ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

prof. dr hab. Wojciech Wysota

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Adamczyk Aleksander, Kalińska Edyta.

Tytuł oryginału: Geomorphology and the Pleistocene geology of the Suwałki Lakeland and the Augustów Plain, NE Poland.

Tytuł całości: Glacial megaflood landforms and sediments in North-Eastern Poland / ed. by Piotr Weckwerth, Edyta Kalińska and Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 19-27, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/223


Autorzy: Weckwerth Piotr, Wysota Wojciech, Piotrowski Jan A., Krawiec Arkadiusz.

Tytuł oryginału: Pleistocene Glacial Megaflood Landform System in NE Poland.

Tytuł całości: Glacial megaflood landforms and sediments in North-Eastern Poland / ed. by Piotr Weckwerth, Edyta Kalińska and Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 49-59, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/223


Autorzy: Weckwerth Piotr, Piotrowski Jan A., Wysota Wojciech, Krawiec Arkadiusz, Adamczyk Aleksander, Kalińska Edyta, Chabowski Marek.

Tytuł oryginału: Mature and immature megadunes : insights from morphology and sedimentary successions of mega-scale bedforms south of Wigry Lake (NE Poland).

Tytuł całości: Glacial megaflood landforms and sediments in North-Eastern Poland / ed. by Piotr Weckwerth, Edyta Kalińska and Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 99-107, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/223


Autorzy: Weckwerth Piotr, Wysota Wojciech, Chabowski Marek, Krawiec Arkadiusz, Kalińska Edyta, Adamczyk Aleksander.

Tytuł oryginału: Morphology, geological structure and development of two-dimensional megadunes formed on an outwash plain in NE Poland.

Tytuł całości: Glacial megaflood landforms and sediments in North-Eastern Poland / ed. by Piotr Weckwerth, Edyta Kalińska and Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 89-97, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Weckwerth Piotr, Adamczyk Aleksander, Piotrowski Jan A., Sokólska Anna.

Tytuł oryginału: Morphology and origin of glacial curvilineations (GCLs) east of Hańcza Lake, Suwałki Lakeland.

Tytuł całości: Glacial megaflood landforms and sediments in North-Eastern Poland / ed. by Piotr Weckwerth, Edyta Kalińska and Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 61-69, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


6/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Weckwerth Piotr, Adamczyk Aleksander.

Tytuł oryginału: Morphology and geological features of Jeleniewo subglacial valley, north of Suwałki.

Tytuł całości: Glacial megaflood landforms and sediments in North-Eastern Poland / ed. by Piotr Weckwerth, Edyta Kalińska and Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 71-79, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


7/223


Autorzy: Weckwerth Piotr, Wysota Wojciech, Krawiec Arkadiusz, Piotrowski Jan A., Adamczyk Aleksander, Chabowski Marek, Kalińska Edyta.

Tytuł oryginału: Megaflood track morphology and sediments : a case study from the proximal part of the Eastern Spillway, north of Suwałki (NE Poland).

Tytuł całości: Glacial megaflood landforms and sediments in North-Eastern Poland / ed. by Piotr Weckwerth, Edyta Kalińska and Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 81-88, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


8/223


Autorzy: Weckwerth Piotr, Kalińska Edyta, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Glacial megaflood landforms and sediments in North-Eastern Poland / ed. by Piotr Weckwerth, Edyta Kalińska and Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: 105 s., il., wykr.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


9/223


Autorzy: Sokołowski Robert J., Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Differentiation of subglacial conditions on soft and hard bed settings and implications for ice sheet dynamics : a case study from north-central Poland.

Czasopismo: International Journal of Earth Sciences

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 109 no. 8

Opis fizyczny: S. 2699-2717, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1007/s00531

Impact Factor: 2.278

Punktacja MNiSW: 100.000


10/223


Autorzy: Weckwerth Piotr, Wysota Wojciech, Piotrowski Jan A., Adamczyk Aleksander, Krawiec Arkadiusz, Dąbrowski Michał.

Tytuł oryginału: Late Weichselian glacier outburst floods in North-Eastern Poland : landform evidence and palaeohydraulic significance.

Czasopismo: Earth-Science Reviews

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 194

Opis fizyczny: S. 216-233, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.earscirev

Impact Factor: 9.724

Punktacja MNiSW: 200.000


11/223


Autorzy: Kozieł Zenon, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Zagadnienia ogólne.

Tytuł całości: Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego / pod red. Andrzeja Radzimińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Urząd Marszałkowski, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 2017

Opis fizyczny: S. 23-26, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]

Uwagi: Bibliogr. s. 565.

Punktacja MNiSW: 20.000


12/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Krawiec Arkadiusz, Sobiech Marcin.

Tytuł oryginału: Budowa i historia geologiczna.

Tytuł całości: Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego / pod red. Andrzeja Radzimińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Urząd Marszałkowski, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 2017

Opis fizyczny: S. 27-46, il.

Uwagi: Bibliogr. s. 565-568.

Punktacja MNiSW: 20.000


13/223


Autorzy: Krawiec Arkadiusz, Sobiech Marcin, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Zasoby wód podziemnych i złoża kopalin.

Tytuł całości: Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego / pod red. Andrzeja Radzimińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Urząd Marszałkowski, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 2017

Opis fizyczny: S. 47-55, il., tab.

Uwagi: Bibliogr. s. 568-569.

Punktacja MNiSW: 20.000


14/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Weckwerth Piotr, Adamczyk Aleksander, Krawiec Arkadiusz, Dąbrowski Michał.

Tytuł oryginału: Geomorphological evidences of Late Pleistocene glacial megafloods in north-east Poland.

Tytuł całości: From past to present, Late Pleistocene, last deglaciation and modern glaciers in the centre of northern Fennoscandia : excursion guide and abstracts of the INQUA Peribaltic Working Group Meeting and Excursion, 20-25 August 2017 / ed. by Pertti Sarala and Peter Johansson.

Adres wydawniczy: Rovaniemi, Geological Survey of Finland : 2017

Opis fizyczny: S. 173

Uwagi: Bibliogr.


15/223


Autorzy: Narloch Włodzimierz, Piotrowski Jan A., Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Kwantyfikacja zmienności procesów subglacjalnych i dynamiki lądolodu na podstawie zapisu sedymentologicznego w skali mikro- i makroskopowej.

Tytuł całości: Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby, XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa 13-15 września 2017 : streszczenia referatów i posterów / [red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas].

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Uniwersytet Warszawski : 2017

Opis fizyczny: S. 107


16/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Sokołowski Robert.

Tytuł oryginału: Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000 : arkusz 324 - Rypin (N-34-99-D) ; wraz z Objaśnieniami.

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy : 2017

Opis fizyczny: 1 ark. 75x55 cm + 47 s., 4 k. tabl., il., tab.

Uwagi: Bibliogr. s. 43-47.

Punktacja MNiSW: 80.000


17/223


Autorzy: Adamczyk Aleksander, Wysota Wojciech, Sobiech Marcin.

Tytuł oryginału: A morphometric analysis of an exceptionally long and complex tunnel valley : a case study of the Byszewo Landform, NW Poland.

Czasopismo: Zeitschrift für Geomorphologie

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 61 Suppl. 2

Opis fizyczny: S. 27-44, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1127/zfg_suppl

Impact Factor: 0.991

Punktacja MNiSW: 15.000


18/223


Autorzy: Tylmann Karol, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Środowisko geograficzne Lubawy i okolic.

Tytuł całości: Lubawa, dzieje miasta i regionu / pod red. Kazimierza Grążawskiego.

Adres wydawniczy: Lubawa, Miejski Ośrodek Kultury : 2016

Opis fizyczny: S. 9-32, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


19/223


Autorzy: Narloch Włodzimierz, Wysota Wojciech, Piotrowski Jan A..

Tytuł oryginału: The Obórki site - sedimentology and depositional history of the Saalian and the Weichselian glaciations deposits.

Tytuł całości: Quaternary geology of North-Central Poland, from the Baltic coast to the LGM limit / ed. by Robert J. Sokołowski, Damian Moskalewicz.

Adres wydawniczy: Gdynia, Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego : 2016

Opis fizyczny: S. 123-136, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


20/223


Autorzy: Adamczyk Aleksander, Wysota Wojciech, Karasiewicz Mirosław T., Piotrowski Jan A., Lesemann Jerome-Etienne.

Tytuł oryginału: Site Zbójenko - geomorphology and postglacial evolution of glacial curvilineations (GCL) landscape in the Dobrzyń Plateau, north-central Poland.

Tytuł całości: Quaternary geology of North-Central Poland, from the Baltic coast to the LGM limit / ed. by Robert J. Sokołowski, Damian Moskalewicz.

Adres wydawniczy: Gdynia, Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego : 2016

Opis fizyczny: S. 99-121, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


21/223


Autorzy: Spagnolo Matteo, Phillips Emrys, Piotrowski Jan A., Rea Brice R., Clark Chris D., Stokes Chris R., Carr Simon J., Ely Jeremy C., Ribolini Adriano, Wysota Wojciech, Szuman Izabela.

Tytuł oryginału: Ice stream motion facilitated by a shallow-deforming and accreting bed.

Czasopismo: Nature Communications

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 7

Opis fizyczny: Art. no. 10723 S. 1-11, il., wykr.

Uwagi: 10.1038/ncomms

Impact Factor: 12.124

Punktacja MNiSW: 45.000


22/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Sobiech Marcin, Krawiec Arkadiusz.

Tytuł oryginału: Mapa geologiczna utworów powierzchniowych ok. 1:700 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 22-23, 1 mapa


23/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Sobiech Marcin, Krawiec Arkadiusz.

Tytuł oryginału: Mapa geologiczna bez utworów czwartorzędu ok. 1:1 100 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 24, 1 mapa


24/223


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Wysota Wojciech, Pius Bożena, Krawiec Arkadiusz, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-99-B Brodnica.

Tytuł całości: Brodnica N-34-99-B, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Piotr Piekarczyk.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


25/223


Autorzy: Adamczyk Aleksander, Sobiech Marcin, Urbańska Agata, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Geomorphometric analysis of glacial curvilineations (GCL) in Dobrzyń Lakeland, Central Poland.

Tytuł całości: Geomorphometry for geosciences / eds. Jarosław Jasiewicz [et al.].

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Adam Mickiewicz University : 2015

Opis fizyczny: S. 221-222, il.

Uwagi: 4th International Conference on Geomorphometry Geomorphometry 2015 : Conference and Workshops Geomorphometry for natural hazards geomodelling, Poznań (Poland), June 22-26, 2015.


26/223


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Wysota Wojciech, Marszelewski Włodzimierz, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-99-C Golub-Dobrzyń.

Tytuł całości: Golub-Dobrzyń N-34-99-C, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Marzena Stawiecka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


27/223


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Wysota Wojciech, Solarczyk Adam, Krawiec Arkadiusz, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-100-A Górzno.

Tytuł całości: Górzno N-34-100-A, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Piotr Piekarczyk.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


28/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Sobiech Marcin, Krawiec Arkadiusz.

Tytuł oryginału: Mapa geologiczna utworów powierzchniowych 1:500 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


29/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Sobiech Marcin, Krawiec Arkadiusz.

Tytuł oryginału: Mapa geologiczna bez utworów czwartorzędu 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


30/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Sobiech Marcin, Krawiec Arkadiusz.

Tytuł oryginału: Mapa geologiczna utworów powierzchniowych 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


31/223


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Wysota Wojciech, Pius Bożena, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-98-D Kowalewo Pomorskie.

Tytuł całości: Kowalewo Pomorskie N-34-98-D, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Marzena Stawiecka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il. tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


32/223


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Wysota Wojciech, Pius Bożena, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-99-A Książki.

Tytuł całości: Książki N-34-99-A, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Marzena Stawiecka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


33/223


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Wysota Wojciech, Krawiec Arkadiusz, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-100-B Lidzbark.

Tytuł całości: Lidzbark N-34-100-B, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Andrzej Waśniewski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


34/223


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Wysota Wojciech, Pius Bożena, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-111-A Lipno.

Tytuł całości: Lipno N-34-111-A, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Adam Matczak.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


35/223


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Wysota Wojciech, Krawiec Arkadiusz, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-88-C Nowe Miasto Lubawskie.

Tytuł całości: Nowe Miasto Lubawskie N-34-88-C, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Przemysław Kokociński.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


36/223


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Wysota Wojciech, Marszelewski Włodzimierz, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-99-D Rypin.

Tytuł całości: Rypin N-34-99-D, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Marzena Stawiecka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


37/223


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Wysota Wojciech, Pius Bożena, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-112-A Sierpc.

Tytuł całości: Sierpc N-34-112-A, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Mariusz Tabaka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


38/223


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Wysota Wojciech, Marszelewski Włodzimierz, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-111-B Skępe.

Tytuł całości: Skępe N-34-111-B, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Adam Matczak.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


39/223


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Wysota Wojciech, Solarczyk Adam, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-100-C Skrwilno.

Tytuł całości: Skrwilno N-34-100-C, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Andrzej Waśniewski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


40/223


Autorzy: Adamiak Czesław, Araźny Andrzej, Bednarek Renata, Biczkowski Mirosław, Biegańska Jadwiga, Brodowski Paweł, Buszko Jarosław, Cyzman Wiesław, Deptuła Miłosz, Dębowska Anna, Drachal Jacek, Dubownik Anna, Golba Radosław, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Jamorska Izabela, Jezierska-Thöle Aleksandra, Juśkiewicz Włodzimierz, Kamiński Dariusz, Kasprzyk Krzysztof, Kejna Marek, Kluba Mieczysław, Kosmela Monika, Kot Rafał, Kozieł Zenon, Kozłowski Leszek, Krawiec Arkadiusz, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Kunz Mieczysław, Marszelewski Włodzimierz, Maszewski Rafał, Mendyk Łukasz, Molewski Paweł, Nienartowicz Andrzej, Nowak Marcin, Okoniewska Teresa, Pawlikowski Tadeusz, Pawłowski Bogusław, Piasecki Adam, Pilarska Agnieszka, Piszczek Sylwester, Pius Bożena, Pospieszyńska Aleksandra, Przybylak Rajmund, Przystalski Andrzej, Rogatka Krzysztof, Rosik Katarzyna, Rudnicki Roman, Rutkowski Lucjan, Skowron Rajmund, Sobiech Marcin, Sobota Ireneusz, Sokołowski Dariusz, Solarczyk Adam, Strzyżewski Tomasz, Szumańska Ilona, Szyda Barbara, Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Świtoniak Marcin, Trapszyc Artur, Uscka-Kowalkowska Joanna, Weckwerth Piotr, Wiśniewski Łukasz, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: 362 mapy

Uwagi: Dokument elektroniczny.
Uwagi: Sposób cytowania: Kozieł Z. (red. nacz.), 2015, Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń.

Punktacja MNiSW: 20.000


41/223


Autorzy: Adamiak Czesław, Araźny Andrzej, Bednarek Renata, Biczkowski Mirosław, Biegańska Jadwiga, Brodowski Paweł, Buszko Jarosław, Cyzman Wiesław, Deptuła Miłosz, Dubownik Anna, Golba Radosław, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Jamorska Izabela, Jezierska-Thöle Aleksandra, Juśkiewicz Włodzimierz, Kamiński Dariusz, Kasprzyk Krzysztof, Kejna Marek, Kluba Mieczysław, Kosmela Monika, Kot Rafał, Kozieł Zenon, Kozłowski Leszek, Krawiec Arkadiusz, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Kunz Mieczysław, Kwiatkowska Klaudia, Marszelewski Włodzimierz, Maszewski Rafał, Mendyk Łukasz, Molewski Paweł, Nienartowicz Andrzej, Nowak Marcin, Okoniewska Teresa, Pawlikowski Tadeusz, Pawłowski Bogusław, Piasecki Adam, Pilarska Agnieszka, Piszczek Sylwester, Pius Bożena, Pospieszyńska Aleksandra, Przybylak Rajmund, Przystalski Andrzej, Rogatka Krzysztof, Rosik Katarzyna, Rudnicki Roman, Rutkowski Lucjan, Skowron Rajmund, Sobiech Marcin, Sobota Ireneusz, Sokołowski Dariusz, Solarczyk Adam, Strzyżewski Tomasz, Szumańska Ilona, Szyda Barbara, Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Świtoniak Marcin, Trapszyc Artur, Uscka-Kowalkowska Joanna, Weckwerth Piotr, Wiśniewski Łukasz, Wysota Wojciech, Adamczyk Aleksander.

Tytuł oryginału: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech ; red. Aleksander Adamczyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 141, [1] s., il.

Uwagi: Publikacja stanowi wybór map z całego zasobu Atlasu internetowego.
Uwagi: Sposób cytowania: Kozieł Z. (red. nacz.), 2015, Atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego A. Adamczyka: 4]


42/223


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Wysota Wojciech, Krawiec Arkadiusz, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-87-D Zbiczno.

Tytuł całości: Zbiczno N-34-87-D, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Przemysław Kokociński.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


43/223


Autorzy: Kunz Mieczysław, Andrzejewski Leon, Wysota Wojciech, Solarczyk Adam, Kot Rafał.

Tytuł oryginału: Komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 : arkusz N-34-100-D Żuromin.

Tytuł całości: Żuromin N-34-100-D, mapa sozologiczna 1:50 000 / red. Andrzej Waśniewski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju : 2015

Opis fizyczny: Ark. 48x53 cm, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


44/223


Autorzy: Narloch Włodzimierz, Piotrowski Jan A., Wysota Wojciech, Tylmann Karol.

Tytuł oryginału: Till formation under a soft-bedded palaeo-ice stream of the Scandinavian Ice Sheet, constrained using qualitative and quantitative microstructural analyses.

Czasopismo: Sedimentary Geology

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 326

Opis fizyczny: S. 64-78, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.sedgeo

Impact Factor: 2.236

Punktacja MNiSW: 35.000


45/223


Autorzy: Sokołowski Robert J., Zieliński Paweł, Wysota Wojciech, Fedorowicz Stanisław, Przegiętka Krzysztof, Molodkov Anatoly.

Tytuł oryginału: Weichselian episodes of permafrost aggradation in the Wielkopolska region, Poland : palaeoclimatological and palaeogeographical implications.

Tytuł całości: EUCOP4 - 4th European Conference on Permafrost, 18-21 June 2014, Évora, Portugal, book of abstracts / eds.: Gonçalo Vieira [et al.].

Adres wydawniczy: Lisboa, University of Lisbon, University of Évora : 2014

Opis fizyczny: S. 281


46/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Kozieł Zenon.

Tytuł oryginału: Założenia ogólne dotyczące opracowania aplikacji pt. "Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego".

Tytuł całości: Kartografia w multimediach, multimedia w kartografii, XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Toruń, 23-24 października 2014 r. : streszczenia referatów i posterów / [oprac. red. Radosław Golba, Zenon Kozieł].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 49-50


47/223


Autorzy: Adamczyk Aleksander, Sobiech Marcin, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Morfologia i geneza rynny byszewskiej w świetle analizy geoprzestrzennej GIS.

Tytuł całości: Krajobrazy młodoglacjalne - ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość, X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014 r. dedykowany prof. dr. hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin : streszczenia / [red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich : 2014

Opis fizyczny: S. 16-17


48/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Historia i dynamika nasunięć lądolodu skandynawskiego podczas vistulianu w północno-środkowej Polsce : dotychczasowe koncepcje i nowe spojrzenie.

Tytuł całości: Krajobrazy młodoglacjalne - ich morfogeneza, tereaźniejszość, przyszłość, X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014 r. dedykowany prof. dr. hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin : streszczenia / [red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich : 2014

Opis fizyczny: S. 130-131


49/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Sobiech Marcin.

Tytuł oryginału: Dziedzictwo geologiczne obszaru Lidzbarka i okolic.

Tytuł całości: Turystyka historyczna na pograniczu mazowiecko-mazursko-pomorskim / pod red. Kazimierza Grążawskiego.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2014

Opis fizyczny: S. 19-32, il.

Punktacja MNiSW: 4.000


50/223


Autorzy: Gałązka Dariusz, Wysota Wojciech, Sobiech Marcin.

Tytuł oryginału: Welski Park Krajobrazowy : mapa geologiczno-turystyczna : skala 1: 40 000 / oprac. Dariusz Gałązka, Wojciech Wysota, Marcin J. Sobiech.

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Ministerstwo Środowiska : 2014

Opis fizyczny: Arkusz 60x84 cm

Uwagi: Tekst na odwr. mapy

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


51/223


Autorzy: Narloch Włodzimierz, Wojciechowska Justyna M., Osowicka Alicja, Wysota Wojciech, Piotrowski Jan A., Sobiech Marcin.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie facjalne glin jako wskaźnik fluktuacji ciśnienia wód subglacjalnych na kontakcie lodu i podłoża podczas zlodowacenia Wisły w północnej części Pojezierza Dobrzyńskiego.

Tytuł równoległy: Till facies diversity as an indicator of subglacial water pressure fluctuations at the ice/bed interface during Weichselian glaciation in N part of Dobrzyń Lakeland.

Czasopismo: Landform Analysis

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 25

Opis fizyczny: S. 125-133, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


52/223


Autorzy: Sobiech Marcin, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Geneza rzeźby glacjalnej i dynamika ostatniego lądolodu w rejonie Górzna i Lidzbarka (północno-środkowa Polska) na podstawie analiz geoprzestrzennych.

Tytuł równoległy: Origin of glacial relief and the last ice sheet dynamics in the Górzno - Lidzbark area (nort-central Poland) based on geospatial analyses.

Czasopismo: Landform Analysis

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 25

Opis fizyczny: S. 135-142, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


53/223


Autorzy: Tylmann Karol, Wysota Wojciech, Piotrowski Jan A..

Tytuł oryginału: Przetrwałe moreny czołowe na NW skłonie Garbu Lubawskiego - struktura i mechanizmy formowania.

Tytuł równoległy: Palimpsest terminal moraines in NW part of Lubawa Upland - stucture and mechanisms of formation.

Czasopismo: Landform Analysis

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 25

Opis fizyczny: S. 143-157, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


54/223


Autorzy: Lesemann Jerome-Etienne, Piotrowski Jan A., Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Genesis of the 'glacial curvilineation' landscape by meltwater processes under the former Scandinavian Ice Sheet, Poland

Czasopismo: Sedimentary Geology

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 312

Opis fizyczny: S. 1-18, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.sedgeo.2014.07.003

Impact Factor: 2.665

Punktacja MNiSW: 35.000


55/223


Autorzy: Kunz Mieczysław, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Niskopułapowa, bezzałogowa jednostka latająca alternatywą w pozyskiwaniu informacji geograficznej.

Tytuł całości: Geografia wobec zmian globalnych, VIII Forum Geografów Polskich, Szczecin, 10-11 czerwca 2013 r. / [red. Anna Cedro].

Adres wydawniczy: Szczecin, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk : 2013

Opis fizyczny: S. 43-44


56/223


Autorzy: Tylmann Karol, Wysota Wojciech, Adamiec Grzegorz, Molewski Paweł, Chabowski Marek.

Tytuł oryginału: Relict sand wedges in glacial till sequences : indicators of late Pleistocene periglacial environment in north-central Poland.

Tytuł całości: Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania, abstracts of International Field Symposium, June 25-30, 2013, Vilnius - Trakai, Lithuania / compiled by Aldona Damušytė, Alma Grigienė.

Adres wydawniczy: Vilnius, Lithuanian Geological Survey : 2013

Opis fizyczny: S. 95


57/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: History and dynamics of the Vistula ice lobe during the LGM, north-central Poland.

Tytuł całości: Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania, abstracts of International Field Symposium, June 25-30, 2013, Vilnius - Trakai, Lithuania / compiled by Aldona Damušytė, Alma Grigienė.

Adres wydawniczy: Vilnius, Lithuanian Geological Survey : 2013

Opis fizyczny: S. 109-110, il.


58/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Historia nasunięć i dynamika ostatniego lądolodu skandynawskiego w lobie Wisły podczas LGM, północno-środkowa Polska.

Tytuł całości: Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych, XX konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, Lasocin, 2-6.09.2013 r.

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy : 2013

Opis fizyczny: S. 96-97, il.


59/223


Autorzy: Polak Wojciech, Rozynkowski Waldemar, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Ludmiła Roszko 1913-2000 : wybitny geograf i współzałożycielka Instytutu Miłosierdzia Bożego w setną rocznicę urodzin / pod red. Wojciecha Polaka, Waldemara Rozynkowskiego i Wojciecha Wysoty.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: 243 s., il.

Punktacja MNiSW: 4.000


60/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł, Weckwerth Piotr, Wrochna Anna, Smyk Rafał.

Tytuł oryginału: Cyfrowa mapa geomorfologiczna 1:100 000 : Toruń / oprac. nauk. Wojciech Wysota, Paweł Molewski, Piotr Weckwerth ; oprac. geoinform. Anna Wrochna ; oprac. red. Rafał Smyk.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju. Główny Urząd Geodezji i Kartografii : 2013

Opis fizyczny: 1 arkusz

Punktacja MNiSW: 4.000


61/223


Autorzy: Weckwerth Piotr, Molewski Paweł, Wysota Wojciech, Wrochna Anna, Smyk Rafał.

Tytuł oryginału: Cyfrowa mapa geomorfologiczna 1:500 000 : Bydgoszcz-Zach / oprac. nauk. Piotr Weckwerth, Paweł Molewski, Wojciech Wysota ; oprac. geoinform. Anna Wrochna ; oprac. red. Rafał Smyk.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju. Główny Urząd Geodezji i Kartografii : 2013

Opis fizyczny: 1 arkusz

Punktacja MNiSW: 4.000


62/223


Autorzy: Molewski Paweł, Weckwerth Piotr, Wysota Wojciech, Wrochna Anna, Smyk Rafał.

Tytuł oryginału: Cyfrowa mapa geomorfologiczna 1:500 000 : Łódź / oprac. nauk. Paweł Molewski, Piotr Weckwerth, Wojciech Wysota ; oprac. geoinform. Anna Wrochna ; oprac. red. Rafał Smyk.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju. Główny Urząd Geodezji i Kartografii : 2013

Opis fizyczny: 1 arkusz

Punktacja MNiSW: 4.000


63/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł, Weckwerth Piotr, Wrochna Anna, Smyk Rafał.

Tytuł oryginału: Cyfrowa mapa geomorfologiczna 1:100 000 : Kutno / oprac. nauk. Wojciech Wysota, Paweł Molewski, Piotr Weckwerth ; oprac. geoinform. Anna Wrochna ; oprac. red. Rafał Smyk.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Geodeta Kraju. Główny Urząd Geodezji i Kartografii : 2013

Opis fizyczny: 1 arkusz

Punktacja MNiSW: 4.000


64/223


Autorzy: Tylmann Karol, Piotrowski Jan A., Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: The ice/bed interface mosaic : deforming spots intervening with stable areas under the fringe of the Scandinavian Ice Sheet at Sampława, Poland.

Czasopismo: Boreas : international journal of quaternary research

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 42 no. 2

Opis fizyczny: S. 428-441, il., wykr.

Uwagi: Bibiogr.

Uwagi: 10.1111/j.1502-3885

Impact Factor: 2.383

Punktacja MNiSW: 35.000


65/223


Autorzy: Narloch Włodzimierz, Wysota Wojciech, Piotrowski Jan A..

Tytuł oryginału: Sedimentological record of subglacial conditions and ice sheet dynamics of the Vistula Ice Stream (north-central Poland) during the Last Glaciation.

Czasopismo: Sedimentary Geology

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 293

Opis fizyczny: S. 30-44, il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.sedgeo

Impact Factor: 2.134

Punktacja MNiSW: 35.000


66/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Piotrowski Jan A., Murray Andrew S., Bateman Mark D., Molewski Paweł, Tylmann Karol.

Tytuł oryginału: Weichselian Glaciations in mid-northern Poland : chronology and palaeogeography in the light of OSL dating.

Tytuł całości: Geomorfologiâ i paleografiâ polârnyh regionov, materialy sovmestnoj meždunarodnoj konferencii "Geomorfologiâ i paleografiâ polârnyh regionov", simpoziuma "Leopol'dina" i soveŝaniâ rabočej gruppy INQUA Peribaltic, Sankt-Peterbutg, 9-17 sentâbrâ 2012 goda = Geomorphology and palaeogeography of polar ergions : proceedings [...] / otv. red. A.I. Žirov [et al.].

Adres wydawniczy: Sankt-Peterburg, Sankt-Peterburgskij Gosudarstvennyj Universitet : 2012

Opis fizyczny: S. 474


67/223


Autorzy: Narloch Włodzimierz, Piotrowski Jan A., Wysota Wojciech, Larsen Nicolaj Krog, Menzies John.

Tytuł oryginału: The signature of strain magnitude in tills associated with the Vistula Ice Stream of the Scandinavian Ice Sheet, central Poland.

Czasopismo: Quaternary Science Reviews

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 57

Opis fizyczny: S. 105-120, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 4.076

Punktacja MNiSW: 45.000


68/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł, Piotrowski Jan A., Murray Andrew S., Bateman Mark D..

Tytuł oryginału: Historia i dynamika nasunięć ostatniego lądolodu w centralnej Polsce w świetle danych geologicznych i datowania bezwzględnego osadów.

Tytuł całości: Georóżnorodność rzeźby Polski, IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011 : streszczenia / pod red. Małgorzaty Mazurek i Marka Ewertowskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Instytut Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2011

Opis fizyczny: S. 174


69/223


Autorzy: Molewski Paweł, Wysota Wojciech, Juśkiewicz Włodzimierz.

Tytuł oryginału: Analiza geoprzestrzenna (GIS) danych geomorfologicznych i geologicznych na obszarze lobu Wisły (stadiał główny ostatniego zlodowacenia).

Tytuł całości: Georóżnorodność rzeźby Polski, IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011 : streszczenia / pod red. Małgorzaty Mazurek i Marka Ewertowskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Instytut Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2011

Opis fizyczny: S. 109-110


70/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Piotrowski Jan, Murray Andrew S., Bateman Mark D., Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Glacial stratigraphy and palaeogeography in central Poland in the light of new luminescence dating.

Tytuł całości: Quaternary sciences - the view from the mountains, XVIII INQUA Congress, 21-27 July 2011 in Bern, Switzerland.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2011

Opis fizyczny: 1 s.

Uwagi: Dokument elektroniczny


71/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł, Piotrowski Jan A., Murray Andrew S., Bateman Mark D..

Tytuł oryginału: Stratygrafia nasunięć ostatniego lądolodu w centralnej Polsce na podstawie datowania luminescencyjnego.

Tytuł całości: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia Wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie), XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011 / [red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc].

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy : 2011

Opis fizyczny: S. 119


72/223


Autorzy: Molewski Paweł, Juśkiewicz Włodzimierz, Wysota Wojciech, Latański Andrzej.

Tytuł oryginału: Badania morfolineamentów w obszarze lobu Wisły (stadiał główny zlodowacenia Wisły) i ich interpretacja.

Tytuł całości: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia Wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie), XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011 / [red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc].

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy : 2011

Opis fizyczny: S. 70-72


73/223


Autorzy: Molewski Paweł, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Strumień lodowy lobu Wisły : nowe dane, ich analiza i interpretacja.

Tytuł całości: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia Wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie), XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011 / [red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc].

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy : 2011

Opis fizyczny: S. 71


74/223


Autorzy: Narloch Włodzimierz, Wysota Wojciech, Larsen Nicolaj Krog, Piotrowski Andrzej, Menzies John.

Tytuł oryginału: Mikromorfologia gliny lodowcowej w stanowisku Obórki koło Rypina : zapis depozycji subglacjalnej oraz procesów deformacji.

Tytuł całości: Teraźniejszość kluczem do przeszłości, współczesne procesy sedymentacyjne i ich zapis kopalny : IV Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS '4 : Smołdzino, 21-26 czerwca 2010 r. : streszczenia referatów i posterów, przewodnik do wycieczek.

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2011

Opis fizyczny: S. 93

Uwagi: Bibliogr.


75/223


Autorzy: Narloch Włodzimierz, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Dynamika lobu Wisły podczas ostatniego zlodowocenia.

Tytuł całości: Teraźniejszość kluczem do przeszłości, współczesne procesy sedymentacyjne i ich zapis kopalny : IV Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS '4 : Smołdzino, 21-26 czerwca 2010 r. : streszczenia referatów i posterów, przewodnik do wycieczek.

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2011

Opis fizyczny: S. 25

Uwagi: Bibliogr.


76/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Biegańska Jadwiga, Gamrat Wojciech W., Gil Anna, Pospieszyńska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Rozwój zrównoważony regionów Polski / red. Wojciech Wysota, Jadwiga Biegańska, Wojciech W. Gamrat, Anna Gil, Aleksandra Pospieszyńska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: 376 s., il., tab.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


77/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Noryśkiewicz Bożena.

Tytuł oryginału: Geomorphology and vegetation history of the Rypienica channel, the Dobrzyń Lakeland, North Poland.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Physical Geography Series

Rocznik: 2011

Szczegóły: No. 4

Opis fizyczny: S. 71-88, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


78/223


Autorzy: Tylmann Karol, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Geneza i transformacja rzeźby morenowej w północno-zachodniej części Garbu Lubawskiego (Polska północna).

Tytuł równoległy: Origin and transformation of morainic landscape in NW part of Lubawa Upland (north Poland).

Czasopismo: Przegląd Geologiczny

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 59 nr 11

Opis fizyczny: S. 739-750, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


79/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Chronologia i zasięgi nasunięć lądolodu na obszarze lobu Wisły podczas stadiału głównego ostatniego zlodowacenia.

Tytuł równoległy: Chronology and extents of ice sheet advances in the Vistula lobe area during the Main Stage of the Last Glaciation.

Czasopismo: Przegląd Geologiczny

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 59 nr 3

Opis fizyczny: S. 214-225, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


80/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł, Juśkiewicz Włodzimierz, Groblewska Anna, Narloch Włodzimierz, Tylmann Karol.

Tytuł oryginału: Reconstruction of the Vistula ice stream lobe during the maximum extent of the Last Glaciation, central Poland : preliminary results of the research project

Tytuł całości: 35. Hauptversammlung der Deutschen Quartärvereinigung DEUQUA e.V., 12th Annual meeting of the INQUA Peribaltic Working Group "Ice, water, humans - quaternary landscape evolution in the Peribaltic Region", 13.-17. September 2010, Greifswald : conference proceedings

Adres wydawniczy: Greifswald, Chair of Physical Geography, Institute for Geography and Geology. University of Greifswald for the German Quaternary Association DEUQUA : 2010

Opis fizyczny: S. 78-79, il.

Uwagi: Bibliogr.


81/223


Autorzy: Molewski Paweł, Juśkiewicz Włodzimierz, Wysota Wojciech, Groblewska Anna, Latański Andrzej, Narloch Włodzimierz, Tylmann Karol.

Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia projektu badawczego dotyczącego rekonstrukcji strumienia lodowego lobu Wisły podczas maksymalnego zasięgu ostatniego zlodowacenia

Tytuł całości: Dynamika zaniku lądolodu podczas fazy pomorskiej w północno-wschodniej części Pojezierza Mazurskiego, XVII Konferencja "Stratygrafia plejstocentu Polski", Jeziorowskie, 6-10.09.2010 / [red. nauk.: Leszek Marks, Katarzyna Pochocka-Szwarc].

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy : 2010

Opis fizyczny: S. 83-84, wykr.


82/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Noryśkiewicz Bożena, Pius Bożena.

Tytuł oryginału: Położenie i środowisko geograficzne Rypina.

Tytuł całości: Rypin - dzieje miasta. T. 1, Do 1918 roku / pod red. Krzysztofa Mikulskiego.

Adres wydawniczy: Rypin, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej : 2010

Opis fizyczny: S. 11-41, il., tab.

Punktacja MNiSW: 3.000


83/223


Autorzy: Noryśkiewicz Bożena, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: The postglacial evolution of the Rypienica channel (Dobrzyń Lakeland).

Czasopismo: Acta Societatis Botanicorum Poloniae

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 79 suppl. 1

Opis fizyczny: S. 83-84

Uwagi: Proceedings of the 55th meeting of the Polish Botanical Society Planta in vivo, in vitro et in silico, September 6-12 2010, Warsaw, Poland.


84/223


Autorzy: Lesemann Jerome-Etienne, Piotrowski Jan A., Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Glacial curvilineations : new glacial landforms produced by longitudinal vortices in subglacial meltwater flows.

Czasopismo: Geomorphology

Rocznik: 2010

Szczegóły: Vol. 120 no. 3-4

Opis fizyczny: S. 153-161, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 2.352

Punktacja MNiSW: 32.000


85/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł, Narloch Włodzimierz, Juśkiewicz Włodzimierz.

Tytuł oryginału: Signature of the Vistula ice stream in northern Poland during the late Weichselian glaciation

Tytuł całości: Extent and timing of the Weichselian glaciation southeast of the Baltic Sea, International Field Symposium of the INQUA Peribaltic Working Group, Tartu, September 13-17, 2009 / [ed.: Volli Kalm, Liina Laumets and Tiit Hang]

Adres wydawniczy: Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus : 2009

Opis fizyczny: S. 48-49


86/223


Autorzy: Narloch Włodzimierz, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie procesów formowania glin bazalnych w obszarze lobu Wisły na przykładzie stanowisk Kozłowo i Obórki.

Tytuł całości: Strefa marginalna lądolodu zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskiego na południowym Podlasiu, XVI Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, Zimna Woda k. Łukowa, 31.08.-4.09.2009 / [red. nauk. Marcin Żarski, Stanisław Lisicki].

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Badawczy, Państwowy Instytut Geologiczny : 2009

Opis fizyczny: S. 74-75


87/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1 : 50 000 : arkusz Golub-Dobrzyń (323).

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny : 2009

Opis fizyczny: 1 arkusz

Uwagi: Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50000 arkusz Golub-Dobrzyń (323). Warszawa 2007. 43 s.

Punktacja MNiSW: 12.000


88/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł, Sokołowski Robert J..

Tytuł oryginału: Record of the Vistula ice lobe advances in the Late Weichselian glacial sequence in north-central Poland.

Czasopismo: Quaternary International

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 207 no. 1-2

Opis fizyczny: S. 26-41, il., mapy

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 1.601

Punktacja MNiSW: 20.000


89/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Kunz Mieczysław.

Tytuł oryginału: Położenie i środowisko geograficzne Golubia-Dobrzynia.

Tytuł całości: Historia Golubia-Dobrzynia. T. 1: Środowisko geograficzne, pradzieje i historia Golubia do roku 1939 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego ; przy współpr. Marii Starosty.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 11-33, 13 s. tabl.

Punktacja MNiSW: 3.000


90/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł, Sokołowski Robert.

Tytuł oryginału: Nowy scenariusz nasunięć ostatniego lądolodu w lobie Wisły w świetle badań sedymentologicznych i datowania luminescencyjnego.

Tytuł całości: Plejstocen Tatr i Podhala - zlodowacenia tatrzańskie, XV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Zakopane, 1-5 września 2008 : materiały konferencyjne / [red.: Wojciech Rączkowski, Magda Derkacz, Joanna Przasnyska].

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny : 2008

Opis fizyczny: S. 77-78

Uwagi: Bibliogr.


91/223


Autorzy: Tylmann Karol, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Stratygrafia i procesy depozycji osadów plejstoceńskich w stanowisku Rożental koło Lubawy : nowe dane i interpretacje.

Tytuł całości: Plejstocen Tatr i Podhala - zlodowacenia tatrzańskie, XV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Zakopane, 1-5 września 2008 : materiały konferencyjne / [red.: Wojciech Rączkowski, Magda Derkacz, Joanna Przasnyska].

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny : 2008

Opis fizyczny: S. 135-136, il.

Uwagi: Bibliogr.


92/223


Autorzy: Narloch Włodzimierz, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Procesy depozycji gliny lodowcowej podczas stadiału głównego ostatniego zlodowacenia w stanowisku Obórki koło Rypina.

Tytuł całości: Plejstocen Tatr i Podhala - zlodowacenia tatrzańskie, XV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Zakopane, 1-5 września 2008 : materiały konferencyjne / [red.: Wojciech Rączkowski, Magda Derkacz, Joanna Przasnyska].

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny : 2008

Opis fizyczny: S. 120-121

Uwagi: Bibliogr.


93/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł, Sokołowski Robert J..

Tytuł oryginału: New scenario of Vistula ice lobe advances during the last glacial maximum in north-central Poland.

Tytuł całości: Quaternary of the gulf of Gdańsk and Lower Vistula regions in Northern Poland, sedimentary environments, stratigraphy and palaeogeography : International Field Symposium of the INQUA Peribaltic Group Frombork, September 14-19, 2008 / sci. ed. Stanisław Lisicki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polish Geological Institute : 2008

Opis fizyczny: S. 57

Uwagi: Bibliogr.


94/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Narloch Włodzimierz, Parmańczuk Wojciech.

Tytuł oryginału: Kozłowo 1 and 2 : stratigraphy and depositional history of the middle and late weichselian sequence.

Tytuł całości: Quaternary of the gulf of Gdańsk and Lower Vistula regions in Northern Poland, sedimentary environments, stratigraphy and palaeogeography : International Field Symposium of the INQUA Peribaltic Group Frombork, September 14-19, 2008 / sci. ed. Stanisław Lisicki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polish Geological Institute : 2008

Opis fizyczny: S. 116-122, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.


95/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł, Sokołowski Robert J..

Tytuł oryginału: Dynamika lobu Wisły podczas ostatniego zlodowacenia w świetle nowych badań.

Tytuł całości: Współczesne problemy geomorfologii / red. tomu Wacław Florek, Jacek Kaczmarzyk.

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2008

Opis fizyczny: S. 264-266, il.

Seria: (Landform Analysis ;Vol. 9)

Uwagi: Bibliogr.


96/223


Autorzy: Sokołowski Robert, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: XIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Ciechocinek, 3-7.09.2007.

Tytuł równoległy: 14th Conference Stratigraphy of the Pleistocene of Poland, Ciechocinek, 3-7 Sept. 2007.

Czasopismo: Przegląd Geologiczny

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 56 nr 2

Opis fizyczny: S. 101-103, il.


97/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Ostatni lądolód skandynawski w lobie Wisły : kontrowersje i nowe spojrzenie.

Tytuł całości: Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia, XIV Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski", Ciechocinek, 3-7 września 2007 r. : materiały konferencyjne / pod red. nauk. Pawła Molewskiego, Wojciecha Wysoty i Piotra Weckwertha.

Adres wydawniczy: Warszawa, PIG : 2007

Opis fizyczny: S. 13-21, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: W. Wysota - 6; P. Molewski - 3]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


98/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł.

Tytuł oryginału: Sukcesja i stratygrafia osadów plejstoceńskich w zboczu doliny Wisły w Nieszawie : stanowisko 5 - Nieszawa.

Tytuł całości: Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia, XIV Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski", Ciechocinek, 3-7 września 2007 r. : materiały konferencyjne / pod red. nauk. Pawła Molewskiego, Wojciecha Wysoty i Piotra Weckwertha.

Adres wydawniczy: Warszawa, PIG : 2007

Opis fizyczny: S. 171-177, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: W. Wysota - 6; P. Molewski - 3]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


99/223


Autorzy: Narloch Włodzimierz, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Facies and depositional history of the late Weichselian till at the section Kozłowo, the Lower Vistula valley, Northern Poland

Tytuł całości: The Quaternary of Western Lithuania: from the Pleistocene glaciations to the evolution of the Baltic sea, proceedings : the INQUA Peribaltic Group Field Symposium, May 27 - June 02 2007, Plateliai, Lithuania / eds. R. Guboytè, M. Stančikaitè

Adres wydawniczy: Vilnius, Lithuanian Geological Surrvey, Institute of Geology and Geography : 2007

Opis fizyczny: S. 57-58

Uwagi: Bibliogr.


100/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Piotrowski Jan A., Murray Andrew S., Bateman Mark D..

Tytuł oryginału: Chronology and extent Weichselian ice advances in Poland

Tytuł całości: The Quaternary of Western Lithuania: from the Pleistocene glaciations to the evolution of the Baltic sea, proceedings : the INQUA Peribaltic Group Field Symposium, May 27 - June 02 2007, Plateliai, Lithuania / eds. R. Guboytè, M. Stančikaitè

Adres wydawniczy: Vilnius, Lithuanian Geological Surrvey, Institute of Geology and Geography : 2007

Opis fizyczny: S. 92-93

Uwagi: Bibliogr.


101/223


Autorzy: Molewski Paweł, Wysota Wojciech, Weckwerth Piotr.

Tytuł oryginału: Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia : XIV Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski", Ciechocinek, 3-7 września 2007 r. : materiały konferencyjne / pod red. nauk. Pawła Molewskiego, Wojciecha Wysoty i Piotra Weckwertha.

Adres wydawniczy: Warszawa, PIG : 2007

Opis fizyczny: 228 s., il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


102/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 : baza danych geologicznych i jej wykorzystanie.

Czasopismo: Geoinformacja w Zarządzaniu

Rocznik: 2007

Szczegóły: Nr 4

Opis fizyczny: S. 9-14, il.

Uwagi: Tyt. tomu czasopisma: Tematyczne bazy danych geoinformacyjnych

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


103/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Successive sublgacial depositional processes as interpreted from based tills in the Lower Vistula valley (N Poland).

Czasopismo: Sedimentary Geology

Rocznik: 2007

Szczegóły: Vol. 193 no. 1

Opis fizyczny: S. 21-31, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 1.757

Punktacja MNiSW: 24.000


104/223


Autorzy: Molewski Paweł, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Litostratygrafia osadów neoplejstocenu w zboczu doliny Wisły w Nieszawie : kontrowersje i nowe dane.

Tytuł całości: Drogami wędrówek i badań profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006), przewodnik sesji terenowych : Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich, 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r. / [red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski].

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Turpress : 2006

Opis fizyczny: S. 240-244, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr. s. 283-297


105/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Piotrowski Jan A., Murray Andrew S..

Tytuł oryginału: The age the extent of Weichselian ice advances in Poland in the light of OSL dating

Tytuł całości: Late Plejstocene glacigenic deposits in the central part of the Scandinavia ice sheet, abstracts : the INQUA Peribaltic Group Filed Symposium in Finland, September, 11-15. 2006 / ed. by Peter Johansson, Juha-Pekka Lunkka and Pertti Sarala

Adres wydawniczy: Rovaniemi, Geological Survey of Finland : 2006

Opis fizyczny: S. 51

Uwagi: Bibliogr.


106/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Lamparski Piotr.

Tytuł oryginału: Internal structure of Zbójno drumlins (central Poland) in the light of georadar (GPR) and geologic data

Tytuł całości: Late Plejstocene glacigenic deposits in the central part of the Scandinavia ice sheet, abstracts : the INQUA Peribaltic Group Filed Symposium in Finland, September, 11-15. 2006 / ed. by Peter Johansson, Juha-Pekka Lunkka and Pertti Sarala

Adres wydawniczy: Rovaniemi, Geological Survey of Finland : 2006

Opis fizyczny: S. 50

Uwagi: Bibliogr.


107/223


Autorzy: Narloch Włodzimierz, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Facje i procesy sedymentacji osadów zlodowacenia Wisły w stanowisku Kozłowo 2 koło Świecia nad Wisłą.

Tytuł całości: Plejstocen południowej Warmii i zachodnich Mazur na tle struktur podłoża, XIII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Maróz, 4-8 września 2006 : materiały konferencyjne / pod red. nauk. Wojciecha Morawskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny : 2006

Opis fizyczny: S. 116-117

Uwagi: a


108/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Piotrowski Jan A., Murray Andrew S..

Tytuł oryginału: Wiek i zasięg lądolodu skandynawskiego podczas zlodowacenia Wisły w Polsce w świetle datowania bezwzględnego

Tytuł całości: Plejstocen południowej Warmii i zachodnich Mazur na tle struktur podłoża, XIII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Maróz, 4-8 września 2006 : materiały konferencyjne / pod red. nauk. Wojciecha Morawskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny : 2006

Opis fizyczny: S. 146-148


109/223


Autorzy: Parmańczuk Wojciech, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Procesy i czas sedymentacji iłów chełmińskich w stanowisku Kozłowo 1 koło Świecia nad Wisłą.

Tytuł całości: Plejstocen południowej Warmii i zachodnich Mazur na tle struktur podłoża, XIII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Maróz, 4-8 września 2006 : materiały konferencyjne / pod red. nauk. Wojciecha Morawskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny : 2006

Opis fizyczny: S. 119-120

Uwagi: a


110/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Piotrowski Jan A., Murray Andrew S..

Tytuł oryginału: Wiek i zasięg nasunięć lądolodu skandynawskiego podczas zlodowacenia Wisły w Polsce

Tytuł całości: Przemiany środowiska geograficznego Polski północno-zachodniej, dedykowane profesorowi Bogumiłowi Krygowskiemu w stulecie urodzin / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego i Jolanty Czerniawskiej.

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2006

Opis fizyczny: S. 23-25

Uwagi: Bibliogr.


111/223


Autorzy: Piotrowski Jan A., Larsen Nicolaj Krog, Menzies John, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Formation of subglacial till under transient bed conditions : deposition, deformation, and basal decoupling under a Weichselian ice sheet lobe, central Poland.

Czasopismo: Sedimentology

Rocznik: 2006

Szczegóły: Vol. 53 no. 1

Opis fizyczny: S. 83-106, il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a

Impact Factor: 1.746

Punktacja MNiSW: 24.000


112/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Środowisko fizycznogeograficzne Wąbrzeźna i okolic.

Tytuł całości: Historia Wąbrzeźna. T. 1 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego ; przy współudziale Aleksandra Czarneckiego.

Adres wydawniczy: Wąbrzeźno, Urząd Miejski : 2005

Opis fizyczny: S. 31-50, [6] s. tabl., il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 3.000


113/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Pomianowska Halina, Rzadkowalski Rafał.

Tytuł oryginału: Barcin - cegielnia : wodonośny ośrodek porowy, zbiornik miedzymorenowy.

Tytuł całości: Hydrogeologia Kujaw i Dolnego Powiśla, XII Sympozjum Współczesne problemy hydrogeologii, 6-9 września 2005, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu : przewodnik sesji terenowych / [red. Arkadiusz Krawiec].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 83-90, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


114/223


Autorzy: Piotrowski Jan A., Wysota Wojciech, Murray Andrew S..

Tytuł oryginału: Dating Weichselian ice advances in Poland : is there evidence of a widespread isotope stage 4 glaciation?

Tytuł całości: Quaternary geology and landforming processes, International Field Symposium, Kola Peninsula, NW Russia, September 4-9, 2005 : proceedings of the International Field Symposium / ed.: Vasili Kolka and Olga Korsakova.

Adres wydawniczy: Apatity, Kola Science Centre Russian Academy of Sciences : 2005

Opis fizyczny: S. 50-52

Uwagi: Bibliogr.


115/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Subglacial processes and the last Scandinavian ice sheet dynamics as interpreted from basal tills in the lower Vistula (Weichsel) valley, N Poland.

Tytuł całości: Quaternary geology and landforming processes, International Field Symposium, Kola Peninsula, NW Russia, September 4-9, 2005 : proceedings of the International Field Symposium / ed.: Vasili Kolka and Olga Korsakova.

Adres wydawniczy: Apatity, Kola Science Centre Russian Academy of Sciences : 2005

Opis fizyczny: S. 66-68

Uwagi: Bibliogr.


116/223


Autorzy: Piotrowski Jan A., Jørgensen Flemming, Kristiansen Sony, Larsen Nicolaj Krog, Rattas Maris, Windelberg Sophia, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Ice/bed interactions of Weichselian ice streams at the southern periphery of the Scandinavian Ice Sheet.

Tytuł całości: 26th Nordic Geological Winter Meeting, Uppsala, January 6-9, 2004, abstract volume / ed. by Joakim Mansfeld.

Adres wydawniczy: Stockholm, Geological Society of Sweden : 2004

Opis fizyczny: S. 124

Seria: (GFF : a quarterly journal published by the Geological Society of Sweden ;vol. 126)


117/223


Autorzy: Larsen Nicolaj Krog, Piotrowski Jan A., Kronborg Christian, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: A time-transgressive till accretion and bed deformation hypothesis.

Tytuł całości: 34th International Arctic Workshop, Boulder, CO, March 10-13, 2004, program & abstracts.

Adres wydawniczy: Boulder, University of Colorado : 2004

Opis fizyczny: S. 107-109, il.

Uwagi: Bibliogr.


118/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Budowa geologiczna i ukształtowanie powierzchni Polski.

Tytuł całości: Geografia Polski, podręcznik dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników / pod red. Edwarda Świtalskiego i Zdzisława Preisnera.

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Turpress : 2004

Opis fizyczny: S. 11-34, il., tab.

Uwagi: Poprzednie wyd. pt.: Geografia Polski : podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.


119/223


Autorzy: Rzadkowalski Rafał, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Gliny morenowe zlodowacenia Wisły w Barcinie, NE Pojezierze Gnieźnieńskie.

Tytuł całości: Gliny morenowe - typy genetyczne i środowiska depozycji, Toruń, 6-10 września 2004, przewodnik wycieczek terenowych : terenowe warsztaty sedymentologiczne - dedykowane prof. dr. hab. W. Niewiarowskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Wojciech Wysota

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 29-33, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


120/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Jednostki glin morenowych późnego plejstocenu w krawędzi doliny Drwęcy w Golubiu-Dobrzyniu.

Tytuł całości: Gliny morenowe - typy genetyczne i środowiska depozycji, Toruń, 6-10 września 2004, przewodnik wycieczek terenowych : terenowe warsztaty sedymentologiczne - dedykowane prof. dr. hab. W. Niewiarowskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 34-39, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


121/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Gliny morenowe bazalne w rdzeniu drumlinu Świerczynki 2, NE Pojezierze Dobrzyńskie.

Tytuł całości: Gliny morenowe - typy genetyczne i środowiska depozycji, Toruń, 6-10 września 2004, przewodnik wycieczek terenowych : terenowe warsztaty sedymentologiczne - dedykowane prof. dr. hab. W. Niewiarowskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Wojciech Wysota

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 40-46, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


122/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Facje glin bazalnych dolnego ogniwa glacjalnego zlodowacenia Wisły w południowej części dolnego Powiśla.

Tytuł całości: Gliny morenowe - typy genetyczne i środowiska depozycji, Toruń, 6-10 września 2004, przewodnik wycieczek terenowych : terenowe warsztaty sedymentologiczne - dedykowane prof. dr. hab. W. Niewiarowskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 92-103, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


123/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł, Sokołowski Robert, Szmańda Jacek B..

Tytuł oryginału: Sekwencja glin morenowych zlodowacenia wisły w Nieszawie, NE Kujawy.

Tytuł całości: Gliny morenowe - typy genetyczne i środowiska depozycji, Toruń, 6-10 września 2004, przewodnik wycieczek terenowych : terenowe warsztaty sedymentologiczne - dedykowane prof. dr. hab. W. Niewiarowskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 11-17, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


124/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Procesy depozycji osadów glacjofluwialnych i gliny morenowej bazalnej zlodowacenia Wisły w Kurzętniku.

Tytuł całości: Gliny morenowe - typy genetyczne i środowiska depozycji, Toruń, 6-10 września 2004, przewodnik wycieczek terenowych : terenowe warsztaty sedymentologiczne - dedykowane prof. dr. hab. W. Niewiarowskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 53-62, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


125/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Sokołowski Robert, Rzadkowalski Rafał, Molewski Paweł, Szmańda Jacek B..

Tytuł oryginału: Rekonstrukcja nasunięć glacjalnych i dynamika ostatniego lądolodu skandynawskiego w środkowej części północnej Polski.

Tytuł całości: Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych, materiały z sympozjum, Toruń, 21-22 października 2004 r. / red. Dariusz Brykała.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania : 2004

Opis fizyczny: S. 125-127

Seria: (Dokumentacja Geograficzna ;nr 31)

Uwagi: Bibliogr.


126/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Gliny morenowe - typy genetyczne i środowiska depozycji, Toruń, 6-10 września 2004 : przewodnik wycieczek terenowych : terenowe warsztaty sedymentologiczne - dedykowane prof. dr. hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: 102 s., il.

Uwagi: Terenowe Warsztaty Sedymentologiczne-dedykowane prof. dr hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


127/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł, Sokołowski Robert, Szmańda Jacek B..

Tytuł oryginału: Litostratygrafia i geneza glin morenowych zlodowacenia Wisły w Nieszawie NE Kujawy.

Tytuł całości: Zlodowacenia i interglacjały wschodniej Polski, problemy plejstocenu Wysoczyzny Białostockiej : XI konferencja "Stratygrafia plejstocenu Polski", Supraśl, 30 sierpnia - 3 września 2004 : materiały konferencyjne / pod red. Andrzeja Bera, Zofii Krysiak i Stanisława Lisickiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny : 2004

Opis fizyczny: S. 106-107

Uwagi: Bibliogr.


128/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Sokołowski Robert, Rzadkowalski Rafał, Molewski Paweł, Szmańda Jacek B..

Tytuł oryginału: Stratygrafia nasunięć glacjalnych i dynamika ostatniego lądolodu zlodowacenia Wisły w Polsce.

Tytuł całości: Zlodowacenia i interglacjały wschodniej Polski, problemy plejstocenu Wysoczyzny Białostockiej : XI konferencja "Stratygrafia plejstocenu Polski", Supraśl, 30 sierpnia - 3 września 2004 : materiały konferencyjne / pod red. Andrzeja Bera, Zofii Krysiak i Stanisława Lisickiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny : 2004

Opis fizyczny: S. 81-82

Uwagi: Bibliogr.


129/223


Autorzy: Rzadkowalski Rafał, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Stratygrafia i sedymentologia osadów zlodowacenia Wisły w Barcinie NE Pojezierze Gnieźnieńskie.

Tytuł całości: Zlodowacenia i interglacjały wschodniej Polski, problemy plejstocenu Wysoczyzny Białostockiej : XI konferencja "Stratygrafia plejstocenu Polski", Supraśl, 30 sierpnia - 3 września 2004 : materiały konferencyjne / pod red. Andrzeja Bera, Zofii Krysiak i Stanisława Lisickiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny : 2004

Opis fizyczny: S. 103


130/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie.

Czasopismo: Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego

Rocznik: 2004

Szczegóły: Nr 408

Opis fizyczny: S. 95-99

Punktacja MNiSW: 6.000


131/223


Autorzy: Piotrowski Jan A., Larsen Nicolaj Krog, Joergensen Flemming, Rattas Maris, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Ice movement and sediment transport mechanisms at the southern margin of the Scandinavian Ice Sheet during the last glaciation.

Czasopismo: Eos : transactions / American Geophysical Union

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 85 no. 17 Suppl.

Opis fizyczny: JA102


132/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Facje glin subglacjalnych zlodowacenia Wisły w południowej części dolnego Powiśla.

Tytuł równoległy: Subglacial till facies of the Vistulian Glaciation in the southern part of Lower Vistula River Valley.

Czasopismo: Przegląd Geologiczny

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 52 nr 4

Opis fizyczny: S. 347-349, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


133/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Analizy sedymentologiczne osadów glacigenicznych / Marian Harasimiuk, Sławomir Terpiłowski. Lublin 2003.

Czasopismo: Przegląd Geologiczny

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 52 nr 6

Opis fizyczny: S. 458

Uwagi: OMÓWIENIE


134/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Facje glin subglacjalnych zlodowacenia Wisły w południowej części dolnego Powiśla.

Tytuł całości: Cechy litologiczne plejstoceńskich glin morenowych źródłem informacji stratygraficznych i paleogeograficznych, konferencja, Warszawa, 21-22 listopada 2003 : streszczenia referatów i posterów.

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny. Zakład Kartografii Geologicznej : 2003

Opis fizyczny: S. 36-38

Uwagi: Bibliogr.


135/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Stratygrafia zdarzeń glacjalnych zlodowacenia Wisły w Polsce Północnej.

Tytuł całości: Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, IV Seminarium, Poznań, 13-14 października 2003 : streszczenia / red. Andrzej Kostrzewski.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii UAM : 2003

Opis fizyczny: S. 101-103

Uwagi: Bibliogr.


136/223


Autorzy: Larsen Nicolaj Krog, Piotrowski Jan A., Christoffersen Poul, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Glacier surge on gravel bed and the resulting landforms, Elisebreen, NW Spitsbergen.

Tytuł całości: International Symposium on Human impact and geological heritage, Tallinn, Estonia, 12-17 May, 2003, excursion guide and abstracts / compiled and ed. by Anto Raukas and Helle Kukk.

Adres wydawniczy: Tallinn, Sulemees : 2003

Opis fizyczny: S. 86-87, il.

Uwagi: Bibliogr.


137/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Stratygrafia i dynamika zdarzeń glacjalnych w środkowej części Polski Północnej podczas późnego vistulianu.

Tytuł całości: Plejstocen Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej na tle struktur morfotektonicznych podłoża czwartorzędu, X Konferencja "Stratygrafia plejstocenu Polski", Rudy, 1-5 września 2003 : materiały konferencyjne / pod red. Janusza Haisiga i Józefa Lewandowskiego.

Adres wydawniczy: Sosnowiec, Uniwersytet Śląski : 2003

Opis fizyczny: S. 81-82

Uwagi: Bibliogr.


138/223


Autorzy: Larsen Nicolaj Krog, Piotrowski Jan A., Christoffersen Poul, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Landforms from a glacier surge on a gravel bed Elisbreen, NW Spitsbergen.

Tytuł całości: Shaping the earth a quaternary perspective, XVI INQUA Congress, July 23-30, 2003, Reno, Nevada, USA : programs with abstracts.

Adres wydawniczy: Reno, NV, INQUA : 2003

Opis fizyczny: S. 137


139/223


Autorzy: Piotrowski Jan A., Jørgensen Flemming, Kristiansen Sony, Larsen Nicolaj Krog, Windelberg Sophia, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Land-based ice streams of the southern Scandinavian Ice Sheet : movement mechanisms and ice/bed interactions.

Tytuł całości: Shaping the earth a quaternary perspective, XVI INQUA Congress, July 23-30, 2003, Reno, Nevada, USA : programs with abstracts.

Adres wydawniczy: Reno, NV, INQUA : 2003

Opis fizyczny: S. 124


140/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Lidzbark Welski (287)

Adres wydawniczy: Warszawa, PIG : 2003

Opis fizyczny: 1 mapa kolor.


141/223


Autorzy: Piotrowski Jan A., Larsen Nicolaj Krog, Christoffersen Poul, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Subglacial landform assemblage of Elisebreen, NW Spitsbergen : active ice and meltwater interaction.

Tytuł całości: 25th Nordic Geological Winter Meeting, Reykjavik, Iceland, January 6-9, 2002, abstracts.

Adres wydawniczy: Reykjavik, [s.n.] : 2002

Opis fizyczny: S. 158


142/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Chronology of the Weichselian glacial events in the Lower Vistula region, northern Poland.

Tytuł całości: Field symposium on quaternary geology and geodynamics in Belarus, Grodno, May 20-25th, 2002, abstract volume.

Adres wydawniczy: Minsk, Institute of Geological Sciences of Academy of Sciences of Belarus : 2002

Opis fizyczny: S. 73-74


143/223


Autorzy: Piotrowski Jan A., Larsen Nicolaj Krog, Christoffersen Poul, Wysota Wojciech, Nowak Sylwia.

Tytuł oryginału: Sub-recent ice-bed processes and landforms under Elisebreen, NW Spitsbergen.

Tytuł całości: Mensch, Klima, Landschaft, DEUQUA-Tagung 2002, Potsdam/Berlin, 26-28 August 2002.

Adres wydawniczy: Berlin, Alfred-Wegener-Stiftung : 2002

Opis fizyczny: S. 279-280, il.

Seria: (Terra Nostra : Schriften der Alfred-Wegener-Stiftung ;2002/6)


144/223


Autorzy: Larsen Nicolaj Krog, Piotrowski Jan A., Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Is till fabric diagnostic for different till facies? A case study from Kurzętnik, N Poland.

Tytuł całości: Mensch, Klima, Landschaft, DEUQUA-Tagung 2002, Potsdam/Berlin, 26-28 August 2002.

Adres wydawniczy: Berlin, Alfred-Wegener-Stiftung : 2002

Opis fizyczny: S. 190-192, wykr.

Seria: (Terra Nostra : Schriften der Alfred-Wegener-Stiftung ;2002/6)

Uwagi: Bibliogr.


145/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Model stratygraficzno-paleogeograficzny zlodowacenia Wisły w Polsce.

Tytuł całości: Plejstocen Pomorza Środkowego i strefa marginalna lobu Parsęty, IX Konferencja "Stratygrafia plejstocenu Polski", Borne Sulinowo, 3-7 września 2002 roku / [red.: R. Dobracki, J. Lewandowski, T. Zieliński].

Adres wydawniczy: Szczecin, Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Pomorski : 2002

Opis fizyczny: S. 56-57


146/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Stratygrafia i środowiska sedymentacji zlodowacenia Wisły w południowej części dolnego Powiśla.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: 143 s., il.; streszcz. ang.

Seria: (Rozprawa Habilitacyjna / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Uwagi: Bibliogr. s. 130-139.

Punktacja MNiSW: 18.000


147/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz Lidzbark Welski (287)

Adres wydawniczy: Warszawa, PIG : 2002

Opis fizyczny: 44 s., [3] k. tabl. złoż., il.

Uwagi: Bibliogr.


148/223


Autorzy: Piotrowski Jan A., Kronborg Christian, Christoffersen Poul, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Subglaciale processer under Kaffiyora Plain gletscherne, NW Spitsbergen.

Tytuł równoległy: Subglacial processes under Kaffioyra Plain glaciers, NW Spitsbergen.

Czasopismo: Beretning / Geologisk Institut Aarhus Universitet

Rocznik: 2002

Szczegóły:

Opis fizyczny: S. 20, 91


149/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Lankauf Krzysztof R., Szmańda Jacek B., Chruścińska Alicja, Oczkowski Hubert L., Przegiętka Krzysztof R..

Tytuł oryginału: Chronology of the Vistulian (Weichselian) glacial events in the lower Vistula region, Middle-North Poland.

Czasopismo: Geochronometria

Rocznik: 2002

Szczegóły: Vol. 21

Opis fizyczny: S. 137-141, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


150/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Subglacial landforms in front of Elisebreen, NW Spitsbergen : a preliminary study.

Tytuł całości: 6th International Drumlin Symposium, June 17-23 2001, abstracts of papers and posters

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: S. 23-25, il.

Uwagi: a


151/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Karasiewicz Mirosław T., Sokołowski Robert.

Tytuł oryginału: Morphology and internal composition of the Elbląg Upland drumlins : stop 8 : Majewo-Próchnik.

Tytuł całości: Drumlins, the unsolved problem : field excursion guide book : 6th International Drumlin Sympozjum, June 17-23, 2001 / ed. by Jan A. Piotrowski and Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: S. 63-68, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 9]

Uwagi: Bibliogr. s. 95-99

Punktacja MNiSW: 6.000


152/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Morphology and composition of drumlins with till core : stop 6 : Głęboczek Mały.

Tytuł całości: Drumlins, the unsolved problem : field excursion guide book : 6th International Drumlin Sympozjum, June 17-23, 2001 / ed. by Jan A. Piotrowski and Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: S. 54-56, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Uwagi: Bibliogr. s. 95-99

Punktacja MNiSW: 3.000


153/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Stratigraphy and depositional environment of the Late Weichselian deposits : stop 7 : Kurzętnik.

Tytuł całości: Drumlins, the unsolved problem : field excursion guide book : 6th International Drumlin Sympozjum, June 17-23, 2001 / ed. by Jan A. Piotrowski and Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: S. 57-62, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Uwagi: Bibliogr. s. 95-99

Punktacja MNiSW: 3.000


154/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Morphology, structure and origin of drumlins with deformed core : stop 5 : Świerczynki.

Tytuł całości: Drumlins, the unsolved problem : field excursion guide book : 6th International Drumlin Sympozjum, June 17-23, 2001 / ed. by Jan A. Piotrowski and Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: S. 46-53, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Uwagi: Bibliogr. s. 95-99

Punktacja MNiSW: 3.000


155/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Lankauf Krzysztof R., Szmańda Jacek B..

Tytuł oryginału: Chronology of the Vistulian glacial events in the Lower Vistula region.

Tytuł całości: Methods of absolute chronology, 7th International Conference, 23-26th April, Ustroń, Poland : book of abstracts.

Adres wydawniczy: Gliwice, Politechnika Śląska : 2001

Opis fizyczny: S. 63


156/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Stratygrafia i chronologia nasunięć glacjalnych zlodowacenia Wisły w regionie dolnego Powiśla.

Tytuł całości: Serie rzeczne i lodowcowe południowej Opolszczyzny, VIII Konferencja "Stratygrafia plejstocenu Polski", Jarnołtówek, 3-7 IX 2001.

Adres wydawniczy: Wrocław, SCORPION : 2001

Opis fizyczny: S. 78

Uwagi: a


157/223


Autorzy: Piotrowski Jan A., Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Drumlins : the unsolved problem : field excursion guide book : 6th International Drumlin Symposium, June 17-23, 2001 / ed. by Jan A. Piotrowski & Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: 100, [1] s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 95-99.

Punktacja MNiSW: 10.000


158/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Morfologia i budowa drumlinów z rdzeniem gliniastym : stanowisko 7 - Głęboczek Mały (gm. Brzozie).

Tytuł całości: Dawne i współczesne systemy morfogenetyczne środkowej części Polski Północnej, V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14.9.2000 r. : przewodnik wycieczek terenowych / red. Paweł Molewski, Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S. 70-74, il.

Punktacja MNiSW: 3.000


159/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Stratygrafia, sedymentologia i środowiska depozycji osadów zlodowacenia Wisły : stanowisko 8 - Kurzętnik (gm. Kurzętnik).

Tytuł całości: Dawne i współczesne systemy morfogenetyczne środkowej części Polski Północnej, V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14.9.2000 r. : przewodnik wycieczek terenowych / red. Paweł Molewski, Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S. 75-82, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]


160/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Morfologia, fakcje i środowiska depozycji osadów wzgórza kemowego : stanowisko 5 - Księte (gm. Świedziebnia).

Tytuł całości: Dawne i współczesne systemy morfogenetyczne środkowej części Polski Północnej, V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14.9.2000 r. : przewodnik wycieczek terenowych / red. Paweł Molewski, Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S. 55-60, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]


161/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Morfologia i struktura drumlinów z zaburzonym rdzeniem : stanowisko 6 - Świerczynki (gm. Grążawy).

Tytuł całości: Dawne i współczesne systemy morfogenetyczne środkowej części Polski Północnej, V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14.9.2000 r. : przewodnik wycieczek terenowych / red. Paweł Molewski, Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S. 61-70, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]


162/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Stratigraphy and sedimentology of the Weichselian deposits in the southern part of the Lower Vistula region, northern Poland : new data and interpretations.

Tytuł całości: International Field Symposium Quaternary Geology of Denmark, University of Aarhus, August 29 - September 3, 2000, abstracts of papers and posters.

Adres wydawniczy: Aarhus, University of Aarhus : 2000

Opis fizyczny: S. 53-55, il.

Uwagi: a


163/223


Autorzy: Andrzejewski Leon, Molewski Paweł, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Dorobek i pozycja polskiej geomorfologii u progu XXI wieku : V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14 września 2000 r. : streszczenia referatów, komunikatów i posterów / [red. Leon Andrzejewski, Paweł Molewski, Wojciech Wysota].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: 251 s., il., mapy, wykr.


164/223


Autorzy: Molewski Paweł, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Dawne i współczesne systemy morfogenetyczne środkowej części Polski Północnej : V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14 września 2000 r. : przewodnik wycieczek terenowych / [red. Paweł Molewski, Wojciech Wysota].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: 284 s., mapy, rys., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


165/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Niewiarowski Władysław.

Tytuł oryginału: Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1: 50 000 : arkusz Górzno (286).

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny : 2000

Uwagi: Dokument elektroniczny

Uwagi: a


166/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Niewiarowski Władysław.

Tytuł oryginału: Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000 : arkusz Górzno (286).

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny : 2000

Uwagi: Dokument elektroniczny

Uwagi: a


167/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Chruścińska Alicja, Lankauf Krzysztof R., Przegiętka Krzysztof R., Oczkowski Hubert L., Szmańda Jacek B..

Tytuł oryginału: Chronostratigraphy of the Vistulian deposits in the southern part of the Lower Vistula region (north Poland) in the light of TL dating.

Czasopismo: Geologos / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geologii

Rocznik: 2000

Szczegóły: Vol. 5

Opis fizyczny: S. 123-134

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


168/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Stratygrafia i środowiska depozycyjne osadów zlodowacenia Wisły w południowej części dolnego Powiśla.

Tytuł całości: Czwartorzęd wschodniej części Kotliny Sandomierskiej, VI Konferencja stratygrafii plejstocenu Polski, Czudec, 31 sierpnia - 4 września 1999 / [kom. red. Tomasz Malata et al.].

Adres wydawniczy: Kraków, Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Karpacki : 1999

Opis fizyczny: S. 86-88

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


169/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Budowa geologiczna i ukształtowanie powierzchni Polski.

Tytuł całości: Geografia Polski, podręcznik dla szkół ponadpodstawowych : opracowanie zbiorowe / pod red. Edwarda Świtalskiego i Zdzisława Preisnera.

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Turpress : 1999

Opis fizyczny: S. 11-36, il., tab.

Uwagi: Dodr.: 2000, 2001, 2002.


170/223


Autorzy: Chruścińska Alicja, Lankauf Krzysztof R., Przegiętka Krzysztof R., Oczkowski Hubert L., Szmańda Jacek B., Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Chronostratigraphy of the Vistulian deposits in the south-western part of the Chełmno Lakeland in the light of the TL dating (Toruń, Poland).

Tytuł całości: The dating of quaternary marine and land sediments, June 21st-25th 1999, Poznań, Poland, abstracts of papers, posters and explanations to field trip / ed.: Wojciech Stankowski.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Geologii UAM : 1999

Opis fizyczny: [2] s.

Uwagi: a


171/223


Autorzy: Czarnecki Adam, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Informator ECTS o studiach Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1999/2000.

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Turpress : 1999

Opis fizyczny: 192 s., [4] k. tabl.

Uwagi: a


172/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Informator ECTS o studiach 1999/2000 : Wydział Biologii i Nauk o Ziemi / oprac. Wojciech Wysota.

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Turpress : 1999

Opis fizyczny: 192 s., [4] k. tabl.

Uwagi: a


173/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Ice sheet maximim limit of the Vistulian Glaciation in the mid-eastern Chełmno-Dobrzyń Lakeland, northern Poland.

Czasopismo: Kwartalnik Geologiczny

Rocznik: 1999

Szczegóły: T. 43 nr 2

Opis fizyczny: S. 189-202, il.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


174/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Maximum of the Vistulian in the mid-eastern part of the Chełmno-Dobrzyń Lakeland.

Tytuł całości: Field symposium on glacial geology at the Baltic Sea coast in Northern Poland, 13-19 September 1998. [T. 1]: Abstracts of papers and posters.

Adres wydawniczy: Szczecin, The Peribaltic Group INQUA Commission on Glaciation : 1998

Opis fizyczny: S. 30-31

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


175/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Stratygrafia i geneza osadów zlodowacenia Wisły w południowo-zachodniej części Wysoczyzny Chełmińskiej.

Tytuł całości: Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, III Seminarium, Poznań, 16-17 listopada 1998 : streszczenia referatów i opisy posterów / red. Andrzej Kostrzewski.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Badań Czwartorzędu UAM : 1998

Opis fizyczny: S. 121-122

Uwagi: a


176/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Budowa geologiczna i ukształtowanie powierzchni Polski.

Tytuł całości: Geografia Polski, podręcznik dla szkół ponadpodstawowych : opracowanie zbiorowe / pod red. Edwarda Świtalskiego i Zdzisława Preisnera.

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Turpress : 1998

Opis fizyczny: S. 11-36, il., tab.


177/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Morfo-, lito- i kinetostratygrafia zlodowacenia Wisły we wschodniej części Pojezierza Dobrzyńskiego.

Tytuł całości: Główne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce, stan aktualny i perspektywy : IV Zjazd Geomorfologów Polskich, Lublin, 3-6 czerwca 1998 roku, T. 1: Referaty i komunikaty / pod red. Kazimierza Pękali.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 1998

Opis fizyczny: S. 377-386, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


178/223


Autorzy: Lankauf Krzysztof R., Molewski Paweł, Szmańda Jacek B., Wysota Wojciech, Oczkowski Hubert L., Przegiętka Krzysztof R..

Tytuł oryginału: Vistuliańskie osady odsłonięć Łążyn i Rzęczkowo świetle wstępnych datowań TL.

Tytuł całości: Metody chronologii bezwzględnej, VI Konferencja, Gliwice-Rudy, 24-27 marca 1998 r. : streszczenia.

Adres wydawniczy: Gliwice, Instytut Fizyki. Politechnika Śląska : 1998

Opis fizyczny: S. [63]

Uwagi: Bibliogr.


179/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Kotarbiński Jędrzej.

Tytuł oryginału: Plejstocen i jego podłoże w depresji Lidzbarka Welskiego.

Tytuł całości: Stratygrafia plejstocenu Polski, nowe jednostki stratygraficzne Pojezierza Mazurskiego : V Konferencja, Iznota, 1-4 września 1998.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Geologii : 1998

Opis fizyczny: S. 17-18

Uwagi: a


180/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Budowa geologiczna i ukształtowanie powierzchni Polski.

Tytuł całości: Geografia Polski, podręcznik dla szkół ponadpodstawowych : opracowanie zbiorowe / pod red. Edwarda Świtalskiego i Zdzisława Preisnera.

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Turpress : 1997

Opis fizyczny: S. 11-36, il., tab.


181/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Załuski Tomasz.

Tytuł oryginału: Słowniczek ważniejszych terminów.

Tytuł całości: Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, przyrodnicze ścieżki dydaktyczne przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Wilga" (materiały metodyczne) : opracowanie zbiorowe / red. Tomasz Załuski.

Adres wydawniczy: Toruń, WIT-GRAF : 1997

Opis fizyczny: S. 88-92

Uwagi: a


182/223


Autorzy: Becmer Krystyna, Kilanowska Maria, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Treści programowe możliwe do realizacji na trasie ścieżek dydaktycznych - geografia, szkoła podstawowa.

Tytuł całości: Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, przyrodnicze ścieżki dydaktyczne przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Wilga" (materiały metodyczne) : opracowanie zbiorowe / red. Tomasz Załuski.

Adres wydawniczy: Toruń, WIT-GRAF : 1997

Opis fizyczny: S. 51-54

Uwagi: a


183/223


Autorzy: Becmer Krystyna, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Treści programowe możliwe do realizacji na trasie ścieżek dydaktycznych - geografia, liceum ogólnokształcące.

Tytuł całości: Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, przyrodnicze ścieżki dydaktyczne przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Wilga" (materiały metodyczne) : opracowanie zbiorowe / red. Tomasz Załuski.

Adres wydawniczy: Toruń, WIT-GRAF : 1997

Opis fizyczny: S. 55-60

Uwagi: a


184/223


Autorzy: Becmer Krystyna, Sobieszak Grażyna, Wysota Wojciech, Załuski Tomasz.

Tytuł oryginału: Charakterystyka przyrodnicza ścieżek dydaktycznych.

Tytuł całości: Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, przyrodnicze ścieżki dydaktyczne przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Wilga" (materiały metodyczne) : opracowanie zbiorowe / red. Tomasz Załuski.

Adres wydawniczy: Toruń, WIT-GRAF : 1997

Opis fizyczny: S. 27-48, [3] k. tabl., il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


185/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Załuski Tomasz.

Tytuł oryginału: Ogólna charakterystyka Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.

Tytuł całości: Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, przyrodnicze ścieżki dydaktyczne przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Wilga" (materiały metodyczne) : opracowanie zbiorowe / red. Tomasz Załuski.

Adres wydawniczy: Toruń, WIT-GRAF : 1997

Opis fizyczny: S. 7-18, [1] k. tabl., il.

Uwagi: a


186/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Lito- i kinetostratygrafia osadów zlodowacenia Wisły odsłoniętych w krawędzi południowo-zachodniej części Wysoczyzny Chełmińskiej.

Tytuł całości: Problemy zlodowaceń środkowo-polskich w Polsce południowo-zachodniej, IV konferencja "Stratygrafia plejstocenu Polski", Kamieniec Ząbkowicki, 1-5 września 1997 : przewodnik : wycieczki, referaty, postery.

Adres wydawniczy: Wrocław, PIG Oddział Dolnośląski : 1997

Opis fizyczny: S. 209-210

Uwagi: Bibliogr.


187/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Lankauf Krzysztof R., Molewski Paweł, Szmańda Jacek B..

Tytuł oryginału: Zapis procesów fluwialnych w kopalnej serii rzecznej zlodowacenia Wisły.

Tytuł całości: Procesy, formy i osady fluwialne na obszarze młodoglacjalnym niżu polskiego, warsztaty terenowe, Toruń - Słupsk, 18-21 czerwca 1997 r. / red. Leon Andrzejewski.

Adres wydawniczy: Toruń, Stow. Geomorfologów Polskich : 1997

Opis fizyczny: S. 50-53, il.

Uwagi: Bibliogr.


188/223


Autorzy: Becmer Krystyna, Sobieszak Grażyna, Wysota Wojciech, Załuski Tomasz.

Tytuł oryginału: Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy : zestaw ćwiczeń do realizacji na przyrodniczych ścieżkach dydaktycznych przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Wilga".

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo WIT-GRAF : 1997

Opis fizyczny: 58 s., il.

Uwagi: a


189/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Budowa geologiczna i ukształtowanie powierzchni Polski.

Tytuł całości: Geografia Polski, podręcznik dla szkół ponadpodstawowych : opracowanie zbiorowe / pod red. Edwarda Świtalskiego i Zdzisława Preisnera.

Adres wydawniczy: Toruń, Oficyna Wydawnicza Turpress : 1996

Opis fizyczny: S. 11-36, il., tab.


190/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Lito- i morfostratygrafia vistulianu we wschodniej części Pojezierza Dobrzyńskiego.

Tytuł całości: III Konferencja "Stratygrafia plejstocenu Polski", Wigry, 2-4 września 1996 / [kom. red. Andrzej Ber et al.].

Adres wydawniczy: [Warszawa], [s.n.] : 1996

Opis fizyczny: S. 35-36

Uwagi: a


191/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Lankauf Krzysztof R., Molewski Paweł, Szmańda Jacek B..

Tytuł oryginału: Sedymentologia interstadialnej serii rzecznej (Rzęczkowo) zlodowacenia Wisły (Vistulian) odsłoniętej w południowo-zachodniej krawędzi Wysoczyzny Chełmińskiej.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geografia

Rocznik: 1996

Szczegóły: Z. 28

Opis fizyczny: S. 39-63, il

Uwagi: Bibliogr

Punktacja MNiSW: 1.000


192/223


Autorzy: Niewiarowski Władysław, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Osady interglacjału Wielkiego w depresji Lidzbarka Welskiego (SW część Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego).

Czasopismo: Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego

Rocznik: 1996

Szczegóły: Nr 373

Opis fizyczny: S. 125-134, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


193/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Morfologia i sedymentologia wzgórza kemowego w Księtem.

Tytuł całości: Geomorfologia i hydrologia Pojezierza Brodnickiego i Dobrzyńskiego oraz osobliwości przyrodnicze parków krajobrazowych, 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 24-27 sierpnia 1995 : przewodnik wycieczki nr 3 / oprac. zespół: Włodzimierz Marszelewski [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Courier.exe : 1995

Opis fizyczny: S. 69-73, il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


194/223


Autorzy: Niewiarowski Władysław, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Morfologia i struktura form marginalnych w okolicy Chrostkowa.

Tytuł całości: Geomorfologia i hydrologia Pojezierza Brodnickiego i Dobrzyńskiego oraz osobliwości przyrodnicze parków krajobrazowych, 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 24-27 sierpnia 1995 : przewodnik wycieczki nr 3 / oprac. zespół: Włodzimierz Marszelewski [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Courier.exe : 1995

Opis fizyczny: S. 84

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


195/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Morfologia i struktura drumlinów koziarskich.

Tytuł całości: Geomorfologia i hydrologia Pojezierza Brodnickiego i Dobrzyńskiego oraz osobliwości przyrodnicze parków krajobrazowych, 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 24-27 sierpnia 1995 : przewodnik wycieczki nr 3 / oprac. zespół: Włodzimierz Marszelewski [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Courier.exe : 1995

Opis fizyczny: S. 46-52, il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


196/223


Autorzy: Niewiarowski Władysław, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Zarys morfologii Pojezierza Dobrzyńskiego.

Tytuł całości: Geomorfologia i hydrologia Pojezierza Brodnickiego i Dobrzyńskiego oraz osobliwości przyrodnicze parków krajobrazowych, 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 24-27 sierpnia 1995 : przewodnik wycieczki nr 3 / oprac. zespół: Włodzimierz Marszelewski [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Courier.exe : 1995

Opis fizyczny: S. 41-45, il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


197/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Rynna glacjalna Brynicy.

Tytuł całości: Geomorfologia i hydrologia Pojezierza Brodnickiego i Dobrzyńskiego oraz osobliwości przyrodnicze parków krajobrazowych, 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 24-27 sierpnia 1995 : przewodnik wycieczki nr 3 / oprac. zespół: Włodzimierz Marszelewski [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Courier.exe : 1995

Opis fizyczny: S. 53-57, il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


198/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Morfo- i litostratygraficzna pozycja subfazy Kujawsko-Dobrzyńskiej (Chodzieskiej) w północno-wschodniej części Pojezierza Dobrzyńskiego.

Tytuł całości: Późnoczwartorzędowy rozwój rzeźby i zmiany środowiska przyrodniczego, sympozjum dedykowane profesorowi dr hab. Stefanowi Kozarskiemu z okazji 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej, Poznań, 12-13 października 1995 / [red. Leszek Kasprzak, Andrzej Kostrzewski, Bolesław Nowaczyk].

Adres wydawniczy: Poznań, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich : 1995

Opis fizyczny: S. 41-42, il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


199/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Dynamika lądolodu subfazy dobrzyńskiej w świetle badań struktury drumlinów środkowo-wschodniej części Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego.

Tytuł całości: Procesy geomorfologiczne, zapis w rzeźbie i osadach, III Zjazd Geomorfologów Polskich, Sosnowiec 1995 : streszczenia komunikatów, posterów i referatów / [red. Tadeusz Szczypek].

Adres wydawniczy: Sosnowiec, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich : 1995

Opis fizyczny: S. 75-76

Uwagi: a


200/223


Autorzy: Niewiarowski Władysław, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Brynica - subglacjal channel of the Kuyavian subphase.

Tytuł całości: Quaternary field trips in Central Europe, XIV International Congress INQUA, August, 3-10, 1995, Berlin, Germany. Vol. 1: Regional field trips / ed. Wolfgang Schirmer.

Adres wydawniczy: München, Pfeil : 1995

Opis fizyczny: S. 208

Uwagi: a


201/223


Autorzy: Pasierbski Michał, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Chrostkowo - end moraine ridges.

Tytuł całości: Quaternary field trips in Central Europe, XIV International Congress INQUA, August, 3-10, 1995, Berlin, Germany. Vol. 1: Regional field trips / ed. Wolfgang Schirmer.

Adres wydawniczy: München, Pfeil : 1995

Opis fizyczny: S. 212

Uwagi: a


202/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Koziary - the Koziary drumlins.

Tytuł całości: Quaternary field trips in Central Europe, XIV International Congress INQUA, August, 3-10, 1995, Berlin, Germany. Vol. 1: Regional field trips / ed. Wolfgang Schirmer.

Adres wydawniczy: München, Pfeil : 1995

Opis fizyczny: S. 208, il.

Uwagi: a


203/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Mały Głęboczek - drumlins in glacial channels.

Tytuł całości: Quaternary field trips in Central Europe, XIV International Congress INQUA, August, 3-10, 1995, Berlin, Germany. Vol. 1: Regional field trips / ed. Wolfgang Schirmer.

Adres wydawniczy: München, Pfeil : 1995

Opis fizyczny: S. 209, il.

Uwagi: a


204/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Bryńsk - sedimentary scarp of the Vistulian maximum.

Tytuł całości: Quaternary field trips in Central Europe, XIV International Congress INQUA, August, 3-10, 1995, Berlin, Germany. Vol. 1: Regional field trips / ed. Wolfgang Schirmer.

Adres wydawniczy: München, Pfeil : 1995

Opis fizyczny: S. 207, il.

Uwagi: a


205/223


Autorzy: Niewiarowski Władysław, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000 : arkusz Górzno (286).

Adres wydawniczy: Warszawa, Państwowy Instytut Geologiczny : 1995

Opis fizyczny: 37 s.

Uwagi: Bibliogr.


206/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Structure and mechanisms of the formation of drumlins in glacial channels : a case study of the mid-eastern part of the Chełmno-Dobrzyń lakeland (North Poland).

Czasopismo: Quaternary Studies in Poland

Rocznik: 1995

Szczegóły: Vol. 13

Opis fizyczny: S. 109-124, il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


207/223


Autorzy: Niewiarowski Władysław, Olszewski Antoni, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: The role of subglacial features in glacial morphogenesis of the Kujawy-Dobrzyń subphase area in the southern and eastern part of the Chełmno-Dobrzyń lakeland.

Czasopismo: Quaternary Studies in Poland

Rocznik: 1995

Szczegóły: Vol. 13

Opis fizyczny: S. 65-76, il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


208/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Geomorfologia Pojezierza Dobrzyńskiego.

Tytuł całości: Formy, osady i procesy subglacjalne, sympozjum, Toruń - Górzno, 28-29 września 1994 : streszczenia referatów i komunikatów : przewodnik wycieczki terenowej / [red. Edward Wiśniewski].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1994

Opis fizyczny: S. 25-26, il.

Uwagi: a


209/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Górznieński obszar drumlinowy.

Tytuł całości: Formy, osady i procesy subglacjalne, sympozjum, Toruń - Górzno, 28-29 września 1994 : streszczenia referatów i komunikatów : przewodnik wycieczki terenowej / [red. Edward Wiśniewski].

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1994

Opis fizyczny: S. 27-43, il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


210/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Geneza drumlinów w środkowo-wschodniej części Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego.

Czasopismo: Przegląd Geograficzny

Rocznik: 1994

Szczegóły: T. 65 z. 3-4

Opis fizyczny: S. 335-361, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


211/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Morphology, internal composition and origin of drumlins in the southeastern part of the Chełmno-Dobrzyń Lakeland, North Poland.

Czasopismo: Sedimentary Geology

Rocznik: 1994

Szczegóły: Vol. 91 no. 1-4

Opis fizyczny: S. 345-364, il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a

Uwagi: 10.1016/0037-0738

Impact Factor: 1.021

Punktacja MNiSW: 16.000


212/223


Autorzy: Niewiarowski Władysław, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Geomorphological, sedimentological and structural records of ice front dynamics during the Upper Plenivistulian : an example from the southeastern part of the Chełmno-Dobrzyń Lakeland.

Czasopismo: Zeitschrift für Geomorphologie. Supplementband

Rocznik: 1994

Szczegóły: Bd. 95

Opis fizyczny: S. 95-104, il.

Uwagi: Tytuł tomu: Last ice sheet dynamics and deglaciation in the North European plain : international symposium, Poznań, Berlin, May 1992 / ed. by Margot Böse and Stefan Kozarski.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


213/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Model kształtowania rzeźby subglacjalnej w środkowo-wschodniej części Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego.

Tytuł całości: Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, II Seminarium, Poznań, 14-15 października 1993 : streszczenia referatów i opisy posterów.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Badań Czwartorzędu UAM : 1993

Opis fizyczny: S. 65-66

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


214/223


Autorzy: Wysota Wojciech, Molewski Paweł, Lankauf Krzysztof R., Szmańda Jacek B..

Tytuł oryginału: Charakterystyka litofacjalna osadów vistuliańskich w południowo-zachodniej krawędzi Wysoczyzny Chełmińskiej.

Tytuł całości: Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, II Seminarium, Poznań, 14-15 października 1993 : streszczenia referatów i opisy posterów.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Badań Czwartorzędu UAM : 1993

Opis fizyczny: S. 76-77

Uwagi: a


215/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Formowanie drumlinów w następstwie deformacji osadów poniżej strumieni lodowych na przykładzie środkowo-wschodniej części Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego.

Tytuł całości: Morfologia gór średnich, II Zjazd Geomorfologów Polskich, Lądek-Zdrój, 4-7 październik 1993 : streszczenia referatów i przewodnik wycieczkowy / red. Henryk Chmal, Andrzej Traczyk.

Adres wydawniczy: Wrocław, Uniwersytet Wrocławski : 1993

Opis fizyczny: S. 31-32

Uwagi: a


216/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: IV Międzynarodowe Sympozjum Drumlinowe na temat procesów, osadów i form subglacjalnych, Coleraine (Irlandia Północna), 5-6.VII.1992 r.

Czasopismo: Przegląd Geograficzny

Rocznik: 1993

Szczegóły: T. 65 z. 1-2

Opis fizyczny: S. 230-231


217/223


Autorzy: Niewiarowski Władysław, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Geomorphological, sedimentological and structural records of ice front dynamics : a case study of the South-Eastern part of the Chełmno-Dobrzyń Lakeland.

Tytuł całości: Last ice sheet dynamics and deglaciation in the North European plain, International Symposium, Poznań - Berlin, 4-9 May 1992 : abstracts of the papers / ed.: Margot Böse, Stefan Kozarski, Wojciech Stankowski.

Adres wydawniczy: Poznań, Adam Mickiewicz University, Freie Universität. Institut für Geographische Wissenschaften : 1992

Opis fizyczny: S. 14

Uwagi: a


218/223


Autorzy: Molewski Paweł, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Cechy sedymentacyjne gliny bazalnej z nałożenia (lodgement) rynnach subglacjalnych.

Tytuł całości: Osady i procesy sedymentacji w środowiskach i systemach depozycyjnych w zapisie współczesnym i kopalnym, przewodnik Seminarium Sedymentologicznego, Poznań, 31 sierpnia - 2 września 1992 / red. Jurand Wojewoda, Zbigniew Zwoliński.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Geologii UAM : 1992

Opis fizyczny: S. 79, il.

Uwagi: a


219/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Cechy sedymentacyjne delty glacjolimnicznej w rynnie Brynicy, Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie.

Tytuł całości: Osady i procesy sedymentacji w środowiskach i systemach depozycyjnych w zapisie współczesnym i kopalnym, przewodnik Seminarium Sedymentologicznego, Poznań, 31 sierpnia - 2 września 1992 / red. Jurand Wojewoda, Zbigniew Zwoliński.

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Geologii UAM : 1992

Opis fizyczny: S. 97-98, il.

Uwagi: a


220/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Morfologia, budowa wewnętrzna, struktura i geneza drumlinów w środkowo-wschodniej części Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego.

Tytuł całości: I Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 24-25 września 1991, program zjazdu i streszczenia referatów / [red. Andrzej Kostrzewski, Stefan Kozarski, Zbigniew Zwoliński].

Adres wydawniczy: Poznań, Instytut Badań Czwartorzędu UAM : 1991

Opis fizyczny: S. 78-79

Uwagi: a


221/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Geneza ozu nowodworskiego w świetle analizy strukturalnej jego osadów.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geografia

Rocznik: 1991

Szczegóły: Z. 22

Opis fizyczny: S. 3-22, il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 1.000


222/223


Autorzy: Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Deformacje konwolutne w osadach glacjolimnicznych i glacjofluwialnych zlodowacenia Wisły w okolicach Górzna i Lidzbarka Welskiego.

Czasopismo: Przegląd Geologiczny

Rocznik: 1988

Szczegóły: Vol. 36 nr 8

Opis fizyczny: S. 474-479, il.; streszcz. ang., ros.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


223/223


Autorzy: Niewiarowski Władysław, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Poziomy wysoczyznowe Wysoczyzny Brodnickiej i ich geneza.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geografia

Rocznik: 1986

Szczegóły: Z. 19

Opis fizyczny: S. 31-46, [1] k. tabl. złoż., il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 1.000