ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr Anna Dubownik
adiunkt
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

pokój: 282
tel.: +48-56-611-2598
e-mail: a_dubownik@umk.pl
ORCID: 0000-0003-0313-7961

Terminy konsultacji:
W dniach 03-14.08.2020
URLOP WYPOCZYNKOWY


Wtorek 13:30 - 15:30
Piątek 11:30 - 13:30

Zapraszam także do kontaktu przez e-mail, MS Teams lub Skype!

Bibliografia