Lista pracowników - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr Anna Dubownik
adiunkt
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu

pokój: 282
tel.: +48-56-611-2598
e-mail: a_dubownik@umk.pl
ORCID: 0000-0003-0313-7961

Terminy konsultacji:
Wtorek 12:00 - 14:00
Piątek 11:00 - 13:00
Bibliografia