ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: dwnozi@umk.pl

Lista pracowników

dr Anna Dubownik
adiunkt
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

pokój: 282
tel.: +48-56-611-2598
e-mail: a_dubownik@umk.pl

Terminy konsultacji:
Środa 12:00 - 14:00
Piątek 11:00 - 13:00

Bibliografia