Lista pracowników - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr Jadwiga Biegańska
adiunkt
Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego

pokój: 256
tel.: +48-56-611-2602
e-mail: jadwigab@umk.pl

Terminy konsultacji:
Czwartek 8:00-10:00
Piątek 8:00-10:00


Bibliografia