ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Piotr Weckwerth, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/139


Autorzy: Wysota Wojciech, Weckwerth Piotr, Adamczyk Aleksander.

Tytuł oryginału: Morphology and geological features of Jeleniewo subglacial valley, north of Suwałki.

Tytuł całości: Glacial megaflood landforms and sediments in North-Eastern Poland / ed. by Piotr Weckwerth, Edyta Kalińska and Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 71-79, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/139


Autorzy: Weckwerth Piotr, Piotrowski Jan A., Wysota Wojciech, Krawiec Arkadiusz, Adamczyk Aleksander, Kalińska Edyta, Chabowski Marek.

Tytuł oryginału: Mature and immature megadunes : insights from morphology and sedimentary successions of mega-scale bedforms south of Wigry Lake (NE Poland).

Tytuł całości: Glacial megaflood landforms and sediments in North-Eastern Poland / ed. by Piotr Weckwerth, Edyta Kalińska and Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 99-107, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/139


Autorzy: Weckwerth Piotr, Wysota Wojciech, Krawiec Arkadiusz, Piotrowski Jan A., Adamczyk Aleksander, Chabowski Marek, Kalińska Edyta.

Tytuł oryginału: Megaflood track morphology and sediments : a case study from the proximal part of the Eastern Spillway, north of Suwałki (NE Poland).

Tytuł całości: Glacial megaflood landforms and sediments in North-Eastern Poland / ed. by Piotr Weckwerth, Edyta Kalińska and Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 81-88, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/139


Autorzy: Weckwerth Piotr, Wysota Wojciech, Piotrowski Jan A., Krawiec Arkadiusz.

Tytuł oryginału: Pleistocene Glacial Megaflood Landform System in NE Poland.

Tytuł całości: Glacial megaflood landforms and sediments in North-Eastern Poland / ed. by Piotr Weckwerth, Edyta Kalińska and Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 49-59, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/139


Autorzy: Weckwerth Piotr, Wysota Wojciech, Chabowski Marek, Krawiec Arkadiusz, Kalińska Edyta, Adamczyk Aleksander.

Tytuł oryginału: Morphology, geological structure and development of two-dimensional megadunes formed on an outwash plain in NE Poland.

Tytuł całości: Glacial megaflood landforms and sediments in North-Eastern Poland / ed. by Piotr Weckwerth, Edyta Kalińska and Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 89-97, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


6/139


Autorzy: Wysota Wojciech, Weckwerth Piotr, Adamczyk Aleksander, Piotrowski Jan A., Sokólska Anna.

Tytuł oryginału: Morphology and origin of glacial curvilineations (GCLs) east of Hańcza Lake, Suwałki Lakeland.

Tytuł całości: Glacial megaflood landforms and sediments in North-Eastern Poland / ed. by Piotr Weckwerth, Edyta Kalińska and Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 61-69, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


7/139


Autorzy: Weckwerth Piotr, Kalińska Edyta, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Glacial megaflood landforms and sediments in North-Eastern Poland / ed. by Piotr Weckwerth, Edyta Kalińska and Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: 105 s., il., wykr.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


8/139


Autorzy: Kowalski Łukasz, Weckwerth Piotr, Chabowski Marek, Adamczak Kamil, Jodłowski Paweł, Szczepańska Grażyna, Chajduk Ewelina, Polkowska-Motrenko Halina, Kozicka Magdalena, Kukawka Stanisław.

Tytuł oryginału: Towards ritualisation : insights into bone-tempered pottery from the TRB settlement in Kałdus (Poland, 3500-3350 BC).

Czasopismo: Ceramics International

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 46 no. 3

Opis fizyczny: S. 3099-3112, il., tab., wykr.

Uwagi: [DOI: 2019]

Uwagi: 10.1016/j.ceramint

Impact Factor: 3.830

Punktacja MNiSW: 100.000


9/139


Autorzy: Sobota Ireneusz, Weckwerth Piotr, Grajewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Rain-On-Snow (ROS) events and their relations to snowpack and ice layer changes on small glaciers in Svalbard, the high Arctic.

Czasopismo: Journal of Hydrology

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 590

Opis fizyczny: Art. no. 125279 S. 1-11, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/0022-1694

Impact Factor: 4.500

Punktacja MNiSW: 140.000


10/139


Autorzy: Osipowicz Grzegorz, Badura Monika, Bosiak Mariusz, Jankowski Michał, Noryśkiewicz Agnieszka M., Makowiecki Daniel, Orłowska Justyna, Sykuła Marcin, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Continental unity and local diversity : Mesolithic communities of the Chełmno- Dobrzyń Lakeland (Central Poland).

Czasopismo: Mesolithic Miscellany

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 28 no. 1

Opis fizyczny: S. 54-63, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


11/139


Autorzy: Badura Monika, Noryśkiewicz Agnieszka M., Osipowicz Grzegorz, Jankowski Michał, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Wczesnoholoceńskie zmiany środowiska przyrodniczego w rejonie Paliwodzizny (Pojezierze Dobrzyńskie) : dane paleoekologiczne i archeobotaniczne.

Tytuł równoległy: Early Holocene changes in the natural environment near Paliwodzizna (Dobrzyńskie Lake District) : palaeoecological and archaeobotanical data.

Tytuł całości: Botanika bez granic, 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Kraków 1-7 lipca 2019 : streszczenia referatów i plakatów = Botany without borders : 58th Congress of the Polish Botanical Society, Kraków, July 1-7, 2019 : abstracts of lectures and posters / red. Ludwik Frey.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Botaniczne, Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk : 2019

Opis fizyczny: S. 217

Uwagi: Tekst pol. i ang.


12/139


Autorzy: Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Charakterystyka geomorfologiczna lokalizacji stanowiska numer 5 w Sadłowie.

Tytuł równoległy: Geomorphological characteristics of the location of site number 5 in Sadłowo.

Tytuł całości: Sadłowo, birytualne cmentarzysko kultury wielbarskiej na ziemi dobrzyńskiej wraz z materiałami pozostałych kultur archeologicznych / red. nauk. Jadwiga Lewandowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Grado : 2019

Opis fizyczny: S. 51-63, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


13/139


Autorzy: Weckwerth Piotr, Wysota Wojciech, Piotrowski Jan A., Adamczyk Aleksander, Krawiec Arkadiusz, Dąbrowski Michał.

Tytuł oryginału: Late Weichselian glacier outburst floods in North-Eastern Poland : landform evidence and palaeohydraulic significance.

Czasopismo: Earth-Science Reviews

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 194

Opis fizyczny: S. 216-233, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.earscirev

Impact Factor: 9.724

Punktacja MNiSW: 200.000


14/139


Autorzy: Weckwerth Piotr, Greń Katarzyna, Sobota Ireneusz.

Tytuł oryginału: Controls on downstream variation in surficial sediment size of an outwash braidplain developed under high Arctic conditions (Kaffiøyra, Svalbard).

Czasopismo: Sedimentary Geology

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 387

Opis fizyczny: S. 75-86, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.sedgeo

Impact Factor: 2.728

Punktacja MNiSW: 100.000


15/139


Autorzy: Wiśniewski Edward, Andrzejewski Leon, Karasiewicz M. Tomasz, Olszewski Antoni, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Geomorfologia przedpola Tungnaárjökull.

Tytuł równoległy: Geomorphology of the forefield of Tungnaárjökull.

Tytuł całości: Przyrodnicze i społeczne uwarunkowania współczesnych krajobrazów Islandii / pod red. Leona Andrzejewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: Mapa 28x30,5 cm

Punktacja MNiSW: 20.000


16/139


Autorzy: Wiśniewski Edward, Andrzejewski Leon, Karasiewicz M. Tomasz, Olszewski Antoni, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Geomorfologia przedpola Höfdabrekkujökull.

Tytuł równoległy: Geomorphology of the forefield of Höfdabrekkujökull.

Tytuł całości: Przyrodnicze i społeczne uwarunkowania współczesnych krajobrazów Islandii / pod red. Leona Andrzejewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: Mapa 28x32,5 cm

Punktacja MNiSW: 20.000


17/139


Autorzy: Molewski Paweł, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000 : arkusz 321 - Toruń (N-34-98-C) ; wraz z Objaśnieniami.

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy : 2018

Opis fizyczny: 1 arkusz + 39 s., 4 s. tabl., il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 80.000


18/139


Autorzy: Weckwerth Piotr, Greń Katarzyna, Sobota Ireneusz.

Tytuł oryginału: Morphology and sediments of the confined outwash fan in the High Arctic region.

Tytuł całości: Where the Poles come together, Polar 2018 Open Science Conference, 19-23 June 2018, Davos, Switzerland : abstract proceedings.

Adres wydawniczy: Davos, WSL Institute for Snow and Avalanche Research SLF : 2018

Opis fizyczny: S. 2028


19/139


Autorzy: Sobota Ireneusz, Grajewski Tomasz, Weckwerth Piotr, Nowak Marcin.

Tytuł oryginału: Long-term changes of cryosphere and glaciers in Kaffiøyra Region, NW Spitsbergen.

Tytuł całości: Where the Poles come together, Polar 2018 Open Science Conference, 19-23 June 2018, Davos, Switzerland : abstract proceedings.

Adres wydawniczy: Davos, WSL Institute for Snow and Avalanche Research SLF : 2018

Opis fizyczny: S. 1267


20/139


Autorzy: Osipowicz Grzegorz, Chachlikowski Piotr, Orłowska Justyna, Kasztovszky Zsolt, Siuda Rafał, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Late Palaeolithic and Mesolithic treatment and use of non-flint stone raw materials : material collection from site 17 at Nowogród, Golub-Dobrzyń district, Poland.

Czasopismo: Archaeologia Polona

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 56

Opis fizyczny: S. 103-125, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.23858/APa

Punktacja MNiSW: 10.000


21/139


Autorzy: Sobota Ireneusz, Weckwerth Piotr, Grajewski Tomasz, Dziembowski Michał, Greń Katarzyna, Nowak Marcin.

Tytuł oryginału: Short-term changes in thickness and temperature of the active layer in summer in the Kaffiøyra region, NW Spitsbergen, Svalbard.

Czasopismo: Catena

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 160

Opis fizyczny: S. 141-153, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.catena

Impact Factor: 3.851

Punktacja MNiSW: 35.000


22/139


Autorzy: Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Fluvial responses to the Weichselian ice sheet advances and retreats : implications for understanding river paleohydrology and pattern changes in Central Poland.

Czasopismo: International Journal of Earth Sciences

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 107 no. 4

Opis fizyczny: S. 1407-1429, il., tab., wykr.

Uwagi: [DOI 2017]

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1007/s00531

Impact Factor: 2.295

Punktacja MNiSW: 30.000


23/139


Autorzy: Rachlewicz Grzegorz, Sobota Ireneusz, Stach Alfred, Weckwerth Piotr, Kostrzewski Andrzej, Nowak Marcin, Rymer Krzysztof.

Tytuł oryginału: Multi-year permafrost active layer temperatures in sub-regionally varying environmental conditions in Svalbard.

Tytuł całości: Cryosphere reactions against the background of environmental changes in contrasting high-Arctic conditions in Svalbard : polar report. Vol. 2 / ed. by Grzegorz Rachlewicz.

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2017

Opis fizyczny: S. 11-20, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


24/139


Autorzy: Rachlewicz Grzegorz, Sobota Ireneusz, Stach Alfred, Weckwerth Piotr, Nowak Marcin, Rymer Krzysztof.

Tytuł oryginału: Two small glaciers state in contrasting high Arctic climate warming conditions of central and western Spitsbergen (Svalbard).

Tytuł całości: Cryosphere reactions against the background of environmental changes in contrasting high-Arctic conditions in Svalbard : polar report. Vol. 2 / ed. by Grzegorz Rachlewicz.

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2017

Opis fizyczny: S. 21-27, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


25/139


Autorzy: Molewski Paweł, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Ukształtowanie powierzchni terenu i geneza rzeźby.

Tytuł całości: Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego / pod red. Andrzeja Radzimińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Urząd Marszałkowski, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 2017

Opis fizyczny: S. 56-67, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]

Uwagi: Bibliogr. s. 569-571.

Punktacja MNiSW: 20.000


26/139


Autorzy: Wysota Wojciech, Weckwerth Piotr, Adamczyk Aleksander, Krawiec Arkadiusz, Dąbrowski Michał.

Tytuł oryginału: Geomorphological evidences of Late Pleistocene glacial megafloods in north-east Poland.

Tytuł całości: From past to present, Late Pleistocene, last deglaciation and modern glaciers in the centre of northern Fennoscandia : excursion guide and abstracts of the INQUA Peribaltic Working Group Meeting and Excursion, 20-25 August 2017 / ed. by Pertti Sarala and Peter Johansson.

Adres wydawniczy: Rovaniemi, Geological Survey of Finland : 2017

Opis fizyczny: S. 173

Uwagi: Bibliogr.


27/139


Autorzy: Weckwerth Piotr, Sobota Ireneusz, Nowak Marcin, Greń Katarzyna.

Tytuł oryginału: The surge of Aavatsmarkbreen and its impact on landforms development (NW Spitsbergen, Svalbard).

Tytuł całości: The Arctic Science Summit Week 2017 (ASSW) A dynamic Arctic in global change, Prague, Czech Republic, 31 March - 7 April 2017, book of abstracts / ed. by Alex Bernardova.

Adres wydawniczy: České Budějovice, Centre for Polar Ecology : 2017

Opis fizyczny: S. 30


28/139


Autorzy: Sobota Ireneusz, Grajewski Tomasz, Dziembowski Michał, Weckwerth Piotr, Nowak Marcin, Greń Katarzyna.

Tytuł oryginału: Short-term changes in thickness of active layer in Kaffiøyra region, NW Spitsbergen, Svalbard.

Tytuł całości: The Arctic Science Summit Week 2017 (ASSW) A dynamic Arctic in global change, Prague, Czech Republic, 31 March - 7 April 2017, book of abstracts / ed. by Alex Bernardova.

Adres wydawniczy: České Budějovice, Centre for Polar Ecology : 2017

Opis fizyczny: S. 210


29/139


Autorzy: Weckwerth Piotr, Greń Katarzyna, Sobota Ireneusz.

Tytuł oryginału: Morphology and surficial sediments of the Waldemar River confined outwash fan (Kaffiøyra, Svalbard).

Czasopismo: Bulletin of Geography. Physical Geography Series

Rocznik: 2017

Szczegóły: No. 13

Opis fizyczny: S. 61-70, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/bgeo

Punktacja MNiSW: 13.000


30/139


Autorzy: Andrzejewski Leon, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Historia i współczesność doliny i rzeki Wisły.

Czasopismo: Eko Przyjaciel

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 2 (12)

Opis fizyczny: S. 10-19, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.


31/139


Autorzy: Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Charakterystyka geomorfologiczna obszaru Starego Rypina.

Tytuł całości: Późnośredniowieczny kompleks osadniczy w Starym Rypinie / red. nauk. Jadwiga Lewandowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2016

Opis fizyczny: S. 43-60, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


32/139


Autorzy: Sobota Ireneusz, Weckwerth Piotr, Nowak Marcin.

Tytuł oryginału: Surge dynamics of Aavatsmarkbreen, Svalbard, inferred from the geomorphological record

Czasopismo: Boreas : international journal of quaternary research

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 45 no. 2

Opis fizyczny: S. 360-376, il., wykr.

Uwagi: 10.1111/bor

Impact Factor: 2.348

Punktacja MNiSW: 30.000


33/139


Autorzy: Sobota Ireneusz, Dziembowski Michał, Grajewski Tomasz, Weckwerth Piotr, Nowak Marcin, Greń Katarzyna.

Tytuł oryginału: Short-term changes in thermal conditions and active layer thickness in the tundra of the Kaffiøyra region, NW Spitsbergen.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Physical Geography Series

Rocznik: 2016

Szczegóły: No. 11

Opis fizyczny: S. 43-53, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/bgeo

Punktacja MNiSW: 13.000


34/139


Autorzy: Osipowicz Grzegorz, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Schyłkowopaleolityczne i mezolityczne materiały krzemienne ze stanowiska Trzciano 36, gm Wąbrzeźno.

Czasopismo: Fontes Archaeologici Posnanienses

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 52

Opis fizyczny: S. 121-149, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


35/139


Autorzy: Sobota Ireneusz, Nowak Marcin, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Long-term changes of glaciers in north-western Spitsbergen.

Czasopismo: Global and Planetary Change

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 144

Opis fizyczny: S. 182-197, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.gloplacha

Impact Factor: 3.915

Punktacja MNiSW: 40.000


36/139


Autorzy: Juśkiewicz Włodzimierz, Molewski Paweł, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Ukształtowanie powierzchni : wysokości bezwzględne ok. 1:1 100 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 30, 1 mapa


37/139


Autorzy: Weckwerth Piotr, Molewski Paweł, Juśkiewicz Włodzimierz.

Tytuł oryginału: Ukształtowanie powierzchni : ekspozycje terenu ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 31, 1 mapa


38/139


Autorzy: Molewski Paweł, Weckwerth Piotr, Juśkiewicz Włodzimierz.

Tytuł oryginału: Ukształtowanie powierzchni : wysokości względne ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 30, 1 mapa


39/139


Autorzy: Molewski Paweł, Weckwerth Piotr, Juśkiewicz Włodzimierz.

Tytuł oryginału: Mapa geomorfologiczna ok. 1:700 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 32-33, 1 mapa


40/139


Autorzy: Molewski Paweł, Weckwerth Piotr, Juśkiewicz Włodzimierz.

Tytuł oryginału: Ukształtowanie powierzchni : średnie nachylenie terenu ok. 1:1 100 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 31, 1 mapa


41/139


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Weckwerth Piotr, Pawłowski Bogusław, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-123-B Dobrzyń n. Wisłą.

Tytuł całości: Dobrzyń n. Wisłą N-34-123-B, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Przemysław Kokociński.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


42/139


Autorzy: Weckwerth Piotr, Sobota Ireneusz.

Tytuł oryginału: Bibliografia prac naukowych / oprac. Piotr Weckwerth i Ireneusz Sobota.

Tytuł całości: Dom daleko od domu, Stacja Polarna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na Spitsbergenie / red. Ireneusz Sobota.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 519-546


43/139


Autorzy: Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Wspomnienie o Kaffiøyrze, czyli jako to jest za pierwszym razem.

Tytuł całości: Dom daleko od domu, Stacja Polarna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na Spitsbergenie / red. Ireneusz Sobota.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 127-128, il.


44/139


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Weckwerth Piotr, Pawłowski Bogusław, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-112-C Gozdowo.

Tytuł całości: Gozdowo N-34-112-C, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Adam Matczak.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


45/139


Autorzy: Weckwerth Piotr, Molewski Paweł, Juśkiewicz Włodzimierz.

Tytuł oryginału: Mapa ekspozycji 1:500 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


46/139


Autorzy: Molewski Paweł, Weckwerth Piotr, Juśkiewicz Włodzimierz.

Tytuł oryginału: Mapa geomorfologiczna 1:500 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


47/139


Autorzy: Molewski Paweł, Weckwerth Piotr, Juśkiewicz Włodzimierz.

Tytuł oryginału: Średnie nachylenia terenu 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


48/139


Autorzy: Molewski Paweł, Weckwerth Piotr, Juśkiewicz Włodzimierz.

Tytuł oryginału: Średnie nachylenia terenu 1:500 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


49/139


Autorzy: Juśkiewicz Włodzimierz, Molewski Paweł, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Walory i atrakcje turystyczne 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


50/139


Autorzy: Juśkiewicz Włodzimierz, Molewski Paweł, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Wysokości bezwzględne 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


51/139


Autorzy: Molewski Paweł, Weckwerth Piotr, Juśkiewicz Włodzimierz.

Tytuł oryginału: Wysokości względne 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


52/139


Autorzy: Molewski Paweł, Weckwerth Piotr, Juśkiewicz Włodzimierz.

Tytuł oryginału: Wysokości względne 1:500 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


53/139


Autorzy: Weckwerth Piotr, Molewski Paweł, Juśkiewicz Włodzimierz.

Tytuł oryginału: Mapa ekspozycji 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


54/139


Autorzy: Karasiewicz Mirosław T., Weckwerth Piotr, Adamczyk Aleksander, Redzimska Beata.

Tytuł oryginału: Budowa geologiczna i geomorfologiczna Tucholskiego Parku Krajobrazowego.

Tytuł całości: Stan poznania środowiska przyrodniczego Tucholskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie = State of knowledge of the natural environment of Tuchola Landscape Park and Tuchola Forest Biosphere Reserve / red. nauk. Mieczysław Kunz.

Adres wydawniczy: Tuchola, Polskie Wydawnictwa Reklamowe : 2015

Opis fizyczny: S. 15-30, il., tab.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


55/139


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Weckwerth Piotr, Marszelewski Włodzimierz, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-111-D Tłuchowo.

Tytuł całości: Tłuchowo N-34-111-D, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Adam Matczak.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


56/139


Autorzy: Adamiak Czesław, Araźny Andrzej, Bednarek Renata, Biczkowski Mirosław, Biegańska Jadwiga, Brodowski Paweł, Buszko Jarosław, Cyzman Wiesław, Deptuła Miłosz, Dębowska Anna, Drachal Jacek, Dubownik Anna, Golba Radosław, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Jamorska Izabela, Jezierska-Thöle Aleksandra, Juśkiewicz Włodzimierz, Kamiński Dariusz, Kasprzyk Krzysztof, Kejna Marek, Kluba Mieczysław, Kosmela Monika, Kot Rafał, Kozieł Zenon, Kozłowski Leszek, Krawiec Arkadiusz, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Kunz Mieczysław, Marszelewski Włodzimierz, Maszewski Rafał, Mendyk Łukasz, Molewski Paweł, Nienartowicz Andrzej, Nowak Marcin, Okoniewska Teresa, Pawlikowski Tadeusz, Pawłowski Bogusław, Piasecki Adam, Pilarska Agnieszka, Piszczek Sylwester, Pius Bożena, Pospieszyńska Aleksandra, Przybylak Rajmund, Przystalski Andrzej, Rogatka Krzysztof, Rosik Katarzyna, Rudnicki Roman, Rutkowski Lucjan, Skowron Rajmund, Sobiech Marcin, Sobota Ireneusz, Sokołowski Dariusz, Solarczyk Adam, Strzyżewski Tomasz, Szumańska Ilona, Szyda Barbara, Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Świtoniak Marcin, Trapszyc Artur, Uscka-Kowalkowska Joanna, Weckwerth Piotr, Wiśniewski Łukasz, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: 362 mapy

Uwagi: Dokument elektroniczny.
Uwagi: Sposób cytowania: Kozieł Z. (red. nacz.), 2015, Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń.

Punktacja MNiSW: 20.000


57/139


Autorzy: Przybylak Rajmund, Molewski Paweł, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Bulletin of Geography. Physical Geography Series. No. 8 / ed.-in-chief Rajmund Przybylak ; ed. by Paweł Molewski and Piotr Weckwerth.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 131 s., il., tab., wykr.

Uwagi: Rocznik.

Uwagi: Bibliogr. przy art.

Uwagi: 10.1515/bgeo


58/139


Autorzy: Adamiak Czesław, Araźny Andrzej, Bednarek Renata, Biczkowski Mirosław, Biegańska Jadwiga, Brodowski Paweł, Buszko Jarosław, Cyzman Wiesław, Deptuła Miłosz, Dubownik Anna, Golba Radosław, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Jamorska Izabela, Jezierska-Thöle Aleksandra, Juśkiewicz Włodzimierz, Kamiński Dariusz, Kasprzyk Krzysztof, Kejna Marek, Kluba Mieczysław, Kosmela Monika, Kot Rafał, Kozieł Zenon, Kozłowski Leszek, Krawiec Arkadiusz, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Kunz Mieczysław, Kwiatkowska Klaudia, Marszelewski Włodzimierz, Maszewski Rafał, Mendyk Łukasz, Molewski Paweł, Nienartowicz Andrzej, Nowak Marcin, Okoniewska Teresa, Pawlikowski Tadeusz, Pawłowski Bogusław, Piasecki Adam, Pilarska Agnieszka, Piszczek Sylwester, Pius Bożena, Pospieszyńska Aleksandra, Przybylak Rajmund, Przystalski Andrzej, Rogatka Krzysztof, Rosik Katarzyna, Rudnicki Roman, Rutkowski Lucjan, Skowron Rajmund, Sobiech Marcin, Sobota Ireneusz, Sokołowski Dariusz, Solarczyk Adam, Strzyżewski Tomasz, Szumańska Ilona, Szyda Barbara, Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Świtoniak Marcin, Trapszyc Artur, Uscka-Kowalkowska Joanna, Weckwerth Piotr, Wiśniewski Łukasz, Wysota Wojciech, Adamczyk Aleksander.

Tytuł oryginału: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech ; red. Aleksander Adamczyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 141, [1] s., il.

Uwagi: Publikacja stanowi wybór map z całego zasobu Atlasu internetowego.
Uwagi: Sposób cytowania: Kozieł Z. (red. nacz.), 2015, Atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego A. Adamczyka: 4]


59/139


Autorzy: Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Charakterystyka wybranych komponentów środowiska przyrodniczego w rejonie miasta lokacyjnego Nowa Nieszawa.

Tytuł całości: W poszukiwaniu zaginionego miasta, 15 lat badań średniowiecznej lokalizacji Nieszawy : praca zbiorowa / pod red. Aleksandra Andrzejewskiego i Piotra Wronieckiego.

Adres wydawniczy: Łódź, Uniwersytet Łódzki. Instytut Archeologii : 2015

Opis fizyczny: S. 57-77, il.

Punktacja MNiSW: 4.000


60/139


Autorzy: Osipowicz Grzegorz, Kalinowska Magdalena, Weckwerth Piotr, Jankowski Michał.

Tytuł oryginału: Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej ze stanowiska Trzciano 40, gm. Wąbrzeźno.

Czasopismo: Fontes Archaeologici Posnanienses

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 51

Opis fizyczny: S. 201-243, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


61/139


Autorzy: Weckwerth Piotr, Pisarska-Jamroży Małgorzata.

Tytuł oryginału: Periglacial and fluvial factors controlling the sedimentation of pleistocene breccia in NW Poland.

Czasopismo: Geografiska Annaler. Series A: Physical Geography

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 97 no. 2

Opis fizyczny: S. 415-430, il., tab.

Uwagi: [DOI 2014]

Uwagi: 10.1111/geoa

Impact Factor: 1.609

Punktacja MNiSW: 25.000


62/139


Autorzy: Zieliński Paweł, Sokołowski Robert J., Woronko Barbara, Jankowski Michał, Fedorowicz Stanisław, Zaleski Iwan, Molodkov Anatoly, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: The depositional conditions of the fluvio-aeolian succession during the last climate minimum based on the examples from Poland and NW Ukraine.

Czasopismo: Quaternary International

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 386

Opis fizyczny: S. 30-41, il., wykr.

Uwagi: [DOI 2014]

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.quaint

Impact Factor: 2.067

Punktacja MNiSW: 30.000


63/139


Autorzy: Weckwerth Piotr, Sobota Ireneusz, Greń Katarzyna.

Tytuł oryginału: Basal decupling and soft-sediments deformations : contributors to Aavatsmarkbreen movement (Kaffiøyra, Svalbard).

Tytuł całości: Diversity and state of polar ecosystems, 35th Polar Symposium, 4th -7th June 2014, Wrocław : book of abstracts / eds.: Krzysztof Migała [et al.].

Adres wydawniczy: Wrocław, Institute of Geography and Regional Development. University of Wrocław : 2014

Opis fizyczny: S. 123


64/139


Autorzy: Sobota Ireneusz, Weckwerth Piotr, Nowak Marcin, Rachlewicz Grzegorz, Stach Alfred, Rymer Krzysztof.

Tytuł oryginału: Short-term changes in temperature and thickness of the active layer in the Kaffiøyra Region, NW Spitsbergen, Svalbard.

Tytuł całości: Diversity and state of polar ecosystems, 35th Polar Symposium, 4th -7th June 2014, Wrocław : book of abstracts / eds.: Krzysztof Migała [et al.].

Adres wydawniczy: Wrocław, Institute of Geography and Regional Development. University of Wrocław : 2014

Opis fizyczny: S. 107


65/139


Autorzy: Rachlewicz Grzegorz, Stach Alfred, Rymer Krzysztof, Sobota Ireneusz, Weckwerth Piotr, Nowak Marcin.

Tytuł oryginału: Short-term changes in temperature and thickness of active layer of permafrost in Petuniabukta Region, central Spitsbergen, Svalbard.

Tytuł całości: Diversity and state of polar ecosystems, 35th Polar Symposium, 4th -7th June 2014, Wrocław : book of abstracts / eds.: Krzysztof Migała [et al.].

Adres wydawniczy: Wrocław, Institute of Geography and Regional Development. University of Wrocław : 2014

Opis fizyczny: S. 98


66/139


Autorzy: Pisarska-Jamroży Małgorzata, Weckwerth Piotr, Zieliński Tomasz.

Tytuł oryginału: Pleistocene breccia : specific deposits of periglacial environment in the braided river channel (Toruń-Eberswalde ice-marginal valley, Poland).

Tytuł całości: EUCOP4 - 4th European Conference on Permafrost, 18-21 June 2014, Évora, Portugal, book of abstracts / eds.: Gonçalo Vieira [et al.].

Adres wydawniczy: Lisboa, University of Lisbon, University of Évora : 2014

Opis fizyczny: S. 280


67/139


Autorzy: Sobota Ireneusz, Weckwerth Piotr, Nowak Marcin, Rachlewicz Grzegorz, Stach Alfred, Rymer Krzysztof.

Tytuł oryginału: Short-term changes in temperature and thickness of active layer of permafrost in Kaffiøyra Region, NW Spitsbergen, Svalbard.

Tytuł całości: EUCOP4 - 4th European Conference on Permafrost, 18-21 June 2014, Évora, Portugal, book of abstracts / eds.: Gonçalo Vieira [et al.].

Adres wydawniczy: Lisboa, University of Lisbon, University of Évora : 2014

Opis fizyczny: S. 179


68/139


Autorzy: Rachlewicz Grzegorz, Stach Alfred, Rymer Krzysztof, Sobota Ireneusz, Weckwerth Piotr, Nowak Marcin.

Tytuł oryginału: Short-term changes in temperature and thickness of active layer of permafrost in Petuniabukta Region, central Spitsbergen, Svalbard.

Tytuł całości: EUCOP4 - 4th European Conference on Permafrost, 18-21 June 2014, Évora, Portugal, book of abstracts / eds.: Gonçalo Vieira [et al.].

Adres wydawniczy: Lisboa, University of Lisbon, University of Évora : 2014

Opis fizyczny: S. 177


69/139


Autorzy: Osipowicz Grzegorz, Bokiniec Andrzej Z., Kurzyk Krzysztof, Makowiecki Daniel, Bienias Dorota, Górzyński Tomasz, Jankowski Michał, Jędrychowska-Dańska Krystyna, Kępa Małgorzata, Kozłowska Anna, Kozłowski Tomasz, Noryśkiewicz Agnieszka M., Płoszaj Tomasz, Pomianowska Halina, Reitsema Laurie J., Rumiński Jan Krzysztof, Stępańczak Beata, Szostek Krzysztof, Weckwerth Piotr, Witas Henryk W..

Tytuł oryginału: Sepulchral-ritual place of the Globular Amphora Culture from the site 14 in Kowal in the light of the analysis of the obtained sources : a summary.

Tytuł równoległy: Miejsce sepulkralno-obrzędowe KAK ze stanowiska 14 w Kowalu w świetle wyników analizy pozyskanych źródeł : podsumowanie.

Tytuł całości: Kowal 14, sepulchral and ritual place of people representing the Globular Amphora Culture = Kowal 14 : miejsce sepulkralno-obrzędowe ludności kultury amfor kulistych / red. nauk. Grzegorz Osipowicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 251-266, il.

Uwagi: Tekst ang. i pol.

Punktacja MNiSW: 5.000


70/139


Autorzy: Jankowski Michał, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Geomorphological and soil conditions of the site location.

Tytuł równoległy: Położenie stanowiska na tle rzeźby terenu i warunków glebowych.

Tytuł całości: Kowal 14, sepulchral and ritual place of people representing the Globular Amphora Culture = Kowal 14 : miejsce sepulkralno-obrzędowe ludności kultury amfor kulistych / red. nauk. Grzegorz Osipowicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 14-34, il.

Uwagi: Tekst ang. i pol.

Punktacja MNiSW: 5.000


71/139


Autorzy: Weckwerth Piotr, Jankowski Michał, Zieliński Paweł, Sokołowski Robert J..

Tytuł oryginału: Późnoglacjalna transformacja rzeźby dolinnej na przykładzie południowo-wschodniej części Kotliny Toruńskiej.

Tytuł całości: Krajobrazy młodoglacjalne - ich morfogeneza, tereaźniejszość, przyszłość, X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014 r. dedykowany prof. dr. hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin : streszczenia / [red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich : 2014

Opis fizyczny: S. 121-122


72/139


Autorzy: Molewski Paweł, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Landform Analysis. Vol. 25 / red. tomu: Paweł Molewski, Piotr Weckwerth.

Adres wydawniczy: Poznań, Association of Polish Geomorphologists : 2014

Opis fizyczny: 184 s., il.


73/139


Autorzy: Przybylak Rajmund, Uscka-Kowalkowska Joanna, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Bulletin of Geography. Physical Geography Series. No. 7 / ed.-in-chief Rajmund Przybylak ; ed. by R. Przybylak, Joanna Uscka-Kowalkowska and Piotr Weckwerth.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 156 s., il., tab., wykr.

Uwagi: Rocznik.

Uwagi: Bibliogr. przy art.

Uwagi: 10.2478/bgeo


74/139


Autorzy: Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Transformacja form korytowych na przykładzie aluwiów piaskodennych rzek roztokowych środkowego vistulianu w Kotlinie Toruńskiej.

Tytuł równoległy: Transformation river channel macroforms: a case study of Weichselian sand-bed braided river sediments in the Toruń Basin.

Czasopismo: Landform Analysis

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 25

Opis fizyczny: S. 169-177, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


75/139


Autorzy: Osipowicz Grzegorz, Bokiniec Andrzej Z., Kurzyk Krzysztof, Makowiecki Daniel, Bienias Dorota, Górzyński Tomasz, Jankowski Michał, Jędrychowska-Dańska Krystyna, Kępa Małgorzata, Kozłowska Anna, Kozłowski Tomasz, Noryśkiewicz Agnieszka M., Płoszaj Tomasz, Reitsema Laurie J., Stepańczak Beata, Szostek Krzysztof, Weckwerth Piotr, Witas Henryk W..

Tytuł oryginału: The late Neolithic sepulchral and ritual place of site 14 in Kowal (Kuyavia, Central Poland).

Czasopismo: Praehistorische Zeitschrift

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 89 no. 2

Opis fizyczny: S. 261-279, il., tab.; streszcz. fr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/pz

Impact Factor: 0.278

Punktacja MNiSW: 15.000


76/139


Autorzy: Osipowicz Grzegorz, Jankowski Michał, Makowiecki Daniel, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Obozowiska mezolityczne ze stanowiska Ludowice 6, powiat wąbrzeski, siedlisko zachodnie.

Tytuł równoległy: Mesolithic camps at Ludowice 6, Wąbrzeźno county, western habitation.

Czasopismo: Wiadomości Archeologiczne

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 65

Opis fizyczny: S. 149-195, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


77/139


Autorzy: Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Ewolucja fluwialnych systemów depozycyjnych i jej uwarunkowania paleośrodowiskowe w Kotlinie Toruńskiej podczas zlodowacenia Wisły.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: 205 s., il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 171-189

Punktacja MNiSW: 20.000


78/139


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł, Weckwerth Piotr, Wrochna Anna, Smyk Rafał.

Tytuł oryginału: Cyfrowa mapa geomorfologiczna 1:100 000 : Kutno / oprac. nauk. Wojciech Wysota, Paweł Molewski, Piotr Weckwerth ; oprac. geoinform. Anna Wrochna ; oprac. red. Rafał Smyk.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju. Główny Urząd Geodezji i Kartografii : 2013

Opis fizyczny: 1 arkusz

Punktacja MNiSW: 4.000


79/139


Autorzy: Weckwerth Piotr, Molewski Paweł, Wysota Wojciech, Wrochna Anna, Smyk Rafał.

Tytuł oryginału: Cyfrowa mapa geomorfologiczna 1:500 000 : Bydgoszcz-Zach / oprac. nauk. Piotr Weckwerth, Paweł Molewski, Wojciech Wysota ; oprac. geoinform. Anna Wrochna ; oprac. red. Rafał Smyk.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju. Główny Urząd Geodezji i Kartografii : 2013

Opis fizyczny: 1 arkusz

Punktacja MNiSW: 4.000


80/139


Autorzy: Molewski Paweł, Weckwerth Piotr, Wysota Wojciech, Wrochna Anna, Smyk Rafał.

Tytuł oryginału: Cyfrowa mapa geomorfologiczna 1:500 000 : Łódź / oprac. nauk. Paweł Molewski, Piotr Weckwerth, Wojciech Wysota ; oprac. geoinform. Anna Wrochna ; oprac. red. Rafał Smyk.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju. Główny Urząd Geodezji i Kartografii : 2013

Opis fizyczny: 1 arkusz

Punktacja MNiSW: 4.000


81/139


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł, Weckwerth Piotr, Wrochna Anna, Smyk Rafał.

Tytuł oryginału: Cyfrowa mapa geomorfologiczna 1:100 000 : Toruń / oprac. nauk. Wojciech Wysota, Paweł Molewski, Piotr Weckwerth ; oprac. geoinform. Anna Wrochna ; oprac. red. Rafał Smyk.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju. Główny Urząd Geodezji i Kartografii : 2013

Opis fizyczny: 1 arkusz

Punktacja MNiSW: 4.000


82/139


Autorzy: Weckwerth Piotr, Przegiętka Krzysztof R., Chruścińska Alicja, Pisarska-Jamroży Małgorzata.

Tytuł oryginału: The relation between optical bleaching and sedimentological features of fluvial deposits in the Toruń Basin (Poland).

Czasopismo: Geological Quarterly

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 57 no. 1

Opis fizyczny: S. 31-44, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.7306/gq

Impact Factor: 0.865

Punktacja MNiSW: 20.000


83/139


Autorzy: Weckwerth Piotr, Chabowski Marek.

Tytuł oryginału: Heavy minerals as a tool to reconstruct river activity during the Weichselian glaciation (Toruń Basin, Poland).

Czasopismo: Geologos / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geologii

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 19 no. 1-2

Opis fizyczny: S. 25-46, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.2478/logos

Punktacja MNiSW: 10.000


84/139


Autorzy: Pisarska-Jamroży Małgorzata, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Soft-sediment deformation structures in a Pleistocene glaciolacustrine delta and their implications for the recognition of subenvironments in delta deposits.

Czasopismo: Sedimentology

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 60 no. 3

Opis fizyczny: 637-665, il., tab.

Uwagi: [DOI 2012]
Uwagi: [Uwaga wewnętrzna]

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1111/j.1365-3091

Impact Factor: 2.741

Punktacja MNiSW: 40.000


85/139


Autorzy: Chabowski Marek, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Zapis cech środowiska sedymentacyjnego środkowovistuliańskich serii rzecznych Kotliny Toruńskiej w spektrum minerałów ciężkich i rozkładzie uziarnienia.

Tytuł całości: Analiza minerałów ciężkich, źródło wiedzy o środowiskach sedymentacyjnych : II Sedymentologiczne Spotkanie Dyskusyjne, 24 kwietnia 2012 : streszczenia referatów / red. nauk. Barbara Woronko.

Adres wydawniczy: Warszawa, Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych : 2012

Opis fizyczny: S. 11-12


86/139


Autorzy: Pisarska-Jamroży Małgorzata, Weckwerth Piotr, Piotrowski Andrzej, Sydor Paweł, Kotrys Bartosz.

Tytuł oryginału: Geneza i znaczenie deformacji osadów nieskonsolidowanych w plejstoceńskich osadach deltowych, stanowisko Danowo, Nizina Szczecińska, Północno-Zachodnia Polska.

Tytuł równoległy: The origin and significance of soft-sediment deformation structures in pleistocene deltaic sediments, Szczecin Lowlands, NW Poland.

Tytuł całości: Korelacja osadów plejstocenu na pograniczu polsko-niemieckim w Dolinie Dolnej Odry, XIX konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, Cedynia, 3-7.09.2012 r. / [red. nauk. Mirosław Błaszkiewicz, Fritz Brose].

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy : 2012

Opis fizyczny: S. 95-96, streszcz. ang.


87/139


Autorzy: Weckwerth Piotr, Pisarska-Jamroży Małgorzata, Dobracka Elżbieta.

Tytuł oryginału: Geneza "moreny Ostrowąsa", Pojezierze Zachodniopomorskie, Północno-Zachodnia Polska.

Tytuł równoległy: Origin of "Ostrowąs moraine", the Pomeranian Lake district, Northwestern Poland.

Tytuł całości: Korelacja osadów plejstocenu na pograniczu polsko-niemieckim w Dolinie Dolnej Odry, XIX konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, Cedynia, 3-7.09.2012 r. / [red. nauk. Mirosław Błaszkiewicz, Fritz Brose].

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy : 2012

Opis fizyczny: S. 147-148, streszcz. ang.


88/139


Autorzy: Weckwerth Piotr, Przegiętka Krzysztof R., Chruścińska Alicja.

Tytuł oryginału: The age and depositional features of Weichselian fluvial succession in the Zielonczyn.

Tytuł całości: 13th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating (LED 2011), Toruń, Poland, 10-14th July 2011, field trip - Toruń, Malbork, Kraków, Wieliczka, 15-18th July 2011.

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University : 2011

Opis fizyczny: [2] s., il.


89/139


Autorzy: Weckwerth Piotr, Przegiętka Krzysztof R., Chruścińska Alicja.

Tytuł oryginału: The OSL age inversion of sand-bed braided river deposits in the Toruń Basin (Poland).

Tytuł całości: 13th International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating (LED 2011), Toruń, Poland, 10-14th July 2011, book of abstracts / ed. by Grzegorz J. Poręba.

Adres wydawniczy: Toruń, Nicolaus Copernicus University : 2011

Opis fizyczny: S. 220


90/139


Autorzy: Weckwerth Piotr, Pisarska-Jamroży Małgorzata.

Tytuł oryginału: Warunki depozycji "brekcji fluwialnej" we wschodniej części pradoliny Noteci-Warty.

Tytuł całości: Georóżnorodność rzeźby Polski, IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011 : streszczenia / pod red. Małgorzaty Mazurek i Marka Ewertowskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Instytut Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2011

Opis fizyczny: S. 164-165


91/139


Autorzy: Weckwerth Piotr, Pisarska-Jamroży Małgorzata, Dobracka Elżbieta.

Tytuł oryginału: Mechanizmy depozycyjne i deformacyjne w strefie marginalnej fazy pomorskiej zlodowacenia Wisły na przykładzie moreny Ostrowąsa, Pojezierze Zachodniopomorskie, NW Polska.

Tytuł równoległy: Depositional and deformational mechanisms in glaciomarginal zone of the Vistulian glaciation, Ostrowąs moraine, the West Pomeranian Lake Districkt, NW Poland.

Tytuł całości: Osady glacigeniczne fazy pomorskiej od Uckermark po równinę Białogardzką = Glacigenic sediments of Pomeranian Phase (Vistulian Glaciation) form Uckermark to Białogard Plain / pod red. Małgorzaty Pisarskiej-Jamroży i Ryszarda Dobrackiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2011

Opis fizyczny: S. 27-40, il., mapy

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


92/139


Autorzy: Pisarska-Jamroży Małgorzata, Weckwerth Piotr, Piotrowski Andrzej, Sydor Paweł, Kotrys Bartosz.

Tytuł oryginału: Deformacje osadów nieskonsolidowanych w plejstoceńskich osadach deltowych, stanowisko Danowo, Nizina Szczecińska, NW Polska.

Tytuł równoległy: Soft-sediment deformations of Pleistocene delta sediments, Danowo pit, the Szczecin Lowland, NW Poland.

Tytuł całości: Osady glacigeniczne fazy pomorskiej od Uckermark po równinę Białogardzką = Glacigenic sediments of Pomeranian Phase (Vistulian Glaciation) form Uckermark to Białogard Plain / pod red. Małgorzaty Pisarskiej-Jamroży i Ryszarda Dobrackiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2011

Opis fizyczny: S. 13-25, il., mapy

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


93/139


Autorzy: Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Zapis aktywności procesów eolicznych w Kotlinie Toruńskiej na przykładzie wydmy w Otłoczynie : wstępne wyniki badań sedymentologicznych i paleopedologicznych.

Tytuł całości: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia Wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie), XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011 / [red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc].

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy : 2011

Opis fizyczny: S. 113


94/139


Autorzy: Karasiewicz Mirosław T., Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Geomorfologia i geologia rejonu rezerwatu.

Tytuł całości: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia Wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie), XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011 / [red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc].

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy : 2011

Opis fizyczny: S. 189-193, il.


95/139


Autorzy: Pisarska-Jamroży Małgorzata, Weckwerth Piotr, Piotrowski Andrzej.

Tytuł oryginału: Struktury deformacyjne osadów plejstoceńskiego stożka subakwalnego (Nizina Szczecińska).

Tytuł całości: VI Świętokrzyskie spotkania geologiczno-geomorfologiczne, Rekonstrukcje środowisk depozycyjnych na podstawie badań sedymentologicznych, geochemicznych i stratygraficznych, Ameliówka k. Kielc, 17-18 maja 2011 r. / red. Wiesław Trela, Sylwester Salwa, Anna Fijałkowska-Mader.

Adres wydawniczy: Kielce, Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Świętokrzyski : 2011

Opis fizyczny: S. 83-87, il.

Uwagi: Bibliogr.


96/139


Autorzy: Weckwerth Piotr, Przegiętka Krzysztof, Chruścińska Alicja, Woronko Barbara, Oczkowski Hubert L..

Tytuł oryginału: Age and sedimentological features of fluvial series in the Toruń Basin and the Drwęca Valley (Poland).

Czasopismo: Geochronometria

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 38 no. 4

Opis fizyczny: S. 397-412, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.2478/s13386

Impact Factor: 0.425

Punktacja MNiSW: 20.000


97/139


Autorzy: Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Palaeoslopes of Weichselian sand-bed braided rivers in the Toruń Basin (Poland) : results of a palaeohydraulic analysis.

Czasopismo: Geologos / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geologii

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 17 no. 4

Opis fizyczny: S. 227-238

Punktacja MNiSW: 9.000


98/139


Autorzy: Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Ewolucja systemu rzecznego Kotliny Toruńskiej na przełomie środkowego i późnego vistulianu.

Tytuł całości: Dynamika zaniku lądolodu podczas fazy pomorskiej w północno-wschodniej części Pojezierza Mazurskiego, XVII Konferencja "Stratygrafia plejstocentu Polski", Jeziorowskie, 6-10.09.2010 / [red. nauk.: Leszek Marks, Katarzyna Pochocka-Szwarc].

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy : 2010

Opis fizyczny: S. 110-111


99/139


Autorzy: Weckwerth Piotr, Karasiewicz Mirosław T..

Tytuł oryginału: Evolution of outwash fan as an indicator of the dynamic glacial condition in the southern part of Tungnaárjökull marginal zone (Iceland).

Tytuł całości: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2010, 11. mezinárodní konference, Branná, 11.-13.5.2010 / ed. Marek Křížek [et al.].

Adres wydawniczy: Praha, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta : 2010

Opis fizyczny: S. 93-94

Seria: (Geomorfologický Sborník ;9)

Uwagi: Bibliogr.


100/139


Autorzy: Andrzejewski Leon, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Dunes of the Toruń Basin against palaeogeographical conditions of the Late Glacial and Holocene.

Czasopismo: Ecological Questions

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 12

Opis fizyczny: S. 9-15, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


101/139


Autorzy: Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Evolution of the Toruń Basin in the Late Weichselian.

Czasopismo: Landform Analysis

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 14

Opis fizyczny: S. 57-84, il.

Uwagi: Bibliogr.


102/139


Autorzy: Karasiewicz Mirosław T., Weckwerth Piotr, Gromek Przemysław.

Tytuł oryginału: Etapy rozwoju rzeźby rezerwatu "Cisy Staropolskie im. L. Wyczółkowskiego" w Wierzchlesie i jego otoczenia.

Tytuł całości: Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. T. 5 / red. Andrzej Kostrzewski, Renata Paluszkiewicz.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2009

Opis fizyczny: S. 191-205, mapy; streszcz. ang.

Seria: (Geografia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ;nr 88)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


103/139


Autorzy: Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Środowisko depozycji fluwialnej w stadiale głównym zlodowacenia Wisły - stanowisko Nowe Dąbie, południowo-zachodnia część Kotliny Toruńskiej.

Tytuł równoległy: Fluwial depositional environment of the Main Stadial of Weichselian Glaciation - Nowe Dąbie pit, SW part Toruń Basin.

Tytuł całości: Plejstoceńskie środowiska sedymentacyjne Pojezierza Pomorskiego / pod red. Małgorzaty Pisarskiej-Jamroży i Zygmunta Babińskiego.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego : 2009

Opis fizyczny: S. 90-99, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


104/139


Autorzy: Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Warunki depozycji osadów plenivistuliańskiej rzeki roztokowej w Kotlinie Toruńskiej.

Tytuł całości: Strefa marginalna lądolodu zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskiego na południowym Podlasiu, XVI Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, Zimna Woda k. Łukowa, 31.08.-4.09.2009 / [red. nauk. Marcin Żarski, Stanisław Lisicki].

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy : 2009

Opis fizyczny: S. 135-138, il.


105/139


Autorzy: Karasiewicz Mirosław T., Weckwerth Piotr, Gromek Przemysław.

Tytuł oryginału: Etapy rozwoju rzeźby rezerwatu "Cisy Staropolskie" im. L. Wyczółkowskiego w Wierzchlesie i jego otoczenia.

Tytuł całości: Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, V Seminarium, Poznań, 20-21 listopada 2008 : streszczenia referatów i posterów / red. Andrzej Kostrzewski.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Paleogeografii i Geoekologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2008

Opis fizyczny: S. 53-54, il.

Uwagi: Bibliogr.


106/139


Autorzy: Weckwerth Piotr, Karasiewicz Mirosław T..

Tytuł oryginału: Ewolucja stożka sandrowego jako wskaźnik stanu dynamicznego południowej części czoła lodowca Tungnaár, Islandia.

Tytuł całości: Współczesne problemy geomorfologii / red. tomu Wacław Florek, Jacek Kaczmarzyk.

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2008

Opis fizyczny: S. 171-175, il.

Seria: (Landform Analysis ;Vol. 9)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


107/139


Autorzy: Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Morfologia i mechanizm formowania moren łabiszyńskich : stanowisko 2 - Smogorzewo / Jeżewo.

Tytuł całości: Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia, XIV Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski", Ciechocinek, 3-7 września 2007 r. : materiały konferencyjne / pod red. nauk. Pawła Molewskiego, Wojciecha Wysoty i Piotra Weckwertha.

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny : 2007

Opis fizyczny: S. 147-155, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


108/139


Autorzy: Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Kształtowanie się odpływu wód roztopowych w północnej części Kujaw w czasie recesji ostatniego lądolodu : stanowisko 4 - Grabie.

Tytuł całości: Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia, XIV Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski", Ciechocinek, 3-7 września 2007 r. : materiały konferencyjne / pod red. nauk. Pawła Molewskiego, Wojciecha Wysoty i Piotra Weckwertha.

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny : 2007

Opis fizyczny: S. 163-169, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


109/139


Autorzy: Molewski Paweł, Wysota Wojciech, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia : XIV Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski", Ciechocinek, 3-7 września 2007 r. : materiały konferencyjne / pod red. nauk. Pawła Molewskiego, Wojciecha Wysoty i Piotra Weckwertha.

Adres wydawniczy: Warszawa, PIG : 2007

Opis fizyczny: 228 s., il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


110/139


Autorzy: Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Późnovistuliański rozwój sieci rzecznej w rejonie Kotliny Toruńskiej na tle struktur starszego podłoża.

Tytuł równoległy: Development of the river network in the Toruń Basin in the late Vistulian against the older substratum structures.

Czasopismo: Słupskie Prace Geograficzne

Rocznik: 2007

Szczegóły: Nr 4

Opis fizyczny: S. 143-156, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


111/139


Autorzy: Pomianowska Halina, Makarewicz Jakub, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Jakość wód podziemnych Kotliny Toruńskiej w świetle badań monitoringowych.

Tytuł równoległy: Quality of groundwaters of the Toruń Basin in the light of monitoring researches.

Tytuł całości: Aktualne problemy hydrogeochemii, X międzynarodowa konferencja naukowa Hydrogeochemia '06, 23-24.06.2006 Sosnowiec - Złoty Potok / pod red. Hanny Rubin i Andrzeja Kowalczyka.

Adres wydawniczy: Sosnowiec, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego : 2006

Opis fizyczny: S. 88-90, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


112/139


Autorzy: Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Systemy teras a problem zmiany biegu Wisły w bydgoskim węźle hydrograficznym (stanowisko 1- Bydgoszcz-Fordon).

Tytuł całości: Drogami wędrówek i badań profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006), przewodnik sesji terenowych : Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich, 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r. / [red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski].

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Turpress : 2006

Opis fizyczny: S. 148-153, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr. s. 283-297


113/139


Autorzy: Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Charakterystyka geomorfologiczna pradoliny Noteci-Warty i sandru Brdy.

Tytuł całości: Drogami wędrówek i badań profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006), przewodnik sesji terenowych : Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich, 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r. / [red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski].

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Turpress : 2006

Opis fizyczny: S. 137-143, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr. s. 283-297

Punktacja MNiSW: 5.000


114/139


Autorzy: Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Rola Kotliny Toruńskiej w ewolucji pradoliny Noteci-Warty.

Tytuł całości: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, geografia fizyczna : [Ogólnopolski Zjazd Geografów i 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r.] / red.: Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania : 2006

Opis fizyczny: S. 295-299, il.

Seria: (Dokumentacja Geograficzna ;nr 32)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


115/139


Autorzy: Niewiarowski Władysław, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Geneza i rozwój rzeźby terenu.

Tytuł całości: Toruń i jego okolice, monografia przyrodnicza / [red. Leon Andrzejewski, Piotr Weckwerth, Szczepan Burak].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: S. 65-98, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


116/139


Autorzy: Andrzejewski Leon, Weckwerth Piotr, Burak Szczepan.

Tytuł oryginału: Toruń i jego okolice : monografia przyrodnicza / [red. Leon Andrzejewski, Piotr Weckwerth, Szczepan Burak].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: 217, [1] s., il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 10.000


117/139


Autorzy: Karasiewicz Mirosław T., Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Toruńskie badania na Islandii : przeszłość w lodzie.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 2006

Szczegóły: R. 15 nr 2

Opis fizyczny: S. 18

Uwagi: a


118/139


Autorzy: Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Problem bifurkacji Wisły pod Fordonem (Bydgoszcz) na tle ewolucji Kotliny Toruńskiej pod koniec plenivistulianu.

Tytuł równoległy: The problem of the bifurcated flow of the Vistula River at Fordon (Bydgoszcz) against the background of the evolution of the Toruń Basin at the end of the Plenivitulian.

Czasopismo: Przegląd Geograficzny

Rocznik: 2006

Szczegóły: T. 78 z. 1

Opis fizyczny: S. 47-68, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


119/139


Autorzy: Weckwerth Piotr, Pomianowska Halina.

Tytuł oryginału: Trzciniec - wodonośny ośrodek porowy.

Tytuł całości: Hydrogeologia Kujaw i Dolnego Powiśla, XII Sympozjum Współczesne problemy hydrogeologii, 6-9 września 2005, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu : przewodnik sesji terenowych / [red. Arkadiusz Krawiec].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 91-97, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


120/139


Autorzy: Weckwerth Piotr, Olszewski Antoni.

Tytuł oryginału: Osady i ewolucja wytopiska typu pierścieniowo-normalnego w strefie marginalnej Höfdabrekkujökull.

Tytuł równoległy: Deposits and evolution of the rimmed-normal kettle in the Höfdabrekkujökull marginal zone.

Tytuł całości: Rekonstrukcja procesów glacjalnych w wybranych strefach marginalnych lodowców Islandii, formy i osady, Islandia, 14-28 sierpnia 2005 : przewodnik wycieczki terenowej / [red. Paweł Molewski].

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Turpress : 2005

Opis fizyczny: S. 63-71, il.; streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


121/139


Autorzy: Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Poziomy sandrowe i ich rozwój w Kotlinie Toruńskiej w górnej części plenivistulianu.

Tytuł całości: Współczesna ewolucja rzeźby Polski, VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005 / pod red. Adama Kotarby, Kazimierza Krzemienia i Jolanty Święchowicz.

Adres wydawniczy: Kraków, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2005

Opis fizyczny: S. 507-512, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


122/139


Autorzy: Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Morfologia i budowa geologiczna teras Kotliny Toruńskiej.

Tytuł całości: Współczesna ewolucja rzeźby Polski, VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005 / pod red. Adama Kotarby, Kazimierza Krzemienia i Jolanty Święchowicz.

Adres wydawniczy: Kraków, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2005

Opis fizyczny: S. 501-506

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


123/139


Autorzy: Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Morfostruktura powierzchni Lodowca Waldemara a możliwość interpretacji rzeźby jego podłoża.

Tytuł całości: Glacjologia, geomorfologia i sedymentologia środowiska polarnego Spitsbergenu, Warsztaty Glacjologiczne Spitsbergen 2004 / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego, Mariana Puliny, Zbigniewa Zwolińskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich : 2004

Opis fizyczny: S. 232-236, il.

Punktacja MNiSW: 3.000


124/139


Autorzy: Jaworski Tomasz, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Procesy i formy współczesnej strefy marginalnej Lodowca Waldemara (NW Spitsbergen).

Tytuł całości: Glacjologia, geomorfologia i sedymentologia środowiska polarnego Spitsbergenu, Warsztaty Glacjologiczne Spitsbergen 2004 / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego, Mariana Puliny, Zbigniewa Zwolińskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich : 2004

Opis fizyczny: S. 236-246, il.

Punktacja MNiSW: 3.000


125/139


Autorzy: Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Zagadnienie systemu teras w Kotlinie Toruńskiej.

Tytuł całości: Środowiska górskie - ewolucja rzeźby, VI Zjazd Geomorfologów Polskich, Jelenia Góra, 11-14 września 2002 : streszczenia referatów i posterów / red. A. Traczyk, A. Latocha.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego : 2002

Opis fizyczny: S. 134-135

Uwagi: Bibliogr.


126/139


Autorzy: Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Typy genetyczne zagłębień wytopiskowych i ich znaczenie morfogenetyczne dla Kotliny Toruńskiej.

Tytuł całości: Środowiska górskie - ewolucja rzeźby, VI Zjazd Geomorfologów Polskich, Jelenia Góra, 11-14 września 2002 : streszczenia referatów i posterów / red. A. Traczyk, A. Latocha.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego : 2002

Opis fizyczny: S. 135-136

Uwagi: Bibliogr.


127/139


Autorzy: Wiśniewski Edward, Andrzejewski Leon, Olszewski Antoni, Molewski Paweł, Weckwerth Piotr, Karasiewicz Mirosław T..

Tytuł oryginału: Morfogenetyczne zróżnicowanie stref marginalnych Höfdabrekkujökull Skeidarárjökull i Tungnaárjökull.

Tytuł całości: Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych, monitoring, ochrona, edukacja : konferencja naukowa, Poznań, 19-20 X 2001 r. : streszczenia / pod red. Iwony Piotrowskiej i Zbigniewa Zwolińskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich : 2001

Opis fizyczny: S. 146-149


128/139


Autorzy: Jankowski Michał, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Nowe dane dotyczące budowy i wieku wydm w Kotlinie Toruńskiej : stanowisko 1 - Toruń-Katarzynka (gm. Toruń).

Tytuł całości: Dawne i współczesne systemy morfogenetyczne środkowej części Polski Północnej, V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14.9.2000 r. : przewodnik wycieczek terenowych / red. Paweł Molewski, Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S. 209-217, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]


129/139


Autorzy: Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Geneza wyższych poziomów terenowych w południowo-wschodniej części Kotliny Toruńskiej na zachód od Aleksandrowa Kujawskiego : stanowisko 3 - Aleksandrów Kujawski (gm. Aleksandrów Kuj.).

Tytuł całości: Dawne i współczesne systemy morfogenetyczne środkowej części Polski Północnej, V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14.9.2000 r. : przewodnik wycieczek terenowych / red. Paweł Molewski, Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S. 232-240, il.

Punktacja MNiSW: 3.000


130/139


Autorzy: Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Interpretacja rzeźby podłoża lodowca Wlademara (NW Spitsbergen) na podstawie zróżnicowania morfostrukturalnego jego powierzchni.

Tytuł całości: Polskie badania polarne u progu XXI wieku, XXVII Międzynarodowe Sympozjum Polarne, Toruń 2000 : materiały konferencyjne : streszczenia referatów.

Adres wydawniczy: Toruń, Pracownia Sztuk Plastycznych : 2000

Opis fizyczny: S. 71-73

Uwagi: Bibliogr.


131/139


Autorzy: Weckwerth Piotr, Jaworski Tomasz.

Tytuł oryginału: Morfologia i rozwój współczesnej strefy marginalnej lodowca Waldemara (NW Spitsbergen) wykształconej w czasie recesji w latach 1977-1998.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geografia

Rocznik: 2000

Szczegóły: Z. 30

Opis fizyczny: S. 37-55, il., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


132/139


Autorzy: Jaworski Tomasz, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Forms and deposits of the marginal zone of the Waldemar Glacier (NW Spitsbergen) formed during its recession in 1977-1998.

Tytuł równoległy: Formy i osady strefy marginalnej Lodowca Waldemara (NW Spitsbergen) wykształcone w czasie jego recesji w latach 1977-1998.

Tytuł całości: Polish Polar Studies, 26th International Polar Symposium, Lublin, 18-20 June 1999 : the Polish polar research : the 25th Jubilee of the Polar Club of the Polish Geographical Society / ed. Janina Repelewska-Pękalowa.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 1999

Opis fizyczny: S. 99-110, il., wykr. ; streszcz. pol.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 9]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


133/139


Autorzy: Olszewski Antoni, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: The morphogenesis of kettles in the Höfðabrekkujökull forefield, Mýrdalssandur, Iceland.

Czasopismo: Jökull

Rocznik: 1999

Szczegóły: No. 47

Opis fizyczny: S. 71-88, il.; streszcz. isl.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 3.000


134/139


Autorzy: Olszewski Antoni, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Morphostructural zones of the Mýrdalsjökull ice cap and its main outlet glacier the Höfdabrekkujökull, Iceland.

Czasopismo: Landform Analysis

Rocznik: 1999

Szczegóły: Vol. 2

Opis fizyczny: S. 51-62, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


135/139


Autorzy: Olszewski Antoni, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: The deformational structures of the deposits on the Höfdabrekkujökull forefield, Mýrdalsjökull, Iceland.

Czasopismo: Landform Analysis

Rocznik: 1999

Szczegóły: Vol. 2

Opis fizyczny: S. 63-80, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


136/139


Autorzy: Olszewski Antoni, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Morfogeneza wytopisk na sandrze w południowej części bliskiego przedpola Höfdabrekkujökull, Islandia.

Tytuł całości: Relief, quaternary palaeogeography and changes of the polar environment, IV Conference of Polish Geomorphologistis, Lublin, 3-6 June 1998 - polar session. 2. Spitsbergen geographical expeditions = Rzeźba, paleogeografia czwartorzędu oraz problemy zmian środowiska obszarów polarnych : IV Zjazd Geomorfologów Polskich, Lublin, 3-6 czerwca 1998 roku. 2. Wyprawy geograficzne na Spitsbergen / pod red. Janiny Repelewskiej-Pękalowej.

Adres wydawniczy: Lublin, MCSU Press : 1998

Opis fizyczny: S. 119-129, il., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


137/139


Autorzy: Olszewski Antoni, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Charakterystyka i ewolucja wybranych wytopisk na sandrze w południowej części przedpola Höfdabrekkujöull.

Tytuł całości: Seminarium poświęcone badaniom geomorfologów z Instytutu Geografii UMK na Islandii w latach 1995-1997, (Grant KBN 6PO4E 001 11) w ramach międzynarodowego projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA projekt AO.2 D116) "Monitoring naturalnych zmian powierzchni Islandii w świetle zdjęć satelitarnych ERS 1/2 oraz innych technik teledetekcyjnych", Toruń, 28-29 maja 1998 r. / red. Edward Wiśniewski.

Adres wydawniczy: Toruń, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich : 1998

Opis fizyczny: S. 53-60, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


138/139


Autorzy: Olszewski Antoni, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Depozycja i deformacja osadów wytopiska na sandrze Höfdabrekkujökull (Islandia) i ich implikacje lito-, morfo- i glacjogeniczne.

Tytuł całości: Struktury sedymentacyjne i postsedymentacyjne w osadach czwartorzędowych i ich wartość interpretacyjna / red. nauk. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Uniwersytet Warszawski : 1998

Opis fizyczny: S. 85-101, il., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


139/139


Autorzy: Andrzejewski Leon, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Zaburzenia glacitektoniczne osadów glacjofluwialnych stożków proglacjalnych na przedpolu lodowca Tungnaár (Islandia).

Tytuł całości: Struktury sedymentacyjne i postsedymentacyjne w osadach czwartorzędowych i ich wartość interpretacyjna / red. nauk. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Uniwersytet Warszawski : 1998

Opis fizyczny: S. 75-84, il. kolor., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000