Lista pracowników - Wydział Nauk o Ziemi - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 2585
fax: +48 56 611 2586
e-mail: dwnozi@umk.pl

Lista pracowników

dr inż. Agnieszka Pilarska
adiunkt
Katedra Geomatyki i Kartografii

pokój: 216
tel.: +48-56-611-2562
e-mail: apilarska@umk.pl

Zainteresowania:
kartografia
geodezja
wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy statystycznej w geomatyce
geografia medyczna
szacowanie nieruchomości

Terminy konsultacji:
W miesiącach wolnych od zajęć dydaktycznych konsultacje odbywają się po wcześniejszym, indywidualnym kontakcie drogą e-mailową.
poniedziałek: 11.00-13.00
wtorek: 10.00-12.00

Bibliografia