ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Geomatyki i Kartografii

pokój: 220, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2566
e-mail: met@umk.pl
www: https://www.geo.umk.pl/wydzial/lista-pracownikow/?id=2385980
ORCID: 0000-0002-3334-5238

Zainteresowania:
systemy informacji przestrzennej (GIS), teledetekcja lotnicza i satelitarna, fotointerpretacja wybranych elementów środowiska przyrodniczego, bezzałogowe statki powietrzne (BSP), systemy nawigacyjne (GPS), systemy termowizyjne, ekologia krajobrazu, gospodarowanie na obszarach chronionych, kartowanie sozologiczne, edukacja w zakresie GIS, zanieczyszczenie światłem

Terminy konsultacji:
poniedziałek 15:00 - 17:00
piątek 14:00 - 16:00

zapraszam do kontaktu e-mailowego: met@umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy