ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: wnozigp@umk.pl

Lista pracowników

dr Anna Dubownik

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/65


Autorzy: Dubownik Anna, Rudnicki Roman, Szyda Barbara, Adamiak Czesław, Kaliński Kamil.

Tytuł oryginału: Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego.

Tytuł równoległy: European Union funds as a factor of regional development.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju : 2019

Opis fizyczny: 199 s., il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ;193)

Uwagi: Bibliogr. s. 181-191.

Punktacja MNiSW: 100.000


2/65


Autorzy: Rudnicki Roman, Dubownik Anna.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy programów pomocowych UE : przykład gmin województwa kujawsko-pomorskiego.

Tytuł równoległy: The use of EU aid programs as a factor of local development : an example of the Kujawsko-Pomorskie voivodeship.

Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 18 nr 1

Opis fizyczny: S. 93-105, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.31648/aspal

Punktacja MNiSW: 20.000


3/65


Autorzy: Adamiak Czesław, Szyda Barbara, Dubownik Anna, García-Álvarez Marta.

Tytuł oryginału: Airbnb offer in Spain : spatial analysis of the pattern and determinants of its distribution.

Czasopismo: ISPRS International Journal of Geo-Information

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 8 no. 3

Opis fizyczny: Art. no. 155 S. 1-26, il., tab.

Uwagi: 10.3390/ijgi

Impact Factor: 2.239

Punktacja MNiSW: 70.000


4/65


Autorzy: Dubownik Anna, Szyda Barbara, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Możliwości kształtowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego w oparciu o środki z Unii Europejskiej.

Tytuł równoległy: Creation possibilities of social capital in rural areas of Kujawsko-Pomorskie voivodeship based on funds from the European Union.

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica

Rocznik: 2018

Szczegóły: Z. 32

Opis fizyczny: S. 109-123, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Społeczny wymiar innowacyjności na obszarach wiejskich. 2 / pod red. Anity Kulawiak, Pameli Jeziorskiej-Biel.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18778/1508-1117

Punktacja MNiSW: 8.000


5/65


Autorzy: Adamiak Czesław, Szyda Barbara, Dubownik Anna.

Tytuł oryginału: Preferencje turystów z Chin dotyczące wyboru atrakcji odwiedzanych w Europie.

Tytuł równoległy: Preferences of Chinese tourists towards the choice of attractions in Europe.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 2 (42)

Opis fizyczny: S. 49-58, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 13.000


6/65


Autorzy: Biczkowski Mirosław, Jezierska-Thöle Aleksandra, Dubownik Anna.

Tytuł oryginału: Role of renewable energy sector in specific European Union states, with particular focus on Poland.

Tytuł całości: Bioeconomy challenges, 8th International Scientific Conference on Rural Development, RD 2017, Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, Lithuania, 23-24 November 2017 / ed. by Asta Raupelienė.

Adres wydawniczy: Kaunas, Aleksandras Stulginskis University : 2017

Opis fizyczny: S. 215-221, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 15.000


7/65


Autorzy: Dubownik Anna, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Ocena wpływu likwidacji cukrowni w Unisławiu na rozwój lokalny gminy.

Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica

Rocznik: 2017

Szczegóły: Z. 28

Opis fizyczny: S. 47-61, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18778/1508-1117

Punktacja MNiSW: 8.000


8/65


Autorzy: Rudnicki Roman, Dubownik Anna, Szyda Barbara.

Tytuł oryginału: Wsparcie Unii Europejskiej dla gospodarstw młodych rolników a struktura wieku kierowników gospodarstw rolnych w Polsce.

Czasopismo: Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Rocznik: 2017

Szczegóły: Z. 267

Opis fizyczny: S. 50-69, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Przestrzenne skutki procesów ludnościowych na obszarach wiejskich.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


9/65


Autorzy: Rudnicki Roman, Dubownik Anna.

Tytuł oryginału: Różnicowanie działalności gospodarczej w rolnictwie w ramach WPR jako czynnik wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa i obszrów wiejskich : przykład województwa kujawsko-pomorskiego.

Tytuł równoległy: Differentiation of the economic activity in agriculture financed by the CAP as a factor of multi-functional development of agriculture and rural areas : example of the Kuyavian-Pomeranian province.

Czasopismo: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 19 z. 1

Opis fizyczny: S. 158-164, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.5604/01.3001.0009.8358

Punktacja MNiSW: 10.000


10/65


Autorzy: Męczekalski Mirosław, Dubownik Anna, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Rozwój agroturystyki w województwie kujawsko-pomorskim jako efekt absorpcji środków unijnych przeznaczonych na różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Tytuł równoległy: Development of agritourism in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship as an effect of the absorption of eu funds allocated to the diversification of economic activity in rural areas.

Czasopismo: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 22

Opis fizyczny: S. 51-60, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


11/65


Autorzy: Adamiak Czesław, Dubownik Anna.

Tytuł oryginału: Opinie online o parkach narodowych w Polsce.

Czasopismo: Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 19 nr 3

Opis fizyczny: S. 18-25, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


12/65


Autorzy: Dubownik Anna, Rudnicki Roman, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim (lata 2007-2013).

Tytuł równoległy: European Union funds as a factor in the development of rural areas in Kujawsko-Pomorskie province (in 2007-2013 period).

Czasopismo: Studia Obszarów Wiejskich

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 47

Opis fizyczny: S. 7-20, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.7163/SOW

Punktacja MNiSW: 12.000


13/65


Autorzy: Rudnicki Roman, Wiśniewski Łukasz, Dubownik Anna, Kluba Mieczysław.

Tytuł oryginału: Ocena oddziaływania funduszy Unii Europejskiej na wielofunkcyjny rozwój gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich w Polsce Północno-Wschodniej.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Skoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce

Rocznik: 2017

Szczegóły: z. 2 (25)

Opis fizyczny: S. 450-462, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


14/65


Autorzy: Dubownik Anna, Sobańska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Ocena efektów pracy z uczniem zdolnym w zakresie nauk geograficznych jako nowy problem badań procesu kształcenia.

Tytuł całości: Nowe problemy i metody badań procesu kształcenia geograficznego = New problems and research methods in geography education / [red. tomu: Iwona Piotrowska, Elżbieta Szkurłat].

Adres wydawniczy: Poznań, Uniwersytet Łódzki. Wydział Nauk Geograficznych. Zakład Dydaktyki Geografii : 2016

Opis fizyczny: S. 115-123, wykr.; streszcz. ang.

Seria: (Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego ;t. 6)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


15/65


Autorzy: Rudnicki Roman, Dubownik Anna, Wiśniewski Łukasz.

Tytuł oryginału: Wsparcie finansowe gospodarstw rolnych środkami Wspólnej Polityki Rolnej UE w Polsce w latach 2002-2010.

Tytuł równoległy: Financial support for Polish farmers within Common Agricultural Policy in period 2002-2010.

Tytuł całości: Perspektivy razvitiâ vysšej školy, materialy IX meždunarodnoj naučno-metodičeskoj konferencii / otv. red. V.K. Pestis.

Adres wydawniczy: Grodno, Grodnenskij Gosudarstvennyj Agrarnyj Universitet : 2016

Opis fizyczny: S. 125-131, il., tab.; streszcz. pol., ros.

Uwagi: Tekst w j. ang.

Uwagi: Bibliogr.


16/65


Autorzy: Rudnicki Roman, Dubownik Anna, Biczkowski Mirosław.

Tytuł oryginału: Diversification of sources of income in agricultural holdings in the context of multi-functional development of rural areas in Poland.

Tytuł równoległy: La diversité des sources de revenus des exploitations agricoles dans le contexte du développement multifonctionnel des régions agricoles en Pologne.

Czasopismo: Belgeo

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 4

Opis fizyczny: S. 1-17, il., tab., wykr.; streszcz. franc.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.4000/belgeo

Punktacja MNiSW: 5.000


17/65


Autorzy: Rudnicki Roman, Biczkowski Mirosław, Dubownik Anna.

Tytuł oryginału: Działania PROW ukierunkowane na wsparcie działalności pozarolniczej : ocena zróżnicowania przestrzennego i innowacyjnego wpływu na rozwój obszarów wiejskich

Czasopismo: Studia / Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Polska Akademia Nauk

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 173

Opis fizyczny: S. 71-87, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Społeczno-ekonomiczny wymiar innowacyjności na obszarach wiejskich = Socio-economic dimension of innovations in rural areas / pod red. Mirosława Biczkowskiego i Romana Rudnickiego.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


18/65


Autorzy: Dubownik Anna, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Reforma rynku cukru Unii Europejskiej i jej wpływ na uprawę buraków cukrowych i produkcję cukru w Polsce.

Tytuł równoległy: The European Union sugar market reform and the impact on the production of sugar beet and sugar in Poland.

Czasopismo: Studia Obszarów Wiejskich

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 42

Opis fizyczny: S. 185-196, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.7163/SOW

Punktacja MNiSW: 12.000


19/65


Autorzy: Dubownik Anna, Adamiak Czesław.

Tytuł oryginału: Produkcja przemysłowa : wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w okresie 2002-2012 ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 116, 1 mapa


20/65


Autorzy: Dubownik Anna, Adamiak Czesław.

Tytuł oryginału: Przekształcenia własnościowe i strukturalne w przemyśle - prywatyzacja : podmioty gospodarcze publiczne i prywatne w 2013 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 117, 1 mapa


21/65


Autorzy: Dubownik Anna, Adamiak Czesław.

Tytuł oryginału: Przekształcenia własnościowe i strukturalne w przemyśle - prywatyzacja : spółki handlowe prowadzące działalność przemysłową i budowlaną w 2013 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 117, 1 mapa


22/65


Autorzy: Dubownik Anna, Adamiak Czesław.

Tytuł oryginału: Przemysł na tle gospodarki narodowej : nakłady inwestycyjne w przemyśle i budownictwie w województwach Polski w 2012 r. ok. 1:9 000 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 115, 1 mapa


23/65


Autorzy: Dubownik Anna, Adamiak Czesław.

Tytuł oryginału: Przemysł na tle gospodarki narodowej : produkcja sprzedana przemysłu w 2012 r. ok. 1:9 000 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 115, 1 mapa


24/65


Autorzy: Dubownik Anna, Adamiak Czesław.

Tytuł oryginału: Produkcja przemysłowa : wybrane przedsiębiorstwa produkcyjne w 2014 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 116, 1 mapa


25/65


Autorzy: Dubownik Anna, Adamiak Czesław.

Tytuł oryginału: Produkcja przemysłowa : przemysł wydobywczy w 2014 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 116, 1 mapa


26/65


Autorzy: Dubownik Anna, Adamiak Czesław.

Tytuł oryginału: Produkcja przemysłowa : produkcja energii elektrycznej w 2014 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 116, 1 mapa


27/65


Autorzy: Dubownik Anna, Adamiak Czesław.

Tytuł oryginału: Podmioty gospodarcze : liczba podmiotów w sekcji F w 2013 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 113, 1 mapa


28/65


Autorzy: Dubownik Anna, Adamiak Czesław.

Tytuł oryginału: Przemysł na tle gospodarki narodowej : wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie w województwach Polski w 2012 r. ok. 1:9 000 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 115, 1 mapa


29/65


Autorzy: Dubownik Anna, Adamiak Czesław.

Tytuł oryginału: Podmioty gospodarcze : liczba podmiotów w sekcji C w 2013 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 113, 1 mapa


30/65


Autorzy: Dubownik Anna, Adamiak Czesław.

Tytuł oryginału: Największe przedsiębiorstwa ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 113, 1 mapa


31/65


Autorzy: Dubownik Anna, Adamiak Czesław.

Tytuł oryginału: Podmioty gospodarcze : liczba podmiotów w sekcji D w 2013 r. ; liczba podmiotów według działów PKD w 2013 r. ok. 1:2 200 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 113, 1 mapa


32/65


Autorzy: Dubownik Anna, Adamiak Czesław.

Tytuł oryginału: Przemysł na tle gospodarki narodowej : wzrost procentowy wartości dodanej przemysłu i budownictwa w latach 2004-2011 r. ok. 1:9 000 000.

Tytuł całości: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 215, 1 mapa


33/65


Autorzy: Dubownik Anna, Męczekalski Mirosław.

Tytuł oryginału: Innowacyjne produkty turystyczne na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego.

Tytuł równoległy: The innovative tourism products in the rural areas of Kujavia-Pomerania voivodeship.

Tytuł całości: Innowacyjne działania i gospodarstwa na obszarach wiejskich / pod red. Doroty Kozłowskiej, Leszka Kozłowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział : 2015

Opis fizyczny: S. 184-199, il.; streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.500


34/65


Autorzy: Dubownik Anna, Adamiak Czesław.

Tytuł oryginału: Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie w województwach Polski w 2012 r. 1:4 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


35/65


Autorzy: Dubownik Anna, Adamiak Czesław.

Tytuł oryginału: Wybrane przedsiębiorstwa produkcyjne. Cz. 2. 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


36/65


Autorzy: Dubownik Anna, Adamiak Czesław.

Tytuł oryginału: Wybrane przedsiębiorstwa produkcyjne. Cz. 1. 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


37/65


Autorzy: Dubownik Anna, Adamiak Czesław.

Tytuł oryginału: Wartość środków trwałych w przemyśle i budownictwie w województwach Polski w 2012 r. 1:4 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


38/65


Autorzy: Dubownik Anna, Adamiak Czesław.

Tytuł oryginału: Wartość dodana brutto produkcji przemysłowej i budowlanej w województwach Polski w 2011 r. 1:4 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


39/65


Autorzy: Dubownik Anna, Adamiak Czesław.

Tytuł oryginału: Struktura branżowa przemysłu, środki trwałe oraz nakłady inwestycyjne w przemyśle i budownictwie 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


40/65


Autorzy: Dubownik Anna, Adamiak Czesław.

Tytuł oryginału: Spółki handlowe prowadzące działalność przemysłową i budowlaną w powiatach w 2013 r. 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


41/65


Autorzy: Dubownik Anna, Adamiak Czesław.

Tytuł oryginału: Spółdzielnie prowadzące działalność przemysłową i budowlaną w powiatach w 2013 r. 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


42/65


Autorzy: Dubownik Anna, Adamiak Czesław.

Tytuł oryginału: Produkcja sprzedana przemysłu w województwach Polski w 2012 r. 1:4 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


43/65


Autorzy: Dubownik Anna, Adamiak Czesław.

Tytuł oryginału: Produkcja sprzedana przemysłu w powiatach w 2012 r. 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


44/65


Autorzy: Dubownik Anna, Adamiak Czesław.

Tytuł oryginału: Produkcja energii elektrycznej 1:500 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


45/65


Autorzy: Dubownik Anna, Adamiak Czesław.

Tytuł oryginału: Pracujący w przemyśle i budownictwie w województwach Polski w 2013 r. 1:4 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


46/65


Autorzy: Dubownik Anna, Adamiak Czesław.

Tytuł oryginału: Podmioty gospodarcze według sekcji PKD w 2013 r. 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


47/65


Autorzy: Dubownik Anna, Adamiak Czesław.

Tytuł oryginału: Podmioty gospodarcze w sekcji F - budownictwo 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


48/65


Autorzy: Dubownik Anna, Adamiak Czesław.

Tytuł oryginału: Podmioty gospodarcze w sekcjach D i E - energetyka, gospodarka wodą i odpadami 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


49/65


Autorzy: Dubownik Anna, Adamiak Czesław.

Tytuł oryginału: Podmioty gospodarcze w sekcjach B i C - górnictwo i przetwórstwo przemysłowe 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


50/65


Autorzy: Dubownik Anna, Adamiak Czesław.

Tytuł oryginału: Podmioty gospodarcze publiczne i prywatne w powiatach w 2013 r. 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


51/65


Autorzy: Dubownik Anna, Adamiak Czesław.

Tytuł oryginału: Osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność przemysłową i budowlaną w powiatach w 2013 r. 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


52/65


Autorzy: Dubownik Anna, Adamiak Czesław.

Tytuł oryginału: Osoby fizyczne prowadzące działalność przemysłową i budowlaną w powiatach w 2013 r. 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


53/65


Autorzy: Dubownik Anna, Adamiak Czesław.

Tytuł oryginału: Nakłady inwestycyjne w przemyśle i budownictwie w województwach Polski w 2012 r.1:4 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


54/65


Autorzy: Dubownik Anna, Adamiak Czesław.

Tytuł oryginału: Największe przedsiębiorstwa województwa w 2012 r. 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


55/65


Autorzy: Dubownik Anna, Adamiak Czesław.

Tytuł oryginału: Dynamika liczby podmiotów gospodarczych 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


56/65


Autorzy: Dubownik Anna, Adamiak Czesław.

Tytuł oryginału: Przemysł wydobywczy 1:1 000 000.

Tytuł całości: Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: , 1 mapa

Uwagi: Dokument elektroniczny.


57/65


Autorzy: Kozłowski Leszek, Rudnicki Roman, Dubownik Anna.

Tytuł oryginału: Regional diversification of agricultural land acqusitions by foreign capital entities in Poland in the period of 2002-2012.

Tytuł całości: Regional development and public administration in the context of general tendencies of XXI century / ed. by Wioletta Szymańska.

Adres wydawniczy: Słupsk, Department of Socio-Economic Geography and Tourism. Institute of Geography and Regional Studies, Publishing House "Adndu" : 2015

Opis fizyczny: S. 196-213, il., tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 5.000


58/65


Autorzy: Adamiak Czesław, Araźny Andrzej, Bednarek Renata, Biczkowski Mirosław, Biegańska Jadwiga, Brodowski Paweł, Buszko Jarosław, Cyzman Wiesław, Deptuła Miłosz, Dębowska Anna, Drachal Jacek, Dubownik Anna, Golba Radosław, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Jamorska Izabela, Jezierska-Thöle Aleksandra, Juśkiewicz Włodzimierz, Kamiński Dariusz, Kasprzyk Krzysztof, Kejna Marek, Kluba Mieczysław, Kosmela Monika, Kot Rafał, Kozieł Zenon, Kozłowski Leszek, Krawiec Arkadiusz, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Kunz Mieczysław, Marszelewski Włodzimierz, Maszewski Rafał, Mendyk Łukasz, Molewski Paweł, Nienartowicz Andrzej, Nowak Marcin, Okoniewska Teresa, Pawlikowski Tadeusz, Pawłowski Bogusław, Piasecki Adam, Pilarska Agnieszka, Piszczek Sylwester, Pius Bożena, Pospieszyńska Aleksandra, Przybylak Rajmund, Przystalski Andrzej, Rogatka Krzysztof, Rosik Katarzyna, Rudnicki Roman, Rutkowski Lucjan, Skowron Rajmund, Sobiech Marcin, Sobota Ireneusz, Sokołowski Dariusz, Solarczyk Adam, Strzyżewski Tomasz, Szumańska Ilona, Szyda Barbara, Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Świtoniak Marcin, Trapszyc Artur, Uscka-Kowalkowska Joanna, Weckwerth Piotr, Wiśniewski Łukasz, Wysota Wojciech.

Tytuł oryginału: Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł.

Adres wydawniczy: Toruń, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2015

Opis fizyczny: 362 mapy

Uwagi: Dokument elektroniczny.
Uwagi: Sposób cytowania: Kozieł Z. (red. nacz.), 2015, Internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń.

Punktacja MNiSW: 20.000


59/65


Autorzy: Adamiak Czesław, Araźny Andrzej, Bednarek Renata, Biczkowski Mirosław, Biegańska Jadwiga, Brodowski Paweł, Buszko Jarosław, Cyzman Wiesław, Deptuła Miłosz, Dubownik Anna, Golba Radosław, Grzelak-Kostulska Elżbieta, Hołowiecka Beata, Jamorska Izabela, Jezierska-Thöle Aleksandra, Juśkiewicz Włodzimierz, Kamiński Dariusz, Kasprzyk Krzysztof, Kejna Marek, Kluba Mieczysław, Kosmela Monika, Kot Rafał, Kozieł Zenon, Kozłowski Leszek, Krawiec Arkadiusz, Kubiak-Wójcicka Katarzyna, Kunz Mieczysław, Kwiatkowska Klaudia, Marszelewski Włodzimierz, Maszewski Rafał, Mendyk Łukasz, Molewski Paweł, Nienartowicz Andrzej, Nowak Marcin, Okoniewska Teresa, Pawlikowski Tadeusz, Pawłowski Bogusław, Piasecki Adam, Pilarska Agnieszka, Piszczek Sylwester, Pius Bożena, Pospieszyńska Aleksandra, Przybylak Rajmund, Przystalski Andrzej, Rogatka Krzysztof, Rosik Katarzyna, Rudnicki Roman, Rutkowski Lucjan, Skowron Rajmund, Sobiech Marcin, Sobota Ireneusz, Sokołowski Dariusz, Solarczyk Adam, Strzyżewski Tomasz, Szumańska Ilona, Szyda Barbara, Szymańska Daniela, Środa-Murawska Stefania, Świtoniak Marcin, Trapszyc Artur, Uscka-Kowalkowska Joanna, Weckwerth Piotr, Wiśniewski Łukasz, Wysota Wojciech, Adamczyk Aleksander.

Tytuł oryginału: Atlas województwa kujawsko-pomorskiego / red. nacz. Zenon Kozieł ; red. kartogr. Marcin Sobiech ; red. Aleksander Adamczyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 141, [1] s., il.

Uwagi: Publikacja stanowi wybór map z całego zasobu Atlasu internetowego.
Uwagi: Sposób cytowania: Kozieł Z. (red. nacz.), 2015, Atlas województwa kujawsko-pomorskiego, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego A. Adamczyka: 4]


60/65


Autorzy: Rudnicki Roman, Męczekalski Mirosław, Dubownik Anna.

Tytuł oryginału: Obręb geodezyjny jako jednostka przestrzenna badań geograficzno-turystycznych : przykład powiatu suwalskiego.

Tytuł całości: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, praca zbiorowa. T. 15: Turystyka w badaniach geograficznych / pod red. Zygmunta Młynarczyka i Aliny Zajadacz.

Adres wydawniczy: Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe : 2015

Opis fizyczny: S. 33-52, il.; streszcz. ang.

Seria: (Seria Turystyka i Rekreacja / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia i Prace ;nr 15)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


61/65


Autorzy: Dubownik Anna.

Tytuł oryginału: The social dimension of the reform of the sugar market in the European Union (based on the example of Poland).

Czasopismo: Journal of Geography, Politics and Society

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 5 no. 1

Opis fizyczny: S. 16-21, il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.4467/24512249JG

Punktacja MNiSW: 3.000


62/65


Autorzy: Dubownik Anna, Rudnicki Roman, Kozłowski Leszek.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie regionalne gruntów skarbowych zakupionych przez podmioty zagraniczne.

Czasopismo: Studia / Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Polska Akademia Nauk

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 161

Opis fizyczny: S. 267-277, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów : uwarunkowania i kierunki = The management of space in cities and regions : conditions and directions / pod red. Tadeusza Kudłacza i Piotra Lityńskiego.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


63/65


Autorzy: Dubownik Anna, Rudnicki Roman.

Tytuł oryginału: Wpływ reformy rynku cukru Unii Europejskiej na produkcję buraków cukrowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002 -2010.

Tytuł równoległy: Impact of reforms sugar market the European Union on sugar beet production in the kujavia-pomerania province in the years 2002-2010.

Czasopismo: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 16 z. 2

Opis fizyczny: S. 44-49, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


64/65


Autorzy: Rudnicki Roman, Dubownik Anna.

Tytuł oryginału: Changes in land use structure of agricultural holdings in Kujavia-Pomerania voivodeship in light of comparative analysis of National Agricultural Censuses of 2002 and 2010.

Czasopismo: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna

Rocznik: 2014

Szczegóły: Nr 26

Opis fizyczny: S. 73-94, il., tab.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


65/65


Autorzy: Rudnicki Roman, Kacprzak Ewa, Dubownik Anna.

Tytuł oryginału: Regional differences in the absorption of financial support by agricultural holdings and changes in the level of agriculture in Poland in the years 2004-2009.

Czasopismo: Barometr Regionalny

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 11 nr 1

Opis fizyczny: S. 19-31, il., tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000