ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

prof. dr hab. Daniela Szymańska
profesor
Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego

pokój: 279, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2606
e-mail: dani@umk.pl
ORCID: 0000-0001-6079-6838

Terminy konsultacji:
Rok akademicki 2018/2019
czwartki od 9.30 -11.00
umawianie się e-mailowo
jako treść proszę podać Konsultacje

Zobacz profil w Bazie Wiedzy