susz, Urząd Miejski, Oficyna Wydawnicza Turpress : 2014

Opis fizyczny: S. 75-84, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


32/83


Autorzy: Gorączko Marcin, Klugiewicz Iwona, Pasela Rafał, Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Zarys gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Jeziora Suskiego.

Tytuł całości: Problemy rekultywacji jezior ze szczególnym uwzględnieniem Jeziora Suskiego / red. Bogusław Pawłowski.

Adres wydawniczy: Susz, Urząd Miejski, Oficyna Wydawnicza Turpress : 2014

Opis fizyczny: S. 53-63, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


33/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław, Piasecki Adam.

Tytuł oryginału: Jezioro Suskie na tle Pojezierza Iławskiego.

Tytuł całości: Problemy rekultywacji jezior ze szczególnym uwzględnieniem Jeziora Suskiego / red. Bogusław Pawłowski.

Adres wydawniczy: Susz, Urząd Miejski, Oficyna Wydawnicza Turpress : 2014

Opis fizyczny: S. 15-24, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


34/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Problemy rekultywacji jezior ze szczególnym uwzględnieniem Jeziora Suskiego / red. Bogusław Pawłowski.

Adres wydawniczy: Susz, Urząd Miejski, Oficyna Wydawnicza Turpress : 2014

Opis fizyczny: 148 s., il., tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 4.000


35/83


Autorzy: Gorączko Marcin, Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Przebieg zjawisk lodowych na Warcie w rejonie Uniejowa.

Czasopismo: Biuletyn Uniejowski

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 3

Opis fizyczny: S. 23-33, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


36/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław, Gorączko Marcin.

Tytuł oryginału: Z badań nad znakami powodziowymi w dolinie Wisły.

Czasopismo: Gospodarka Wodna

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 74 nr 2

Opis fizyczny: S. 57-63, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


37/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Problemy rekultywacji jezior ze szczególnym uwzględnieniem Jeziora Suskiego : seminarium naukowe, Bałoszyce, 15-16 maja 2014 r.

Czasopismo: Gospodarka Wodna

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 74 nr 6

Opis fizyczny: S. 230-233, il.

Uwagi: Bibliogr.


38/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław, Strzyżewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Przebieg zlodzenia Wisły w górnej części zbiornika włocławskiego zimą 2014 r.

Czasopismo: Gospodarka Wodna

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 74 nr 6

Opis fizyczny: S. 211-214, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


39/83


Autorzy: Strzyżewski Tomasz, Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Identyfikacja i typologia zatorowych odcinków Wisły na podstawie zmienności morfometrycznych parametrów koryta.

Czasopismo: Monitoring Środowiska Przyrodniczego

Rocznik: 2014

Szczegóły: Nr 15

Opis fizyczny: S. 51-58, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 2.000


40/83


Autorzy: Strzyżewski Tomasz, Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Analiza wybranych parametrów morfometrycznych i typologia zatorowych odcinków Dolnej Wisły.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, aspekty metodyczne, stan aktualny i perspektywy : XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego : 20 lecie Stacji Bazowej Wigry, Gawrych Ruda, 27-29 maja 2013 r. : materiały / pod red. Lecha Krzysztofiaka.

Adres wydawniczy: Krzywe, Wigierski Park Narodowy : 2013

Opis fizyczny: S. 78-80

Uwagi: Bibliogr.


41/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław, Strzyżewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Przebieg zlodzenia dolnej Wisły zimą 2013 r. na odcinku powyżej zapory we Włocławku.

Czasopismo: Gospodarka Wodna

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 73 nr 11

Opis fizyczny: S. 420-423, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


42/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie zwiadu lotniczego na potrzeby ochrony przed powodziami zatorowymi w dolinie dolnej Wisły.

Czasopismo: Gospodarka Wodna

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 73 nr 9

Opis fizyczny: S.345-350, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


43/83


Autorzy: Grześ Marek, Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Hydromorfologiczne uwarunkowania lodołamania na Wiśle od stopnia wodnego we Włocławku do ujścia, z uwzględnieniem sezonu zimowego 2011/2012.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej : 2012

Opis fizyczny: 96 s., il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. s. 84-87.

Punktacja MNiSW: 20.000


44/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Uwarunkowania i przebieg zlodzenia dolnej Wisły zimą 2012 r.

Czasopismo: Gospodarka Wodna

Rocznik: 2012

Szczegóły: R. 72 nr 10

Opis fizyczny: S. 414-418, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


45/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław, Sobota Ireneusz.

Tytuł oryginału: Zlodzenie dolnej Wisły powyżej zapory we Włocławku zimą 2011 r.

Czasopismo: Gospodarka Wodna

Rocznik: 2012

Szczegóły: R. 72 nr 2

Opis fizyczny: S. 74-77, il., tab.

Punktacja MNiSW: 4.000


46/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Lodowe wypełnienie koryta dolnej Wisły zimą 2010 r.

Czasopismo: Gospodarka Wodna

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 71 nr 4

Opis fizyczny: S. 149-153, rys.

Punktacja MNiSW: 4.000


47/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: II Warsztaty "Lodowe problemy rzek - zatory i wezbrania zatorowe", Dobiegniewo, 3-4 lutego 2011 r.

Czasopismo: Gospodarka Wodna

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 71 nr 5

Opis fizyczny: S. 215-217, il.


48/83


Autorzy: Grześ Marek, Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Analiza zatorogennych miejsc na rzekach Polski ze szczególnym uwzględnieniem Polski Północnej.

Tytuł całości: Ogólnopolskie Seminarium "Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce", Warszawa 24-26 listopada 2008, tom streszczeń i rozszerzonych streszczeń / red. Jacek A. Jania, Joanna Szafraniec.

Adres wydawniczy: Sosnowiec, Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi : 2009

Opis fizyczny: S. 55


49/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Long-term variability in the course of ice phenomena on the Vistula River in Toruń.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Physical Geography Series

Rocznik: 2009

Szczegóły: No. 1

Opis fizyczny: S. 91-102, il., wykr., tab.

Uwagi: Bibliogr.


50/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław, Adamska Edyta.

Tytuł oryginału: Nowe, najliczniejsze w Polsce stanowisko gwiazdy wieloporowatej Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda w Toruniu.

Czasopismo: Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Rocznik: 2008

Szczegóły: R. 64 nr 2

Opis fizyczny: S. 70-76, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


51/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Wieloletnia zmienność przebiegu zjawisk lodowych na Wiśle w Toruniu.

Czasopismo: Gospodarka Wodna

Rocznik: 2008

Szczegóły: R. 68 nr 2

Opis fizyczny: S. 49-53, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


52/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Zmienność geometrii koryta dolnej Wisły w okresie zlodzenia rzeki.

Czasopismo: Gospodarka Wodna

Rocznik: 2008

Szczegóły: R. 68 nr 7

Opis fizyczny: S. 276-280, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


53/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Wieloletnia zmienność zlodzenia Wisły w Toruniu.

Tytuł całości: Klimat ziem polskich w czasach historycznych na tle klimatu Europy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Toruń, 11-13 października 2007 r. : streszczenia / [red. Marek Kejna, Rajmund Przybylak].

Adres wydawniczy: Toruń, Zakład Klimatologii, Instytut Geografii UMK : 2007

Opis fizyczny: S. 56-57, streszcz. ang.


54/83


Autorzy: Grześ Marek, Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Metody identyfikacji zatorowych odcinków rzek.

Tytuł całości: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, geografia fizyczna : [Ogólnopolski Zjazd Geografów i 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r.] / red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania : 2006

Opis fizyczny: S. 94-98, il.

Seria: (Dokumentacja Geograficzna ;nr 32)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


55/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Zlodzenie Wisły w Toruniu.

Tytuł całości: Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym, 20-22 IX 2006 / red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski.

Adres wydawniczy: Poznań - Storkowo, UAM : 2006

Opis fizyczny: S. 99

Seria: (Funkcjonowanie Geoekosystemów Zlewni Rzecznych ;4)


56/83


Autorzy: Grześ Marek, Pawłowski Bogusław, Król Michał.

Tytuł oryginału: Geometria przekrojów poprzecznych koryta dolnej Wisły w okresie zlodzenia rzeki.

Tytuł całości: Techniczne czy proekologiczne metody regulacji rzek?, warsztaty geomorfologiczne, Pińczów-dolina Nidy, 26-28 października 2006 r.

Adres wydawniczy: Sosnowiec, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich : 2006

Opis fizyczny: S. 19-21

Uwagi: Bibliogr.


57/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Na peryferiach Pienin.

Czasopismo: Parki Narodowe

Rocznik: 2006

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 4-7, il.


58/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Wysokość spiętrzeń zatorowych na dolnej Wiśle w świetle blizn lodowych na drzewach równiny zalewowej.

Tytuł całości: Ekstremalne zjawiska hydrologiczne i meteorologiczne / pod red. Ewy Bogdanowicz, Urszuli Kossowskiej-Cezak, Jerzego Szkutnickiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Polskie Towarzystwo Geofizyczne : 2005

Opis fizyczny: S. 245-253, il., tab.

Seria: (Monografie / Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


59/83


Autorzy: Grześ Marek, Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Monitoring zatorów na dolnej Wiśle.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego i Roberta Kolandra.

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2005

Opis fizyczny: S. 465-474, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


60/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Inwentaryzacja blizn lodowych jako metoda identyfikacji zatorowych odcinków rzek na przykładzie dolnej Wisły.

Tytuł całości: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego i Roberta Kolandra.

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2005

Opis fizyczny: S. 501-512, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


61/83


Autorzy: Grześ Marek, Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Problemy ochrony przed powodziami wiślanymi w województwie kujawsko-pomorskim.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geografia

Rocznik: 2005

Szczegóły: Z. 33

Opis fizyczny: S. 3-19, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


62/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: W masywie Trzech Koron.

Czasopismo: Parki Narodowe

Rocznik: 2005

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 21-23, il.


63/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Motyle Karpat.

Czasopismo: Parki Narodowe

Rocznik: 2005

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 2-4, il.


64/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Inwentaryzacja blizn lodowych jako metoda identyfikacji zatorowych odcinków rzek na przykładzie dolnej Wisły.

Tytuł całości: Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji, XV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Międzyzdroje, 1-3 września 2004 / red. Andrzej Kostrzewski.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii UAM : 2004

Opis fizyczny: S. 73-74


65/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Piąta pora roku.

Czasopismo: N.p.m. : magazyn turystyki górskiej

Rocznik: 2004

Szczegóły: nr 12

Opis fizyczny: S. 60-64, il.


66/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Nie tylko wydmy.

Czasopismo: Parki Narodowe

Rocznik: 2004

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 15-16, il.


67/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Wysokość spiętrzeń zatorowych na dolnej Wiśle w świetle blizn lodowych na drzewach równiny zalewowej.

Tytuł całości: Ekstremalne zjawiska hydrologiczne i meteorologiczne, III konferencja naukowa, Warszawa, 8-9 grudnia 2003 : streszczenia referatów i posterów.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Geofizyczne : 2003

Opis fizyczny: S. 35


68/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Wiadomość spod Krywania.

Czasopismo: Parki Narodowe

Rocznik: 2003

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 15, il.

Uwagi: a


69/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Kwitnące wierchy.

Czasopismo: Parki Narodowe

Rocznik: 2003

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 14-15, il.


70/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Tatry i okolice.

Czasopismo: Foto Kurier

Rocznik: 2002

Szczegóły: R. 12 nr 2

Opis fizyczny: S. 12-15, il.


71/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Zachodni TANAP - Tatry bezludne?

Czasopismo: Parki Narodowe

Rocznik: 2002

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 28-29, il.


72/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław, Kubiak-Wójcicka Katarzyna.

Tytuł oryginału: Wstępne wyniki badań hydrograficznych na terenie planowanego Zalewu Jabłonowskiego.

Tytuł równoległy: Initial results of hydrographical studies in the area of the planned Jablonowo Reservoir.

Czasopismo: Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Melioracje i Inżynieria Środowiska

Rocznik: 2002

Szczegóły: Nr 22

Opis fizyczny: S. 87-96, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


73/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Badania filtracji oleju napędowego w utworach piaszczystych i ich znaczenie w prognozowaniu zanieczyszczeń wóg gruntowych.

Czasopismo: Gospodarka Wodna

Rocznik: 2001

Szczegóły: R. 61 nr 2

Opis fizyczny: S. 62-64, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


74/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: W Dolinie Pięciu Stawów Polskich.

Czasopismo: Parki Narodowe

Rocznik: 2001

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 10-11, il.


75/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Znaki wielkich wód Wisły na murach Starego Miasta w Toruniu.

Czasopismo: Pomorze i Kujawy

Rocznik: 2000

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 14-18, il.

Uwagi: Bibliogr.


76/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: "Lód i Środowisko".

Czasopismo: Promocje Pomorskie

Rocznik: 1999

Szczegóły: R. 7 nr 5

Opis fizyczny: S. 24, il.


77/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Supraglacjalna sieć drenażu Lodowca Waldemara (NW Spitsbergen) latem 1997.

Tytuł równoległy: Supraglacial system of Waldemar Glacier drainage (NW Spitsbergen) in the 1997 summer.

Tytuł całości: Relief, quaternary palaeogeography and changes of the polar environment, IV Conference of Polish Geomorphologists, Lublin, 3-6 June1998 - polar session. 2. Spitsbergen geographical expeditions = Rzeźba, paleogeografia czwartorzędu oraz problemy zmian środowiska obszarów polarnych : IV Zjazd Geomorfologów Polskich, Lublin, 3-6 czerwca 1998 roku. 2. Wyprawy geograficzne na Spitsbergen / pod red. Janiny Repelewskiej-Pękalowej.

Adres wydawniczy: Lublin, MCSU Press : 1998

Opis fizyczny: S. 131-136, [2] k. tabl. kolor., il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


78/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Lód i środowisko : wystawa.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 1998

Szczegóły: R. 7 nr 2

Opis fizyczny: S. 26


79/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Development of the supraglacial stream system on Waldemar Galcier (NW Spitsbergen), 1996 summer.

Tytuł równoległy: Rozwój sieci potoków supraglacjalnych na lodowcu Waldemara (NW Spitsbergen) latem 1996.

Tytuł całości: Dynamics of polar environment, Polar Session, Lublin, December 1996 = Dynamika środowiska polarnego : Sesja Polarna, Lublin, grudzień 1996 / oprac. red. Janina Repelewska-Pękalowa, Kazimierz Pękala.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 1997

Opis fizyczny: S. 143-146, il., tab.

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Uwagi: Bibliogr.


80/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Powierzchniowy drenaż lodowca Waldemara latem 1997.

Tytuł całości: Rzeźba, współczesne procesy morfologiczne i problemy zmian środowiska obszarów polarnych, Sesja Polarna, Lublin, 12-13 grudnia 1997 r. : streszczenia referatów i komunikatów.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 1997

Opis fizyczny: S. 60-63, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.


81/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Frontalne rozbudowywanie pokrywy lodowej na Wiśle poniżej stopnia wodnego Włocławek zimą 1996.

Czasopismo: Kaskada

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 11-13, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.


82/83


Autorzy: Pawłowski Bogusław.

Tytuł oryginału: Rozwój sieci potoków supraglacjalnych na lodowcu Waldemara (NW Spitsbergen) latem 1996.

Tytuł całości: Dynamika środowiska polarnego, Sesja Polarna, Lublin, 13-14 grudnia 1996 r. : streszczenia referatów i komunikatów.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : [1996]

Opis fizyczny: S. 29-31, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.


83/83


Autorzy: Grześ Marek, Pawłowski Bogusław, Sobota Ireneusz.

Tytuł oryginału: Polarnicy na Wiśle : zima 1995/96.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 1996

Szczegóły: R. 5 nr 3

Opis fizyczny: S. 9