ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

prof. dr hab. Daniela Szymańska

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/222


Autorzy: Lewandowska Aleksandra, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Ecologisation of Polish cities in the light of selected parameters of sustainable development.

Czasopismo: Sustainable Cities and Society

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 64

Opis fizyczny: Art. no. 102538 S. 1-10, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.scs

Impact Factor: 5.268

Punktacja MNiSW: 100.000


2/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Dokąd zmierza współczesny człowiek?

Tytuł całości: W poszukiwaniu nowego człowieka, materiały sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 8-9 listopada 2019 roku / pod red. Marka Szulakiewicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2020

Opis fizyczny: S. 145-149


3/222


Autorzy: Kwiatkowski Michał Adam, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Cycling policy in strategic documents of Polish cities.

Czasopismo: Environment Development and Sustainability

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 22

Opis fizyczny: S. 1-21, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1007/s10668

Impact Factor: 2.191

Punktacja MNiSW: 40.000


4/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Wylon Mirosław.

Tytuł oryginału: Macropolization in the People's Republic of China 1950-2015.

Czasopismo: Miscellanea Geographica

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 24 no. 3

Opis fizyczny: S. 1-15, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.2478/mgrsd

Punktacja MNiSW: 70.000


5/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Lewandowska Aleksandra, Korolko Michał.

Tytuł oryginału: Cyfryzacja w miastach : idea, koncepcje i wdrożenia.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 188 s., il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. s. 167-182.

Punktacja MNiSW: 100.000


6/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Gierańczyk Wiesława, Krajewska Milena, Stopiński Paweł.

Tytuł oryginału: Obszary rynku pracy jako alternatywne podejście do analiz przestrzennych.

Tytuł równoległy: Labour market areas as an alternative approach to spatial analyses.

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny : 2019

Opis fizyczny: 52 s., il., tab., wykr.

Seria: (Experimental Studies)

Uwagi: Tekst pol. i ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 49-51.

Punktacja MNiSW: 100.000


7/222


Autorzy: Lewandowska Aleksandra, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Municipal waste recycling in big cities in Poland in the context of ecologisation.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Socio-economic Series

Rocznik: 2019

Szczegóły: No. 43

Opis fizyczny: S. 131-141, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/bog

Punktacja MNiSW: 40.000


8/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Wylon Mirosław.

Tytuł oryginału: Demographic changes in Polish cities in the years 1950-2016.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Socio-economic Series

Rocznik: 2019

Szczegóły: No. 44

Opis fizyczny: S. 103-114, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/bog

Punktacja MNiSW: 40.000


9/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Disposal of asbestos and products containing asbestos in Poland.

Czasopismo: Journal of Material Cycles and Waste Management

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 21 no. 2

Opis fizyczny: S. 345-355, il., tab., wykr.

Uwagi: [DOI: 2018]

Uwagi: 10.1007/s10163

Impact Factor: 1.974

Punktacja MNiSW: 70.000


10/222


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Dymitrow Mirek, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Środa-Murawska Stefania, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Rural development vs. conceptually induced harm.

Tytuł całości: Challenged ruralities, welfare states under pressure : Fifth Nordic Rural Research Conference, Vingsted, May 14th-16th 2018 : conference book / eds.: Hanne W. Tanvig and Lise Herslund.

Adres wydawniczy: Copenhagen, Department of Geosciences and Natural Resource Management. University of Copenhagen : 2018

Opis fizyczny: S. 54-55


11/222


Autorzy: Lewandowska Aleksandra, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Selective collection and municipal waste recycling in Poland in the context of city ecologization.

Tytuł całości: Proceedings SUM 2018, Fourth Symposium on Urban Mining, 21-23 May 2018, Congress Center Giovanni XXIII, Bergamo, Italy.

Adres wydawniczy: Padova, CISA Publisher : 2018

Opis fizyczny: S. [1-11], il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.


12/222


Autorzy: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Biegańska Jadwiga, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Biogas plants in rural areas : the next step of progress or a landscape dilemma?

Tytuł całości: The American Association of Geographers, AAG 2018 Annual Meeting, New Orleans, LA, April 10-14, 2018.

Adres wydawniczy: [Washington, DC, American Association of Geographers] : 2018

Opis fizyczny: [1] s.

Uwagi: Dokument elektroniczny


13/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Bulletin of Geography. Socio-economic Series. No. 39-42 / ed.-in-chief Daniela Szymańska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Uwagi: No. 39 / ed. by Jadwiga Biegańska, Elżbieta Grzelak-Kostulska.
Uwagi: No. 40 / ed. by Mirek Dymitrow, Keith Halfacreed.
Uwagi: No. 41 / ed. by J. Biegańska, Stefania Środa-Murawska, Justyna Chodkowska-Miszczuk.
Uwagi: No. 42 / ed. by J. Biegańska, S. Środa-Murawska, Aleksandra Lewandowska.


14/222


Autorzy: Grzelak-Kostulska Elżbieta, Kwiatkowski Michał, Biegańska Jadwiga, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Współczesne problemy rodziny w województwie kujawsko-pomorskim.

Tytuł całości: Sytuacja demograficzna województwa kujawsko-pomorskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. T. 4 / red. nauk. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Rządowa Rada Ludnościowa : 2017

Opis fizyczny: S. 169-187, wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


15/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Bulletin of Geography. Socio-economic Series. No. 35-38 / ed.-in-chief Daniela Szymańska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Uwagi: No. 35 / ed. by Krzysztof Rogatka and D. Szymańska.
Uwagi: No. 36 / ed. by Justyna Chodkowska-Miszczuk and D. Szymańska.
Uwagi: No. 37 / ed. by Stefania Środa-Murawska and D. Szymańska.
Uwagi: No. 38 / ed. by Jadwiga Biegańska and D. Szymańska.


16/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Korolko Michał, Chodkowska-Miszczuk Justyna, Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Biogospodarka w miastach.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 154 s., il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. s. 143-152.

Punktacja MNiSW: 100.000


17/222


Autorzy: Kwiatkowski Michał, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Rozwój systemów roweru publicznego jako nowego środka komunikacji w miastach : wybrane przykłady.

Tytuł całości: VII Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, III Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, 1-2 kwietnia 2017 r., zeszyt abstraktów / red. Marcin Sykuła.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 67


18/222


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Długoterminowe trendy w zakresie reprodukcji ludności miast Polski.

Tytuł równoległy: Long-term trends of population reproduction in cities of Poland.

Tytuł całości: Człowiek, społeczeństwo przestrzeń. T. 9 / red. Andrzej Zborowski.

Adres wydawniczy: Myczkowice, Centrum Kultury Ekumenicznej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2016

Opis fizyczny: S. 71-89, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


19/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Korolko Michał, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Ekoinnowacje w miastach.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 193 s., il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. s. 179-190.

Punktacja MNiSW: 20.000


20/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Bulletin of Geography. Socio-economic Series. No. 31-34 / ed.-in-chief Daniela Szymańska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Uwagi: No. 31 / ed. by D. Szymańska and Krzysztof Rogatka.
Uwagi: No. 32 / ed. by D. Szymańska and Justyna Chodkowska-Miszczuk.
Uwagi: No. 33 / ed. by Stefania Środa-Murawska & Mirek Dymitrow.
Uwagi: No. 34 / ed. by D. Szymańska and Jadwiga Biegańska.


21/222


Autorzy: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Current state and perspectives for oilseed rape production for energy purposes in Poland.

Czasopismo: Energy Sources. Part A : Recovery, Utilization, and Environmental Effects

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 38 no. 1

Opis fizyczny: S. 1-7, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1080/15567036

Impact Factor: 0.527

Punktacja MNiSW: 15.000


22/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Kozłowski Leszek.

Tytuł oryginału: Typy morfogenetyczne wsi ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 89, 1 mapa


23/222


Autorzy: Hołowiecka Beata, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Turystyka przyjazdowa : średnia długość pobytu turysty zagranicznego w 2013 roku ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 98, 1 mapa


24/222


Autorzy: Hołowiecka Beata, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Turystyka przyjazdowa : średnia długość pobytu turysty w 2013 roku. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 98, 1 mapa


25/222


Autorzy: Hołowiecka Beata, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Struktura funkcjonalno-przestrzenna aglomeracji bydgosko-toruńskiej ok. 1:700 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 92-93, 1 mapa


26/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Hołowiecka Beata.

Tytuł oryginału: Struktura funkcjonalna miast ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 90, 1 mapa


27/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Hołowiecka Beata, Rogatka Krzysztof.

Tytuł oryginału: Strefy podmiejskie dużych miast : średni napływ ludności w latach 2000-2013 ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 91, 1 mapa


28/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Hołowiecka Beata, Rogatka Krzysztof.

Tytuł oryginału: Strefy podmiejskie dużych miast : podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w 2013 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 91, 1 mapa


29/222


Autorzy: Hołowiecka Beata, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Strefa grawitacji Reilly'ego na tle izolinii odległości od centrum Bydgoszczy i Torunia ok. 1:2 500 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 93, 1 mapa


30/222


Autorzy: Grzelak-Kostulska Elżbieta, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Prognozy demograficzne : prognozowana zmiana liczby ludności w latach 2014-2025 ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 85, 1 mapa


31/222


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Patologie społeczne : udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych w 2013 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 88, 1 mapa


32/222


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Patologie społeczne : liczba przestępstw stwierdzonych w 2013 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 88, 1 mapa


33/222


Autorzy: Hołowiecka Beata, Środa-Murawska Stefania, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Markowe produkty turystyczne ok. 1:1 100 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 101, 1 mapa


34/222


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Ludność na obszarach miejskich i wiejskich : udział ludności miejskiej w 2013 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 84, 1 mapa


35/222


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Ludność na obszarach miejskich i wiejskich : dynamika liczby ludności w miastach i na obszarach wiejskich w 2013 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 84, 1 mapa


36/222


Autorzy: Hołowiecka Beata, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Izolinie odległości i izochrony 30 minut dla transportu autobusowego od centrum Bydgoszczy i Torunia ok. 1:2 500 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 92-93, 1 mapa


37/222


Autorzy: Hołowiecka Beata, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Izolinie odległości i izochrony 30 minut dla transportu kolejowego od centrum Bydgoszczy i Torunia ok. 1:2 500 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 92, 1 mapa


38/222


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Funkcje obszarów wiejskich : liczba podmiotów pozarolniczych w 2013 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 89, 1 mapa


39/222


Autorzy: Grzelak-Kostulska Elżbieta, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Prognozy demograficzne : prognozowana gęstość zaludnienia w 2035 roku ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 85, 1 mapa


40/222


Autorzy: Grzelak-Kostulska Elżbieta, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Prognozy demograficzne - Prognozowana gęstość zaludnienia w 2035 roku 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


41/222


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Patologie społeczne 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


42/222


Autorzy: Hołowiecka Beata, Środa-Murawska Stefania, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Markowe produkty turystyczne województwa 1:500 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


43/222


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Ludność na obszarach miejskich i wiejskich 1:000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


44/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Biegańska Jadwiga, Rogatka Krzysztof.

Tytuł oryginału: Kontrakt terytorialny 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


45/222


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Funkcje obszarów wiejskich 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


46/222


Autorzy: Hołowiecka Beata, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Przyjazdy turystów krajowych 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


47/222


Autorzy: Hołowiecka Beata, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Przyjazdy turystów zagranicznych 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


48/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Hołowiecka Beata, Rogatka Krzysztof.

Tytuł oryginału: Strefy podmiejskie dużych miast województwa 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


49/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Hołowiecka Beata.

Tytuł oryginału: Struktura funkcjonalna miast 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


50/222


Autorzy: Hołowiecka Beata, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Struktura funkcjonalno-przestrzenna aglomeracji bydgosko-toruńskiej 1:250 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


51/222


Autorzy: Hołowiecka Beata, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Struktura funkcjonalno-przestrzenna Bydgoszczy 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


52/222


Autorzy: Hołowiecka Beata, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Struktura funkcjonalno-przestrzenna Grudziądza 1:50 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


53/222


Autorzy: Hołowiecka Beata, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Struktura funkcjonalno-przestrzenna Inowrocławia 1:50 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


54/222


Autorzy: Hołowiecka Beata, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Struktura funkcjonalno-przestrzenna Torunia 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


55/222


Autorzy: Hołowiecka Beata, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Struktura funkcjonalno-przestrzenna Włocławka 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


56/222


Autorzy: Hołowiecka Beata, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Turystyka przyjazdowa 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


57/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Kozłowski Leszek.

Tytuł oryginału: Typy morfogenetyczne wsi 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


58/222


Autorzy: Adamiak Czesław, Araźny Andrzej, Bednarek Renata, Biczkowski Mirosław, Biegańska Jadwiga, Brodowski Paweł, Buszko Jarosław, Cyzman Wiesław, Deptuła Miłosz, Dębowska Anna, Drachal Jacek, Dubownik Anna, Golba Radosław, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Jamorska Izabela, Jezierska-Thöle Aleksandra, Juśkiewicz Włodzimierz, Kamiński Dariusz, Kasprzyk Krzysztof, Kejna Marek, Kluba Mieczysław, Kosmela Monika, Kot Rafał, Kozieł Zenon, Kozłowski Leszek, Krawiec Arkadiusz, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Kunz Mieczysław, Marszelewski Włodzimierz, Maszewski Rafał, Mendyk Łukasz, Molewski Paweł, Nienartowicz Andrzej, Nowak Marcin, Okoniewska Teresa, Pawlikowski Tadeusz, Pawłowski Bogusław, Piasecki Adam, Pilarska Agnieszka, Piszczek Sylwester, Pius Bożena, Pospieszyńska Aleksandra, Przybylak Rajmund, Przystalski Andrzej, Rogatka Krzysztof, Rosik Katarzyna, Rudnicki Roman, Rutkowski Lucjan, Skowron Rajmund, Sobiech Marcin, Sobota Ireneusz, Sokołowski Dariusz, Solarczyk Adam, Strzyżewski Tomasz, Szumańska Ilona, Szyda Barbara, Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Świtoniak Marcin, Trapszyc Artur, Uscka-Kowalkowska Joanna, Weckwerth Piotr, Wiśniewski Łukasz, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: 362 mapy

Uwagi: Dokument elektroniczny.
Uwagi: Sposób cytowania: Kozieł Z. (red. nacz.), 2015, Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń.

Punktacja MNiSW: 20.000


59/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Bulletin of Geography. Socio-economic Series. No. 27-30 / ed.-in-chief Daniela Szymańska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Uwagi: No. 27 / ed. by D. Szymańska and Krzysztof Rogatka.
Uwagi: No. 28 / ed. by D. Szymańska and Justyna Chodkowska-Miszczuk.
Uwagi: No. 29 / ed. by D. Szymańska and Stefania Środa-Murawska.
Uwagi: No. 30 / ed. by D. Szymańska and Jadwiga Biegańska.


60/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Korolko Michał.

Tytuł oryginału: Inteligentne miasta : idea, koncepcje i wdrożenia.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 163 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 157-164.

Punktacja MNiSW: 20.000


61/222


Autorzy: Adamiak Czesław, Araźny Andrzej, Bednarek Renata, Biczkowski Mirosław, Biegańska Jadwiga, Brodowski Paweł, Buszko Jarosław, Cyzman Wiesław, Deptuła Miłosz, Dubownik Anna, Golba Radosław, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Jamorska Izabela, Jezierska-Thöle Aleksandra, Juśkiewicz Włodzimierz, Kamiński Dariusz, Kasprzyk Krzysztof, Kejna Marek, Kluba Mieczysław, Kosmela Monika, Kot Rafał, Kozieł Zenon, Kozłowski Leszek, Krawiec Arkadiusz, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Kunz Mieczysław, Kwiatkowska Klaudia, Marszelewski Włodzimierz, Maszewski Rafał, Mendyk Łukasz, Molewski Paweł, Nienartowicz Andrzej, Nowak Marcin, Okoniewska Teresa, Pawlikowski Tadeusz, Pawłowski Bogusław, Piasecki Adam, Pilarska Agnieszka, Piszczek Sylwester, Pius Bożena, Pospieszyńska Aleksandra, Przybylak Rajmund, Przystalski Andrzej, Rogatka Krzysztof, Rosik Katarzyna, Rudnicki Roman, Rutkowski Lucjan, Skowron Rajmund, Sobiech Marcin, Sobota Ireneusz, Sokołowski Dariusz, Solarczyk Adam, Strzyżewski Tomasz, Szumańska Ilona, Szyda Barbara, Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Świtoniak Marcin, Trapszyc Artur, Uscka-Kowalkowska Joanna, Weckwerth Piotr, Wiśniewski Łukasz, Wysota Wojciech, Adamczyk Aleksander.

Tytuł oryginału: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech ; red. Aleksander Adamczyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 141, [1] s., il.

Uwagi: Publikacja stanowi wybór map z całego zasobu Atlasu internetowego.
Uwagi: Sposób cytowania: Kozieł Z. (red. nacz.), 2015, Atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego A. Adamczyka: 4]


62/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Biogas power plants in Poland : structure, capacity, and spatial distribution.

Czasopismo: Sustainability

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 7 no. 12

Opis fizyczny: S. 16801-16819, il., tab., wykr.

Uwagi: 10.3390/su

Impact Factor: 1.343

Punktacja MNiSW: 15.000


63/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Lewandowska Aleksandra, Rogatka Krzysztof.

Tytuł oryginału: Temporal trend of green areas in Poland between 2004 and 2012.

Czasopismo: Urban Forestry & Urban Greening

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 14 no. 4

Opis fizyczny: S. 1009-1016, il., tab.

Uwagi: 10.1016/j.ufug

Impact Factor: 2.006

Punktacja MNiSW: 40.000


64/222


Autorzy: Lewandowska Aleksandra, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Gospodarka odpadami w kontekście zrównoważonego rozwoju regionu na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego.

Tytuł całości: IV Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, 28-30 marca 2014, zeszyt abstraktów / red. Grzegorz Górniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 45


65/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Główne problemy opracowania map z działu Strategia rozwoju województwa.

Tytuł całości: Kartografia w multimediach, multimedia w kartografii, XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Toruń, 23-24 października 2014 r. : streszczenia referatów i posterów / [oprac. red. Radosław Golba, Zenon Kozieł].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 60-61


66/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Główne problemy opracowania map z działu Społeczeństwo IAWK-P.

Tytuł całości: Kartografia w multimediach, multimedia w kartografii, XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Toruń, 23-24 października 2014 r. : streszczenia referatów i posterów / [oprac. red. Radosław Golba, Zenon Kozieł].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 58


67/222


Autorzy: Lewandowska Aleksandra, Szymańska Daniela, Rogatka Krzysztof.

Tytuł oryginału: Struktura terenów zieleni w Polsce : wybrane aspekty.

Tytuł całości: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Przyroda, krajobraz, człowiek", Barcin, 26-27 czerwca 2014, streszczenia wystąpień ustnych i plakatów.

Adres wydawniczy: [S.l., s.n.] : 2014

Opis fizyczny: S. 24


68/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Lewandowska Aleksandra, Rogatka Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zieleń w miastach w Polsce jako jeden z elementów ekosystemu - ujęcie społeczno-ekonomiczne.

Tytuł całości: Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych, III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, Poznań, 25-26 września, 2014 r., streszczenia / red. Katarzyna Skiba.

Adres wydawniczy: Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych. Zakład Geografii Kompleksowej : 2014

Opis fizyczny: S. 24


69/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Bulletin of Geography. Socio-economic Series. No. 23-26 / ed.-in-chief Daniela Szymańska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Uwagi: No. 23 / ed. by D. Szymańska and Jadwiga Biegańska.
Uwagi: No. 24 / ed. by D. Szymańska and J. Biegańska.
Uwagi: No. 25 / ed. by D. Szymańska and Stefania Środa-Murawska.
Uwagi: No. 26 / ed. by Christian M. Rogerson & D. Szymańska.


70/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Milanowski Janusz.

Tytuł oryginału: Starówka nie umiera / z prof. Danielą Szymańską z UMK rozm. Janusz Milanowski.

Czasopismo: Nowości

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 47 nr 27 z 3 II Dod.: Express-dom.pl nr 4

Opis fizyczny: S. 22-23


71/222


Autorzy: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Modernisation of public buildings in Polish towns and the concept of sustainable building.

Czasopismo: Quaestiones Geographicae

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 33 no. 4

Opis fizyczny: S. 89-99, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.2478/quageo

Punktacja MNiSW: 9.000


72/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: Charakterystyka obszarów wiejskich w Polsce w kontekście starzenia się ludności.

Tytuł równoległy: Characteristics of rural areas in Poland in the context of population ageing.

Czasopismo: Studia Obszarów Wiejskich

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 35

Opis fizyczny: S. 89-108, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty społeczne i środowiskowe / pod red. Marcina Wójcika.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


73/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Bulletin of Geography. Socio-economic Series. No. 19-22 / ed.-in-chief Daniela Szymańska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Uwagi: No. 19 / ed. by D. Szymańska and Jadwiga Biegańska.
Uwagi: No. 20 / ed. by D. Szymańska and Justyna Chodkowska-Miszczuk.
Uwagi: No. 21 / ed. by D. Szymańska and J. Chodkowska-Miszczuk.
Uwagi: No. 22 / ed. by D. Szymańska and J. Biegańska.


74/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Geografia osadnictwa.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN : 2013

Opis fizyczny: 417, [1] s., [24] s. tabl. kolor., il., tab.

Uwagi: Bibliogr. s. 378-[410]. Indeks.

Punktacja MNiSW: 20.000


75/222


Autorzy: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Biogazownie rolnicze : szansa dywersyfikacji rolnictwa w Polsce.

Tytuł całości: Zielona energia, zielone domy, nowe wyzwania dla Polski / red. nauk. Jacek Janiszewski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2013

Opis fizyczny: S. 80-94, il., tab., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


76/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Chodkowska-Miszczuk Justyna, Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: Bydgosko-Toruński Obszar Funkcjonalny (Metropolitalny) w świetle wybranych wskaźników.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia

Rocznik: 2013

Szczegóły: Z. 44 nr 2

Opis fizyczny: S. 319-332, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/AUNC_ECON

Punktacja MNiSW: 5.000


77/222


Autorzy: Środa-Murawska Stefania, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: The concentration of the creative sector firms as a potential basis for the formation of creative clusters in Poland.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Socio-economic Series

Rocznik: 2013

Szczegóły: No. 20

Opis fizyczny: S. 85-93

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


78/222


Autorzy: Biegańska Jadwiga, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: The scale and the dynamics of permanent migration in rural and peri-urban areas in Poland : some problems.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Socio-economic Series

Rocznik: 2013

Szczegóły: No. 21

Opis fizyczny: S. 21-30, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


79/222


Autorzy: Środa-Murawska Stefania, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Central and Eastern Europe in the light of the spatial distribution of luxury stores : some problems.

Czasopismo: Časopis Socìal'no-Ekonomìčnoï Geografìï

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vip. 15 no. 2

Opis fizyczny: S. 51-60, il., tab., wykr.; streszcz. ukr., ros.

Uwagi: Bibliogr.


80/222


Autorzy: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Agricultural biogas plants : a chance for diversification of agriculture in Poland.

Czasopismo: Renewable and Sustainable Energy Reviews

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 20

Opis fizyczny: S. 514-518, il., wykr.

Uwagi: 10.1016/j.rser

Impact Factor: 5.510

Punktacja MNiSW: 45.000


81/222


Autorzy: Środa-Murawska Stefania, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Przemysły kultury w rozwoju miast : wybrane aspekty.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

Rocznik: 2013

Szczegóły: Nr 107

Opis fizyczny: S. 85-98, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Kultura, kreatywność i biznes : wyzwania dla polityki regionalnej / [red. nauk. Krzysztof Janasz, Joanna Markiewicz]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


82/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Chodkowska-Miszczuk Justyna.

Tytuł oryginału: Current state and utilization of nontraditional and renewable energy sources in Poland.

Tytuł całości: Geografičeskie nauki v obespečenii strategii ustojčivogo razvitiâ v uspoviâh globalizacii, (k 100-letiû so dnâ roždeniâ professora N. T. Romanovskogo) : materialy Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, 25-28 oktâbrâ 2012 g., Minsk, Belarus' = Geographical sciences in realization of sustainable development strategy in globalizing world : (to the 100th anniversary of professor N. T. Romanovskij) / redkol. I. I. Pirožnik [et al.].

Adres wydawniczy: Minsk, Izdatel'skij Centr BGU : 2012

Opis fizyczny: S. 1-2


83/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Bulletin of Geography. Socio-economic Series. No. 17-18 / ed.-in-chief Daniela Szymańska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 146 + 140 s.

Uwagi: No. 17 / ed. by D. Szymańska and Jadwiga Biegańska.
Uwagi: No. 18 / ed. by D. Szymańska and J. Biegańska.


84/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: Infrastructure's and housing's development in the rural areas in Poland : some problems.

Czasopismo: Journal of Infrastructure Development

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 4 no. 1

Opis fizyczny: S. 1-17, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.


85/222


Autorzy: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Odnawialne źródła energii w produkcji energii elektrycznej w Polsce.

Czasopismo: Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych

Rocznik: 2012

Szczegóły: Nr 41

Opis fizyczny: S. 3-7, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.


86/222


Autorzy: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Technologie słoneczne szansą promocji regionu?

Czasopismo: Polska Energetyka Słoneczna

Rocznik: 2012

Szczegóły: nr 1-4

Opis fizyczny: S. 63-67, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


87/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: Obszary podmiejskie dużych miast w Polsce w świetle migracji stałych.

Tytuł całości: Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej / red. Maria Soja i Andrzej Zborowski.

Adres wydawniczy: Kraków, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2011

Opis fizyczny: S. 83-98, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


88/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Bulletin of Geography. Socio-economic Series. No. 15-16 / ed.-in-chief Daniela Szymańska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: 153 + 187 s., il., tab., wykr.

Uwagi: No. 15 / ed. by D. Szymańska and Jadwiga Biegańska.
Uwagi: No. 16 / ed. by D. Szymańska and J. Biegańska.


89/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Domin Dominik Jan, Kwiatkowski Grzegorz, Rogatka Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ranking miast w Polsce na podstawie warunków życia w świetle różnych metod pomiaru.

Tytuł całości: Współczesne problemy rozwoju miast i regionów / pod red. Lidii Mierzejewskiej i Magdaleny Wdowickiej.

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2011

Opis fizyczny: S. 121-133, tab., wykr.

Seria: (Studia i Prace z Geografii i Geologii ;nr 22)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


90/222


Autorzy: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia związane z rozwojem energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich w Polsce.

Czasopismo: Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna

Rocznik: 2011

Szczegóły: Nr 14

Opis fizyczny: S. 105-116, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Regionalne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich / pod red. Ewy Kacprzak i Anny Kołodziejczak.

Punktacja MNiSW: 2.000


91/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: Obszary wiejskie w Polsce w świetle analizy wybranych elementów infrastruktury i mieszkalnictwa.

Czasopismo: Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna

Rocznik: 2011

Szczegóły: Nr 14

Opis fizyczny: S. 57-74, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Regionalne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich / pod red. Ewy Kacprzak i Anny Kołodziejczak.

Punktacja MNiSW: 2.000


92/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Chodkowska-Miszczuk Justyna.

Tytuł oryginału: Endogenous resources utilization of rural areas in shaping sustainable development in Poland.

Czasopismo: Renewable and Sustainable Energy Reviews

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 15 no. 3

Opis fizyczny: S. 1497-1501, il.

Impact Factor: 6.018

Punktacja MNiSW: 45.000


93/222


Autorzy: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Update of the review : cultivation of energy crops in Poland against socio-demographic factors.

Czasopismo: Renewable and Sustainable Energy Reviews

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 15 no. 9

Opis fizyczny: S. 4242-4247, il.

Impact Factor: 6.018

Punktacja MNiSW: 45.000


94/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: Fenomen urbanizacji i procesy z nim związane.

Czasopismo: Studia Miejskie

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 4

Opis fizyczny: S. 13-38, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Procesy urbanizacji i ich uwarunkowania na początku XXI wieku / pod red. Janusza Słodczyka i Marii Śmigielskiej.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


95/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe.

Tytuł całości: Charakterystyka obszarów wiejskich w 2008 r.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Urząd Statystyczny : 2010

Opis fizyczny: S. 61-66, [4], il., tab.

Punktacja MNiSW: 3.000


96/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: Potencjał demograficzny.

Tytuł całości: Charakterystyka obszarów wiejskich w 2008 r.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Urząd Statystyczny : 2010

Opis fizyczny: S. 49-54, [4], il., tab.

Punktacja MNiSW: 3.000


97/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Kryzys demograficzny w Rosji.

Tytuł całości: Przekształcenia struktur regionalnych, aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Cioka, Piotra Migonia.

Adres wydawniczy: Wrocław, Uniwersytet Wrocławski. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego : 2010

Opis fizyczny: S. 145-154, il., tab.

Punktacja MNiSW: 3.000


98/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Bulletin of Geography. Socio-economic Series. No. 13-14 / ed.-in-chief Daniela Szymańska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: 137 + 111 s., il., tab., wykr.

Uwagi: No. 13 / ed. by D. Szymańska and Jadwiga Biegańska.
Uwagi: No. 14 / ed. by D. Szymańska and J. Biegańska.
Uwagi: [Punktacja tylko do dorobku indywidualnego red. nacz. D. Szymańskiej]

Punktacja MNiSW: 18.000


99/222


Autorzy: Chodkowska-Miszczuk Justyna, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie zasobów endogenicznych obszarów wiejskich w kształtowaniu ich rozwoju zrównoważonego.

Tytuł równoległy: The endogenous resources utilization of rural areas in shaping the sustainable development.

Czasopismo: Problemy Ekologii Krajobrazu

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 27

Opis fizyczny: S. 421-425, il.

Uwagi: Tyt. tomu: Krajobrazy rekreacyjne : kształtowanie, wykorzystanie, transformacja = Recreation landscapes : shaping, use, transformation / red. tomu Andrzej Richling

Punktacja MNiSW: 6.000


100/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Maślanka-Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: Roads to development in Eastern and Western Kuyavia in the light of historical, political-administrative and physico-geographical circumstances.

Tytuł całości: Historical regions divided by the borders, cultural heritage and multicultural cities / ed. by Krystian Heffner.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Instytut Śląski : 2009

Opis fizyczny: S. 43-51

Seria: (Region and Regionalism ;no. 9 vol. 2)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


101/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Maślanka Jadwiga, Środa-Murawska Stefania.

Tytuł oryginału: A demographic border inside Germany - does it still exist?

Tytuł całości: Historical regions divided by the borders, general problems and regional issue / ed. by Marek Sobczyński.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Instytut Śląski : 2009

Opis fizyczny: S. 147-154, il.

Seria: (Region and Regionalism ;no. 9 vol. 1)

Uwagi: Bibliogr.


102/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Bulletin of Geography. Socio-economic Series. No. 11-12 / ed.-in-chief Daniela Szymańska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: 103 + 134 s., il.

Uwagi: No. 11 / ed. by Elżbieta Grzelak-Kostulska and D. Szymańska.
Uwagi: No. 12 / ed. by D. Szymańska and Dominik Jan Domin.
Uwagi: [Punktacja tylko do dorobku indywidualnego red. nacz. D. Szymańskiej]

Punktacja MNiSW: 6.000


103/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Geografia osadnictwa.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN : 2009

Opis fizyczny: 397 s., [24] s. tabl. kolor., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 360-391

Punktacja MNiSW: 12.000


104/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata.

Tytuł oryginału: Polish towns and the changes in their areas and population densities.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Socio-economic Series

Rocznik: 2009

Szczegóły: No. 11

Opis fizyczny: S. 15-29, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


105/222


Autorzy: Domin Dominik Jan, Kwiatkowski Grzegorz, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Evaluation of conditions concerning the development of tourism : investigation into the basin of the Parsęta river.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Socio-economic Series

Rocznik: 2009

Szczegóły: No. 11

Opis fizyczny: S. 75-87, il.; tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


106/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Świderska Karolina, Adamiak Czesław.

Tytuł oryginału: Internal migration in Germany in 1990 and 2005.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Socio-economic Series

Rocznik: 2009

Szczegóły: No. 12

Opis fizyczny: S.109-120, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


107/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Biegańska Jadwiga, Gil Anna.

Tytuł oryginału: Rural areas in Poland in the context of changes in population age structure in 1996, 2001 and 2006.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Socio-economic Series

Rocznik: 2009

Szczegóły: No. 12

Opis fizyczny: S. 91-107, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


108/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Bulletin of Geography. Socio-economic Series. No. 9-10 / ed.-in-chief Daniela Szymańska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: 105 + 116 s., il., tab., wykr.

Uwagi: No. 9 / ed. by D. Szymańska and Elżbieta Grzelak-Kostulska.
Uwagi: No. 10 / ed. by D. Szymańska and Beata Hołowiecka.
Uwagi: [Punktacja tylko do dorobku indywidualnego red. nacz. D. Szymańskiej]

Punktacja MNiSW: 6.000


109/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: Germany - two demographically different states?

Czasopismo: Bulletin of Geography. Socio-economic Series

Rocznik: 2008

Szczegóły: No. 10

Opis fizyczny: S. 85-90, il.; tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


110/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Biegańska Jadwiga.

Tytuł oryginału: The Eastern and the Western Cuiavia - one region, two development lines.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Socio-economic Series

Rocznik: 2008

Szczegóły: No. 10

Opis fizyczny: S. 75-83, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


111/222


Autorzy: Hołowiecka Beata, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: The changes in the functional urban region in the new soci-economic conditions in Poland : the case of Toruń.

Czasopismo: Bulletin of Geography. Socio-economic Series

Rocznik: 2008

Szczegóły: No. 9

Opis fizyczny: S. 63-78, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


112/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Brzezińska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Sistemas de ciudadas bipolares : el caso de Bydgoszcz-Torún : las condiciones para la formacion de sistemas de asentamientos bipolares.

Tytuł całości: Procesos, transformaciones y construcción de la ciudad en la era del capitalismo global, Buenos Aires, Madrid, Varsovia / comp. Mirosława Czerny, Juan D. Lombardo.

Adres wydawniczy: Los Polvorines, Universidad Nacional de General Sarmiento : 2007

Opis fizyczny: S. 211-221, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


113/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Hołowiecka Beata.

Tytuł oryginału: Los cambios funcionales en las regiones urbanas en las nuevas condiciones socioeconomicas : el caso de Torún.

Tytuł całości: Procesos, transformaciones y construcción de la ciudad en la era del capitalismo global, Buenos Aires, Madrid, Varsovia / comp. Mirosława Czerny, Juan D. Lombardo.

Adres wydawniczy: Los Polvorines, Universidad Nacional de General Sarmiento : 2007

Opis fizyczny: S. 191-209, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


114/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Bulletin of Geography. Socio-economic Series. No. 7-8 / ed.-in-chief Daniela Szymańska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: 101 + 189 s., il., tab., wykr.

Uwagi: No. 7 / ed. by D. Szymańska and Elżbieta Grzelak-Kostulska.
Uwagi: No. 8 / ed. by D. Szymańska and Beata Hołowiecka.


115/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Urbanizacja na świecie.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN : 2007

Opis fizyczny: 390, [1] s., il.

Uwagi: Toż: Wyd. 1, dodr. 1: Warszawa 2008

Uwagi: Bibliogr. s. 362-386. Indeks.

Punktacja MNiSW: 20.000


116/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania.

Tytuł oryginału: The ageing process in Germany from 1995 to 2002.

Czasopismo: Economic and Environmental Studies

Rocznik: 2007

Szczegóły: No. 9

Opis fizyczny: S. 109-117, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Problems of the life quality of city-dwellers / ed.: Janusz Słodczyk and Władysław Hasiński

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


117/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania.

Tytuł oryginału: The servicization process based on the structure of employment in large German cities in 1996-2002.

Czasopismo: Economic and Environmental Studies

Rocznik: 2007

Szczegóły: No. 9

Opis fizyczny: S. 43-53, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tyt. tomu: Problems of the life quality of city-dwellers / ed.: Janusz Słodczyk and Władysław Hasiński

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


118/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata.

Tytuł oryginału: Zmiany powierzchni i gęstości zaludnienia miast Polski w latach 1960-2003.

Tytuł całości: Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast / pod red. Janusza Słodczyka i Edyty Szafranek.

Adres wydawniczy: Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego : 2006

Opis fizyczny: S. 341-353, il., tab., wykr.

Seria: (Miasta w okresie przemian)

Punktacja MNiSW: 6.000


119/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania.

Tytuł oryginału: L'Allemagne (encore) divisée par ... le vieillissement.

Tytuł całości: Les territoires face au vieillissement en Europe, géographie, politique, prospective / sous la dir. Gérard-François Dumont.

Adres wydawniczy: Paris, Ellipses : 2006

Opis fizyczny: S. 297-303, il.

Uwagi: Tyt. okł.: Les territoires face au vieillissement en France et en Europe

Punktacja MNiSW: 6.000


120/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Bulletin of Geography. Socio-economic Series. No. 5-6 / ed.-in-chief Daniela Szymańska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: 200 + 170 s., il., tab., wykr.

Uwagi: No. 5 / ed. by D. Szymańska and Elżbieta Grzelak-Kostulska.
Uwagi: No. 6 / ed. by D. Szymańska, Beata Hołowiecka.


121/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: New towns in the settlement systems in Central-Eastern European countries.

Tytuł całości: International Conference on New towns, Tehran, Iran, 2-6 May 2005, full articles / supervisors: Iraj Etessam, Reza Karbalaei, Faraneh Riahi Dehkordi.

Adres wydawniczy: Tehran, New Towns Development Corporation : 2005

Opis fizyczny: S. 187-218, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


122/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Michniewicz Hanna.

Tytuł oryginału: Postrzeganie miejscowości turystyczno-uzdrowiskowych na przykładzie Ciechocinka i Inowrocławia.

Tytuł całości: Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych / pod red. Eugeniusza Rydza.

Adres wydawniczy: Słupsk, Wydaw. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej : 2005

Opis fizyczny: S. 293-307, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


123/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Grzelak-Kostulska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Małe miasta w Polsce : zmiany ludnościowe i funkcjonalne w drugiej połowie XX wieku.

Tytuł całości: Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny / pod red. nauk. Krystiana Heffnera.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej : 2005

Opis fizyczny: S. 59-90, il.

Seria: (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego)

Uwagi: [Uwaga wewnętrzna]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


124/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: The functional changes of towns in the North-Eastern Poland in the years 1984-2000.

Tytuł całości: Problems of regional and local development in Polish, Russian and Lithuanian parts of South Baltic arc / ed. by M. Pacuk, T. Michalski.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Uniwersytet Gdański : 2005

Opis fizyczny: S. 121-137, il., tab.

Seria: (Coastal Regions ;9)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


125/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Grzelak-Kostulska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Problematyka małych miast w Polsce w świetle literatury.

Tytuł całości: Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym = Contemporary problems of small towns' development, local and regional aspects / pod red. Krystiana Heffnera i Tadeusza Marszała.

Adres wydawniczy: Warszawa, PAN KPZK : 2005

Opis fizyczny: S. 21-38

Seria: (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ;z. 220)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


126/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Geografia ludności a geografia społeczna - spojrzenie nieco przekorne.

Tytuł całości: Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych / praca pod red. Stanisława Liszewskiego i Wiesława Maika.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki : 2005

Opis fizyczny: S. 121-130, il.

Seria: (Studia i Materiały Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy ;nr 1)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


127/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Bulletin of Geography. Socio-economic Series. No. 4 / ed.-in-chief Daniela Szymańska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: 205, [1] s., [1] k. tabl. złoż., il., tab.

Uwagi: No. 4 / ed. by D. Szymańska and Elżbieta Grzelak-Kostulska.

Uwagi: Bibliogr. przy art.


128/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Changes of functional types of towns in the Śląskie Voivodeship and Poland in the years 1973-2000.

Tytuł całości: Geografie a proměny poznání geografické reality, sbornik z přispěvků z Mezinárodní geografické konference konané v Ostravě ve dnech 30. a 31. 8. 2004. Sv. 1 / ed. Arnošt Wahla.

Adres wydawniczy: Ostrava, Ostravská Univerzita : 2004

Opis fizyczny: S. 52-62, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


129/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Bulletin of Geography. Socio-economic Series. No. 3 / ed.-in-chief Daniela Szymańska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: 156 s., il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. przy art.


130/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Some problems of urbanization in Russia.

Czasopismo: Current Politics and Economics of Russia, Eastern and Central Europe

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 19 no. 2

Opis fizyczny: S. 75-97, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


131/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Changes in the employment structure and the functions of Polish towns in the years 1984-2000.

Czasopismo: Current Politics and Economics of Russia, Eastern and Central Europe

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 19 no. 4

Opis fizyczny: S. 245-261, il., tab.

Punktacja MNiSW: 3.000


132/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Bulletin of Geography. Socio-economic Series. No. 2 / ed.-in-chief Daniela Szymańska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: 148 s., il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. przy art.


133/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Michniewicz Hanna.

Tytuł oryginału: Miasta kujawsko-pomorskie.

Czasopismo: Przestrzeń (Włocławek)

Rocznik: 2003

Szczegóły: Nr 17

Opis fizyczny: S. 10-14, il., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


134/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Niektóre zagadnienia urbanizacji w Polsce w drugiej połowie XX wieku.

Tytuł całości: Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzenne miast / pod red. Janusza Słodczyka.

Adres wydawniczy: Opole, Uniwersytet Opolski : 2002

Opis fizyczny: S. 53-69, il., streszcz. ang.

Seria: (Miasta w okresie przemian)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


135/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Biuletyn Geograficzny. No. 1 / red. Daniela Szymańska.

Tytuł równoległy: Bulletin of Geography.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: 262 s., il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. przy art.


136/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Michniewicz Hanna.

Tytuł oryginału: Domestic and international cooperation of municipalities in the Kujawsko-Pomorskie province.

Tytuł całości: Współczesne procesy transformacji w układach lokalnych i regionalnych w Polsce / pod red. Beaty Namyślak i Romualda Kozieła.

Adres wydawniczy: Wrocław, MarMar : 2002

Opis fizyczny: S. 161-173, il., tab.

Seria: (Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych ;7)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


137/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Matczak Andrzej.

Tytuł oryginału: Urbanization in Poland : tendencies and transformation.

Czasopismo: European Urban and Regional Studies

Rocznik: 2002

Szczegóły: Vol. 9 no. 1

Opis fizyczny: S. 39-46, tab.

Uwagi: [Uwaga wewnętrzna]

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 1.129

Punktacja MNiSW: 11.000


138/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Michniewicz Hanna.

Tytuł oryginału: Współpraca samorządów terytorialnych województwa kujawsko-pomorskiego.

Czasopismo: Przestrzeń (Włocławek)

Rocznik: 2002

Szczegóły: Nr 16

Opis fizyczny: S. 15-19, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


139/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Pappelbon Janusz.

Tytuł oryginału: Przestępczość w przestrzeni miejskiej na przykładzie miasta powiatowego Ostróda.

Tytuł całości: Miasto postsocjalistyczne, organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany : praca zbiorowa. Cz. 2 / pod red. Iwony Jażdżewskiej.

Adres wydawniczy: Łódź, Łódzkie Towarzystwo Naukowe : 2001

Opis fizyczny: S. 77-93, il.

Seria: (Konwersatorium Wiedzy o Mieście ;t. 14)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


140/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Grzelak-Kostulska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Struktura i dynamika imigracji ludności do Polski w ostatniej dekadzie XX wieku.

Tytuł całości: Wschodnia granica RP zewnętrzną granicą Unii Europejskiej / pod red. Jana Białocerkiewicza.

Adres wydawniczy: Kętrzyn, Centrum Szkolenia Straży Granicznej : 2001

Opis fizyczny: S. 85-94, tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 3.000


141/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Niektóre zagadnienia urbanizacji w Polsce w drugiej połowie XX w.

Czasopismo: Przestrzeń (Włocławek)

Rocznik: 2001

Szczegóły: Nr 14

Opis fizyczny: S. 13-21, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


142/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Hołowiecka Beata.

Tytuł oryginału: Migracje stałe do i z miast średniej wielkości w okresie przemian ustrojowych.

Tytuł całości: Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych, praca zbiorowa / pod red. Danieli Szymańskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S. 243-254, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


143/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Hołowiecka Beata.

Tytuł oryginału: Ruch wędrówkowy ludności i jego zasięg oddziaływania na przykładzie miasta Bydgoszczy i Torunia.

Tytuł całości: Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych, praca zbiorowa / pod red. Danieli Szymańskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S. 217-226, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


144/222


Autorzy: Matczak Andrzej, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Stan zaawansowania transformacji społeczno-gospodarczej w regionach miejskich : przykład gminy Wielka Nieszawka w strefie podmiejskiej Torunia.

Tytuł całości: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych / pod red. Stanisława Cioka i Dariusza Ilnickiego.

Adres wydawniczy: Wrocław, MarMar : 2000

Opis fizyczny: S. 231-243, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


145/222


Autorzy: Matczak Andrzej, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Baza ekonomiczna małych miast powiatowych w świetle pomiarów bezpośrednich : studium porównawcze Brodnicy i Łasku.

Tytuł całości: Społeczne, gospodarcze i przestrzenne przeobrażenia miast / pod red. Janusza Słodczyka.

Adres wydawniczy: Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego : 2000

Opis fizyczny: S. 95-113, il., streszcz. ang.

Seria: (Miasta w okresie przemian)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


146/222


Autorzy: Matczak Andrzej, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Wielofunkcyjność - klucz do rozwoju wsi podmiejskich : przykład gminy Wielka Nieszawka w strefie podmiejskiej Torunia.

Tytuł całości: Szanse rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-ukraińskiego, XVI Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze / red. nauk. Bronisław Górz.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2000

Opis fizyczny: S. 187-197, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Biblogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


147/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okrsie przemian ustrojowych : praca zbiorowa / pod red. Danieli Szymańskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: 254 s., il.

Punktacja MNiSW: 10.000


148/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Frątczak Ewa D., Nowak Lucyna.

Tytuł oryginału: Processes and forms of the spatial mobility of population in the period of political system transformation / eds.: Daniela Szymańska, Ewa Frątczak, Lucyna Nowak.

Adres wydawniczy: Warsaw, Polish Demographic Society, Central Statistical Office : 2000

Opis fizyczny: 153 s., il., tab., wykr.

Seria: (Polish Population Review ;no. 17)

Uwagi: Bibliogr. przy art.


149/222


Autorzy: Matczak Andrzej, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Identyfikacja i pomiar bazy ekonomicznej miasta na przykładzie Brodnicy i Łaska.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geografia

Rocznik: 2000

Szczegóły: Z. 30

Opis fizyczny: S. 192-211, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


150/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Lewandowska Lidia.

Tytuł oryginału: Struktura i zasięg oddziaływania szkolnictwa ponadpodstawowego w Kutnie w latach 1988/89, 1993/94, 1998/99.

Czasopismo: Kutnowskie Zeszyty Regionalne

Rocznik: 2000

Szczegóły: T. 4

Opis fizyczny: S. 323-372, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


151/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: The scale of impact exerted by Bydgoszcz and Toruń in the scope of permanent migration and its role in the suburbanization process.

Czasopismo: Polish Population Review

Rocznik: 2000

Szczegóły: No. 17

Opis fizyczny: S. 128-135, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


152/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Kilka uwag na temat tożsamości regionalnej.

Tytuł całości: Badania nad tożsamością regionalną, stan i potrzeby : materiały z konferencji naukowej, Łódź 2 czerwca 1998 roku / red. Andrzej Matczak.

Adres wydawniczy: Łódź, Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury w Ciechanowie : 1999

Opis fizyczny: S. 70-73, il.

Seria: (Prace Krajowego Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury ;nr 34)

Uwagi: Bibliogr.


153/222


Autorzy: Grzelak-Kostulska Elżbieta, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Miejskie sieci osadnicze w regionie kujawsko-pomorskim.

Czasopismo: Przestrzeń (Włocławek)

Rocznik: 1999

Szczegóły: Nr 9

Opis fizyczny: S. 23-26, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


154/222


Autorzy: Czetwertyński-Sytnik Lesław, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Problematyka struktury przestrzennej i funkcjonalnej nowych miast na przykładzie wybranych krajów.

Tytuł całości: Gospodarka przestrzenna. 1 / [red. Krzysztof R. Mazurski].

Adres wydawniczy: Wrocław, Sudety : 1998

Opis fizyczny: S. 15-22, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 3.000


155/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Mezoregiony wojewódzkie : rozwiązanie dla Polski.

Tytuł całości: Polska ojczyzn czy regionów, praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Jabłońskiego i Andrzeja Potoczka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydaw. Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego : 1998

Opis fizyczny: S. 32-42, tab.

Punktacja MNiSW: 3.000


156/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Matczak Andrzej.

Tytuł oryginału: Region miejski Brodnicy w świetle migracji stałych.

Tytuł całości: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych / pod red. Stanisława Cioka i Jana Łobody.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego : 1998

Opis fizyczny: S. 79-91, il.

Seria: (Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Geograficzne ;69)
Seria: (Acta Universitatis Wratislaviensis ;nr 2048)

Punktacja MNiSW: 3.000


157/222


Autorzy: Pesta Mirosława, Podgórski Zbigniew, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: The extent, intensity and directions of spatial effect of secondary level education system in Toruń.

Tytuł całości: Ruchliwość przestrzenna ludności w okresie przemian ustrojowych, praca zbiorowa / pod red. Danieli Szymańskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1998

Opis fizyczny: S. 313-324, il., tab., wykr.

Uwagi: Toż w: Polish Population Review, No. 13, 1998


158/222


Autorzy: Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecki Marcin, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Migracje stałe do Polski w okresie transformacji ustrojowej.

Tytuł całości: Ruchliwość przestrzenna ludności w okresie przemian ustrojowych, praca zbiorowa / pod red. Danieli Szymańskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1998

Opis fizyczny: S. 181-189, il.

Punktacja MNiSW: 3.000


159/222


Autorzy: Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Migracje wewnętrzne w Polsce w okresie transformacji ustrojowej.

Tytuł całości: Ruchliwość przestrzenna ludności w okresie przemian ustrojowych, praca zbiorowa / pod red. Danieli Szymańskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1998

Opis fizyczny: S. 269-275, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 3.000


160/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Ruchliwość przestrzenna ludności w okresie przemian ustrojowych : praca zbiorowa / pod red. Danieli Szymańskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1998

Opis fizyczny: 324 s., il., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 10.000


161/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Spatial mobility of the population in the period of political system transformations / ed. by Daniela Szymańska.

Adres wydawniczy: Warsaw, Polish Demographic Society : 1998

Opis fizyczny: 227 s., il., tab., wykr.

Seria: (Polish Population Review ;no. 13)

Uwagi: Bibliogr. przy art.


162/222


Autorzy: Zinger Evgenij M., Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Zagadka odkrycia Spitsbergenu : kto pierwszy go zobaczył ? / Evgenij M. Zinger ; tł. Daniela Szymańska.

Czasopismo: Czasopismo Geograficzne

Rocznik: 1998

Szczegóły: T. 69 z. 1

Opis fizyczny: S. 3-11, streszcz. ang.


163/222


Autorzy: Matczak Andrzej, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Permanent migration as a measure of town's impact (the Brodnica case).

Czasopismo: Polish Population Review

Rocznik: 1998

Szczegóły: No. 13

Opis fizyczny: S. 175-190, il.

Uwagi: Tytuł tomu: Spatial mobility of the population in the period of political system transformations / ed. by Daniela Szymańska

Punktacja MNiSW: 6.000


164/222


Autorzy: Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Internal migrations in Poland in the period of constitutional transformations.

Czasopismo: Polish Population Review

Rocznik: 1998

Szczegóły: No. 13

Opis fizyczny: S. 167-173, il., wykr.

Uwagi: Tytuł tomu: Spatial mobility of the population in the period of political system transformations / ed. by Daniela Szymańska

Punktacja MNiSW: 6.000


165/222


Autorzy: Pesta Mirosława, Szymańska Daniela, Podgórski Zbigniew.

Tytuł oryginału: The extent, intensity and directions of spatial effect of secondary level education system in Toruń.

Czasopismo: Polish Population Review

Rocznik: 1998

Szczegóły: No. 13

Opis fizyczny: S. 211-220, [1] k. tabl., il.

Uwagi: Tytuł tomu: Spatial mobility of the population in the period of political system transformations / ed. by Daniela Szymańska

Punktacja MNiSW: 6.000


166/222


Autorzy: Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecki Marcin, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Permanent migrations in the period of constitutional transformations.

Czasopismo: Polish Population Review

Rocznik: 1998

Szczegóły: No. 13

Opis fizyczny: S. 93-101, il., wykr.

Uwagi: Tytuł tomu: Spatial mobility of the population in the period of political system transformations / ed. by Daniela Szymańska

Punktacja MNiSW: 6.000


167/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Wprowadzenie.

Czasopismo: Polish Population Review

Rocznik: 1998

Szczegóły: No. 13

Opis fizyczny: S. 9-10

Uwagi: Tytuł tomu: Spatial mobility of the population in the period of political system transformations / ed. by Daniela Szymańska


168/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Mezoregiony wojewódzkie - rozwiązanie dla Polski.

Tytuł całości: Podział kraju, wariant średnich województw : konferencja samorządowa pod patronatem Marszałka Senatu RP prof. Alicji Grześkowiak, Toruń, 8 grudnia 1997 r.

Adres wydawniczy: Toruń, Sejmik Samorządowy Województwa Toruńskiego : 1997

Opis fizyczny: S. 9-12


169/222


Autorzy: Matczak Andrzej, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Studia nad strukturą przestrzenno-funkcjonalną miasta : przykład Brodnica.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1997

Opis fizyczny: 232 s., il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 208-218.

Punktacja MNiSW: 18.000


170/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Grzelak Elżbieta, Kaczmarek Gabriela.

Tytuł oryginału: Zjawisko umieralności na obszarze województwa toruńskiego w latach 1985, 1990, 1992.

Czasopismo: Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Demograficznego

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 14/B

Opis fizyczny: S. 19-57, il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


171/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Nowe miasta w systemach osadniczych.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1996

Opis fizyczny: 105 s., [2] k. tabl. kolor, il., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 93-[102]

Punktacja MNiSW: 18.000


172/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Matczak Andrzej.

Tytuł oryginału: Ruch wędrówkowy ludności i jego zasięg oddziaływania na przykładzie miasta Brodnicy.

Tytuł całości: Wybrane problemy geografii społeczno-ekonomicznej i zagospodarowania przestrzennego / red. Jan Falkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1996

Opis fizyczny: S. 177-187, il., tab., wykr.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Punktacja MNiSW: 1.000


173/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Problematyka geograficzno-osadnicza i ludnościowa w badaniach Pracowni Geograficzno-Osadniczej.

Tytuł całości: Wybrane problemy geografii społeczno-ekonomicznej i zagospodarowania przestrzennego / red. Jan Falkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1996

Opis fizyczny: S. 39-46

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


174/222


Autorzy: Grzelak Elżbieta, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Migracje zagraniczne na terenie województwa toruńskiego na tle Polski.

Tytuł całości: Wybrane problemy geografii społeczno-ekonomicznej i zagospodarowania przestrzennego / red. Jan Falkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1996

Opis fizyczny: S. 79-92, il., wykr.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]

Punktacja MNiSW: 2.000


175/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z analizy historycznej i społeczno-ekonomicznej Bornego Sulinowa.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geografia

Rocznik: 1996

Szczegóły: Z. 28

Opis fizyczny: S. 151-163, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


176/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Socio-economic problems of the new town Borne Sulinowo.

Czasopismo: Eastern European Countryside

Rocznik: 1996

Szczegóły: Nr 2

Opis fizyczny: S. 95-100

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


177/222


Autorzy: Grzelak Elżbieta, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Przemiany demograficzne i osadnicze w województwie włocławskim w latach 1975-1995.

Czasopismo: Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie

Rocznik: 1996

Szczegóły: T. 10

Opis fizyczny: S. 41-101, il.

Uwagi: Tytuł tomu czasop.: Województwo włocławskie w XX-leciu 1975-1995.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


178/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Zjawisko urbanizacji i jej konsekwencje.

Tytuł całości: Badania środowiska, materiały Podyplomowego Studium PRONAT na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu : praca zbiorowa / pod red. Józefiny Turło.

Adres wydawniczy: Toruń, Top Kurier : 1995

Opis fizyczny: S. 71-78, tab.

Uwagi: Bibliogr.


179/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Dynamika populacji ludzkiej.

Tytuł całości: Badania środowiska, materiały Podyplomowego Studium PRONAT na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu : praca zbiorowa / pod red. Józefiny Turło.

Adres wydawniczy: Toruń, Top Kurier : 1995

Opis fizyczny: S. 65-70, tab., wykr.


180/222


Autorzy: Grzelak Elżbieta, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Foreign immigration in the context of the new system changes (the example of the Łódź city voivodship).

Tytuł całości: Socio-economic transformation of old urban and industrial agglomerations in Poland against the background of other east-central european countries, abstracts of papers for the conference, May 26-18, 1995, Łódź / [ed. Andrzej Werwicki].

Adres wydawniczy: Łódź, : 1995

Opis fizyczny: S. 28-35, wykr.

Seria: (Studia i Materiały / University of Łódź. Institute of Economic Geography and Space Organization. Department of Space Economy and Spatial Planning ;3)

Punktacja MNiSW: 9.000


181/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Grzelak Elżbieta.

Tytuł oryginału: The phenomenon of foreign immigration in the context of new system changes (the example of Toruń, Bydgoszcz, Włocławek voivodships).

Tytuł całości: Socio-economic transformation of old urban and industrial agglomerations in Poland against the background of other east-central european countries, abstracts of papers for the conference, May 26-18, 1995, Łódź / [ed. Andrzej Werwicki].

Adres wydawniczy: Łódź, : 1995

Opis fizyczny: S. 64-72, wykr.

Seria: (Studia i Materiały / University of Łódź. Institute of Economic Geography and Space Organization. Department of Space Economy and Spatial Planning ;3)

Punktacja MNiSW: 9.000


182/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Społeczności lokalne jako czynnik rozwoju i funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Tytuł całości: Społeczności lokalne a problematyka ekorozwoju / Daniela Szymańska [et al.]

Adres wydawniczy: Toruń, Centrum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego w Toruniu : 1995

Opis fizyczny: S. 7-22

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


183/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Stachowski Jan.

Tytuł oryginału: Sfera usługowa miasta Torunia : stan i struktura przestrzenna.

Adres wydawniczy: Toruń, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego : 1995

Opis fizyczny: 51 s., [1] k. tabl. złoż., il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. s. 50-51


184/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Stachowski Jan, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Miasto i gmina Janikowo - wczoraj, dziś i jutro.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1995

Opis fizyczny: 120 s., [4] k. tabl. kolor., il.

Uwagi: Rec w: Prz. Regionalny 1995, R. 1 nr 2, s. 139-141

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 18.000


185/222


Autorzy: Małachowski Krzysztof, Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Borne Sulinowo u progu swojego rozwoju.

Czasopismo: Czasopismo Geograficzne

Rocznik: 1995

Szczegóły: T. 66 z. 1

Opis fizyczny: S. 61-68, il., streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


186/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Zarys geografii ludności : przewodnik do ćwiczeń / Eugeniusz Z. Zdrojewski. Słupsk 1994

Czasopismo: Czasopismo Geograficzne

Rocznik: 1995

Szczegóły: T. 66 z. 3-4

Opis fizyczny: S. 403-404


187/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Some problems in the socio-economical and historical analysis of a new town - Borne Sulinowo.

Czasopismo: Polish Population Review

Rocznik: 1995

Szczegóły: No. 6

Opis fizyczny: S. 263-273, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


188/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Istota społeczności lokalnych.

Czasopismo: Przegląd Regionalny

Rocznik: 1995

Szczegóły: R. 1 nr 1

Opis fizyczny: S. 13-19

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


189/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Kilka uwag na temat zjawiska imigracji do Polski na tle integracji europejskiej.

Tytuł całości: Migracja jako społeczne i ekonomiczne zjawisko w procesie transformacji ustrojowej w Polsce na tle integracji europejskiej, materiały z konferencji zorganizowanej przez MPiPS, OECD oraz IPiSS.

Adres wydawniczy: Warszawa, MPiPS : 1994

Opis fizyczny: S. 312-314


190/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Migracje do Polski w kontekście nowych przemian ustrojowych (na przykładzie województwa toruńskiego).

Tytuł całości: Rozwój demografii polskiej 1918-1993, materiały z konferencji naukowej, Warszawa, 22 listopada 1993 / [oprac. red. Celina Groblewska].

Adres wydawniczy: Warszawa, Główny Urząd Statystyczny : 1994

Opis fizyczny: S. 351-359, il.

Punktacja MNiSW: 3.000


191/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Problemy ludnościowe Wielkiego Paryża i nowych miast francuskich.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geografia

Rocznik: 1994

Szczegóły: Z. 26

Opis fizyczny: S. 59-72, [1] k. mapa złoż., il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


192/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Międzynarodowa Konferencja UNESCO "Kultura młodych miast".

Czasopismo: Czasopismo Geograficzne

Rocznik: 1994

Szczegóły: T. 65 z. 1

Opis fizyczny: S. 93


193/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Imigracja zagraniczna w województwie toruńskim.

Czasopismo: Czasopismo Geograficzne

Rocznik: 1994

Szczegóły: T. 65 z. 3-4

Opis fizyczny: S. 337-343, il., streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


194/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: U progu rozwoju.

Czasopismo: Moreny

Rocznik: 1994

Szczegóły: R. 2 nr 2

Opis fizyczny: S. [1] k.


195/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Imigracje zagraniczne w warunkach przemian ustrojowych po 1989 r. (na przykładzie województwa toruńskiego).

Czasopismo: Pomorze Nadwiślańskie

Rocznik: 1994

Szczegóły: Nr 8

Opis fizyczny: S. 72-80, il.


196/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Ewolucja miejskiej sieci osadniczej województwa bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego.

Czasopismo: Pomorze Nadwiślańskie

Rocznik: 1994

Szczegóły: Nr 9

Opis fizyczny: S. 39-54, il.

Uwagi: Bibliogr.


197/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Międzynarodowa Konferencja UNESCO "Culture of Young Cities", Nabereżnye Czełny, 13-18.IX.1993 r.

Czasopismo: Przegląd Geograficzny

Rocznik: 1994

Szczegóły: T. 65 z. 3-4

Opis fizyczny: S. 487


198/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Studenci zagraniczni na Uniwersytecie Szczecińskim.

Czasopismo: Przegląd Uniwersytecki / Uniwersytet Szczeciński

Rocznik: 1994

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 3-5, 8-10, il.


199/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Zjawisko imigracji zagranicznych w kontekście nowych przemian ustrojowych.

Tytuł całości: 10 Severomoravské Demografické Kolokvium, mezinárodní kolokvium k otázkám demografického vývoje frýdecko-místeckého okresu a euroregionu Slezsko : sborník referátů.

Adres wydawniczy: Frýdek-Místek, Okresní úřad ve Frýdku-Místku : 1993

Opis fizyczny: S. 248-256, il.

Punktacja MNiSW: 3.000


200/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Problemy samoorganizacji miejskich systemów osadniczych.

Tytuł całości: Problematyka lokalnych systemów osadniczych, praca zbiorowa / pod red. Wiesława Maika.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1993

Opis fizyczny: S. 114-118

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


201/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: New towns in regional development.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1993

Opis fizyczny: 137 s., [4] k. mapy złoż., il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 24.000


202/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Przemiany miejskiej sieci osadniczej województwa bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego ze szczególnym uwzględnieniem miast małych.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geografia

Rocznik: 1993

Szczegóły: Z. 24

Opis fizyczny: S. 181-199, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


203/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Stachowski Jan.

Tytuł oryginału: Kontakty polskiej geografii ekonomicznej z rosyjską i radziecką / Witold Kusiński. Warszawa 1991.

Czasopismo: Czasopismo Geograficzne

Rocznik: 1993

Szczegóły: T. 64 z. 2

Opis fizyczny: S. 221-222


204/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Stachowski Jan.

Tytuł oryginału: Ogólnopolska Konferencja "Zagadnienia lokalnych systemów osadniczych".

Czasopismo: Czasopismo Geograficzne

Rocznik: 1993

Szczegóły: T. 64 z. 2

Opis fizyczny: S. 232-233


205/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Kozłowski Leszek.

Tytuł oryginału: Studenci zagraniczni na UMK w Toruniu.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 1993

Szczegóły: R. 2 nr 10

Opis fizyczny: S. 13, il.


206/222


Autorzy: Szymańska Daniela, Grzelak Elżbieta.

Tytuł oryginału: Cudzoziemcy na stałe czy czasowo.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 1993

Szczegóły: R. 2 nr 6

Opis fizyczny: S. 16


207/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Novye goroda v sistemach rasselenija : ekonomiko-geografičeskoje issledovanie na primerie stran raznogo tipa.

Tytuł równoległy: New town in the settlement systems : a geographical investigation on the example of different countries.

Adres wydawniczy: Moskva, Moskovskij Universitet im. M. V. Łomonosova : 1992

Opis fizyczny: 241 s., [4] k. mapy złoż., il., streszcz. ang.

Uwagi: Rec.: Piwowarow Ju. L. // Czas. Geogr. - 1994, T. 65 z. 2, S. 216-217, Rec.: Kusiński Witold // Prz. Geogr. - 1994, T. 65 z. 3-4, S. 469-470

Uwagi: Bibliogr. s. 219-232

Punktacja MNiSW: 18.000


208/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Małe miasta woj. bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego w ujęciu kontinuum miejsko-wiejskiego.

Czasopismo: Czasopismo Geograficzne

Rocznik: 1992

Szczegóły: T. 63 z. 1

Opis fizyczny: S. 91-98, il., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


209/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Issledovanie sel'sko-gorodskogo kontinuuma.

Czasopismo: Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriâ Geografiâ

Rocznik: 1992

Szczegóły: No. 3

Opis fizyczny: S. 61-67, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


210/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Goroda sputniki - opyt Francii.

Czasopismo: Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriâ Geografiâ

Rocznik: 1992

Szczegóły: No. 4

Opis fizyczny: S. 78-84, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


211/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Nekotorye problemy razvitiâ novyh gorodov v Pol'še.

Tytuł całości: Prostranstvennoe razvitie urbanizacii, obščie zakonomernosti i regional'nye osobennosti = Spatial development of urbanization : general tendencies and regional patterns / pod red. Û. L. Pivovarova.

Adres wydawniczy: Moskva, Akademiâ Nauk SSSR : 1991

Opis fizyczny: S. 82-90

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


212/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Niektóre zagadnienia urbanizacji Związku Radzieckiego.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geografia

Rocznik: 1991

Szczegóły: Z. 22

Opis fizyczny: S. 171-182, [1] k. mapa złoż.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


213/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Krupnyj gorod : problemy i tendencii razvitija. Leningrad 1988.

Czasopismo: Czasopismo Geograficzne

Rocznik: 1991

Szczegóły: T. 62 z. 3

Opis fizyczny: S. 261-262

Uwagi: RECENZJA


214/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Nowe miasta w Stanach Zjednoczonych i Związku Radzieckim.

Czasopismo: Czasopismo Geograficzne

Rocznik: 1990

Szczegóły: T. 61 z. 1-2

Opis fizyczny: S. 67-71, il.

Punktacja MNiSW: 1.000


215/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Moskovskij stoličnyj region. Moskva 1988.

Czasopismo: Czasopismo Geograficzne

Rocznik: 1990

Szczegóły: T. 61 z. 3-4

Opis fizyczny: S. 219-220

Uwagi: RECENZJA


216/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Problemy klasyfikacji i typologii miast w geografii radzieckiej.

Tytuł równoległy: The classification and the typology of cities in Soviet Union geography.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 1989

Opis fizyczny: 156 s., [3] k. tabl. złoż., il., streszcz. ang.

Seria: (Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio C ;vol. 10 nr 1)

Uwagi: Bibliogr. s. 135-153

Punktacja MNiSW: 18.000


217/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Przemiany przestrzenno-funkcjonalne i społeczno-ekonomiczne Janikowa.

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica

Rocznik: 1989

Szczegóły: Z. 11

Opis fizyczny: S. 181-199, [1] k. tabl. złoż., il., streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


218/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Klasyfikacja miast według liczby ludności w geografii radzieckiej.

Tytuł równoległy: Classification of towns according to the number of population in Soviet geography.

Czasopismo: Czasopismo Geograficzne

Rocznik: 1989

Szczegóły: T. 60 z. 2

Opis fizyczny: S. 147-157, wykr..; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


219/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Èkonomičeskaâ i socjalnaja geografiâ v SSSR : istoriâ i sovremennoje razvit'e / red. N.N. Baranskij. Moskva 1987.

Czasopismo: Czasopismo Geograficzne

Rocznik: 1989

Szczegóły: T. 60 z. 3

Opis fizyczny: S. 342-343


220/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Nowe miasta w Polsce i ich struktura społeczno-ekonomiczna.

Czasopismo: Czasopismo Geograficzne

Rocznik: 1988

Szczegóły: T. 59 z. 4

Opis fizyczny: S. 403-413, [2] k. tabl. złoż., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


221/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: "Nowe miasta" w sieci osadniczej Polski.

Tytuł całości: Przeobrażenia Regionalnych Systemów Osadniczych, referaty autorów polskich na VI radziecko-polskie seminarium geograficzne (Tbilisi, 19-29 IV 1987 r.) / oprac. Andrzej Gawryszewski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania : 1987

Opis fizyczny: S. 199-215, il., tab.

Seria: (Zeszyty Zakładu Geografii Osadnictwa i Ludności ;2)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


222/222


Autorzy: Szymańska Daniela.

Tytuł oryginału: Ałajew E. B., Socjalno-ekonomiczeskaja geografija. Poniatijno-tiermonołogiczeskij słowar', Moskwa 1983.

Czasopismo: Przegląd Geograficzny

Rocznik: 1986

Szczegóły: T. 58 z. 4

Opis fizyczny: S. 849-851