ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

prof. dr hab. Wojciech Wysota
profesor
Katedra Geologii i Hydrogeologii

pokój: 254, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2593
e-mail: wysota@umk.pl
ORCID: 0000-0002-4303-4492

Zainteresowania:
- geologia i geomorfologia glacjalna
- geologia czwartorzędu
- sedymentologia glacjalna
- kartowanie geologiczne i geomorfologiczne

Terminy konsultacji:
Poniedziałek: 15:30-16:30
Czwartek: 15:30-16:30

Zobacz profil w Bazie Wiedzy