Lista pracowników - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Bogusław Pawłowski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej

pokój: 270
tel.: +48-56-611-2610
e-mail: bogus@umk.pl

Terminy konsultacji:
Środa: 11.30-13.30

Bibliografia