ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Piotr Weckwerth, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu

pokój: 230, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2575
e-mail: pweck@umk.pl
ORCID: 0000-0002-2617-2383

Zainteresowania:
procesy, osady i formy glacigeniczne, paleogeografia czwartorzędu, geologia czwartorzędu, sedymentologia osadów klastycznych, geomorfologia stref marginalnych i przedpoli współczesnych lodowców, rekonstrukcje paleohydrauliczne w badaniach peleośrodowiskowych, geologiczne i hydrogeologiczne analizy geoprzestrzenne, analizy paleośordowiskowe w badaniach archeologicznych.

Terminy konsultacji:
czwartek 10.00-11.00
piątek 11.00-12.00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy