Lista pracowników - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Piotr Weckwerth, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu

pokój: 230
tel.: +48-56-611-2575
e-mail: pweck@umk.pl

Terminy konsultacji:
czwartek 10.00-11.00
piątek 11.00-12.00

Bibliografia