ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: dwnozi@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Mieczysław Kunz
adiunkt
Katedra Geomatyki i Kartografii

pokój: 220
tel.: +48-56-611-2566
e-mail: met@umk.pl

Zainteresowania:
systemy informacji przestrzennej (GIS), teledetekcja lotnicza i satelitarna, fotointerpretacja wybranych elementów środowiska przyrodniczego, bezzałogowe statki powietrzne (BSP), systemy nawigacyjne (GPS), systemy termowizyjne, ekologia krajobrazu, gospodarowanie na obszarach chronionych, kartowanie sozologiczne, edukacja w zakresie GIS

Terminy konsultacji:
poniedziałek 17:00-19:00
piątek 14:00- 16:00

Bibliografia